Pheburane

Ülke: Avrupa Birliği

Dil: Bulgarca

Kaynak: EMA (European Medicines Agency)

şimdi satın al

Aktif bileşen:

Phenylbutyrate натрий

Mevcut itibaren:

Eurocept International B. V.

ATC kodu:

A16AX03

INN (International Adı):

sodium phenylbutyrate

Terapötik grubu:

Различните части на стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата продукти

Terapötik alanı:

Карбамоильную-Фосфат-Синтазы Имам Недостиг На Витамин

Terapötik endikasyonlar:

Лечение на хроничен управление на урея цикъл нарушения.

Ürün özeti:

Revision: 10

Yetkilendirme durumu:

упълномощен

Yetkilendirme tarihi:

2013-07-30

Bilgilendirme broşürü

                33
Б.
ЛИСТОВКА
34
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
PHEBURANE 483 MG/G ГРАНУЛИ
Натриев фенилбутират (Sodium phenylbutyrate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява PHEBURANE и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете PHEBURANE
3.
Как да приемате PHEBURANE
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате PHEBURANE
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PHEBURANE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
PHEBURANE съдържа активното вещество
натриев фенилбутират, което се
използва за
лечение на пациенти о
                
                Belgenin tamamını okuyun
                
              

Ürün özellikleri

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
PHEBURANE 483 mg/g гранули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един грам гранули съдържа 483 mg натриев
фенилбутират (sodium phenylbutyrate).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Всеки грам натриев фенилбутират
съдържа 124 mg (5,4 mmol) натрий и 768 mg
захароза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Гранули
Бели до почти бели гранули
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
PHEBURANE е показан като помощна терапия
при продължителното лечение на
нарушения в
урейния цикъл, включващи недостиг на
карбамилфосфатсинтетаза, орнитин
транскарбамилаза или аргининсукцинат
синтетаза.
Показан е при всички пациенти с
_неонатално начало_
на заболяването (пълен ензимен
дефицит, изявяващ се през първите 28
дни от живота). Също така е показан при
пациенти с
_късно начало_
на заболяването (частичен ензимен
дефицит, проявяващ се след първия
месец от
раждането), при които има анамнеза за
хиперамониемична енцефалопатия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с PHEBURANE трябва да се
провежда от лекар с опит в лечението
на нарушения в
цикъла 
                
                Belgenin tamamını okuyun
                
              

Diğer dillerdeki belgeler

Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İspanyolca 10-01-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İspanyolca 10-01-2024
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İspanyolca 08-08-2013
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Çekçe 10-01-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Çekçe 10-01-2024
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Çekçe 08-08-2013
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Danca 10-01-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Danca 10-01-2024
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Danca 08-08-2013
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Almanca 10-01-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Almanca 10-01-2024
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Almanca 08-08-2013
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Estonca 10-01-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Estonca 10-01-2024
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Estonca 08-08-2013
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Yunanca 10-01-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Yunanca 10-01-2024
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Yunanca 08-08-2013
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İngilizce 10-01-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İngilizce 10-01-2024
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İngilizce 08-08-2013
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Fransızca 10-01-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Fransızca 10-01-2024
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Fransızca 08-08-2013
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İtalyanca 10-01-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İtalyanca 10-01-2024
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İtalyanca 08-08-2013
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Letonca 10-01-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Letonca 10-01-2024
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Letonca 08-08-2013
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Litvanyaca 10-01-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Litvanyaca 10-01-2024
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Litvanyaca 08-08-2013
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Macarca 10-01-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Macarca 10-01-2024
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Macarca 08-08-2013
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Maltaca 10-01-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Maltaca 10-01-2024
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Maltaca 08-08-2013
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Hollandaca 10-01-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Hollandaca 10-01-2024
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Hollandaca 08-08-2013
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Lehçe 10-01-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Lehçe 10-01-2024
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Lehçe 08-08-2013
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Portekizce 10-01-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Portekizce 10-01-2024
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Portekizce 08-08-2013
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Romence 10-01-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Romence 10-01-2024
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Romence 08-08-2013
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Slovakça 10-01-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Slovakça 10-01-2024
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Slovakça 08-08-2013
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Slovence 10-01-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Slovence 10-01-2024
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Slovence 08-08-2013
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Fince 10-01-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Fince 10-01-2024
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Fince 08-08-2013
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İsveççe 10-01-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İsveççe 10-01-2024
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İsveççe 08-08-2013
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Norveççe 10-01-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Norveççe 10-01-2024
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İzlandaca 10-01-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İzlandaca 10-01-2024
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Hırvatça 10-01-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Hırvatça 10-01-2024

Belge geçmişini görüntüleyin