Pheburane

Land: Den Europæiske Union

Sprog: bulgarsk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Hent Indlægsseddel (PIL)
10-01-2024
Hent Produktets egenskaber (SPC)
10-01-2024

Aktiv bestanddel:

Phenylbutyrate натрий

Tilgængelig fra:

Eurocept International B. V.

ATC-kode:

A16AX03

INN (International Name):

sodium phenylbutyrate

Terapeutisk gruppe:

Различните части на стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата продукти

Terapeutisk område:

Карбамоильную-Фосфат-Синтазы Имам Недостиг На Витамин

Terapeutiske indikationer:

Лечение на хроничен управление на урея цикъл нарушения.

Produkt oversigt:

Revision: 10

Autorisation status:

упълномощен

Autorisation dato:

2013-07-30

Indlægsseddel

                33
Б.
ЛИСТОВКА
34
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
PHEBURANE 483 MG/G ГРАНУЛИ
Натриев фенилбутират (Sodium phenylbutyrate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява PHEBURANE и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете PHEBURANE
3.
Как да приемате PHEBURANE
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате PHEBURANE
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PHEBURANE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
PHEBURANE съдържа активното вещество
натриев фенилбутират, което се
използва за
лечение на пациенти о
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
PHEBURANE 483 mg/g гранули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един грам гранули съдържа 483 mg натриев
фенилбутират (sodium phenylbutyrate).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Всеки грам натриев фенилбутират
съдържа 124 mg (5,4 mmol) натрий и 768 mg
захароза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Гранули
Бели до почти бели гранули
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
PHEBURANE е показан като помощна терапия
при продължителното лечение на
нарушения в
урейния цикъл, включващи недостиг на
карбамилфосфатсинтетаза, орнитин
транскарбамилаза или аргининсукцинат
синтетаза.
Показан е при всички пациенти с
_неонатално начало_
на заболяването (пълен ензимен
дефицит, изявяващ се през първите 28
дни от живота). Също така е показан при
пациенти с
_късно начало_
на заболяването (частичен ензимен
дефицит, проявяващ се след първия
месец от
раждането), при които има анамнеза за
хиперамониемична енцефалопатия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с PHEBURANE трябва да се
провежда от лекар с опит в лечението
на нарушения в
цикъла 
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 10-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 10-01-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 08-08-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 10-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 10-01-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 08-08-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel dansk 10-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber dansk 10-01-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport dansk 08-08-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 10-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 10-01-2024
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 10-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 10-01-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 08-08-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 10-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 10-01-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 08-08-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 10-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 10-01-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 08-08-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 10-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 10-01-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 08-08-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 10-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 10-01-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 08-08-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 10-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 10-01-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 08-08-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 10-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 10-01-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 08-08-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 10-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 10-01-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 08-08-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 10-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 10-01-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 08-08-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 10-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 10-01-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 08-08-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 10-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 10-01-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 08-08-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 10-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 10-01-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 08-08-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 10-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 10-01-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 08-08-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 10-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 10-01-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 08-08-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 10-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 10-01-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 08-08-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 10-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 10-01-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 08-08-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 10-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 10-01-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 08-08-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 10-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 10-01-2024
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 10-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 10-01-2024
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 10-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 10-01-2024

Søg underretninger relateret til dette produkt