Pheburane

Land: Europese Unie

Taal: Bulgaars

Bron: EMA (European Medicines Agency)

Koop het nu

Download Bijsluiter (PIL)
10-01-2024
Download Productkenmerken (SPC)
10-01-2024

Werkstoffen:

Phenylbutyrate натрий

Beschikbaar vanaf:

Eurocept International B. V.

ATC-code:

A16AX03

INN (Algemene Internationale Benaming):

sodium phenylbutyrate

Therapeutische categorie:

Различните части на стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата продукти

Therapeutisch gebied:

Карбамоильную-Фосфат-Синтазы Имам Недостиг На Витамин

therapeutische indicaties:

Лечение на хроничен управление на урея цикъл нарушения.

Product samenvatting:

Revision: 10

Autorisatie-status:

упълномощен

Autorisatie datum:

2013-07-30

Bijsluiter

                33
Б.
ЛИСТОВКА
34
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
PHEBURANE 483 MG/G ГРАНУЛИ
Натриев фенилбутират (Sodium phenylbutyrate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява PHEBURANE и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете PHEBURANE
3.
Как да приемате PHEBURANE
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате PHEBURANE
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PHEBURANE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
PHEBURANE съдържа активното вещество
натриев фенилбутират, което се
използва за
лечение на пациенти о
                
                Lees het volledige document
                
              

Productkenmerken

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
PHEBURANE 483 mg/g гранули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един грам гранули съдържа 483 mg натриев
фенилбутират (sodium phenylbutyrate).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Всеки грам натриев фенилбутират
съдържа 124 mg (5,4 mmol) натрий и 768 mg
захароза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Гранули
Бели до почти бели гранули
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
PHEBURANE е показан като помощна терапия
при продължителното лечение на
нарушения в
урейния цикъл, включващи недостиг на
карбамилфосфатсинтетаза, орнитин
транскарбамилаза или аргининсукцинат
синтетаза.
Показан е при всички пациенти с
_неонатално начало_
на заболяването (пълен ензимен
дефицит, изявяващ се през първите 28
дни от живота). Също така е показан при
пациенти с
_късно начало_
на заболяването (частичен ензимен
дефицит, проявяващ се след първия
месец от
раждането), при които има анамнеза за
хиперамониемична енцефалопатия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с PHEBURANE трябва да се
провежда от лекар с опит в лечението
на нарушения в
цикъла 
                
                Lees het volledige document
                
              

Documenten in andere talen

Bijsluiter Bijsluiter Spaans 10-01-2024
Productkenmerken Productkenmerken Spaans 10-01-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Spaans 08-08-2013
Bijsluiter Bijsluiter Tsjechisch 10-01-2024
Productkenmerken Productkenmerken Tsjechisch 10-01-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Tsjechisch 08-08-2013
Bijsluiter Bijsluiter Deens 10-01-2024
Productkenmerken Productkenmerken Deens 10-01-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Deens 08-08-2013
Bijsluiter Bijsluiter Duits 10-01-2024
Productkenmerken Productkenmerken Duits 10-01-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Duits 08-08-2013
Bijsluiter Bijsluiter Estlands 10-01-2024
Productkenmerken Productkenmerken Estlands 10-01-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Estlands 08-08-2013
Bijsluiter Bijsluiter Grieks 10-01-2024
Productkenmerken Productkenmerken Grieks 10-01-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Grieks 08-08-2013
Bijsluiter Bijsluiter Engels 10-01-2024
Productkenmerken Productkenmerken Engels 10-01-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Engels 08-08-2013
Bijsluiter Bijsluiter Frans 10-01-2024
Productkenmerken Productkenmerken Frans 10-01-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Frans 08-08-2013
Bijsluiter Bijsluiter Italiaans 10-01-2024
Productkenmerken Productkenmerken Italiaans 10-01-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Italiaans 08-08-2013
Bijsluiter Bijsluiter Letlands 10-01-2024
Productkenmerken Productkenmerken Letlands 10-01-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Letlands 08-08-2013
Bijsluiter Bijsluiter Litouws 10-01-2024
Productkenmerken Productkenmerken Litouws 10-01-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Litouws 08-08-2013
Bijsluiter Bijsluiter Hongaars 10-01-2024
Productkenmerken Productkenmerken Hongaars 10-01-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Hongaars 08-08-2013
Bijsluiter Bijsluiter Maltees 10-01-2024
Productkenmerken Productkenmerken Maltees 10-01-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Maltees 08-08-2013
Bijsluiter Bijsluiter Nederlands 10-01-2024
Productkenmerken Productkenmerken Nederlands 10-01-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Nederlands 08-08-2013
Bijsluiter Bijsluiter Pools 10-01-2024
Productkenmerken Productkenmerken Pools 10-01-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Pools 08-08-2013
Bijsluiter Bijsluiter Portugees 10-01-2024
Productkenmerken Productkenmerken Portugees 10-01-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Portugees 08-08-2013
Bijsluiter Bijsluiter Roemeens 10-01-2024
Productkenmerken Productkenmerken Roemeens 10-01-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Roemeens 08-08-2013
Bijsluiter Bijsluiter Slowaaks 10-01-2024
Productkenmerken Productkenmerken Slowaaks 10-01-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Slowaaks 08-08-2013
Bijsluiter Bijsluiter Sloveens 10-01-2024
Productkenmerken Productkenmerken Sloveens 10-01-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Sloveens 08-08-2013
Bijsluiter Bijsluiter Fins 10-01-2024
Productkenmerken Productkenmerken Fins 10-01-2024
Bijsluiter Bijsluiter Zweeds 10-01-2024
Productkenmerken Productkenmerken Zweeds 10-01-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Zweeds 08-08-2013
Bijsluiter Bijsluiter Noors 10-01-2024
Productkenmerken Productkenmerken Noors 10-01-2024
Bijsluiter Bijsluiter IJslands 10-01-2024
Productkenmerken Productkenmerken IJslands 10-01-2024
Bijsluiter Bijsluiter Kroatisch 10-01-2024
Productkenmerken Productkenmerken Kroatisch 10-01-2024

Zoekwaarschuwingen met betrekking tot dit product

Bekijk de geschiedenis van documenten