Pheburane

国: 欧州連合

言語: ブルガリア語

ソース: EMA (European Medicines Agency)

ダウンロード 製品の特徴 (SPC)
10-01-2024
ダウンロード 公開評価報告書 (PAR)
08-08-2013

有効成分:

Phenylbutyrate натрий

から入手可能:

Eurocept International B. V.

ATCコード:

A16AX03

INN(国際名):

sodium phenylbutyrate

治療群:

Различните части на стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата продукти

治療領域:

Карбамоильную-Фосфат-Синтазы Имам Недостиг На Витамин

適応症:

Лечение на хроничен управление на урея цикъл нарушения.

製品概要:

Revision: 10

認証ステータス:

упълномощен

承認日:

2013-07-30

情報リーフレット

                33
Б.
ЛИСТОВКА
34
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
PHEBURANE 483 MG/G ГРАНУЛИ
Натриев фенилбутират (Sodium phenylbutyrate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява PHEBURANE и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете PHEBURANE
3.
Как да приемате PHEBURANE
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате PHEBURANE
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PHEBURANE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
PHEBURANE съдържа активното вещество
натриев фенилбутират, което се
използва за
лечение на пациенти о
                
                完全なドキュメントを読む
                
              

製品の特徴

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
PHEBURANE 483 mg/g гранули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един грам гранули съдържа 483 mg натриев
фенилбутират (sodium phenylbutyrate).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Всеки грам натриев фенилбутират
съдържа 124 mg (5,4 mmol) натрий и 768 mg
захароза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Гранули
Бели до почти бели гранули
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
PHEBURANE е показан като помощна терапия
при продължителното лечение на
нарушения в
урейния цикъл, включващи недостиг на
карбамилфосфатсинтетаза, орнитин
транскарбамилаза или аргининсукцинат
синтетаза.
Показан е при всички пациенти с
_неонатално начало_
на заболяването (пълен ензимен
дефицит, изявяващ се през първите 28
дни от живота). Също така е показан при
пациенти с
_късно начало_
на заболяването (частичен ензимен
дефицит, проявяващ се след първия
месец от
раждането), при които има анамнеза за
хиперамониемична енцефалопатия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с PHEBURANE трябва да се
провежда от лекар с опит в лечението
на нарушения в
цикъла 
                
                完全なドキュメントを読む
                
              

他の言語のドキュメント

情報リーフレット 情報リーフレット スペイン語 10-01-2024
製品の特徴 製品の特徴 スペイン語 10-01-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 スペイン語 08-08-2013
情報リーフレット 情報リーフレット チェコ語 10-01-2024
製品の特徴 製品の特徴 チェコ語 10-01-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 チェコ語 08-08-2013
情報リーフレット 情報リーフレット デンマーク語 10-01-2024
製品の特徴 製品の特徴 デンマーク語 10-01-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 デンマーク語 08-08-2013
情報リーフレット 情報リーフレット ドイツ語 10-01-2024
製品の特徴 製品の特徴 ドイツ語 10-01-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 ドイツ語 08-08-2013
情報リーフレット 情報リーフレット エストニア語 10-01-2024
製品の特徴 製品の特徴 エストニア語 10-01-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 エストニア語 08-08-2013
情報リーフレット 情報リーフレット ギリシャ語 10-01-2024
製品の特徴 製品の特徴 ギリシャ語 10-01-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 ギリシャ語 08-08-2013
情報リーフレット 情報リーフレット 英語 10-01-2024
製品の特徴 製品の特徴 英語 10-01-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 英語 08-08-2013
情報リーフレット 情報リーフレット フランス語 10-01-2024
製品の特徴 製品の特徴 フランス語 10-01-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 フランス語 08-08-2013
情報リーフレット 情報リーフレット イタリア語 10-01-2024
製品の特徴 製品の特徴 イタリア語 10-01-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 イタリア語 08-08-2013
情報リーフレット 情報リーフレット ラトビア語 10-01-2024
製品の特徴 製品の特徴 ラトビア語 10-01-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 ラトビア語 08-08-2013
情報リーフレット 情報リーフレット リトアニア語 10-01-2024
製品の特徴 製品の特徴 リトアニア語 10-01-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 リトアニア語 08-08-2013
情報リーフレット 情報リーフレット ハンガリー語 10-01-2024
製品の特徴 製品の特徴 ハンガリー語 10-01-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 ハンガリー語 08-08-2013
情報リーフレット 情報リーフレット マルタ語 10-01-2024
製品の特徴 製品の特徴 マルタ語 10-01-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 マルタ語 08-08-2013
情報リーフレット 情報リーフレット オランダ語 10-01-2024
製品の特徴 製品の特徴 オランダ語 10-01-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 オランダ語 08-08-2013
情報リーフレット 情報リーフレット ポーランド語 10-01-2024
製品の特徴 製品の特徴 ポーランド語 10-01-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 ポーランド語 08-08-2013
情報リーフレット 情報リーフレット ポルトガル語 10-01-2024
製品の特徴 製品の特徴 ポルトガル語 10-01-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 ポルトガル語 08-08-2013
情報リーフレット 情報リーフレット ルーマニア語 10-01-2024
製品の特徴 製品の特徴 ルーマニア語 10-01-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 ルーマニア語 08-08-2013
情報リーフレット 情報リーフレット スロバキア語 10-01-2024
製品の特徴 製品の特徴 スロバキア語 10-01-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 スロバキア語 08-08-2013
情報リーフレット 情報リーフレット スロベニア語 10-01-2024
製品の特徴 製品の特徴 スロベニア語 10-01-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 スロベニア語 08-08-2013
情報リーフレット 情報リーフレット フィンランド語 10-01-2024
製品の特徴 製品の特徴 フィンランド語 10-01-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 フィンランド語 08-08-2013
情報リーフレット 情報リーフレット スウェーデン語 10-01-2024
製品の特徴 製品の特徴 スウェーデン語 10-01-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 スウェーデン語 08-08-2013
情報リーフレット 情報リーフレット ノルウェー語 10-01-2024
製品の特徴 製品の特徴 ノルウェー語 10-01-2024
情報リーフレット 情報リーフレット アイスランド語 10-01-2024
製品の特徴 製品の特徴 アイスランド語 10-01-2024
情報リーフレット 情報リーフレット クロアチア語 10-01-2024
製品の特徴 製品の特徴 クロアチア語 10-01-2024

この製品に関連するアラートを検索

ドキュメントの履歴を表示する