Pheburane

Land: Evrópusambandið

Tungumál: búlgarska

Heimild: EMA (European Medicines Agency)

Download Vara einkenni (SPC)
10-01-2024
Download Opinber matsskýrsla (PAR)
08-08-2013

Virkt innihaldsefni:

Phenylbutyrate натрий

Fáanlegur frá:

Eurocept International B. V.

ATC númer:

A16AX03

INN (Alþjóðlegt nafn):

sodium phenylbutyrate

Meðferðarhópur:

Различните части на стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата продукти

Lækningarsvæði:

Карбамоильную-Фосфат-Синтазы Имам Недостиг На Витамин

Ábendingar:

Лечение на хроничен управление на урея цикъл нарушения.

Vörulýsing:

Revision: 10

Leyfisstaða:

упълномощен

Leyfisdagur:

2013-07-30

Upplýsingar fylgiseðill

                33
Б.
ЛИСТОВКА
34
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
PHEBURANE 483 MG/G ГРАНУЛИ
Натриев фенилбутират (Sodium phenylbutyrate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява PHEBURANE и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете PHEBURANE
3.
Как да приемате PHEBURANE
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате PHEBURANE
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PHEBURANE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
PHEBURANE съдържа активното вещество
натриев фенилбутират, което се
използва за
лечение на пациенти о
                
                Lestu allt skjalið
                
              

Vara einkenni

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
PHEBURANE 483 mg/g гранули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един грам гранули съдържа 483 mg натриев
фенилбутират (sodium phenylbutyrate).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Всеки грам натриев фенилбутират
съдържа 124 mg (5,4 mmol) натрий и 768 mg
захароза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Гранули
Бели до почти бели гранули
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
PHEBURANE е показан като помощна терапия
при продължителното лечение на
нарушения в
урейния цикъл, включващи недостиг на
карбамилфосфатсинтетаза, орнитин
транскарбамилаза или аргининсукцинат
синтетаза.
Показан е при всички пациенти с
_неонатално начало_
на заболяването (пълен ензимен
дефицит, изявяващ се през първите 28
дни от живота). Също така е показан при
пациенти с
_късно начало_
на заболяването (частичен ензимен
дефицит, проявяващ се след първия
месец от
раждането), при които има анамнеза за
хиперамониемична енцефалопатия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с PHEBURANE трябва да се
провежда от лекар с опит в лечението
на нарушения в
цикъла 
                
                Lestu allt skjalið
                
              

Skjöl á öðrum tungumálum

Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill spænska 10-01-2024
Vara einkenni Vara einkenni spænska 10-01-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla spænska 08-08-2013
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill tékkneska 10-01-2024
Vara einkenni Vara einkenni tékkneska 10-01-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla tékkneska 08-08-2013
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill danska 10-01-2024
Vara einkenni Vara einkenni danska 10-01-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla danska 08-08-2013
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill þýska 10-01-2024
Vara einkenni Vara einkenni þýska 10-01-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla þýska 08-08-2013
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill eistneska 10-01-2024
Vara einkenni Vara einkenni eistneska 10-01-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla eistneska 08-08-2013
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill gríska 10-01-2024
Vara einkenni Vara einkenni gríska 10-01-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla gríska 08-08-2013
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill enska 10-01-2024
Vara einkenni Vara einkenni enska 10-01-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla enska 08-08-2013
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill franska 10-01-2024
Vara einkenni Vara einkenni franska 10-01-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla franska 08-08-2013
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill ítalska 10-01-2024
Vara einkenni Vara einkenni ítalska 10-01-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla ítalska 08-08-2013
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill lettneska 10-01-2024
Vara einkenni Vara einkenni lettneska 10-01-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla lettneska 08-08-2013
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill litháíska 10-01-2024
Vara einkenni Vara einkenni litháíska 10-01-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla litháíska 08-08-2013
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill ungverska 10-01-2024
Vara einkenni Vara einkenni ungverska 10-01-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla ungverska 08-08-2013
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill maltneska 10-01-2024
Vara einkenni Vara einkenni maltneska 10-01-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla maltneska 08-08-2013
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill hollenska 10-01-2024
Vara einkenni Vara einkenni hollenska 10-01-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla hollenska 08-08-2013
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill pólska 10-01-2024
Vara einkenni Vara einkenni pólska 10-01-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla pólska 08-08-2013
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill portúgalska 10-01-2024
Vara einkenni Vara einkenni portúgalska 10-01-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla portúgalska 08-08-2013
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill rúmenska 10-01-2024
Vara einkenni Vara einkenni rúmenska 10-01-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla rúmenska 08-08-2013
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill slóvakíska 10-01-2024
Vara einkenni Vara einkenni slóvakíska 10-01-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla slóvakíska 08-08-2013
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill slóvenska 10-01-2024
Vara einkenni Vara einkenni slóvenska 10-01-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla slóvenska 08-08-2013
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill finnska 10-01-2024
Vara einkenni Vara einkenni finnska 10-01-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla finnska 08-08-2013
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill sænska 10-01-2024
Vara einkenni Vara einkenni sænska 10-01-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla sænska 08-08-2013
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill norska 10-01-2024
Vara einkenni Vara einkenni norska 10-01-2024
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill íslenska 10-01-2024
Vara einkenni Vara einkenni íslenska 10-01-2024
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill króatíska 10-01-2024
Vara einkenni Vara einkenni króatíska 10-01-2024

Leitaðu viðvaranir sem tengjast þessari vöru

Skoða skjalasögu