Pheburane

País: União Europeia

Língua: búlgaro

Origem: EMA (European Medicines Agency)

Compre agora

Ingredientes ativos:

Phenylbutyrate натрий

Disponível em:

Eurocept International B. V.

Código ATC:

A16AX03

DCI (Denominação Comum Internacional):

sodium phenylbutyrate

Grupo terapêutico:

Различните части на стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата продукти

Área terapêutica:

Карбамоильную-Фосфат-Синтазы Имам Недостиг На Витамин

Indicações terapêuticas:

Лечение на хроничен управление на урея цикъл нарушения.

Resumo do produto:

Revision: 10

Status de autorização:

упълномощен

Data de autorização:

2013-07-30

Folheto informativo - Bula

                33
Б.
ЛИСТОВКА
34
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
PHEBURANE 483 MG/G ГРАНУЛИ
Натриев фенилбутират (Sodium phenylbutyrate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява PHEBURANE и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете PHEBURANE
3.
Как да приемате PHEBURANE
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате PHEBURANE
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PHEBURANE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
PHEBURANE съдържа активното вещество
натриев фенилбутират, което се
използва за
лечение на пациенти о
                
                Leia o documento completo
                
              

Características técnicas

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
PHEBURANE 483 mg/g гранули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един грам гранули съдържа 483 mg натриев
фенилбутират (sodium phenylbutyrate).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Всеки грам натриев фенилбутират
съдържа 124 mg (5,4 mmol) натрий и 768 mg
захароза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Гранули
Бели до почти бели гранули
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
PHEBURANE е показан като помощна терапия
при продължителното лечение на
нарушения в
урейния цикъл, включващи недостиг на
карбамилфосфатсинтетаза, орнитин
транскарбамилаза или аргининсукцинат
синтетаза.
Показан е при всички пациенти с
_неонатално начало_
на заболяването (пълен ензимен
дефицит, изявяващ се през първите 28
дни от живота). Също така е показан при
пациенти с
_късно начало_
на заболяването (частичен ензимен
дефицит, проявяващ се след първия
месец от
раждането), при които има анамнеза за
хиперамониемична енцефалопатия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с PHEBURANE трябва да се
провежда от лекар с опит в лечението
на нарушения в
цикъла 
                
                Leia o documento completo
                
              

Documentos em outros idiomas

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula espanhol 10-01-2024
Características técnicas Características técnicas espanhol 10-01-2024
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula tcheco 10-01-2024
Características técnicas Características técnicas tcheco 10-01-2024
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula dinamarquês 10-01-2024
Características técnicas Características técnicas dinamarquês 10-01-2024
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público dinamarquês 08-08-2013
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula alemão 10-01-2024
Características técnicas Características técnicas alemão 10-01-2024
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula estoniano 10-01-2024
Características técnicas Características técnicas estoniano 10-01-2024
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público estoniano 08-08-2013
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula grego 10-01-2024
Características técnicas Características técnicas grego 10-01-2024
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula inglês 10-01-2024
Características técnicas Características técnicas inglês 10-01-2024
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula francês 10-01-2024
Características técnicas Características técnicas francês 10-01-2024
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula italiano 10-01-2024
Características técnicas Características técnicas italiano 10-01-2024
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula letão 10-01-2024
Características técnicas Características técnicas letão 10-01-2024
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula lituano 10-01-2024
Características técnicas Características técnicas lituano 10-01-2024
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula húngaro 10-01-2024
Características técnicas Características técnicas húngaro 10-01-2024
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula maltês 10-01-2024
Características técnicas Características técnicas maltês 10-01-2024
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula holandês 10-01-2024
Características técnicas Características técnicas holandês 10-01-2024
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público holandês 08-08-2013
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula polonês 10-01-2024
Características técnicas Características técnicas polonês 10-01-2024
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula português 10-01-2024
Características técnicas Características técnicas português 10-01-2024
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público português 08-08-2013
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula romeno 10-01-2024
Características técnicas Características técnicas romeno 10-01-2024
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula eslovaco 10-01-2024
Características técnicas Características técnicas eslovaco 10-01-2024
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula esloveno 10-01-2024
Características técnicas Características técnicas esloveno 10-01-2024
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula finlandês 10-01-2024
Características técnicas Características técnicas finlandês 10-01-2024
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público finlandês 08-08-2013
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula sueco 10-01-2024
Características técnicas Características técnicas sueco 10-01-2024
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula norueguês 10-01-2024
Características técnicas Características técnicas norueguês 10-01-2024
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula islandês 10-01-2024
Características técnicas Características técnicas islandês 10-01-2024
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula croata 10-01-2024
Características técnicas Características técnicas croata 10-01-2024

Pesquisar alertas relacionados a este produto

Ver histórico de documentos