Rienso

Land: Evrópusambandið

Tungumál: búlgarska

Heimild: EMA (European Medicines Agency)

Kauptu það núna

Download Vara einkenni (SPC)
13-07-2015
Download Opinber matsskýrsla (PAR)
13-07-2015

Virkt innihaldsefni:

Ферумокситол

Fáanlegur frá:

Takeda Pharma A/S

ATC númer:

B03

INN (Alþjóðlegt nafn):

ferumoxytol

Meðferðarhópur:

Други лекарства противоанемические

Lækningarsvæði:

Anemia; Kidney Failure, Chronic

Ábendingar:

Rienso е показан за интравенозно лечение на желязо дефицитната анемия при възрастни пациенти с хронични бъбречни заболявания (ПЦП). Диагноза на дефицит на желязо трябва да се основава на съответните лабораторни тестове (виж раздел 4.

Vörulýsing:

Revision: 7

Leyfisstaða:

Отменено

Leyfisdagur:

2012-06-15

Upplýsingar fylgiseðill

                24
Б. ЛИСТОВКА
_ _
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
25
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
RIENSO 30 MG/ML ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
Желязо под формата на ферумокситол (Iron
as ferumoxytol)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос, като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ПОЛУЧИТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Rienso и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
получите Rienso
3.
Как се прилага Rienso
4.
Възможни нежелани
                
                Lestu allt skjalið
                
              

Vara einkenni

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Rienso 30 mg/ml инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml разтвор съдържа 30 mg желязо под
формата на ферумокситол (iron as ferumoxytol).
Всеки флакон със 17 ml разтвор съдържа 510
mg желязо под формата на ферумокситол.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инфузионен разтвор
Черен до червеникаво-кафяв разтвор
Осмолалитет: 270-330 mosm/kg
pH: 6,5 до 8,0
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Rienso е предназначен за интравенозно
лечение на желязодефицитна анемия при
възрастни
пациенти с хронично бъбречно
заболяване (ХБЗ).
Диагностицирането на дефицит на
желязо трябва да се основава на
съответните лабораторни
изследвания (вж. точка 4.2).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

                
                Lestu allt skjalið
                
              

Skjöl á öðrum tungumálum

Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill spænska 13-07-2015
Vara einkenni Vara einkenni spænska 13-07-2015
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla spænska 13-07-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill tékkneska 13-07-2015
Vara einkenni Vara einkenni tékkneska 13-07-2015
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla tékkneska 13-07-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill danska 13-07-2015
Vara einkenni Vara einkenni danska 13-07-2015
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla danska 13-07-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill þýska 13-07-2015
Vara einkenni Vara einkenni þýska 13-07-2015
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla þýska 13-07-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill eistneska 13-07-2015
Vara einkenni Vara einkenni eistneska 13-07-2015
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla eistneska 13-07-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill gríska 13-07-2015
Vara einkenni Vara einkenni gríska 13-07-2015
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla gríska 13-07-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill enska 13-07-2015
Vara einkenni Vara einkenni enska 13-07-2015
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla enska 13-07-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill franska 13-07-2015
Vara einkenni Vara einkenni franska 13-07-2015
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla franska 13-07-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill ítalska 13-07-2015
Vara einkenni Vara einkenni ítalska 13-07-2015
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla ítalska 13-07-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill lettneska 13-07-2015
Vara einkenni Vara einkenni lettneska 13-07-2015
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla lettneska 13-07-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill litháíska 13-07-2015
Vara einkenni Vara einkenni litháíska 13-07-2015
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla litháíska 13-07-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill ungverska 13-07-2015
Vara einkenni Vara einkenni ungverska 13-07-2015
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla ungverska 13-07-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill maltneska 13-07-2015
Vara einkenni Vara einkenni maltneska 13-07-2015
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla maltneska 13-07-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill hollenska 13-07-2015
Vara einkenni Vara einkenni hollenska 13-07-2015
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla hollenska 13-07-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill pólska 13-07-2015
Vara einkenni Vara einkenni pólska 13-07-2015
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla pólska 13-07-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill portúgalska 13-07-2015
Vara einkenni Vara einkenni portúgalska 13-07-2015
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla portúgalska 13-07-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill rúmenska 13-07-2015
Vara einkenni Vara einkenni rúmenska 13-07-2015
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla rúmenska 13-07-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill slóvakíska 13-07-2015
Vara einkenni Vara einkenni slóvakíska 13-07-2015
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla slóvakíska 13-07-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill slóvenska 13-07-2015
Vara einkenni Vara einkenni slóvenska 13-07-2015
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla slóvenska 13-07-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill finnska 13-07-2015
Vara einkenni Vara einkenni finnska 13-07-2015
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla finnska 13-07-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill sænska 13-07-2015
Vara einkenni Vara einkenni sænska 13-07-2015
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla sænska 13-07-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill norska 13-07-2015
Vara einkenni Vara einkenni norska 13-07-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill íslenska 13-07-2015
Vara einkenni Vara einkenni íslenska 13-07-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill króatíska 13-07-2015
Vara einkenni Vara einkenni króatíska 13-07-2015
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla króatíska 13-07-2015

Leitaðu viðvaranir sem tengjast þessari vöru

Skoða skjalasögu