Rienso

Χώρα: Ευρωπαϊκή Ένωση

Γλώσσα: Βουλγαρικά

Πηγή: EMA (European Medicines Agency)

Αγόρασέ το τώρα

Δραστική ουσία:

Ферумокситол

Διαθέσιμο από:

Takeda Pharma A/S

Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):

B03

INN (Διεθνής Όνομα):

ferumoxytol

Θεραπευτική ομάδα:

Други лекарства противоанемические

Θεραπευτική περιοχή:

Anemia; Kidney Failure, Chronic

Θεραπευτικές ενδείξεις:

Rienso е показан за интравенозно лечение на желязо дефицитната анемия при възрастни пациенти с хронични бъбречни заболявания (ПЦП). Диагноза на дефицит на желязо трябва да се основава на съответните лабораторни тестове (виж раздел 4.

Περίληψη προϊόντος:

Revision: 7

Καθεστώς αδειοδότησης:

Отменено

Ημερομηνία της άδειας:

2012-06-15

Φύλλο οδηγιών χρήσης

                24
Б. ЛИСТОВКА
_ _
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
25
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
RIENSO 30 MG/ML ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
Желязо под формата на ферумокситол (Iron
as ferumoxytol)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос, като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ПОЛУЧИТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Rienso и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
получите Rienso
3.
Как се прилага Rienso
4.
Възможни нежелани
                
                Διαβάστε το πλήρες έγγραφο
                
              

Αρχείο Π.Χ.Π.

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Rienso 30 mg/ml инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml разтвор съдържа 30 mg желязо под
формата на ферумокситол (iron as ferumoxytol).
Всеки флакон със 17 ml разтвор съдържа 510
mg желязо под формата на ферумокситол.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инфузионен разтвор
Черен до червеникаво-кафяв разтвор
Осмолалитет: 270-330 mosm/kg
pH: 6,5 до 8,0
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Rienso е предназначен за интравенозно
лечение на желязодефицитна анемия при
възрастни
пациенти с хронично бъбречно
заболяване (ХБЗ).
Диагностицирането на дефицит на
желязо трябва да се основава на
съответните лабораторни
изследвания (вж. точка 4.2).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

                
                Διαβάστε το πλήρες έγγραφο
                
              

Έγγραφα σε άλλες γλώσσες

Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ισπανικά 13-07-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ισπανικά 13-07-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Τσεχικά 13-07-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Τσεχικά 13-07-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Δανικά 13-07-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Δανικά 13-07-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Γερμανικά 13-07-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Γερμανικά 13-07-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Εσθονικά 13-07-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Εσθονικά 13-07-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ελληνικά 13-07-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ελληνικά 13-07-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Αγγλικά 13-07-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Αγγλικά 13-07-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Γαλλικά 13-07-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Γαλλικά 13-07-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ιταλικά 13-07-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ιταλικά 13-07-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Λετονικά 13-07-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Λετονικά 13-07-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Λιθουανικά 13-07-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Λιθουανικά 13-07-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ουγγρικά 13-07-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ουγγρικά 13-07-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Μαλτεζικά 13-07-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Μαλτεζικά 13-07-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ολλανδικά 13-07-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ολλανδικά 13-07-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Πολωνικά 13-07-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Πολωνικά 13-07-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Πορτογαλικά 13-07-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Πορτογαλικά 13-07-2015
Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης Πορτογαλικά 13-07-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ρουμανικά 13-07-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ρουμανικά 13-07-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Σλοβακικά 13-07-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Σλοβακικά 13-07-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Σλοβενικά 13-07-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Σλοβενικά 13-07-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Φινλανδικά 13-07-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Φινλανδικά 13-07-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Σουηδικά 13-07-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Σουηδικά 13-07-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Νορβηγικά 13-07-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Νορβηγικά 13-07-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ισλανδικά 13-07-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ισλανδικά 13-07-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Κροατικά 13-07-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Κροατικά 13-07-2015

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Προβολή ιστορικού εγγράφων