Rienso

国: 欧州連合

言語: ブルガリア語

ソース: EMA (European Medicines Agency)

即購入

ダウンロード 製品の特徴 (SPC)
13-07-2015
ダウンロード 公開評価報告書 (PAR)
13-07-2015

有効成分:

Ферумокситол

から入手可能:

Takeda Pharma A/S

ATCコード:

B03

INN(国際名):

ferumoxytol

治療群:

Други лекарства противоанемические

治療領域:

Anemia; Kidney Failure, Chronic

適応症:

Rienso е показан за интравенозно лечение на желязо дефицитната анемия при възрастни пациенти с хронични бъбречни заболявания (ПЦП). Диагноза на дефицит на желязо трябва да се основава на съответните лабораторни тестове (виж раздел 4.

製品概要:

Revision: 7

認証ステータス:

Отменено

承認日:

2012-06-15

情報リーフレット

                24
Б. ЛИСТОВКА
_ _
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
25
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
RIENSO 30 MG/ML ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
Желязо под формата на ферумокситол (Iron
as ferumoxytol)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос, като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ПОЛУЧИТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Rienso и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
получите Rienso
3.
Как се прилага Rienso
4.
Възможни нежелани
                
                完全なドキュメントを読む
                
              

製品の特徴

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Rienso 30 mg/ml инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml разтвор съдържа 30 mg желязо под
формата на ферумокситол (iron as ferumoxytol).
Всеки флакон със 17 ml разтвор съдържа 510
mg желязо под формата на ферумокситол.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инфузионен разтвор
Черен до червеникаво-кафяв разтвор
Осмолалитет: 270-330 mosm/kg
pH: 6,5 до 8,0
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Rienso е предназначен за интравенозно
лечение на желязодефицитна анемия при
възрастни
пациенти с хронично бъбречно
заболяване (ХБЗ).
Диагностицирането на дефицит на
желязо трябва да се основава на
съответните лабораторни
изследвания (вж. точка 4.2).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

                
                完全なドキュメントを読む
                
              

他の言語のドキュメント

情報リーフレット 情報リーフレット スペイン語 13-07-2015
製品の特徴 製品の特徴 スペイン語 13-07-2015
公開評価報告書 公開評価報告書 スペイン語 13-07-2015
情報リーフレット 情報リーフレット チェコ語 13-07-2015
製品の特徴 製品の特徴 チェコ語 13-07-2015
公開評価報告書 公開評価報告書 チェコ語 13-07-2015
情報リーフレット 情報リーフレット デンマーク語 13-07-2015
製品の特徴 製品の特徴 デンマーク語 13-07-2015
公開評価報告書 公開評価報告書 デンマーク語 13-07-2015
情報リーフレット 情報リーフレット ドイツ語 13-07-2015
製品の特徴 製品の特徴 ドイツ語 13-07-2015
公開評価報告書 公開評価報告書 ドイツ語 13-07-2015
情報リーフレット 情報リーフレット エストニア語 13-07-2015
製品の特徴 製品の特徴 エストニア語 13-07-2015
公開評価報告書 公開評価報告書 エストニア語 13-07-2015
情報リーフレット 情報リーフレット ギリシャ語 13-07-2015
製品の特徴 製品の特徴 ギリシャ語 13-07-2015
公開評価報告書 公開評価報告書 ギリシャ語 13-07-2015
情報リーフレット 情報リーフレット 英語 13-07-2015
製品の特徴 製品の特徴 英語 13-07-2015
公開評価報告書 公開評価報告書 英語 13-07-2015
情報リーフレット 情報リーフレット フランス語 13-07-2015
製品の特徴 製品の特徴 フランス語 13-07-2015
公開評価報告書 公開評価報告書 フランス語 13-07-2015
情報リーフレット 情報リーフレット イタリア語 13-07-2015
製品の特徴 製品の特徴 イタリア語 13-07-2015
公開評価報告書 公開評価報告書 イタリア語 13-07-2015
情報リーフレット 情報リーフレット ラトビア語 13-07-2015
製品の特徴 製品の特徴 ラトビア語 13-07-2015
公開評価報告書 公開評価報告書 ラトビア語 13-07-2015
情報リーフレット 情報リーフレット リトアニア語 13-07-2015
製品の特徴 製品の特徴 リトアニア語 13-07-2015
公開評価報告書 公開評価報告書 リトアニア語 13-07-2015
情報リーフレット 情報リーフレット ハンガリー語 13-07-2015
製品の特徴 製品の特徴 ハンガリー語 13-07-2015
公開評価報告書 公開評価報告書 ハンガリー語 13-07-2015
情報リーフレット 情報リーフレット マルタ語 13-07-2015
製品の特徴 製品の特徴 マルタ語 13-07-2015
公開評価報告書 公開評価報告書 マルタ語 13-07-2015
情報リーフレット 情報リーフレット オランダ語 13-07-2015
製品の特徴 製品の特徴 オランダ語 13-07-2015
公開評価報告書 公開評価報告書 オランダ語 13-07-2015
情報リーフレット 情報リーフレット ポーランド語 13-07-2015
製品の特徴 製品の特徴 ポーランド語 13-07-2015
公開評価報告書 公開評価報告書 ポーランド語 13-07-2015
情報リーフレット 情報リーフレット ポルトガル語 13-07-2015
製品の特徴 製品の特徴 ポルトガル語 13-07-2015
公開評価報告書 公開評価報告書 ポルトガル語 13-07-2015
情報リーフレット 情報リーフレット ルーマニア語 13-07-2015
製品の特徴 製品の特徴 ルーマニア語 13-07-2015
公開評価報告書 公開評価報告書 ルーマニア語 13-07-2015
情報リーフレット 情報リーフレット スロバキア語 13-07-2015
製品の特徴 製品の特徴 スロバキア語 13-07-2015
公開評価報告書 公開評価報告書 スロバキア語 13-07-2015
情報リーフレット 情報リーフレット スロベニア語 13-07-2015
製品の特徴 製品の特徴 スロベニア語 13-07-2015
公開評価報告書 公開評価報告書 スロベニア語 13-07-2015
情報リーフレット 情報リーフレット フィンランド語 13-07-2015
製品の特徴 製品の特徴 フィンランド語 13-07-2015
公開評価報告書 公開評価報告書 フィンランド語 13-07-2015
情報リーフレット 情報リーフレット スウェーデン語 13-07-2015
製品の特徴 製品の特徴 スウェーデン語 13-07-2015
公開評価報告書 公開評価報告書 スウェーデン語 13-07-2015
情報リーフレット 情報リーフレット ノルウェー語 13-07-2015
製品の特徴 製品の特徴 ノルウェー語 13-07-2015
情報リーフレット 情報リーフレット アイスランド語 13-07-2015
製品の特徴 製品の特徴 アイスランド語 13-07-2015
情報リーフレット 情報リーフレット クロアチア語 13-07-2015
製品の特徴 製品の特徴 クロアチア語 13-07-2015
公開評価報告書 公開評価報告書 クロアチア語 13-07-2015

この製品に関連するアラートを検索

ドキュメントの履歴を表示する