Rienso

Valsts: Eiropas Savienība

Valoda: bulgāru

Klimata pārmaiņas: EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Aktīvā sastāvdaļa:

Ферумокситол

Pieejams no:

Takeda Pharma A/S

ATĶ kods:

B03

SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):

ferumoxytol

Ārstniecības grupa:

Други лекарства противоанемические

Ārstniecības joma:

Anemia; Kidney Failure, Chronic

Ārstēšanas norādes:

Rienso е показан за интравенозно лечение на желязо дефицитната анемия при възрастни пациенти с хронични бъбречни заболявания (ПЦП). Диагноза на дефицит на желязо трябва да се основава на съответните лабораторни тестове (виж раздел 4.

Produktu pārskats:

Revision: 7

Autorizācija statuss:

Отменено

Autorizācija datums:

2012-06-15

Lietošanas instrukcija

                24
Б. ЛИСТОВКА
_ _
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
25
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
RIENSO 30 MG/ML ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
Желязо под формата на ферумокситол (Iron
as ferumoxytol)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос, като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ПОЛУЧИТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Rienso и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
получите Rienso
3.
Как се прилага Rienso
4.
Възможни нежелани
                
                Izlasiet visu dokumentu
                
              

Produkta apraksts

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Rienso 30 mg/ml инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml разтвор съдържа 30 mg желязо под
формата на ферумокситол (iron as ferumoxytol).
Всеки флакон със 17 ml разтвор съдържа 510
mg желязо под формата на ферумокситол.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инфузионен разтвор
Черен до червеникаво-кафяв разтвор
Осмолалитет: 270-330 mosm/kg
pH: 6,5 до 8,0
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Rienso е предназначен за интравенозно
лечение на желязодефицитна анемия при
възрастни
пациенти с хронично бъбречно
заболяване (ХБЗ).
Диагностицирането на дефицит на
желязо трябва да се основава на
съответните лабораторни
изследвания (вж. точка 4.2).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

                
                Izlasiet visu dokumentu
                
              

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija spāņu 13-07-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts spāņu 13-07-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija čehu 13-07-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts čehu 13-07-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija dāņu 13-07-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts dāņu 13-07-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija vācu 13-07-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts vācu 13-07-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija igauņu 13-07-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts igauņu 13-07-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija grieķu 13-07-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts grieķu 13-07-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija angļu 13-07-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts angļu 13-07-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija franču 13-07-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts franču 13-07-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija itāļu 13-07-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts itāļu 13-07-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija latviešu 13-07-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts latviešu 13-07-2015
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums latviešu 13-07-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija lietuviešu 13-07-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts lietuviešu 13-07-2015
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums lietuviešu 13-07-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija ungāru 13-07-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts ungāru 13-07-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija maltiešu 13-07-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts maltiešu 13-07-2015
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums maltiešu 13-07-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija holandiešu 13-07-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts holandiešu 13-07-2015
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums holandiešu 13-07-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija poļu 13-07-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts poļu 13-07-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija portugāļu 13-07-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts portugāļu 13-07-2015
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums portugāļu 13-07-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija rumāņu 13-07-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts rumāņu 13-07-2015
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums rumāņu 13-07-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija slovāku 13-07-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts slovāku 13-07-2015
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums slovāku 13-07-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija slovēņu 13-07-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts slovēņu 13-07-2015
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums slovēņu 13-07-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija somu 13-07-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts somu 13-07-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija zviedru 13-07-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts zviedru 13-07-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija norvēģu 13-07-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts norvēģu 13-07-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija īslandiešu 13-07-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts īslandiešu 13-07-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija horvātu 13-07-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts horvātu 13-07-2015
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums horvātu 13-07-2015

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi