Rienso

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Ферумокситол

Предлага се от:

Takeda Pharma A/S

АТС код:

B03

INN (Международно Name):

ferumoxytol

Терапевтична група:

Други лекарства противоанемические

Терапевтична област:

Anemia; Kidney Failure, Chronic

Терапевтични показания:

Rienso е показан за интравенозно лечение на желязо дефицитната анемия при възрастни пациенти с хронични бъбречни заболявания (ПЦП). Диагноза на дефицит на желязо трябва да се основава на съответните лабораторни тестове (виж раздел 4.

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2012-06-15

Листовка

                24
Б. ЛИСТОВКА
_ _
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
25
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
RIENSO 30 MG/ML ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
Желязо под формата на ферумокситол (Iron
as ferumoxytol)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос, като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ПОЛУЧИТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Rienso и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
получите Rienso
3.
Как се прилага Rienso
4.
Възможни нежелани
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Rienso 30 mg/ml инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml разтвор съдържа 30 mg желязо под
формата на ферумокситол (iron as ferumoxytol).
Всеки флакон със 17 ml разтвор съдържа 510
mg желязо под формата на ферумокситол.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инфузионен разтвор
Черен до червеникаво-кафяв разтвор
Осмолалитет: 270-330 mosm/kg
pH: 6,5 до 8,0
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Rienso е предназначен за интравенозно
лечение на желязодефицитна анемия при
възрастни
пациенти с хронично бъбречно
заболяване (ХБЗ).
Диагностицирането на дефицит на
желязо трябва да се основава на
съответните лабораторни
изследвания (вж. точка 4.2).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-07-2015
Листовка Листовка чешки 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-07-2015
Листовка Листовка датски 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-07-2015
Листовка Листовка немски 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-07-2015
Листовка Листовка естонски 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-07-2015
Листовка Листовка гръцки 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-07-2015
Листовка Листовка английски 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-07-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 13-07-2015
Листовка Листовка френски 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-07-2015
Листовка Листовка италиански 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-07-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 13-07-2015
Листовка Листовка латвийски 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-07-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 13-07-2015
Листовка Листовка литовски 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-07-2015
Листовка Листовка унгарски 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-07-2015
Листовка Листовка малтийски 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-07-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 13-07-2015
Листовка Листовка нидерландски 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-07-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 13-07-2015
Листовка Листовка полски 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-07-2015
Листовка Листовка португалски 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-07-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 13-07-2015
Листовка Листовка румънски 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-07-2015
Листовка Листовка словашки 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-07-2015
Листовка Листовка словенски 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-07-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 13-07-2015
Листовка Листовка фински 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-07-2015
Листовка Листовка шведски 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-07-2015
Листовка Листовка норвежки 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-07-2015
Листовка Листовка исландски 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-07-2015
Листовка Листовка хърватски 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-07-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 13-07-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите