Rienso

Kraj: Unia Europejska

Język: bułgarski

Źródło: EMA (European Medicines Agency)

Kup teraz

Składnik aktywny:

Ферумокситол

Dostępny od:

Takeda Pharma A/S

Kod ATC:

B03

INN (International Nazwa):

ferumoxytol

Grupa terapeutyczna:

Други лекарства противоанемические

Dziedzina terapeutyczna:

Anemia; Kidney Failure, Chronic

Wskazania:

Rienso е показан за интравенозно лечение на желязо дефицитната анемия при възрастни пациенти с хронични бъбречни заболявания (ПЦП). Диагноза на дефицит на желязо трябва да се основава на съответните лабораторни тестове (виж раздел 4.

Podsumowanie produktu:

Revision: 7

Status autoryzacji:

Отменено

Data autoryzacji:

2012-06-15

Ulotka dla pacjenta

                24
Б. ЛИСТОВКА
_ _
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
25
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
RIENSO 30 MG/ML ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
Желязо под формата на ферумокситол (Iron
as ferumoxytol)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос, като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ПОЛУЧИТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Rienso и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
получите Rienso
3.
Как се прилага Rienso
4.
Възможни нежелани
                
                Przeczytaj cały dokument
                
              

Charakterystyka produktu

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Rienso 30 mg/ml инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml разтвор съдържа 30 mg желязо под
формата на ферумокситол (iron as ferumoxytol).
Всеки флакон със 17 ml разтвор съдържа 510
mg желязо под формата на ферумокситол.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инфузионен разтвор
Черен до червеникаво-кафяв разтвор
Осмолалитет: 270-330 mosm/kg
pH: 6,5 до 8,0
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Rienso е предназначен за интравенозно
лечение на желязодефицитна анемия при
възрастни
пациенти с хронично бъбречно
заболяване (ХБЗ).
Диагностицирането на дефицит на
желязо трябва да се основава на
съответните лабораторни
изследвания (вж. точка 4.2).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

                
                Przeczytaj cały dokument
                
              

Dokumenty w innych językach

Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta hiszpański 13-07-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu hiszpański 13-07-2015
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego hiszpański 13-07-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta czeski 13-07-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu czeski 13-07-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta duński 13-07-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu duński 13-07-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta niemiecki 13-07-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu niemiecki 13-07-2015
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego niemiecki 13-07-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta estoński 13-07-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu estoński 13-07-2015
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego estoński 13-07-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta grecki 13-07-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu grecki 13-07-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta angielski 13-07-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu angielski 13-07-2015
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego angielski 13-07-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta francuski 13-07-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu francuski 13-07-2015
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego francuski 13-07-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta włoski 13-07-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu włoski 13-07-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta łotewski 13-07-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu łotewski 13-07-2015
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego łotewski 13-07-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta litewski 13-07-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu litewski 13-07-2015
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego litewski 13-07-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta węgierski 13-07-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu węgierski 13-07-2015
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego węgierski 13-07-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta maltański 13-07-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu maltański 13-07-2015
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego maltański 13-07-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta niderlandzki 13-07-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu niderlandzki 13-07-2015
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego niderlandzki 13-07-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta polski 13-07-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu polski 13-07-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta portugalski 13-07-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu portugalski 13-07-2015
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego portugalski 13-07-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta rumuński 13-07-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu rumuński 13-07-2015
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego rumuński 13-07-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta słowacki 13-07-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu słowacki 13-07-2015
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego słowacki 13-07-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta słoweński 13-07-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu słoweński 13-07-2015
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego słoweński 13-07-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta fiński 13-07-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu fiński 13-07-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta szwedzki 13-07-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu szwedzki 13-07-2015
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego szwedzki 13-07-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta norweski 13-07-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu norweski 13-07-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta islandzki 13-07-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu islandzki 13-07-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta chorwacki 13-07-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu chorwacki 13-07-2015
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego chorwacki 13-07-2015

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Zobacz historię dokumentów