Rienso

País: União Europeia

Língua: búlgaro

Origem: EMA (European Medicines Agency)

Compre agora

Ingredientes ativos:

Ферумокситол

Disponível em:

Takeda Pharma A/S

Código ATC:

B03

DCI (Denominação Comum Internacional):

ferumoxytol

Grupo terapêutico:

Други лекарства противоанемические

Área terapêutica:

Anemia; Kidney Failure, Chronic

Indicações terapêuticas:

Rienso е показан за интравенозно лечение на желязо дефицитната анемия при възрастни пациенти с хронични бъбречни заболявания (ПЦП). Диагноза на дефицит на желязо трябва да се основава на съответните лабораторни тестове (виж раздел 4.

Resumo do produto:

Revision: 7

Status de autorização:

Отменено

Data de autorização:

2012-06-15

Folheto informativo - Bula

                24
Б. ЛИСТОВКА
_ _
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
25
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
RIENSO 30 MG/ML ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
Желязо под формата на ферумокситол (Iron
as ferumoxytol)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос, като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ПОЛУЧИТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Rienso и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
получите Rienso
3.
Как се прилага Rienso
4.
Възможни нежелани
                
                Leia o documento completo
                
              

Características técnicas

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Rienso 30 mg/ml инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml разтвор съдържа 30 mg желязо под
формата на ферумокситол (iron as ferumoxytol).
Всеки флакон със 17 ml разтвор съдържа 510
mg желязо под формата на ферумокситол.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инфузионен разтвор
Черен до червеникаво-кафяв разтвор
Осмолалитет: 270-330 mosm/kg
pH: 6,5 до 8,0
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Rienso е предназначен за интравенозно
лечение на желязодефицитна анемия при
възрастни
пациенти с хронично бъбречно
заболяване (ХБЗ).
Диагностицирането на дефицит на
желязо трябва да се основава на
съответните лабораторни
изследвания (вж. точка 4.2).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

                
                Leia o documento completo
                
              

Documentos em outros idiomas

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula espanhol 13-07-2015
Características técnicas Características técnicas espanhol 13-07-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula tcheco 13-07-2015
Características técnicas Características técnicas tcheco 13-07-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula dinamarquês 13-07-2015
Características técnicas Características técnicas dinamarquês 13-07-2015
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público dinamarquês 13-07-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula alemão 13-07-2015
Características técnicas Características técnicas alemão 13-07-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula estoniano 13-07-2015
Características técnicas Características técnicas estoniano 13-07-2015
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público estoniano 13-07-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula grego 13-07-2015
Características técnicas Características técnicas grego 13-07-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula inglês 13-07-2015
Características técnicas Características técnicas inglês 13-07-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula francês 13-07-2015
Características técnicas Características técnicas francês 13-07-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula italiano 13-07-2015
Características técnicas Características técnicas italiano 13-07-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula letão 13-07-2015
Características técnicas Características técnicas letão 13-07-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula lituano 13-07-2015
Características técnicas Características técnicas lituano 13-07-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula húngaro 13-07-2015
Características técnicas Características técnicas húngaro 13-07-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula maltês 13-07-2015
Características técnicas Características técnicas maltês 13-07-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula holandês 13-07-2015
Características técnicas Características técnicas holandês 13-07-2015
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público holandês 13-07-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula polonês 13-07-2015
Características técnicas Características técnicas polonês 13-07-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula português 13-07-2015
Características técnicas Características técnicas português 13-07-2015
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público português 13-07-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula romeno 13-07-2015
Características técnicas Características técnicas romeno 13-07-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula eslovaco 13-07-2015
Características técnicas Características técnicas eslovaco 13-07-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula esloveno 13-07-2015
Características técnicas Características técnicas esloveno 13-07-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula finlandês 13-07-2015
Características técnicas Características técnicas finlandês 13-07-2015
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público finlandês 13-07-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula sueco 13-07-2015
Características técnicas Características técnicas sueco 13-07-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula norueguês 13-07-2015
Características técnicas Características técnicas norueguês 13-07-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula islandês 13-07-2015
Características técnicas Características técnicas islandês 13-07-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula croata 13-07-2015
Características técnicas Características técnicas croata 13-07-2015

Pesquisar alertas relacionados a este produto

Ver histórico de documentos