Rienso

ประเทศ: สหภาพยุโรป

ภาษา: บัลแกเรีย

แหล่งที่มา: EMA (European Medicines Agency)

ซื้อเลย

สารออกฤทธิ์:

Ферумокситол

มีจำหน่ายจาก:

Takeda Pharma A/S

รหัส ATC:

B03

INN (ชื่อสากล):

ferumoxytol

กลุ่มบำบัด:

Други лекарства противоанемические

พื้นที่บำบัด:

Anemia; Kidney Failure, Chronic

ข้อบ่งชี้ในการรักษา:

Rienso е показан за интравенозно лечение на желязо дефицитната анемия при възрастни пациенти с хронични бъбречни заболявания (ПЦП). Диагноза на дефицит на желязо трябва да се основава на съответните лабораторни тестове (виж раздел 4.

สรุปสินค้า:

Revision: 7

สถานะการอนุญาต:

Отменено

วันที่อนุญาต:

2012-06-15

แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย

                24
Б. ЛИСТОВКА
_ _
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
25
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
RIENSO 30 MG/ML ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
Желязо под формата на ферумокситол (Iron
as ferumoxytol)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос, като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ПОЛУЧИТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Rienso и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
получите Rienso
3.
Как се прилага Rienso
4.
Възможни нежелани
                
                อ่านเอกสารฉบับเต็ม
                
              

สรุปลักษณะสินค้า

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Rienso 30 mg/ml инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml разтвор съдържа 30 mg желязо под
формата на ферумокситол (iron as ferumoxytol).
Всеки флакон със 17 ml разтвор съдържа 510
mg желязо под формата на ферумокситол.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инфузионен разтвор
Черен до червеникаво-кафяв разтвор
Осмолалитет: 270-330 mosm/kg
pH: 6,5 до 8,0
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Rienso е предназначен за интравенозно
лечение на желязодефицитна анемия при
възрастни
пациенти с хронично бъбречно
заболяване (ХБЗ).
Диагностицирането на дефицит на
желязо трябва да се основава на
съответните лабораторни
изследвания (вж. точка 4.2).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

                
                อ่านเอกสารฉบับเต็ม
                
              

เอกสารเป็นภาษาอื่น

สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า เดนมาร์ก 13-07-2015
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า เยอรมัน 13-07-2015
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย เอสโตเนีย 13-07-2015
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า เอสโตเนีย 13-07-2015
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า อังกฤษ 13-07-2015
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ฝรั่งเศส 13-07-2015
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า อิตาลี 13-07-2015
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ลัตเวีย 13-07-2015
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย ลิทัวเนีย 13-07-2015
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ลิทัวเนีย 13-07-2015
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ฮังการี 13-07-2015
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า โปแลนด์ 13-07-2015
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า โปรตุเกส 13-07-2015
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า โรมาเนีย 13-07-2015
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า สโลวัก 13-07-2015
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย สโลวีเนีย 13-07-2015
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า สโลวีเนีย 13-07-2015
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ฟินแลนด์ 13-07-2015
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า สวีเดน 13-07-2015
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า นอร์เวย์ 13-07-2015
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย ไอซ์แลนด์ 13-07-2015
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ไอซ์แลนด์ 13-07-2015
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย โครเอเชีย 13-07-2015
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า โครเอเชีย 13-07-2015

ค้นหาการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้

ดูประวัติเอกสาร