Rienso

Țară: Uniunea Europeană

Limbă: bulgară

Sursă: EMA (European Medicines Agency)

Cumpara asta acum

Descarcare Prospect (PIL)
13-07-2015

Ingredient activ:

Ферумокситол

Disponibil de la:

Takeda Pharma A/S

Codul ATC:

B03

INN (nume internaţional):

ferumoxytol

Grupul Terapeutică:

Други лекарства противоанемические

Zonă Terapeutică:

Anemia; Kidney Failure, Chronic

Indicații terapeutice:

Rienso е показан за интравенозно лечение на желязо дефицитната анемия при възрастни пациенти с хронични бъбречни заболявания (ПЦП). Диагноза на дефицит на желязо трябва да се основава на съответните лабораторни тестове (виж раздел 4.

Rezumat produs:

Revision: 7

Statutul autorizaţiei:

Отменено

Data de autorizare:

2012-06-15

Prospect

                24
Б. ЛИСТОВКА
_ _
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
25
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
RIENSO 30 MG/ML ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
Желязо под формата на ферумокситол (Iron
as ferumoxytol)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос, като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ПОЛУЧИТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Rienso и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
получите Rienso
3.
Как се прилага Rienso
4.
Възможни нежелани
                
                Citiți documentul complet
                
              

Caracteristicilor produsului

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Rienso 30 mg/ml инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml разтвор съдържа 30 mg желязо под
формата на ферумокситол (iron as ferumoxytol).
Всеки флакон със 17 ml разтвор съдържа 510
mg желязо под формата на ферумокситол.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инфузионен разтвор
Черен до червеникаво-кафяв разтвор
Осмолалитет: 270-330 mosm/kg
pH: 6,5 до 8,0
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Rienso е предназначен за интравенозно
лечение на желязодефицитна анемия при
възрастни
пациенти с хронично бъбречно
заболяване (ХБЗ).
Диагностицирането на дефицит на
желязо трябва да се основава на
съответните лабораторни
изследвания (вж. точка 4.2).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

                
                Citiți documentul complet
                
              

Documente în alte limbi

Prospect Prospect spaniolă 13-07-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului spaniolă 13-07-2015
Raport public de evaluare Raport public de evaluare spaniolă 13-07-2015
Prospect Prospect cehă 13-07-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului cehă 13-07-2015
Raport public de evaluare Raport public de evaluare cehă 13-07-2015
Prospect Prospect daneză 13-07-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului daneză 13-07-2015
Raport public de evaluare Raport public de evaluare daneză 13-07-2015
Prospect Prospect germană 13-07-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului germană 13-07-2015
Raport public de evaluare Raport public de evaluare germană 13-07-2015
Prospect Prospect estoniană 13-07-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului estoniană 13-07-2015
Raport public de evaluare Raport public de evaluare estoniană 13-07-2015
Prospect Prospect greacă 13-07-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului greacă 13-07-2015
Raport public de evaluare Raport public de evaluare greacă 13-07-2015
Prospect Prospect engleză 13-07-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului engleză 13-07-2015
Raport public de evaluare Raport public de evaluare engleză 13-07-2015
Prospect Prospect franceză 13-07-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului franceză 13-07-2015
Raport public de evaluare Raport public de evaluare franceză 13-07-2015
Prospect Prospect italiană 13-07-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului italiană 13-07-2015
Raport public de evaluare Raport public de evaluare italiană 13-07-2015
Prospect Prospect letonă 13-07-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului letonă 13-07-2015
Raport public de evaluare Raport public de evaluare letonă 13-07-2015
Prospect Prospect lituaniană 13-07-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului lituaniană 13-07-2015
Raport public de evaluare Raport public de evaluare lituaniană 13-07-2015
Prospect Prospect maghiară 13-07-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului maghiară 13-07-2015
Raport public de evaluare Raport public de evaluare maghiară 13-07-2015
Prospect Prospect malteză 13-07-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului malteză 13-07-2015
Raport public de evaluare Raport public de evaluare malteză 13-07-2015
Prospect Prospect olandeză 13-07-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului olandeză 13-07-2015
Raport public de evaluare Raport public de evaluare olandeză 13-07-2015
Prospect Prospect poloneză 13-07-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului poloneză 13-07-2015
Raport public de evaluare Raport public de evaluare poloneză 13-07-2015
Prospect Prospect portugheză 13-07-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului portugheză 13-07-2015
Raport public de evaluare Raport public de evaluare portugheză 13-07-2015
Prospect Prospect română 13-07-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului română 13-07-2015
Raport public de evaluare Raport public de evaluare română 13-07-2015
Prospect Prospect slovacă 13-07-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului slovacă 13-07-2015
Raport public de evaluare Raport public de evaluare slovacă 13-07-2015
Prospect Prospect slovenă 13-07-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului slovenă 13-07-2015
Raport public de evaluare Raport public de evaluare slovenă 13-07-2015
Prospect Prospect finlandeză 13-07-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului finlandeză 13-07-2015
Raport public de evaluare Raport public de evaluare finlandeză 13-07-2015
Prospect Prospect suedeză 13-07-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului suedeză 13-07-2015
Raport public de evaluare Raport public de evaluare suedeză 13-07-2015
Prospect Prospect norvegiană 13-07-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului norvegiană 13-07-2015
Prospect Prospect islandeză 13-07-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului islandeză 13-07-2015
Prospect Prospect croată 13-07-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului croată 13-07-2015
Raport public de evaluare Raport public de evaluare croată 13-07-2015

Căutați alerte legate de acest produs

Vizualizați istoricul documentelor