Rienso

Страна: Европейский союз

Язык: болгарский

Источник: EMA (European Medicines Agency)

Купи это сейчас

Активный ингредиент:

Ферумокситол

Доступна с:

Takeda Pharma A/S

код АТС:

B03

ИНН (Международная Имя):

ferumoxytol

Терапевтическая группа:

Други лекарства противоанемические

Терапевтические области:

Anemia; Kidney Failure, Chronic

Терапевтические показания :

Rienso е показан за интравенозно лечение на желязо дефицитната анемия при възрастни пациенти с хронични бъбречни заболявания (ПЦП). Диагноза на дефицит на желязо трябва да се основава на съответните лабораторни тестове (виж раздел 4.

Обзор продуктов:

Revision: 7

Статус Авторизация:

Отменено

Дата Авторизация:

2012-06-15

тонкая брошюра

                24
Б. ЛИСТОВКА
_ _
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
25
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
RIENSO 30 MG/ML ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
Желязо под формата на ферумокситол (Iron
as ferumoxytol)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос, като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ПОЛУЧИТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Rienso и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
получите Rienso
3.
Как се прилага Rienso
4.
Възможни нежелани
                
                Прочитать полный документ
                
              

Характеристики продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Rienso 30 mg/ml инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml разтвор съдържа 30 mg желязо под
формата на ферумокситол (iron as ferumoxytol).
Всеки флакон със 17 ml разтвор съдържа 510
mg желязо под формата на ферумокситол.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инфузионен разтвор
Черен до червеникаво-кафяв разтвор
Осмолалитет: 270-330 mosm/kg
pH: 6,5 до 8,0
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Rienso е предназначен за интравенозно
лечение на желязодефицитна анемия при
възрастни
пациенти с хронично бъбречно
заболяване (ХБЗ).
Диагностицирането на дефицит на
желязо трябва да се основава на
съответните лабораторни
изследвания (вж. точка 4.2).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

                
                Прочитать полный документ
                
              

Документы на других языках

тонкая брошюра тонкая брошюра испанский 13-07-2015
Характеристики продукта Характеристики продукта испанский 13-07-2015
тонкая брошюра тонкая брошюра чешский 13-07-2015
тонкая брошюра тонкая брошюра датский 13-07-2015
тонкая брошюра тонкая брошюра немецкий 13-07-2015
Характеристики продукта Характеристики продукта немецкий 13-07-2015
тонкая брошюра тонкая брошюра эстонский 13-07-2015
Характеристики продукта Характеристики продукта эстонский 13-07-2015
тонкая брошюра тонкая брошюра греческий 13-07-2015
Характеристики продукта Характеристики продукта греческий 13-07-2015
тонкая брошюра тонкая брошюра английский 13-07-2015
Характеристики продукта Характеристики продукта английский 13-07-2015
тонкая брошюра тонкая брошюра французский 13-07-2015
Характеристики продукта Характеристики продукта французский 13-07-2015
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка французский 13-07-2015
тонкая брошюра тонкая брошюра итальянский 13-07-2015
Характеристики продукта Характеристики продукта итальянский 13-07-2015
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка итальянский 13-07-2015
тонкая брошюра тонкая брошюра латышский 13-07-2015
Характеристики продукта Характеристики продукта латышский 13-07-2015
тонкая брошюра тонкая брошюра литовский 13-07-2015
Характеристики продукта Характеристики продукта литовский 13-07-2015
тонкая брошюра тонкая брошюра венгерский 13-07-2015
Характеристики продукта Характеристики продукта венгерский 13-07-2015
тонкая брошюра тонкая брошюра мальтийский 13-07-2015
Характеристики продукта Характеристики продукта мальтийский 13-07-2015
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка мальтийский 13-07-2015
тонкая брошюра тонкая брошюра голландский 13-07-2015
Характеристики продукта Характеристики продукта голландский 13-07-2015
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка голландский 13-07-2015
тонкая брошюра тонкая брошюра польский 13-07-2015
Характеристики продукта Характеристики продукта польский 13-07-2015
тонкая брошюра тонкая брошюра португальский 13-07-2015
Характеристики продукта Характеристики продукта португальский 13-07-2015
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка португальский 13-07-2015
тонкая брошюра тонкая брошюра румынский 13-07-2015
Характеристики продукта Характеристики продукта румынский 13-07-2015
тонкая брошюра тонкая брошюра словацкий 13-07-2015
Характеристики продукта Характеристики продукта словацкий 13-07-2015
тонкая брошюра тонкая брошюра словенский 13-07-2015
Характеристики продукта Характеристики продукта словенский 13-07-2015
тонкая брошюра тонкая брошюра финский 13-07-2015
тонкая брошюра тонкая брошюра шведский 13-07-2015
Характеристики продукта Характеристики продукта шведский 13-07-2015
тонкая брошюра тонкая брошюра норвежский 13-07-2015
Характеристики продукта Характеристики продукта норвежский 13-07-2015
тонкая брошюра тонкая брошюра исландский 13-07-2015
Характеристики продукта Характеристики продукта исландский 13-07-2015
тонкая брошюра тонкая брошюра хорватский 13-07-2015
Характеристики продукта Характеристики продукта хорватский 13-07-2015

Поиск оповещений, связанных с этим продуктом

Просмотр истории документов