Rienso

Ülke: Avrupa Birliği

Dil: Bulgarca

Kaynak: EMA (European Medicines Agency)

şimdi satın al

Aktif bileşen:

Ферумокситол

Mevcut itibaren:

Takeda Pharma A/S

ATC kodu:

B03

INN (International Adı):

ferumoxytol

Terapötik grubu:

Други лекарства противоанемические

Terapötik alanı:

Anemia; Kidney Failure, Chronic

Terapötik endikasyonlar:

Rienso е показан за интравенозно лечение на желязо дефицитната анемия при възрастни пациенти с хронични бъбречни заболявания (ПЦП). Диагноза на дефицит на желязо трябва да се основава на съответните лабораторни тестове (виж раздел 4.

Ürün özeti:

Revision: 7

Yetkilendirme durumu:

Отменено

Yetkilendirme tarihi:

2012-06-15

Bilgilendirme broşürü

                24
Б. ЛИСТОВКА
_ _
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
25
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
RIENSO 30 MG/ML ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
Желязо под формата на ферумокситол (Iron
as ferumoxytol)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос, като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ПОЛУЧИТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Rienso и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
получите Rienso
3.
Как се прилага Rienso
4.
Възможни нежелани
                
                Belgenin tamamını okuyun
                
              

Ürün özellikleri

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Rienso 30 mg/ml инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml разтвор съдържа 30 mg желязо под
формата на ферумокситол (iron as ferumoxytol).
Всеки флакон със 17 ml разтвор съдържа 510
mg желязо под формата на ферумокситол.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инфузионен разтвор
Черен до червеникаво-кафяв разтвор
Осмолалитет: 270-330 mosm/kg
pH: 6,5 до 8,0
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Rienso е предназначен за интравенозно
лечение на желязодефицитна анемия при
възрастни
пациенти с хронично бъбречно
заболяване (ХБЗ).
Диагностицирането на дефицит на
желязо трябва да се основава на
съответните лабораторни
изследвания (вж. точка 4.2).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

                
                Belgenin tamamını okuyun
                
              

Diğer dillerdeki belgeler

Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İspanyolca 13-07-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İspanyolca 13-07-2015
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İspanyolca 13-07-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Çekçe 13-07-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Çekçe 13-07-2015
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Çekçe 13-07-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Danca 13-07-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Danca 13-07-2015
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Danca 13-07-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Almanca 13-07-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Almanca 13-07-2015
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Almanca 13-07-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Estonca 13-07-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Estonca 13-07-2015
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Estonca 13-07-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Yunanca 13-07-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Yunanca 13-07-2015
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Yunanca 13-07-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İngilizce 13-07-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İngilizce 13-07-2015
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İngilizce 13-07-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Fransızca 13-07-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Fransızca 13-07-2015
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Fransızca 13-07-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İtalyanca 13-07-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İtalyanca 13-07-2015
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İtalyanca 13-07-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Letonca 13-07-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Letonca 13-07-2015
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Letonca 13-07-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Litvanyaca 13-07-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Litvanyaca 13-07-2015
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Litvanyaca 13-07-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Macarca 13-07-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Macarca 13-07-2015
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Macarca 13-07-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Maltaca 13-07-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Maltaca 13-07-2015
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Maltaca 13-07-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Hollandaca 13-07-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Hollandaca 13-07-2015
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Hollandaca 13-07-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Lehçe 13-07-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Lehçe 13-07-2015
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Lehçe 13-07-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Portekizce 13-07-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Portekizce 13-07-2015
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Portekizce 13-07-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Romence 13-07-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Romence 13-07-2015
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Romence 13-07-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Slovakça 13-07-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Slovakça 13-07-2015
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Slovakça 13-07-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Slovence 13-07-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Slovence 13-07-2015
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Slovence 13-07-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Fince 13-07-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Fince 13-07-2015
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Fince 13-07-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İsveççe 13-07-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İsveççe 13-07-2015
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İsveççe 13-07-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Norveççe 13-07-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Norveççe 13-07-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İzlandaca 13-07-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İzlandaca 13-07-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Hırvatça 13-07-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Hırvatça 13-07-2015
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Hırvatça 13-07-2015

Bu ürünle ilgili arama uyarıları

Belge geçmişini görüntüleyin