Rienso

Ország: Európai Unió

Nyelv: bolgár

Forrás: EMA (European Medicines Agency)

Vedd Meg Most

Aktív összetevők:

Ферумокситол

Beszerezhető a:

Takeda Pharma A/S

ATC-kód:

B03

INN (nemzetközi neve):

ferumoxytol

Terápiás csoport:

Други лекарства противоанемические

Terápiás terület:

Anemia; Kidney Failure, Chronic

Terápiás javallatok:

Rienso е показан за интравенозно лечение на желязо дефицитната анемия при възрастни пациенти с хронични бъбречни заболявания (ПЦП). Диагноза на дефицит на желязо трябва да се основава на съответните лабораторни тестове (виж раздел 4.

Termék összefoglaló:

Revision: 7

Engedélyezési státusz:

Отменено

Engedély dátuma:

2012-06-15

Betegtájékoztató

                24
Б. ЛИСТОВКА
_ _
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
25
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
RIENSO 30 MG/ML ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
Желязо под формата на ферумокситол (Iron
as ferumoxytol)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос, като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ПОЛУЧИТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Rienso и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
получите Rienso
3.
Как се прилага Rienso
4.
Възможни нежелани
                
                Olvassa el a teljes dokumentumot
                
              

Termékjellemzők

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Rienso 30 mg/ml инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml разтвор съдържа 30 mg желязо под
формата на ферумокситол (iron as ferumoxytol).
Всеки флакон със 17 ml разтвор съдържа 510
mg желязо под формата на ферумокситол.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инфузионен разтвор
Черен до червеникаво-кафяв разтвор
Осмолалитет: 270-330 mosm/kg
pH: 6,5 до 8,0
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Rienso е предназначен за интравенозно
лечение на желязодефицитна анемия при
възрастни
пациенти с хронично бъбречно
заболяване (ХБЗ).
Диагностицирането на дефицит на
желязо трябва да се основава на
съответните лабораторни
изследвания (вж. точка 4.2).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

                
                Olvassa el a teljes dokumentumot
                
              

Dokumentumok más nyelveken

Betegtájékoztató Betegtájékoztató spanyol 13-07-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők spanyol 13-07-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató cseh 13-07-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők cseh 13-07-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató dán 13-07-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők dán 13-07-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató német 13-07-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők német 13-07-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató észt 13-07-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők észt 13-07-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató görög 13-07-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők görög 13-07-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató angol 13-07-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők angol 13-07-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató francia 13-07-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők francia 13-07-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató olasz 13-07-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők olasz 13-07-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató lett 13-07-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők lett 13-07-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató litván 13-07-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők litván 13-07-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató magyar 13-07-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők magyar 13-07-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató máltai 13-07-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők máltai 13-07-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató holland 13-07-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők holland 13-07-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató lengyel 13-07-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők lengyel 13-07-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató portugál 13-07-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők portugál 13-07-2015
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés portugál 13-07-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató román 13-07-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők román 13-07-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató szlovák 13-07-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők szlovák 13-07-2015
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés szlovák 13-07-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató szlovén 13-07-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők szlovén 13-07-2015
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés szlovén 13-07-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató finn 13-07-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők finn 13-07-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató svéd 13-07-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők svéd 13-07-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató norvég 13-07-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők norvég 13-07-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató izlandi 13-07-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők izlandi 13-07-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató horvát 13-07-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők horvát 13-07-2015

A termékkel kapcsolatos riasztások keresése

Dokumentumelőzmények megtekintése