Rienso

Pajjiż: Unjoni Ewropea

Lingwa: Bulgaru

Sors: EMA (European Medicines Agency)

Ixtrih issa

Ingredjent attiv:

Ферумокситол

Disponibbli minn:

Takeda Pharma A/S

Kodiċi ATC:

B03

INN (Isem Internazzjonali):

ferumoxytol

Grupp terapewtiku:

Други лекарства противоанемические

Żona terapewtika:

Anemia; Kidney Failure, Chronic

Indikazzjonijiet terapewtiċi:

Rienso е показан за интравенозно лечение на желязо дефицитната анемия при възрастни пациенти с хронични бъбречни заболявания (ПЦП). Диагноза на дефицит на желязо трябва да се основава на съответните лабораторни тестове (виж раздел 4.

Sommarju tal-prodott:

Revision: 7

L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:

Отменено

Data ta 'l-awtorizzazzjoni:

2012-06-15

Fuljett ta 'informazzjoni

                24
Б. ЛИСТОВКА
_ _
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
25
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
RIENSO 30 MG/ML ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
Желязо под формата на ферумокситол (Iron
as ferumoxytol)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос, като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ПОЛУЧИТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Rienso и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
получите Rienso
3.
Как се прилага Rienso
4.
Възможни нежелани
                
                Aqra d-dokument sħiħ
                
              

Karatteristiċi tal-prodott

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Rienso 30 mg/ml инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml разтвор съдържа 30 mg желязо под
формата на ферумокситол (iron as ferumoxytol).
Всеки флакон със 17 ml разтвор съдържа 510
mg желязо под формата на ферумокситол.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инфузионен разтвор
Черен до червеникаво-кафяв разтвор
Осмолалитет: 270-330 mosm/kg
pH: 6,5 до 8,0
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Rienso е предназначен за интравенозно
лечение на желязодефицитна анемия при
възрастни
пациенти с хронично бъбречно
заболяване (ХБЗ).
Диагностицирането на дефицит на
желязо трябва да се основава на
съответните лабораторни
изследвания (вж. точка 4.2).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

                
                Aqra d-dokument sħiħ
                
              

Dokumenti f'lingwi oħra

Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Spanjol 13-07-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Spanjol 13-07-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ċek 13-07-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ċek 13-07-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Daniż 13-07-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Daniż 13-07-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ġermaniż 13-07-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ġermaniż 13-07-2015
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Ġermaniż 13-07-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Estonjan 13-07-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Estonjan 13-07-2015
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Estonjan 13-07-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Grieg 13-07-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Grieg 13-07-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ingliż 13-07-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ingliż 13-07-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Franċiż 13-07-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Franċiż 13-07-2015
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Franċiż 13-07-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Taljan 13-07-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Taljan 13-07-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Latvjan 13-07-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Latvjan 13-07-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Litwanjan 13-07-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Litwanjan 13-07-2015
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Litwanjan 13-07-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ungeriż 13-07-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ungeriż 13-07-2015
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Ungeriż 13-07-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Malti 13-07-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Malti 13-07-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Olandiż 13-07-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Olandiż 13-07-2015
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Olandiż 13-07-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Pollakk 13-07-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Pollakk 13-07-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Portugiż 13-07-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Portugiż 13-07-2015
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Portugiż 13-07-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Rumen 13-07-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Rumen 13-07-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Slovakk 13-07-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Slovakk 13-07-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Sloven 13-07-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Sloven 13-07-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Finlandiż 13-07-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Finlandiż 13-07-2015
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Finlandiż 13-07-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Svediż 13-07-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Svediż 13-07-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Norveġiż 13-07-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Norveġiż 13-07-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Iżlandiż 13-07-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Iżlandiż 13-07-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Kroat 13-07-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Kroat 13-07-2015

Fittex twissijiet relatati ma 'dan il-prodott

Ara l-istorja tad-dokumenti