Rienso

Negara: Uni Eropa

Bahasa: Bulgar

Sumber: EMA (European Medicines Agency)

Beli Sekarang

Unduh Selebaran informasi (PIL)
13-07-2015
Unduh Karakteristik produk (SPC)
13-07-2015

Bahan aktif:

Ферумокситол

Tersedia dari:

Takeda Pharma A/S

Kode ATC:

B03

INN (Nama Internasional):

ferumoxytol

Kelompok Terapi:

Други лекарства противоанемические

Area terapi:

Anemia; Kidney Failure, Chronic

Indikasi Terapi:

Rienso е показан за интравенозно лечение на желязо дефицитната анемия при възрастни пациенти с хронични бъбречни заболявания (ПЦП). Диагноза на дефицит на желязо трябва да се основава на съответните лабораторни тестове (виж раздел 4.

Ringkasan produk:

Revision: 7

Status otorisasi:

Отменено

Tanggal Otorisasi:

2012-06-15

Selebaran informasi

                24
Б. ЛИСТОВКА
_ _
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
25
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
RIENSO 30 MG/ML ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
Желязо под формата на ферумокситол (Iron
as ferumoxytol)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос, като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ПОЛУЧИТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Rienso и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
получите Rienso
3.
Как се прилага Rienso
4.
Възможни нежелани
                
                Baca dokumen lengkapnya
                
              

Karakteristik produk

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Rienso 30 mg/ml инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml разтвор съдържа 30 mg желязо под
формата на ферумокситол (iron as ferumoxytol).
Всеки флакон със 17 ml разтвор съдържа 510
mg желязо под формата на ферумокситол.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инфузионен разтвор
Черен до червеникаво-кафяв разтвор
Осмолалитет: 270-330 mosm/kg
pH: 6,5 до 8,0
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Rienso е предназначен за интравенозно
лечение на желязодефицитна анемия при
възрастни
пациенти с хронично бъбречно
заболяване (ХБЗ).
Диагностицирането на дефицит на
желязо трябва да се основава на
съответните лабораторни
изследвания (вж. точка 4.2).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

                
                Baca dokumen lengkapnya
                
              

Dokumen dalam bahasa lain

Selebaran informasi Selebaran informasi Spanyol 13-07-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Spanyol 13-07-2015
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Spanyol 13-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Cheska 13-07-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Cheska 13-07-2015
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Cheska 13-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Dansk 13-07-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Dansk 13-07-2015
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Dansk 13-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Jerman 13-07-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Jerman 13-07-2015
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Jerman 13-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Esti 13-07-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Esti 13-07-2015
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Esti 13-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Yunani 13-07-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Yunani 13-07-2015
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Yunani 13-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Inggris 13-07-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Inggris 13-07-2015
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Inggris 13-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Prancis 13-07-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Prancis 13-07-2015
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Prancis 13-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Italia 13-07-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Italia 13-07-2015
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Italia 13-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Latvi 13-07-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Latvi 13-07-2015
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Latvi 13-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Lituavi 13-07-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Lituavi 13-07-2015
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Lituavi 13-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Hungaria 13-07-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Hungaria 13-07-2015
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Hungaria 13-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Malta 13-07-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Malta 13-07-2015
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Malta 13-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Belanda 13-07-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Belanda 13-07-2015
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Belanda 13-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Polski 13-07-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Polski 13-07-2015
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Polski 13-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Portugis 13-07-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Portugis 13-07-2015
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Portugis 13-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Rumania 13-07-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Rumania 13-07-2015
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Rumania 13-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Slovak 13-07-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Slovak 13-07-2015
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Slovak 13-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Sloven 13-07-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Sloven 13-07-2015
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Sloven 13-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Suomi 13-07-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Suomi 13-07-2015
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Suomi 13-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Swedia 13-07-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Swedia 13-07-2015
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Swedia 13-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Norwegia 13-07-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Norwegia 13-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Islandia 13-07-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Islandia 13-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Kroasia 13-07-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Kroasia 13-07-2015
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Kroasia 13-07-2015

Peringatan pencarian terkait dengan produk ini

Lihat riwayat dokumen