Rienso

Pays: Union européenne

Langue: bulgare

Source: EMA (European Medicines Agency)

Achète-le

Ingrédients actifs:

Ферумокситол

Disponible depuis:

Takeda Pharma A/S

Code ATC:

B03

DCI (Dénomination commune internationale):

ferumoxytol

Groupe thérapeutique:

Други лекарства противоанемические

Domaine thérapeutique:

Anemia; Kidney Failure, Chronic

indications thérapeutiques:

Rienso е показан за интравенозно лечение на желязо дефицитната анемия при възрастни пациенти с хронични бъбречни заболявания (ПЦП). Диагноза на дефицит на желязо трябва да се основава на съответните лабораторни тестове (виж раздел 4.

Descriptif du produit:

Revision: 7

Statut de autorisation:

Отменено

Date de l'autorisation:

2012-06-15

Notice patient

                24
Б. ЛИСТОВКА
_ _
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
25
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
RIENSO 30 MG/ML ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
Желязо под формата на ферумокситол (Iron
as ferumoxytol)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос, като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ПОЛУЧИТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Rienso и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
получите Rienso
3.
Как се прилага Rienso
4.
Възможни нежелани
                
                Lire le document complet
                
              

Résumé des caractéristiques du produit

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Rienso 30 mg/ml инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml разтвор съдържа 30 mg желязо под
формата на ферумокситол (iron as ferumoxytol).
Всеки флакон със 17 ml разтвор съдържа 510
mg желязо под формата на ферумокситол.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инфузионен разтвор
Черен до червеникаво-кафяв разтвор
Осмолалитет: 270-330 mosm/kg
pH: 6,5 до 8,0
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Rienso е предназначен за интравенозно
лечение на желязодефицитна анемия при
възрастни
пациенти с хронично бъбречно
заболяване (ХБЗ).
Диагностицирането на дефицит на
желязо трябва да се основава на
съответните лабораторни
изследвания (вж. точка 4.2).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

                
                Lire le document complet
                
              

Documents dans d'autres langues

Notice patient Notice patient espagnol 13-07-2015
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation espagnol 13-07-2015
Notice patient Notice patient tchèque 13-07-2015
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation tchèque 13-07-2015
Notice patient Notice patient danois 13-07-2015
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation danois 13-07-2015
Notice patient Notice patient allemand 13-07-2015
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation allemand 13-07-2015
Notice patient Notice patient estonien 13-07-2015
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation estonien 13-07-2015
Notice patient Notice patient grec 13-07-2015
Notice patient Notice patient anglais 13-07-2015
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation anglais 13-07-2015
Notice patient Notice patient français 13-07-2015
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation français 13-07-2015
Notice patient Notice patient italien 13-07-2015
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation italien 13-07-2015
Notice patient Notice patient letton 13-07-2015
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation letton 13-07-2015
Notice patient Notice patient lituanien 13-07-2015
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation lituanien 13-07-2015
Notice patient Notice patient hongrois 13-07-2015
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation hongrois 13-07-2015
Notice patient Notice patient maltais 13-07-2015
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation maltais 13-07-2015
Notice patient Notice patient néerlandais 13-07-2015
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation néerlandais 13-07-2015
Notice patient Notice patient polonais 13-07-2015
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation polonais 13-07-2015
Notice patient Notice patient portugais 13-07-2015
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation portugais 13-07-2015
Notice patient Notice patient roumain 13-07-2015
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation roumain 13-07-2015
Notice patient Notice patient slovaque 13-07-2015
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation slovaque 13-07-2015
Notice patient Notice patient slovène 13-07-2015
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation slovène 13-07-2015
Notice patient Notice patient finnois 13-07-2015
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation finnois 13-07-2015
Notice patient Notice patient suédois 13-07-2015
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation suédois 13-07-2015
Notice patient Notice patient norvégien 13-07-2015
Notice patient Notice patient islandais 13-07-2015
Notice patient Notice patient croate 13-07-2015
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation croate 13-07-2015

Rechercher des alertes liées à ce produit

Afficher l'historique des documents