Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

国: 欧州連合

言語: ブルガリア語

ソース: EMA (European Medicines Agency)

即購入

ダウンロード 製品の特徴 (SPC)
05-12-2023
ダウンロード 公開評価報告書 (PAR)
12-07-2019

有効成分:

emtricitabine, Tenofovir дизопроксил малеат

から入手可能:

Mylan Pharmaceuticals Limited

ATCコード:

J05AR03

INN(国際名):

emtricitabine, tenofovir disoproxil

治療群:

Антивирусни средства за системно приложение

治療領域:

ХИВ инфекции

適応症:

Treatment of HIV-1 infection:Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan is indicated in antiretroviral combination therapy for the treatment of HIV-1 infected adults (see section 5. Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan is also indicated for the treatment of HIV-1 infected adolescents, with NRTI resistance or toxicities precluding the use of first line agents, (see sections 4. 2, 4. 4 и 5. Pre-exposure prophylaxis (PrEP):Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan is indicated in combination with safer sex practices for pre-exposure prophylaxis to reduce the risk of sexually acquired HIV-1 infection in adults and adolescents at high risk (see sections 4. 2, 4. 4 и 5.

製品概要:

Revision: 14

認証ステータス:

упълномощен

承認日:

2016-12-16

情報リーフレット

                56
Б. ЛИСТОВКА
57
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ЕМТРИЦИТАБИН/ТЕНОФОВИР ДИЗОПРОКСИЛ
MYLAN 200 MG/245 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
емтрицитабин/тенофовир дизопроксил
(еmtricitabine/tenofovir disoproxil)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви
допълнителни въпроси, попитайте Вашия
лекар или фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява
Емтрицитабин/Тенофовир дизопроксил
Mylan и за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приеметеЕмтрицитабин/Тенофовир
дизопроксил Mylan
3.
Как да приемате
Емтрицитабин/Тенофовир дизопроксил
Mylan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате
Емтрицитабин/Тенофовир дизопр
                
                完全なドキュメントを読む
                
              

製品の特徴

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Емтрицитабин/Тенофовир дизопроксил
Mylan 200 mg/245 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 200 mg
емтрицитабин (emtricitabine) и 245 mg тенофовир
дизопроксил (tenofovir disoproxil) (като малеат).
Помощно вещество с известно действие
_ _
Всяка таблетка съдържа 93,6 mg лактоза
(като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Светлозелена филмирана таблетка с
форма на капсула, двойноизпъкнала с
размери 19 mm x
8,5 mm, с вдлъбнато релефно означение
“М” от едната страна и “ETD”от
другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на
HIV-1 инфекция
Емтрицитабин/Тенофовир дизопроксил
Mylan е показан за комбинирана
антиретровирусна
терапия за лечение на възрастни,
инфектирани с HIV-1 (вж. точка 5.1).
Емтрицитабин/Тенофовир дизопроксил
Mylan e показан и за лечение на юноши,
инфектирани с
HIV-1, с резистентност към нуклеозидни
инхибитори на обратната
транскриптаза (НИОТ) или
токсичност, изключваща възможността
за употреба на средства от първа линия
(вж. точки 4.2,
4.4 и 5.
                
                完全なドキュメントを読む
                
              

他の言語のドキュメント

情報リーフレット 情報リーフレット スペイン語 05-12-2023
製品の特徴 製品の特徴 スペイン語 05-12-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 スペイン語 12-07-2019
情報リーフレット 情報リーフレット チェコ語 05-12-2023
製品の特徴 製品の特徴 チェコ語 05-12-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 チェコ語 12-07-2019
情報リーフレット 情報リーフレット デンマーク語 05-12-2023
製品の特徴 製品の特徴 デンマーク語 05-12-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 デンマーク語 12-07-2019
情報リーフレット 情報リーフレット ドイツ語 05-12-2023
製品の特徴 製品の特徴 ドイツ語 05-12-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 ドイツ語 12-07-2019
情報リーフレット 情報リーフレット エストニア語 05-12-2023
製品の特徴 製品の特徴 エストニア語 05-12-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 エストニア語 12-07-2019
情報リーフレット 情報リーフレット ギリシャ語 05-12-2023
製品の特徴 製品の特徴 ギリシャ語 05-12-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 ギリシャ語 12-07-2019
情報リーフレット 情報リーフレット 英語 05-12-2023
製品の特徴 製品の特徴 英語 05-12-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 英語 12-07-2019
情報リーフレット 情報リーフレット フランス語 05-12-2023
製品の特徴 製品の特徴 フランス語 05-12-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 フランス語 12-07-2019
情報リーフレット 情報リーフレット イタリア語 05-12-2023
製品の特徴 製品の特徴 イタリア語 05-12-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 イタリア語 12-07-2019
情報リーフレット 情報リーフレット ラトビア語 05-12-2023
製品の特徴 製品の特徴 ラトビア語 05-12-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 ラトビア語 12-07-2019
情報リーフレット 情報リーフレット リトアニア語 05-12-2023
製品の特徴 製品の特徴 リトアニア語 05-12-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 リトアニア語 12-07-2019
情報リーフレット 情報リーフレット ハンガリー語 05-12-2023
製品の特徴 製品の特徴 ハンガリー語 05-12-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 ハンガリー語 12-07-2019
情報リーフレット 情報リーフレット マルタ語 05-12-2023
製品の特徴 製品の特徴 マルタ語 05-12-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 マルタ語 12-07-2019
情報リーフレット 情報リーフレット オランダ語 05-12-2023
製品の特徴 製品の特徴 オランダ語 05-12-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 オランダ語 12-07-2019
情報リーフレット 情報リーフレット ポーランド語 05-12-2023
製品の特徴 製品の特徴 ポーランド語 05-12-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 ポーランド語 12-07-2019
情報リーフレット 情報リーフレット ポルトガル語 05-12-2023
製品の特徴 製品の特徴 ポルトガル語 05-12-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 ポルトガル語 12-07-2019
情報リーフレット 情報リーフレット ルーマニア語 05-12-2023
製品の特徴 製品の特徴 ルーマニア語 05-12-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 ルーマニア語 12-07-2019
情報リーフレット 情報リーフレット スロバキア語 05-12-2023
製品の特徴 製品の特徴 スロバキア語 05-12-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 スロバキア語 12-07-2019
情報リーフレット 情報リーフレット スロベニア語 05-12-2023
製品の特徴 製品の特徴 スロベニア語 05-12-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 スロベニア語 12-07-2019
情報リーフレット 情報リーフレット フィンランド語 05-12-2023
製品の特徴 製品の特徴 フィンランド語 05-12-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 フィンランド語 12-07-2019
情報リーフレット 情報リーフレット スウェーデン語 05-12-2023
製品の特徴 製品の特徴 スウェーデン語 05-12-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 スウェーデン語 12-07-2019
情報リーフレット 情報リーフレット ノルウェー語 05-12-2023
製品の特徴 製品の特徴 ノルウェー語 05-12-2023
情報リーフレット 情報リーフレット アイスランド語 05-12-2023
製品の特徴 製品の特徴 アイスランド語 05-12-2023
情報リーフレット 情報リーフレット クロアチア語 05-12-2023
製品の特徴 製品の特徴 クロアチア語 05-12-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 クロアチア語 12-07-2019