Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Страна: Европейский союз

Язык: болгарский

Источник: EMA (European Medicines Agency)

Купи это сейчас

Активный ингредиент:

emtricitabine, Tenofovir дизопроксил малеат

Доступна с:

Mylan Pharmaceuticals Limited

код АТС:

J05AR03

ИНН (Международная Имя):

emtricitabine, tenofovir disoproxil

Терапевтическая группа:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтические области:

ХИВ инфекции

Терапевтические показания :

Treatment of HIV-1 infection:Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan is indicated in antiretroviral combination therapy for the treatment of HIV-1 infected adults (see section 5. Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan is also indicated for the treatment of HIV-1 infected adolescents, with NRTI resistance or toxicities precluding the use of first line agents, (see sections 4. 2, 4. 4 и 5. Pre-exposure prophylaxis (PrEP):Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan is indicated in combination with safer sex practices for pre-exposure prophylaxis to reduce the risk of sexually acquired HIV-1 infection in adults and adolescents at high risk (see sections 4. 2, 4. 4 и 5.

Обзор продуктов:

Revision: 14

Статус Авторизация:

упълномощен

Дата Авторизация:

2016-12-16

тонкая брошюра

                56
Б. ЛИСТОВКА
57
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ЕМТРИЦИТАБИН/ТЕНОФОВИР ДИЗОПРОКСИЛ
MYLAN 200 MG/245 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
емтрицитабин/тенофовир дизопроксил
(еmtricitabine/tenofovir disoproxil)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви
допълнителни въпроси, попитайте Вашия
лекар или фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява
Емтрицитабин/Тенофовир дизопроксил
Mylan и за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приеметеЕмтрицитабин/Тенофовир
дизопроксил Mylan
3.
Как да приемате
Емтрицитабин/Тенофовир дизопроксил
Mylan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате
Емтрицитабин/Тенофовир дизопр
                
                Прочитать полный документ
                
              

Характеристики продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Емтрицитабин/Тенофовир дизопроксил
Mylan 200 mg/245 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 200 mg
емтрицитабин (emtricitabine) и 245 mg тенофовир
дизопроксил (tenofovir disoproxil) (като малеат).
Помощно вещество с известно действие
_ _
Всяка таблетка съдържа 93,6 mg лактоза
(като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Светлозелена филмирана таблетка с
форма на капсула, двойноизпъкнала с
размери 19 mm x
8,5 mm, с вдлъбнато релефно означение
“М” от едната страна и “ETD”от
другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на
HIV-1 инфекция
Емтрицитабин/Тенофовир дизопроксил
Mylan е показан за комбинирана
антиретровирусна
терапия за лечение на възрастни,
инфектирани с HIV-1 (вж. точка 5.1).
Емтрицитабин/Тенофовир дизопроксил
Mylan e показан и за лечение на юноши,
инфектирани с
HIV-1, с резистентност към нуклеозидни
инхибитори на обратната
транскриптаза (НИОТ) или
токсичност, изключваща възможността
за употреба на средства от първа линия
(вж. точки 4.2,
4.4 и 5.
                
                Прочитать полный документ
                
              

Документы на других языках

тонкая брошюра тонкая брошюра испанский 05-12-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта испанский 05-12-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра чешский 05-12-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра датский 05-12-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра немецкий 05-12-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта немецкий 05-12-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра эстонский 05-12-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта эстонский 05-12-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра греческий 05-12-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта греческий 05-12-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра английский 05-12-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта английский 05-12-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра французский 05-12-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта французский 05-12-2023
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка французский 12-07-2019
тонкая брошюра тонкая брошюра итальянский 05-12-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта итальянский 05-12-2023
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка итальянский 12-07-2019
тонкая брошюра тонкая брошюра латышский 05-12-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта латышский 05-12-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра литовский 05-12-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта литовский 05-12-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра венгерский 05-12-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта венгерский 05-12-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра мальтийский 05-12-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта мальтийский 05-12-2023
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка мальтийский 12-07-2019
тонкая брошюра тонкая брошюра голландский 05-12-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта голландский 05-12-2023
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка голландский 12-07-2019
тонкая брошюра тонкая брошюра польский 05-12-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта польский 05-12-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра португальский 05-12-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта португальский 05-12-2023
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка португальский 12-07-2019
тонкая брошюра тонкая брошюра румынский 05-12-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта румынский 05-12-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра словацкий 05-12-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта словацкий 05-12-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра словенский 05-12-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта словенский 05-12-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра финский 05-12-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра шведский 05-12-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта шведский 05-12-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра норвежский 05-12-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта норвежский 05-12-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра исландский 05-12-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта исландский 05-12-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра хорватский 05-12-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта хорватский 05-12-2023

Поиск оповещений, связанных с этим продуктом

Просмотр истории документов