Ribavirin BioPartners

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
06-05-2013
Активна съставка:
Рибавирин
Предлага се от:
BioPartners GmbH
АТС код:
J05AB04
INN (Международно Name):
ribavirin
Терапевтична група:
Антивирусните медикаменти за подаване на заявления,
Терапевтична област:
Хепатит C, хроничен
Терапевтични показания:
Ribavirin BioPartners е показан за лечение на хронична вируса на хепатит С (HCV) инфекция при възрастни, деца три-годишна възраст и подрастващи и трябва да се използва само като част от една комбинация режим с Интерферон алфа-2b. Монотерапията с рибавирин не трябва да се използва. Няма информация за безопасност или ефикасност при употребата на рибавирин с други форми на интерферон (т.е.. не alfa-2b). Наивно patientsAdult patientsRibavirin BioPartners е посочено, в комбинация с интерфероном алфа-2b, за лечение на възрастни пациенти с всички видове хроничен хепатит С, освен генотип 1, по-рано не се обработват, без декомпенсации на черния дроб, с високо ниво на аланинаминотрансферазы (ALT), които са положителни за хепатит С вирусна рибонуклеиновой киселина (РНК на HCV) (виж раздел 4. 4)децата на възраст три и повече години и adolescentsRibavirin BioPartners е предназначен за използване в комбинация от лекарства с интерфероном алфа-2b за лечение на деца на възраст от три години и младежи, които имат всички видове
Каталог на резюме:
Revision: 2
Статус Оторизация:
Отменено
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/001184
Дата Оторизация:
2010-04-06
EMEA код:
EMEA/H/C/001184

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 06-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта
испански 06-05-2013
Листовка Листовка
чешки 06-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 06-05-2013
Листовка Листовка
датски 06-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта
датски 06-05-2013
Листовка Листовка
немски 06-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта
немски 06-05-2013
Листовка Листовка
естонски 06-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 06-05-2013
Листовка Листовка
гръцки 06-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 06-05-2013
Листовка Листовка
английски 06-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта
английски 06-05-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 06-05-2013
Листовка Листовка
френски 06-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта
френски 06-05-2013
Листовка Листовка
италиански 06-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 06-05-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 06-05-2013
Листовка Листовка
латвийски 06-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 06-05-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 06-05-2013
Листовка Листовка
литовски 06-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 06-05-2013
Листовка Листовка
унгарски 06-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 06-05-2013
Листовка Листовка
малтийски 06-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 06-05-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 06-05-2013
Листовка Листовка
нидерландски 06-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 06-05-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 06-05-2013
Листовка Листовка
полски 06-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта
полски 06-05-2013
Листовка Листовка
португалски 06-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 06-05-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 06-05-2013
Листовка Листовка
румънски 06-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 06-05-2013
Листовка Листовка
словашки 06-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 06-05-2013
Листовка Листовка
словенски 06-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 06-05-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 06-05-2013
Листовка Листовка
фински 06-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта
фински 06-05-2013
Листовка Листовка
шведски 06-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 06-05-2013
Листовка Листовка
норвежки 06-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 06-05-2013
Листовка Листовка
исландски 06-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 06-05-2013

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Medicinal product no longer authorised

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Ribavirin BioPartners 200 mg филмирани таблетки

рибавирин (ribavirin)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други,

неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или

фармацевт.

В тази листовка

Какво представлява Ribavirin BioPartners

и за какво се използва

Преди да приемете Ribavirin BioPartners

Как да приемете Ribavirin BioPartners

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Ribavirin BioPartners

Допълнителна информация

1.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА RIBA

VIRIN

BIOPARTNERS И ЗА КАКВО СЕ

ИЗПОЛЗВА

Ribavirin BioPartners съдържа активната съставка рибавирин. Ribavirin BioPartners спира

размножаването на много видове вируси, включително вируса на хепатит С. Ribavirin

BioPartners не трябва да се използва без ПЕГ-интерферон алфа-2b или интерферон алфа-2b, т.е.

Ribavirin BioPartners не трябва да се приема самостоятелно.

Нелекувани преди това пациенти:

Комбинацията Ribavirin BioPartners с интерферон алфа-2b се използва за лечение на пациенти

на 3 години и по-възрастни, с хронична инфекця с вируса на хепатит С (HCV), с изключение на

тези с генотип 1. За деца и юноши с телесно тегло под 47 kg, лекарството се предлага под

формата на разтвор.

Възрастни пациенти с предшестващо лечение:

Комбинацията Ribavirin BioPartners с интерферон алфа-2b се използва и за лечение на

възрастни пациенти с хроничен хепатит С, които преди това са отговорили на лечение само с

алфа интерферон, но при които състоянието е рецидивирало.

Не е налична информация относно ефикасносттта и безопасността при употребата на

рибавирин с други форми на интерферон (т.е. различен от алфа-2b).

2.

ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТ

Е

RIBAVIRIN BIOPARTNERS

Ribavirin BioPartners не се препоръчва за употреба при пациенти под 3-годишна възраст.

Не приемайте Ribavirin BioPartners

Ако нeщо от изброеното по-долу се отнася за Вас или Вашето дете, за което се грижите,

не

приемайте

Ribavirin BioPartners

кажете на Вашия лекар

, ако:

сте алергични (свъръхчувствителни) към рибавирин или към някоя от останалите

съставки на Ribavirin BioPartners (вж. точка 6, допълнителна информация)

сте

бременна или възнамерявате да забременеете

(вижте раздел “Бременност и

кърмене”).

Medicinal product no longer authorised

имате някакви сериозни заболявания, в резултат на които организмът Ви е отслабнал,

включително тежко бъбречно заболяване.

кърмите.

преди сте имали някакви сериозни проблеми със сърцето или сте имали някакви

проблеми със сърцето през последните шест месеца.

сте имали сериозно чернодробно заболяване с изключение на хроничен хепатит С.

сте имали някакво за

боляване на кръвта, като анем

ия (понижен брой на кръвните клетки),

таласемия, сърповидна анемия.

сте имали автоимунно заболяване в миналото или имате автоимунен хепатит, или

приемате други лекарства, които потискат имунната Ви система (тя Ви предпазва от

инфекции и някои други заболявания).

Деца и юноши не трябва да приемат комбинирана терапия с Ribavirin

BioPartners и алфа

интеферон при наличие или данни

за тежки неврологични или умствени проблеми като тежка

депресия, мислите за самоубийство или сте правили опити за самоубийство.

Трябва да кажете на Вашия лекар, ако сте имали някакво друго сериозно заболяване в

миналото.

Напомняне: Моля прочетете и раздела “Не и

зползвайте” в Листовка

та за пациента на

интерферон алфа-2b преди да започнете комбинирано лечение с Ribavirin

BioPartners.

Обърнете специално внимание при употребата на Ribavirin BioPartners

Незабавно

потърсете медицинска помощ, ако по време на лечението развиете симптоми на

тежка алергична реакция (например задух, хрипове или копривна треска).

Деца и юноши с телесно тегло под 47 kg:

Употребата на Ribavirin BioPartners та

блетк

и не се препоръчва

Трябва

да кажете на Вашия лекар

, ако Вие или Вашето дете, за което се грижите:

сте възрастен, който е имал или има тежко

неврологично или умствено нарушение

объркване, загуба на съзнание или сте имали мисли за самоубийство или сте правили

опит за самоубийство или имате

ан

амне

за за злоупотреба с вещества

(напр. алкохол

или наркотици).

сте имали

депресия

или се появят симптоми, свързани с депресия (напр. да се чувствате

тъжни или потиснати) по време на лечение с рибавирин.

сте жена в детеродна възраст (вижте раздел „Бременност и кърмене”).

сте

мъж

и партньорката Ви е в детер

одна възраст (вижте раздел „Бременн

ост и

кърмене”).

в миналото сте имали тежки

сърдечни

състояния или заболявания на сърцето.

сте по-възрастни от

65 години

или имате проблеми с

бъбреците

имате или сте имали в миналото някакви

тежки заболявания

имате проблеми с

щитовидната

жлеза.

По време на комбинирано лечени

е с рибавирин и алфа интерферон алфа има съобщен

ия за

проблеми със зъбите и венците

, които могат да доведат до загуба на зъби. В допълнение има

съобщения за сухотата в устата, която може да доведе до увреждане на зъбите и лигавицата на

устата в хода на продължително комбинирано лечение с рибавирин и алф

а интерферон. Трябва

добре да изм

ивате зъбите си два пъти дневно и редовно да ходите на стоматологичен преглед.

Освен това някои мациенти могат да имат повръщане. Ако Вие имате такава реакция, след

повръщане

трябва добре да изплакнете устата си.

По време на комбинирано лечение с Ribavirin BioPartners и алфа интерферон при пациентите

могат да се п

оявят

проблеми с очит

е

или в редки случаи загуба на зрението. Ако получавате

рибиварин в комбинация с алфа интерферон, трябва да Ви се направи първоначален очен

преглед. На всеки пациент, който се оплаква от влошаване или загуба на зрението, трябва

Medicinal product no longer authorised

веднага да бъде направен обстоен очен преглед. При пациенти с предшестващи нарушения на

зрението (напр. при диабетна или хипертонична ретинопатия) комбинираното лечение с

рибавирин и алфа интерферон трябва да бъде съпътствано от периодични очни прегледи.

Комбинираното лечение с рибавирин и алфа интерферон трябва да се преустанови, ако

състоянието се влоши или се появят нов

и нарушения на зрението.

Напомняне:

Моля,

прочетете раздела “Обърнете специално внимание” в Листовката за

пациента на интерферон алфа-2b преди да започнете комбинирано лечение.

Прием на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако Вие или детето, за което се грижите:

приемате или наскоро сте приемали други лекарства, вк

лючително и такива,

отпускани без рецепт

получавате азaтиоприн в комбинация с рибавирин и пегилирани интерферони алфа и

затова може да сте изложени на повишен риск от развитие на тежки нарушения на

кръвта.

сте инфектирани едновременно с

Човешки Имунодефицитен Вирус

(HIV-позитивни)

Вируса на Хепатит С

(HCV) и се лекув

ате с лекарства против HIV [ну

клеозидни

инхибитори на обратната транскриптаза (

NRTI

) и/или високоактивна

антиретровирусна терапия (

HAART

Приемът на Ribavirin BioPartners в комбинация с алфа интерферон и анти-HIV

лекарствен(и) продукт(и) може да увеличи риска от лактацидоза, чернодробна

недостатъчност и поява на отклонения в кръвните показатели (намаляване на

броя на червените кръвни клетки, ко

ито доставят кислород, на някои бели

кръвни

клетки, които се борят с причинителите на инфекции, и на тромбоцитите

- кръвните клетки, които участват в съсирването на кръвта).

Със

зидовудин

или

ставудин

, не е сигурно дали Ribavirin BioPartners няма да

промени действието на тези лекарства. Поради това редовно ще Ви правят

кръвни изследвания, за да е сигу

рно, че HIV инфекцията не се влошава.

Ако се

влошава, Вашият лекар ще реши дали е необходимо да промени лечението Ви с

Ribavirin BioPartners. Освен това пациентите, получаващи

зидовудин

рибавирин

в комбинация

с алфа интерферони

може да са изложени на

повишен риск от развитие на анемия (спад на броя на червен

ите кръвни клетки).

Затова изпо

лзването на зидовудин и рибавирин в комбинация с алфа

интерферони не се препоръчва.

Поради риска от лактатна ацидоза (повишаване на млечната киселина в

организма) и панкреатит използването на

рибавирин и диданозин

не се

препоръчва, а употребата на

рибавирин и ставудин

трябва да се избягва.

Пациен

тите с коинфекция и напреднала

чернодробна болест, които са на

високоактивна антиретровирусна терапия (HAART), може да са с повишен риск

от влошаване на функцията на черния дроб. Добавяне на самостоятелно лечение

с алфа интерферон или в комбинация с рибиварин може да повиши риска при

тази подгрупа пациенти.

Напомняне:

Моля, прочетете раздела „Прием на др

уги лекарства” в Листо

вката за пациента

на интерферон алфа-2b преди да започнете комбинирано лечение.

Прием на Ribavirin BioPartners

с храни и напитки

Ribavirin BioPartners трябва да се приема с храната.

Бременност и кърмене

Ако сте

бременна

, не трябва да приемате Ribavirin BioPartners. Ribavirin BioPartners може да е

много вреден за Вашето неродено бебе (ембриона).

И жени

те и мъжете пацие

нти трябва да вземат

специални предпазни мерки

по отношение на

половия си живот ако има каквато и да е възможност за забременяване:

омиче

или

жена

в детеродна възраст:

Medicinal product no longer authorised

Трябва да имате отрицателен тест за бременност преди лечението, всеки месец по време

на лечението и 4 месеца след преустановяването му. Това трябва да бъде обсъдено с

Вашия лекар.

-

Мъже

Не трябва да имате полов контакт с бременни жени, освен ако не

използвате

презерватив

. Това ще намали възможността рибавирин да остане в тя

лото на жената.

Ако партньор

ката Ви не е бременна, но е в детеродна възраст, тя трябва да си прави тест

за бременност всеки месец по време на лечението, както и през следващите 7 месеца след

спирането му.Вие или Вашата партньорка трябва да използвате ефективна контрацепция

по време на лечението с Ribavirin BioPartners, как

то и през следващите 7

месеца след

спирането на лечението. Това трябва да бъде обсъдено с лекуващия лекар (вижте точка

“Не приемайте Ribavirin BioPartners”).

Ако сте жена, която

кърми

не трябва да приемате Ribavirin BioPartners. Преустановете

кърменето преди да започнете да приемате Ribavirin BioPartners.

Шофиране и работа с машини

Ribavirin BioPartners не повлиява способността за шофиране или работа с машини, обаче

интерферон алфа-2b може да повлияе способността Ви за шоф

иране и работа с машини. По

тази причин

а не шофирайте и не работете с машини ако в резултат на лечението сте сънливи

или объркани.

3.

КАК ДА ПРИЕМАТЕ RIBAVIRIN BIOPARTNERS

Обща информация за това как да приемате Ribavirin BioPartners

Ако детето, за което се грижите е на

възраст под 3 години

, не му го прилагайте.

Винаги приемайте Ribavirin BioPartners точно, както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте

сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Не приемайте по-висока доза от препоръчаната и не приемайте лекарството по-дълго от

предписания период на лечение. Ваш

ият лекар ще определи точната доза Ribavirine BioPartners,

която трябва да приемате,

въз основа на Вашето телесно тегло или теглото на детето, за което

се грижите.

Ще Ви бъдат правени

стандартни кръвни изследвания

, за проследяване на кръвта, функцията

на бъбреците и черния Ви дроб.

Редовно ще Ви правят кръвни изследвания, което ще помогне на Вашия лекар да

прецени дали лечението е ефикасно.

В зависимост от резултатите от тези изследвания, Вашият лекар може да

промени/коригира броя таблетки, които Вие или детето, за което се грижите,

приемате, и да Ви предпише друг вид опаковка Ribavirin BioPartners и/или да промени

продължителността на лечението.

Ако имате или развиете сериозни проблеми с бъбреците или черния дроб, лечението

ще бъде прекратено.

Обичайната доза според телесното тегло на пациента е показана в таблицата по-долу:

Потърсете реда, който показва теглото на възрастния или детето/юношата.

Напомняне:

Ако детето е на възраст под 3 години, не прилагайте.

Вижте на същия ред колко таблетки

трябва да вземете.

Напомняне:

Ако инструкциите на Вашия лекар са различни от количеството в

таблицата по-долу, следвайте инструкциите на Вашия лекар.

Ако имате въпроси по отношение на дозировката, попитайте Вашия лекар.

Ribavirin BioPartners филмирани таблетки за перорално приложение – дозировка на база

телесно тегло

Ако

възрастният

Обичайна дневна

Брой таблетки 200 mg

Medicinal product no longer authorised

тежи

(kg)

доза Ribavirin

BioPartners

< 65

800 mg

2 таблетки сутрин и 2 таблетки вечер

65 – 80

1 000 mg

2 таблетки сутрин и 3 таблетки вечер

81 - 105

1 200 mg

3 таблетки сутрин и 3 таблетки вечер

> 105

1 400 mg

3 таблетки сутрин и 4 таблетки вечер

Ако

детето/юношата

тежи (kg)

Обичайна дневна

доза Ribavirin

BioPartners

Брой таблетки 200 mg

47 – 49

600 mg

1 таблетка сутрин и 2 таблетки вечер

50 – 65

800 mg

2 таблетки сутрин и 2 таблетки вечер

> 65

вижте дозата за възрастни и съответния брой филмирани таблетки

Приемете предписаната Ви доза през устата с вода и по време на хранене. Не дъвчете

филмираните таблетки. За деца или юноши, които не могат да преглъщат филмирани таблетки,

рибавирин се предлага под формата на перорален разтвор.

Напомняне:

Ribavirin BioPartners се прилага единствено в комбинация с интерферон алфа-2b

при инфекция с вируса на хепатит С. За по-пълна информация прочетете раздела

“Как да изпо

лзвате” в листовката за па

циента на интерферон алфа-2b.

Лекарство, което съдържа интерферон, използвано в комбинация с Ribavirin BioPartners, може

да предизвика необичайна умора; ако си инжектирате лекарството сами или го инжектирате на

дете, правете го преди лягане.

Ако сте приели повече от необходимата доза Ribavirin BioPartners

Уведомете Вашия лекар или фармацевт възможно най-бързо.

Ако сте пропуснали да приемете Ribavirin BioPartners

Ако сам си прилагате лечението или ако се грижите за дете, което приема Ribavirin BioPartners

в комбинация с интерферон алфа-2b, приемете/приложете пропуснатата доза веднага щом си

спомните. Ако е изминал един цял ден, посъветвайте се с Ва

шия лекар. Не взем

айте двойна

доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

4.

ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Моля прочетете и точката “Възможни нежелани реакции” в Листовката за пациента на

интерферон алфа-2b.

Както всички лекарства, Ribavirin BioPartners в комбинация с продукти, съдържащи

интерферон алфа може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги полу

чава.

Трябва веднага да се кон

султирате с Вашия лекар, ако се появи някоя от следните нежелани

реакции по време на лечението с Ribavirin BioPartners и интерферон алфа-2b:

Психични нарушения и нарушения на централната нервна система:

По време на комбинираното лечение с рибавирин и интерферон някои хора развиват депресия,

като в някои случаи започват да мислят за з

астрашаване живо

та на други хора, за самоубийство

или поведението им става агресивно (понякога спрямо други хора). Някои пациенти дори

извършват самоубийство. Ако развиете депресия, започнете да мислите за самоубийство или

забележите промяна в поведението си, спешно потърсете медицинска помощ. Може да

помолите член на семейството Ви или Ваш бли

зък приятел да следи за беле

зи на депресия или

промяна в поведението Ви.

Деца и юноши

: Децата са особено податливи към развитие на депресия по време на лечение с

Medicinal product no longer authorised

Ribavirin BioPartners и интерферон алфа. Незабавно се свържете с лекаря си или спешно

потърсете медицинска помощ, ако детето Ви има необичайно поведение, ако се чувства

потиснато или иска да нарани себе си или други хора.

Растеж и развитие (деца и юноши):

По време на едногодишния период на лечение с Ribavirin BioPartners в комбинация с

интерферон алфа-2b, някои деца и юноши не порастват на височина или не наддават на тегло с

очакваните темпове.

Някои деца не достигат очакваната височина в рамките на 1-5 години след приключване на

лечението.

Незабавно се свържете с Вашия лекар

, ако се появи някоя от следните нежелани реакции по

време на лечението с Ribavirin BioPartners в комбинация с алфа интерферон.

болки в гърдите или упорита кашлица; промяна в сърдечния Ви ритъм, припадане,

объркване, депресия, поява на мисли за самоубийство или агресивно поведение, опит за

самоубийство, мисли за застрашаване живота

на други хора,

чувство за изтръпване или мравучкане,

проблеми със съня, мисленето или концентрацията,

силни болки в корема, черни или “катранени” изпражнения, поява на кръв в

изпражненията или урината, болка в гърба или хълбоците,

болезнено или затруднено уриниране,

силен кръвоизлив от носа,

температу

ра или втрисан

е, появили се няколко седмици след началото на лечението,

проблеми със зрението или слуха,

тежък кожен обрив или зачервяване.

Честотата на възможните нежелани реакции, изброени по-долу, е определена, като е използвана

следната конвенция:

Много чести

(засягат повече от 1 от 10 потребители)

Чести

(засягат от 1 до 10 пот

ребители на 100)

Нечест

и

(засягат от 1 до 10 потребители на 1 000)

Редки

(засягат от 1 до 10 потребители на10 000)

Много редки

(засягат по-малко от 1 на 10 000 потребители)

С неизвестна честота

(от наличните данни не може да бъде направена оценка)

Има съобщения за следните нежелани реакции при комбиниране на рибавирин и лекарствен

прод

укт на база инт

ерферон алфа

при възрастни

Много често съобщавани нежелани реакции:

намаляване на броя на червените кръвни клетки (което може да доведе до умора, задух,

замайване), намаляване на определен тип бели кръвни клетки (което Ви прави

по-податливи към развитие на различни инфекции),

затруднена концентрация, чувство за тревожност или нервност, промени в настроениет

потиснатост или раздразнимост, чувство на ум

ора, трудно заспиване или поддържане на

съня,

кашлица, сухота в устата, фарингит (възпалено гърло),

диария, замайване, треска, грипоподобни симптоми, главоболие, гадене, втрисане,

вирусна инфекция, повръщане, слабост,

загуба на апетит, загуба на тегло, болка в корема,

су

ха кожа, дразнене, болка или заче

рвяване на мястото на инжектиране, опадане на

косата, сърбеж, болка в мускулите, мускулни болки, болка в ставите и мускулите, обрив.

Често съобщавани нежелани реакции:

намаляване на броя на кръвните клетки, наречени тромбоцити, което може да доведе до

лесно образуване на кръвонасядания и спонтанно кървене, намаляване на броя на

определен ти

п бели кръвни клетки, нареч

ени лимфоцити, които се борят с причинителите

Medicinal product no longer authorised

на инфекции, понижена функция на щитовидната жлеза (която може да Ви кара да се

чувствате уморени, депресирани, с повишена чувствителност към студено и други

симптоми), повишаване на нивото на кръвната захар или пикочната киселина (като при

подагра), понижаване на нивото на калция в кръвта, тежка анемия,

гъбични или бактериални инфекции, плач, тревожност, амнези

я, нарушение на памет

та,

нервност, необичайно поведение, агресивно поведение, гняв, чувство на обърканост,

незаинтересованост, умствено нарушение, промени в настроението, необичайни сънища,

желание за самонараняване, сънливост, трудно поддържане на съня, сексуална

незаинтересованост или нарушена сексуална активност, световъртеж (виене на свят)

замъглено или необичайно зрение, дразнене на очите или болка или инфекция, су

хота в

очите или сълзене от очите,

промени в слуха или гласа, шум в ушите, ушна инфекция,

болка в ушите, херпес, промени във вкуса, загуба на усещане за вкус, кървене от венците

или афти в устата, парене на езика, афти на езика, възпаление на венците, проблеми със

зъбите, мигрена, инфекции на дихателните пътища, синуит, кървене от носа, суха

кашлица, ускорено дишане или задух, запушен нос или хрема, жажда, нарушение на

зъбите

сърдечен шум (необичайни сърдечни тонове), гръдна болка или дискомфорт,

отпадналост, неразположение, зачервяване на лицето, повишено потене, непоносимост

към топлина усилено потене, понижаване или повишаване на кръвното налягане,

сърцебиен

е, уско

рена сърдечна дейност

подуване, запек, лошо храносмилане, коремни газове (флатуленция), повишен апетит,

раздразнено дебело черво, възпаление на простатата, жълтеница (пожълтяване на

кожата), редки изпражнения, болка в дясното подребрие, увеличен черен дроб,

„разстроен”стомах, честа нужда за уриниране, отделяне на повече урина от обичайното,

инфекции на пикочната система, променен съст

ав на урината,

тру

дна, неритмична менструация или липса на такава, ненормално тежки и

продължителни менструации, болезнена менструация, проблеми с яйчниците или

влагалището, болки в млечните жлези, проблем с ерекцията,

промени в особеностите на косата, акне, артрит, кръвонасядания, екзема (възпалена,

зачервена, сърбяща и суха кожа евентуално с мокрещи лезии), копривна треска,

повишена или понижена чу

вствителност при допир, нару

шения на ноктите, мускулни

спазми, изтръпване или чувство за „мравучкане”, болка в крайниците, болка в мястото на

инжектиране, болки в ставите, треперене на ръцете, псориазис, отоци на дланите и

глезените, чувствителност към слънчевата светлина, обрив с надигнати точковидни

лезии, зачервяване или други проблеми с кожата, поду

ване на жлезите (

подуване на

лимфните възли), напрежение в мускулите, тумор (неуточнен), нестабилна походка,

нарушен воден баланс.

Нечести нежелани реакции:

чуване на несъществуващи звуци или виждане на несъществуващи образи,

сърдечен удар, пристъп на паника,

реакция на свръхчувствителност към лекарството,

възпаление на панкреаса, болка в костите, захарен диабет,

слабо

ст в мускулите.

Редки нежелани реак

ции:

гърчове (конвулсии),

пневмония,

ревматоиден артрит, проблеми с бъбреците,

тъмни изпражнения или поява на кръв в изпражненията, силна коремна болка,

саркоидоза (заболяване, характеризиращо се с упорита треска, загуба на тегло, болка и

подуване на ставите, кожни лези

и и подуване на лимфните възл

и),

васкулит.

Много редки нежелани реакции:

самоубийство.

Medicinal product no longer authorised

Нежелани реакции с неизвестна честота:

мисли за застрашаване живота на други хора,

мания (прекален или неоснован ентусиазъм),

перикардит (възпаление на обвивката на сърцето), перикарден излив [събиране на

течност между перикарда (обвивката на сърцето) и самото сърце].

Съобщава се за следните нежелани реакции при деца и юноши, приемащи рибавирин и

ин

терферон алфа-2b.

Мно

го често съобщавани нежелани реакции:

спад на броя на червените кръвни клетки (което може да доведе до умора, задух,

замайване), намаляване на броя на неутрофилите (което Ви прави по-податливи към

развитие на различни инфекции),

понижена функция на щитовидната жлеза (която може да Ви кара да се чувст

вате

уморени

, депресирани, с повишена чувствителност към студено и други симптоми),

чувство за потиснатост или раздразнимост, гадене, неразаположение, промяна в

настроението, умора, трудно заспиване или поддържане на съня, вирусни инфекции,

слабост,

диария, замайване, треска, грипоподобни симптоми, главоболие, загуба или повишаване

на апетита, загуба на тегло, забавяне в скоростта на расте

жа (на ръст и на тегло), болка в

дясното подребрие, фарингит (възпалено гърло), втрисане, болка в корема, повръщане,

суха кожа, опадане на косата, дразнене, болка или зачервяване на мястото на

инжектиране, сърбеж, болка в мускулите, мускулни болки, болка в ставите и мускулите,

обрив.

Често съобщавани нежелани реакции:

намаляване на броя на кръвните клетки, наречени тромбоцити, участващи в процеса на

съсирване на кръвта, което може да доведе до лесно образуване на кръвонасядания и

спонтанно кървене,

повишаване на нивото на триглицеридите в кръвта, повишаване на нивото на пикочната

киселина в кръвта (като при подагра), повишена функция на щитовиднат

а жлеза (която

може да доведе до нервност, нетърпимост към горещина и наднормена потливост, загуба

на тегло, сърцебиене, тремор),

тревожност, гняв, агресивно поведение, поведенчески разстройства, затруднена

концентрация, емоционална лабилност, припадъци, чувство на безпокойство или

нервност, усещане за студ, усещане за обърканост, неспокойство, сънливост, липса на

заинтересованост или внимание, промени в настроението, болка, нару

шения на съня,

ходене на сън, опит за

самоубийство, трудно поддържане на съня, необичайни сънища,

желание за самонараняване,

бактериални инфекции, настинка, гъбични инфекции, нарушения на зрението, сухота в

очите или повишено сълзене, ушна инфекция, дразнене на очите или болка или

инфекция, промяна във вкуса, промяна в гласа, херпес, кашли

ца, възпал

ение на венците,

кървене от носа, дразнене на носа, болка в устата, фарингит (възпалено гърло), учестено

дишане, инфекции на дихателната система, напукване на устните и ъгълчетата на устата,

задух, синуит, кихане, афти в устата, възпаление на езика, запушен нос или течащ нос,

болка в гърлото, зъбобол, абсцеси на зъбите, заболявания на зъбите, световъртеж (виене

на свят), слабост,

гръдна болка, зачервяване на лицето, сърцебиене, ускорена сърдечна дейност,

нарушена чернодробна функция,

киселини, болка в гърба, нощно напикаване, запек, нарушения на хранопровода или

дебелото черво, инконтиненция, повишен апетит, възпаление на лигавицата на стомаха и

червата, „разстроен” стомах, редки изпражнения,

нару

шения на уринирането

, инфекции на пикочните пътища,

болезнена, нередовна менструация или липса на такава, необичайно тежка и

продължителна менструация, вагинални нарушения, възпаление на влагалището, болка в

тестисите, развитие на мъжки полови белези,

Medicinal product no longer authorised

акне, кръвонасядания, екзема (възпалена, зачервена, сърбяща и суха кожа с вероятни

лезии), повишена или понижена чувствителност при допир, повишено потене, повишен

мускулен тонус, напрежение в мускулите, дразнене или сърбеж на мястото на

инжектиране, болка в крайниците, нарушения на ноктите, изтръпване или „мравучкане”,

бледа кожа, надигнат петнист обрив, треперене на ръцете, заче

рвяване на кожата и

нарушения на кожата, промяна в цвета на кожата, чувствителност на кожата към

слънчевата светлина, разраняване на кожата, поява на отоци в резултат на задържане на

вода, подуване на жлезите (подуване на лимфните възли), тремор, тумор (неуточнен).

Нечести нежелани реакции:

необичайно поведение, емоционално нарушение, страх, кошмари,

кървене на лигав

ицата на вътрешната страна на клепачит

е, замъглено зрение, сънливост,

непоносимост към светлина, сърбеж в очите, болка в лицето, възпаление на венците,

гръден дискомфорт, затруднено дишане, инфекция на белите дробове, дискомфорт в

носа, пневмония, хриптене,

ниско кръвно налягане,

увеличен черен дроб,

болезнена менструация,

сърбеж около ану

са (глисти), обрив с образуване на меху

ри (херпес зостер), понижена

чувствителност при допир, мускулни потрепвания, болезнена кожа, бледост, белене на

кожата, зачервяване, подуване.

Има съобщения и за опити за самонараняване при възрастни, деца и юноши.

Ribavirin BioPartners в комбинация с продукт с алфа интерферон може също така да доведе до:

апла

стична анемия, чиста апла

зия на еритроцитите (състояние, при което в организма

спира или силно се намалява производството на червени кръвни клетки); това води до

тежка анемия, симптомите на която обикновено включват необичайна умора и липса на

енергия,

халюцинации,

инфекция на горните и долните дихателни пътища,

възпаление на панкреаса,

тежки обриви, които е възможно да се придру

жават от поява на мехурчета в устата,

носа,

очите или другите лигавици (мултиформен еритем, синдром на Stevens Johnson),

токсична епидермална некролиза (образуване на мехурчета и белене на горния слой на

кожата).

Следните други нежелани реакции също са били съобщени при комбинирането на рибавирин с

лекарст

во с интерферон алфа:

непривични мисли, чу

ване на несъществуващи звуци или виждане на несъществуващи

образи, промяна в умственото състояние, дезориентация,

ангиоедем (оток на дланите, ходилата, глезените, лицето, устните, устата или гърлото,

който може да причини затруднения при преглъщане или дишане), инсулт

(мозъчносъдови инциденти),

синдром на Фогт–Коянаги–Харада

(автоимунно възпалително заболяване, засягащо

очите, кожата, мембраните на ухото и обвивките на главния и гръбначния мозък),

бронхоспазъм и анафилаксия (тежка алергична реакция, засягаща целия организъм),

непрестанна кашлица,

проблеми с очите, включително увреждане на ретината, ретинална артериална оклузия,

възпаление на зрителния нерв, подуване на окото и ретинални ексудати (бели отлагания

върху ретината),

увеличаване на обиколката на корема, киселини

, затруднено изхождане или болезнено

изхождане,

остри реакции на свръхчувствителност, включително и уртикария (копривна треска),

кръвонасядания, силна болка в крайниците, краката или бедрата, намален обем на

движенията, скованост, саркоидоза (заболяване, характеризиращо се с упорит

Medicinal product no longer authorised

фебрилитет, загуба на тегло, болки и подуване на ставите, кожни лезии и подуване на

жлезите).

Ribavirin Biopartners в комбинация с ПЕГ-интерферон алфа-2b или интерферон алфа-2b може

също да доведе до:

тъмна, мътна или необичайно оцветена урина,

задух, промяна в сърдечната дейност, болка в гърдите, болки в лявата ръка, болки в

челюст

та,

загуба на съзнание,

загуба на контрол,

отпускане или загуба на сила на лицевите мускули, загуба на

чувствителност

загуба на зрение

Вие или човекът, който се грижи за вас, трябва незабавно да повика лекар, ако развиете

някой от тези симптоми.

Ако Вие сте

възрастен пациент с HCV/HIV коинфекция, ко

йто получава анти-HIV

лечение

, добавянето на Ribavirin BioPartners и ПЕГ-интерферон алфа-2b може да доведе до

повишен риск от влошаване на чернодробната функция при високоактивна антиретровирусна

терапия (HAART) и да увеличи риска от развитие на на лактацидоза, чернодробна

недостатъчност и развитие на аномалии на кръвта (понижаване броя на червените кръвни

клетки, които пренасят кислорода, на някои бели кръвни клет

ки, които се борят с инфекциите,

или на клетките,

които участват в съсирването на кръвта, наречени тромбоцити) (NRTI).

При пациенти, коинфектирани с HCV/HIV, получаващи HAART, се проявяват следните други

нежелани реакции (които не са упоменати по-горе сред нежеланите лекарствени реакции при

възрастни) при комбиниране на рибавирин и ПЕГ-интерферон алфа-2b:

понижен апетит,

болка в гърба,

понижаване на броя на CD4 лимфоцитите

нарушена обмяна на мастите

хепатит,

болка в крайниците

орална кандидоза (гъбички в устата),

и различни промени на лабораторните кръвни показатели.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите дру

ги,

неописани в тази листовк

а нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5.

КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ RIBAVIRIN BIOPARTNERS

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Ribavirin BioPartners след срока на годност отбелязан върху картонената

опаковка.

Да не се съхранява над 25 ˚С.

Не използвайте Ribavirin BioPartners без да се посъветвате с Вашия лекар или фармацевт, ако

забе

лежите някаква промяна във

външния вид на таблетките.

6.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Ribavirin BioPartners

Активното вещество

рибавирин

Една филмирана таблетка съдържа 200 mg рибавирин.

Medicinal product no longer authorised

Другите съставки са:

ядро на таблетката: микрокристална целулоза, кросповидон, повидон К25, колоиден безводен

силициев диоксид, магнезиев стеарат.

обвивка на таблетката: хипромелоза, макрогол, титанов диоксид.

Как изглежда Ribavirin BioPartners и какво съдържа опаковката

Ribavirin BioPartners са кръгли, бели, филмирани таблетки, закръглени от горната и долната

страна.

Ribavirin BioPartners се предлага в различни видове опаковки, съдържащи 84, 112, 140 или

168 филмира

ни таблетки.

Не

всички опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Biopartners GmbH

Kaiserpassage 11

D-72764 Reutlingen

Германия

Тел.: +49 (0)7121 948 7756

Дата на последно одобрение на листовката:

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уеб сайта на Европейската

агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu/

Medicinal product no longer authorised

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Medicinal product no longer authorised

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Ribavirin BioPartners 200 mg филмирани таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка филмирана таблетка Ribavirin BioPartners съдържа 200 mg рибавирин

(ribavirin).

За пълния списък на помощните вещества, вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирана таблетка

Кръгли, бели, двойно изпъкнали филмирани таблетки.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Ribavirin BioPartners е предназначен за лечение на хронична инфекция с в

ируса на хепатит С

(HCV) при възрастни, деца над 3-годишна възраст и юноши и трябва да бъде използван само

като част от комбинирана схема с итерферон алфа-2b. Рибавирин не трябва да се използва като

монотерапия.

Няма данни за безопасността и ефикасността при употреба на рибавирин с други форми на

интерферон (т.е. различни от алфа-2b).

Нелеку

вани пациенти

Възрастни пациенти:

Ribavirin BioPartners е показан, в комбинация с интерферон алфа-2b, за

лечение на възрастни пациенти с всички видове хроничен хепатит С освен генотип 1,

нелекувани преди това, без чернодробна декомпенсация, с повишена аланин аминотрансфераза

(ALT), които са позитивни за наличие на хепатит С-вирусна рибонуклеинова киселина

(HCV-РНК) (вж. точка 4.4).

Деца над 3-годишна в

ъзраст и юноши:

Ribavirin BioPartners е показан в комбинирана схема с

интерферон алфа-2b за

лечение на деца на 3 годишна възраст и по-възрастни и юноши с

всякакви типове хроничен хепатит С, с изключение на генотип 1, нелекувани до момента, без

чернодробна декомпенсация и в чийто серум се открива HCV-РНК.

При вземане на решение дали лече

нието да бъде отлож

ено до достигане на зрялост е важно да

се има предвид, че комбинираното лечение може да доведе до изоставане в растежа.

Обратимостта в забавянето на растежа не е сигурна. Решението за лечение трябва да се взема

индивидуално за всеки отделен случай (вж. точка 4.4).

Пациенти с предшестващо лечени

Възрастни пациенти

: Ribavirin BioPartners е показан, в комбинация с интерферон алфа-2b, за

лечение на възрастни пациенти с хроничен хепатит С, които преди това са отговорили (с

нормализиране на ALT в края на лечението) на монотерапия с интерферон алфа, но при които е

установен рецидив (вж. точка 5.1).

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението тря

бва да бъде започнато и да се

проследява от лекар с опит в лечението на

хроничен вирусен хепатит С.

Medicinal product no longer authorised

Ribavirin BioPartners трябва да се използва в комбинация с интерферон алфа-2b.

Моля вижте също така кратката характеристика на продукта (КХП) на интерферон алфа-2b за

конкретна информация за предписване за дадения продукт.

Доза, която трябва да се приложи

Дозата на Ribavirin BioPartners зависи от телесното тегло на пациента. Таблетките Ribavirin

BioPartners трябва да се приемат перорално два пъти дневно (сутрин и вечер) с храна.

Възрастни пациенти:

Дозата Ribavirin BioPartners се определя въз основа на телесното тегло на пациента

Таблица 1

Ribavirin BioPartners трябва да се използва в комбинация с интерферон алфа-2b (3 милиона

международни единици [MIU] три пъ

ти седмично). Изборът на схема за комбиниране на

лечението се прави в з

ависимост от индивидуалните особености на пациента. Схемата на

лечение трябва да се подбере в зависимост от очакваните ефикасност и безопасност при всеки

конкретен пациент (вж. точка 5.1).

Таблица 1

Дозиране на Ribavirin BioPartners в зависимост от телесното тегло

Телесно тегло (kg)

Дневна доза Ribavirin BioPartners Брой филмирани таблетки от

200 mg

< 65

800 mg

65 – 80

1 000 mg

81 - 105

1 200 mg

> 105

1 400 mg

a: 2 сутрин и 2 вечер

b: 2 сутрин и 3 вечер

c: 3 сутрин и 3 вечер

d: 3 сутрин е 4 вечер

Ribavirin BioPartners филмирани таблетки в комбинация с интерферон алфа-2b:

Въз основа на резултатите от клинични изпитвания се препоръчва лечението да продължи поне

шест месеца. По време на тези клинични изпитвания, при които пациентите са лекувани в

продължение на една година, при пациенти, при които на шестия месец не е бил постигнат

вирусологичен отговор (HCV-РНК под долната граница на откриване), вероятността за

постигане на траен виру

сологичен отговор (HCV-РНК под долната границ

а на откриване на

шестия месец след края на лечението) е била малка.

Продължителност на лечението Нелекувани пациенти

Генотипове различни от 1: Решението за продължаване на лечението до 1 година при

пациенти, които са негативни за НСV-РНК на шестия месец от началото на лечени

ето,

трябва да се взима въз основа на други

прогностични фактори (напр. възраст > 40 години,

мъжки пол, мостова фиброза).

Продължителност на лечението Повторно лечение

Генотип 1:

При пациенти, които на шестия месец от началото на лечението са негативни

за HCV РНК, лечението трябва да продължи още шест месеца (т.е. до обща

продължителност 1 година).

Всички останали генотипи:

Решението за продължаване на лечението до 1 година при

пациенти, които са негативни за HCVРНК на шестия месец от началото на лечението,

трябва да се вземе въз основа на други прогностични фактори (напр. възраст > 40 години,

мъжки пол, мостова фиброза).

Деца на 3-годишна възраст и по-големи и юноши:

Medicinal product no longer authorised

Забележка: За пациенти с тегло < 47 kg или такива, които не могат да поглъщат таблетките се

предлага рибавирин перорален разтвор и трябва да се използва, ако е подходящо.

При деца и юноши дозата Ribavirin BioPartners се определя в зависимост от телесното тегло, а

за интерферон алфа-2b – в зависимост от телесната повърхност.

Доза, която трябва да се приложи при комбинираното лечение с интерферон алфа-2b:

В клиничните проучвания на тази група пациенти са използвани рибавирин и интерферон

алфа-2b в дози съответно 15 mg/kg/дневно и 3 милиона международни единици (MIU)/m

три

пъти седмично (

Таблица 2

Таблица 2

Дозиране на Ribavirin BioPartners в зависимост от телесното тегло, когато се

използва в комбинация с интерферон алфа-2b при деца и юнощи

Телесно тегло (kg)

Дневна доза Ribavirin

BioPartners

Брой филмирани таблетки от

200 mg

47 - 49

600 mg

3 таблетки

50 - 65

800 mg

4 таблетки

> 65

Виж таблицата за дозиране при възрастни (Таблица 1)

1 сутрин, 2 вечер

2 сутрин, 2 вечер

Продължителност на лечението при деца и юноши

Генотип 2 или 3:

Препоръчителната продължителност на лечението е 24 седмици.

Корекция на дозата за всички пациенти

Ако по време на лечението с рибавирин и интерферон алфа-2b се развият сериозни нежелани

реакции или отклонения в лабораторните показатели, дозата на всеки продукт трябва да се

коригира до изчезване на нежеланите реакции. В хода на клиничните изпитвания са

разработени препоръки за корекция на дозата (вж. Препоръки за корекция на дозата,

Табли

ца 3

). Тъй като комплаянсът може да е от голямо значение за резултата от лечението,

дозата трябва да е максимално близка до препоръчваната стандартна доза. Не може да се

изключи потенциален негативен ефект на понижаването на дозата на рибавирин върху

ефикасността.

Таблица 3

Препоръки за корекция на дозата на базата на лабораторни показатели

Лабораторни

показатели

Намалете само дневната

доза на Ribavirin

BioPartners (вж.

забележка 1), ако:

Намалете само дозата на

интерферон алфа-2b (вж.

забележка 2) ако:

Прекратете

комбинираното

лечение при

достигане на

стойности под

долнограничните **

Хемоглобин

< 10 g/dl

< 8,5 g/dl

Възрастни:

хемоглобин при:

пациенти с анамнеза

за стабилно сърдечно

заболяване

Деца и подрастващи:

не е приложимо (вж.

точка 4.4)

Понижение на хемоглобина с ≥ 2 g/dl през който и

да е 4-седмичен период от лечението (трайно

намаляване на дозата)

< 12 g/dl след

4-седмичен период

на коригираната доза

Левкоцити

< 1,5 x 10

< 1,0 x 10

Неутрофилни

гранулоцити

< 0,75 x 10

< 0,5 x 10

Тромбоцити

< 50 x 10

/l (възрастни)

< 70 x 10

/l (деца и юноши)

< 25 x 10

(възрастни)

< 50 x 10

(деца и юноши)

Medicinal product no longer authorised

Билирубин –

директен

2,5 x ГГН*

Билирубин –

индиректен

> 5 mg/dl

> 4 mg/dl (възрастни)

> 5 mg/dl

(над 4 седмици)

(деца и юноши,

лекувани с

интерферон алфа-2b),

Серумен креатинин

> 2,0 mg/dl

Креатининов

клирънс

Прекратете приема

на Ribavirin

BioPartners

ако

CrCl < 50 ml/минута

Аланин

аминотрансфераза

(ALT)

или

Аспартат

аминотрансфераза

(AST)

2 x изходната

стойност и

> 10 х ГГН*

или

2 x изходната

стойност и

> 10 х ГГН*

Горна граница на нормата.

Вижте КХП за интерферон алфа-2b за корекция на дозата и за прекратяване.

Забележка 1: При възрастни пациенти 1-то намаление на дозата на Ribavirin BioPartners е с

200 mg/ден (с изключение на пациенти, които получават 1 400 mg, при които

намалението на дозата е с 400 mg/ден). Ако е необходимо, 2-то намаление на

дозата на Ribavirin BioPartners е с още 200 mg/ден. Пациентите, при които дозата

на Ribavirin BioPartners е намалена на 600 mg дневно, приемат една таблетка от

200 m

g сутрин и

две таблетки от 200 mg вечер.

При деца и юноши, лекувани с Ribavirin BioPartners плюс интерферон алфа-2b,

намалете дозата на рибавирин до 7,5 mg/kg/ден.

Забележка 2: При възрастни пациенти, деца и юноши, лекувани с Ribavirin BioPartners плюс

интерферон алфа-2b, намалете дозата на интерферон алфа-2b наполовина.

Специални популации

Приложение при бъбречно увреждане

: при пациенти с нарушена бъбречна функция

фармакокинетиката на рибавирин е променена, поради намалението на привидния креатининов

клирънс при тези пациенти (вж. точка 5.2). Поради това, при всички пациенти преди започване

на лечението с рибавирин се препоръчва да се оцени бъбречната функция. Пациенти с

креатининов клирънс < 50 ml/min не трябва да бъд

ат лекувани с рибавирин (вж.

точка 4.3).

Пациенти с увредена бъбречна функция трябва да бъдат внимателно проследявани във връзка с

риск от развитие на анемия. При повишаване на стойността на серумния креатинин > 2,0 mg/dl

Таблица 3

), лечението с Ribavirin BioPartners и интерферон алфа-2b трябва да се прекрати.

Приложение при чернодробно увреждане

: Не е установено фармакокинетично взаимоде

йствие

между рибавирин и чернодробната фу

нкция (вж. точка 5.2). Следователно при лечение на

пациенти с чернодробна недостатъчност не е необходима корекция на дозата на рибавирин.

Употребата на рибавирин е противопоказана при пациенти с тежко черноробно увреждане или

декомпенсирана цироза (вж. точка 4.3).

Приложение при пациенти в старческа възраст (≥ 65-годишна възраст)

: Изглежда, че

фармакокинетиката на рибавирин не се променя зна

чимо с напредване на възрастта.

Все пак

Medicinal product no longer authorised

при тези пациенти, както и при по-млади, преди започване на лечението с рибавирин трябва да

се оцени бъбречната функция (вж. точка 5.2).

Приложение при пациенти под 18 години

: При деца на възраст 3 години и по-възрастни и

юноши рибавирин може да се прилага в комбинация с интерферон алфа-2b. Изборът на

лекарствената форма зависи от индивиду

алните особености на пациента (вж. точка 4.1). Няма

данни

за безопасността и ефикасността на рибавирин в комбинация с други форми на

интерферон (т.е. различни от алфа-2b) при тези пациенти.

Пациенти с HCV/HIV коинфекция:

При пациенти, приемащи нуклеозидни инхибитори на

обратната транскриптаза (NRTI) едновременно с рибавирин и интерферон алфа-2b, рискът от

развитие на митохондри

ална токсичност,

лактацидоза или чернодробна декомпенсация може да

е увеличен (вж. точка 4.4). Моля, консултирайте се и с информацията и за останалите

прилагани антиретровирусни лекарствени продукти.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества.

Бременност (вж. точки 4.4

,

4.6 и 5.3) При жени в детеродна възраст не трябва да се

започва лечение с Ribavirin BioPartners, ако непосредствено преди това не е получен

отрицателен резултат от тест за бременност.

Кърмене.

Анамнеза за тежко сърдечно заболяване, включително нестабилно или неконтролирано

сърдечно заболяване през последните шест месеца (вж. точка 4.4).

Пациенти с тежки, инвалидизиращи заболявания.

Пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, с креатининов клирънс < 50 ml/минута

и/или на хемодиализа.

Тежко чернодробно увреждане (клас B или C по Child-Pugh) или декомпенсирана

чернодробна цироза.

Хемоглобинопатии (напр. таласемия, сърповидноклетъчна анемия).

Започването на лечение с ПЕГ-интерферон алфа-2b е противопоказано при пациенти с

HCV/HIV и чернодробна цироза със скор по Child-Pugh ≥ 6.

Деца и юноши:

Съпътстващо тежко психично заболяване или анамнеза за такова, особено тежка

депресия, суицидна идеация или опит за самоубийство.

Поради едновременното лечение с ПЕГ-интерферон алфа-2b или интерферон алфа-2b:

Автоимунен хепатит или анамнеза за автоимунно заболяване.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Психични нарушения и нарушения от страна на централната нервна система (ЦНС):

При пациенти на комбинирано лечение с рибавирин и ПЕГ-интерферон алфа-2b или

интерферон алфа-2b са наблюдавани тежки нежелани реакции от страна на ЦНС, особено

депресии, суицидна идеация и опити за самоубийство, включително след спиране на лечението,

главно през 6-месечния период на проследяване. При деца и юноши, лекувани с рибавирин в

комбинация с интерферон алфа-2b, суицидна идеация и опити за самоубийство по време на

лечението и по време на 6-месечния период на проследяване след спиране на лечението са

съобщавани по-често в сравнение с възрастни пациенти (2,4 % срещу 1 %). Както при

възрастни, така и при деца и юноши са наблюдавани и други психични нежелани реакции

(напр. депресия, емоционална лабилност и сомнолентност). Другите наблюдавани нежелани

реакции от страна на ЦНС, включително агресивно поведение (понякога спрямо други хора

като например хомицидна идеация), биполярни разстройства, мания, объркване, промяна в

мисловната дейност са наблюдавани при лечение с алфа-интерферони. Пациентите трябва да се

следят стриктно за признаци или симптоми на психични нарушения. Ако такива се развият,

лекарят водещ лечението, трябва да има предвид, че тези нежелани реакции могат да бъдат

Medicinal product no longer authorised

сериозни и трябва да се обмисли необходимостта от адекватна терапия. Ако психичната

симптоматика персистира или се влошава, или пациентът развие суицидни помисли се

препоръчва спиране на лечението с рибавирин и ПЕГ-интерферон алфа-2b или интерферон

алфа-2b и наблюдение на пациента с психиатрично лечение, ако такова е необходимо.

Пациенти със съпътстващо тежко психично заболяване или анамнеза за такова:

Ако се

прецени, че лечението с рибавирин в комбинация с ПЕГ-интерферон алфа-2b или интерферон

алфа-2b е необходимо при възрастни пациенти със съпътстващо тежко психично заболяване

или анамнеза за такова, то трябва да се започне само след като е осигурено подходящо

индивидуално диагностициране и лечение на психичното заболяване.

Употребата на рибавирин и интерферон алфа-2 или ПЕГ-интерферон алфа-2b при деца и

юноши с анамнеза за тежко психично заболяване е противопоказана (вж. точка 4.3).

Пациенти, употребяващи/злоупотребяващи с вещества:

Пациенти с HCV-инфекция и нарушения, свързани със съпътстваща употреба/злоупотреба с

вещества (алкохол, канабис и т.н.) са с повишен риск за развитие на психични нарушения или

обостряне на вече съществуващи такива, при лечение с алфа интерферон. Ако при тези

пациенти лечението с алфа интерферон се смята за необходимо, наличието на съпътстващи

психични заболявания и потенциалната употреба на вещества трябва внимателно да се оцени и

контролира по подходящ начин преди започване на терпията. Ако е необходимо трябва да се

обсъди интердисциплинарен подход, включващ психотерапевт или специалист по лечение на

зависимости за оценка, лечение и проследяване на пациента. Пациентите трябва да бъдат

внимателно мониторирани по време на лечението и дори след неговото преустановяване.

Препоръчва се ранна намеса при повторна поява или развитие на психични нарушения или

употреба на вещества.

Растеж и развитие (деца и юноши):

По време на лечението с интерферон (стандартен и пегилиран)/рибавирин при пациенти на

възраст от 3 до 17 години, продължаващо до 48 седмици, често са наблюдава загуба на тегло и

забавяне на растежа (вж. точки 4.8 и 5.1). Наличните дългосрочни данни при деца, лекувани с

комбинация от стандартен интерферон/рибавирин, показват също така значително забавяне в

растежа (> 15 персентила понижение на ръста в персентили в сравнение с изходните стойности)

при 21 % от децата, въпреки че са минали повече от 5 години след лечението.

Оценка на съотношението полза/риск „случай по случай” при деца:

Очакваната полза от лечението трябва да бъде оценена внимателно спрямо данните за

безопасност от клиничните изпитвания при деца и юноши (вж. точки 4.8 и 5.1).

Важно е да се има предвид, че комбинираното лечение предизвиква забавяне на растежа,

обратимостта на което не е сигурна.

Рискът трябва да бъде преценен в зависимост от особеностите на заболяването при детето

като данни за прогресия на болестта (най-вече фиброза), коморбидитет, който може да

окаже отрицателно влияние върху прогресията на болестта (като коинфекция с HIV),

както и прогностичните фактори за отговор (HCV-генотип и вирусно натоварване).

Когато това е възможно, детето трябва да бъде лекувано след бързото израстване през

пубертета, за да се намали рискът от забавяне на растежа. Няма данни за дългосрочните ефекти

върху половото съзряване.

Резултатите от клиничните изпитвания са показали, че рибавирин не е ефикасен като

монотерапия и рибавирин не трябва да се прилага самостоятелно. Безопасността и

ефикасността на комбинираното лечение са установени само при едновременното приложение

на рибавирин с ПЕГ-интерферон алфа-2b или интерферон алфа-2b, инжекционен разтвор.

На всички пациенти в избраните проучвания за лечение на хроничен хепатит С е била

направена чернодробна биопсия, преди да бъдат включени, но в определени слу

чаи (т.е.

пациенти с генотип 2

и 3), е възможно лечението да се започне и без хистологично

Medicinal product no longer authorised

потвърждение. Дали е необходимо да се прави чернодробна биопсия преди започване на

лечението трябва да се съобрази с одобрените съвременни препоръки за лечение.

Хемолиза:

При клиничните изпитвания, при 14 % от възрастните пациенти и 7 % от децата и

юношите, лекувани с комбинация от рибавирин и ПЕГ-интерферон алфа-2b или интерферон

алфа-2b, е било наблюдавано понижаване на хемоглобина до < 10 g/dl. Макар рибавирин да

няма директни нежелани реакции от страна на сърдечно-съдовата система, свързаната с

рибавирин анемия може да доведе до влошаване на сърдечната функция, екзацербация на

симптомите на коронарна съдова болест, или и двете. Поради това рибавирин трябва да се

прилага с повишено внимание при пациенти със съпътстващо сърдечно заболяване (вж.

точка 4.3). Преди започване на лечението сърдечният статус трябва да бъде оценен, а по време

на лечението трябва да бъ

де следен клинично; в слу

чай на влошаване лечението трябва да се

прекрати (вж. точка 4.2).

Сърдечно-съдова система:

Възрастните пациенти с анамнеза за застойна сърдечна

недостатъчност, инфаркт на миокарда и/или предшестващи или настоящи ритъмни нарушения

трябва да бъдат под строг контрол. При пациентите с предшестващи сърдечни заболявания се

препоръчва преди започване на лечението и в хода на лечението да се прави ЕКГ. Сърдечните

аритмии (главно надкамерни) обикновено се повлияват от конвенционална терапия, но може да

се наложи прекратяване на лечението. Няма данни при деца и юноши с анамнеза за сърдечни

заболявания.

Остра свръхчувствителност:

При развитие на остра реакция на свръхчувствителност (напр.

уртикария, ангиоедем, бронхоспазъм, анафилаксия), лечението с рибавирин трябва незабавно

да бъде прекратено и да се започне необходимото според случая лечение. Преходните обриви

не налагат спиране на лечението.

Очни промени:

Рибавирин се използва в комбинация с алфа-интерферони. При лечение в

комбинация с алфа-интерферони има съобщения за редки случаи на ретинопатия, включително

и кръвоизливи в ретината, ретинални ексудати, оток на папилата, невропатия на зрителния нерв

и оклузия на централната ретинална артерия или венозна оклузия, които могат да доведат до

загуба на зрението. На всички пациен

ти трябва да се прави първ

оначален очен преглед. На

всеки пациент, който се оплаква от нарушение на зрението, трябва веднага да бъде направен

обстоен очен преглед. При пациенти с предшестващи нарушения на зрението (напр. при диабет

или хипертонична ретинопатия) комбинираното лечение с алфа-интерферон трябва да бъде

съпътствано от периодични очни прегледи. Комбинираното лечение с алфа-интерферон трябва

да се преустанови, ако състоянието се влоши или се появят нови нарушения на зрението.

Чернодробна функция:

Всеки пациент, при който в хода на лечението се развият значими

нарушения на чернодробната функция, трябва да бъде под строг контрол. Лечението трябва да

бъде спряно при пациенти, при които се установи нарушение на хемостазата, тъй като то може

да показва чернодробна декомпенсация.

Възможност за екзацербация на имуносупресията:

В литературата се съобщава за

панцитопения и потискане на костния мозък, проявяващи се 3 до 7 седмици след приложение

на ПЕГ-интерферон и рибавирин едновременно с азатиоприн. Тази миелотоксичност е

обратима в рамките на 4 до 6 седмици след преустановяване на HCV антивирусната терапия и

едновременното приложение на азатиоприн и не се проявява отново при подновяване на

самостоятелното лечени

е с всяко от лекарстват

а (вж. точка 4.5).

Допълнително проследяване на функцията на щитовидната жлеза, специфично за деца и

юноши:

Приблизително 12 до 21 % от децата, лекувани с рибавирин и интерферон алфа-2b (пегилиран и

непегилиран) са развили повишаване на тиреотропния хормон (ТТХ). Други приблизително

4 % са имали преходно понижаване под долната граница на нормата. Преди започване на

лечението с интерферон алфа-2b трябва да изследва ТТХ и, ако се установи отклонение, трябва

да се за

почне стандартна терапия. Лечението с интерферон алфа-2b (пегилиран

и непегилиран)

Medicinal product no longer authorised

може да се започне, ако с помощта на лекарства е възможно поддържането на ТТХ в границите

на нормата. По време на лечението с рибавирин и интерферон алфа-2b и по време на лечението

с рибавирин и ПЕГ-интерферон алфа-2b са били наблюдавани отклонения във функциите на

щитовидната жлеза. Ако се установят такива, трябва да се на

прави пълно из

следване на

тиреоидния статус на пациента и да се започне съответното лечение. Децата и юношите трябва

да се проследяват на всеки три месеца за белези на щитовидна дисфункция (напр. чрез ТТХ).

HCV/HIV коинфекция:

Митохондриална токсичност и лактацидоза:

При HIV-положителни пациенти, които са коинфектирани с HCV и се лекуват с нуклеозиден

инхибитор на обратната транскриптаза (NRTI) (особено ddI и d4T), трябва да се подхожда с

повишено внимание, ако при тях се провежда и лечение с рибавирин и интерферон алфа-2b.

При HIV-позитивните пациенти, особено тези на включваща NRTI схема, при едновременно

приемане на рибавирин, лекарят трябва внимат

елно да следи за белези на митохондриална

токсичност и лактац

идоза. В частност:

едновременното приложение на Ribavirin BioPartners и диданозин не се препоръчва,

поради риска от развитие на митохондриална токсичност (вж. точка 4.5).

едновременното приложение на Ribavirin BioPartners и ставудин трябва да се избягва,

поради риска от страна на двата лекарствени продукта за развитие на митохондриална

токсичност.

Чернодробна декомпенсация при пациенти с HCV/HIV коинфекция с напреднала цироза:

Пациентите с коинфекция и напреднала цироза, които са на високо активна антиретровирусна

терапия (highly active anti-retroviral therapy - HAART) може да са с повишен риск от

чернодробна декомпенсация и смърт. Допълнителното лечени

е с алфа интерферони,

самостоятелно или в комбинация с рибавирин мо

же да повиши риска при тази група пациенти.

Други изходни фактори при пациенти с коинфекция, които могат да са свързани с повишен

риск от чернодробна декомпенсация са лечение с диданозин и повишени серумни

концентрации на билирубин.

Пациен

тите с коинфекция, които са

на лечение с антиретровирусни (ARV) и анти-HCV

лекарствени продукти трябва да бъдат под строг контрол, като се следи скорът по Child-Pugh по

време на лечението. При пациенти, които развиват чернодробна декомпенсация, лечението за

HCV трябва незабавно да бъде прекратено, а ARV терапията да бъде преразгледана.

Хематологични нарушения при пациенти с HCV/

HIV коинфекц

ия:

При пациенти с HCV/HIV коинфекция, които са на лечение с ПЕГ-интерферон

алфа-2b/рибавирин и HAART, може да има повишен риск от развитие на хематологични

нарушения (като неутропения, тромбоцитопения и анемия), в сравнение с пациенти с

моноинфекция с HCV. Макар че, повечето от тях могат да се овладеят с намаляване на дозата, в

тази попу

лация от пациенти хематологичните показатели трябва внимат

елно да се проследяват

(вж. точка 4.2, “Лабораторни изследвания” и точка 4.8).

При пациенти, лекувани с рибавирин и зидовудин, има повишен риск от развитие на анемия;

затова не се препоръчва едновременната употреба на рибавирин и зидовудин (вж. точка 4.5).

Пациенти с нисък брой на CD4:

При пациенти с HCV/

HIV коинфекция, с брой на CD4 под 200 клетки/μl (N = 25), данните за

ефикасността и безопасността са ограничени. Поради това, при лечение на пациенти с нисък

брой на CD4 се препоръчва да се подхожда с повишено внимание.

Моля, консултирайте се със съответната Кратка характеристика на продукта на

антиретровирусните лекарствени продукти, които ще бъдат пр

иемани едновременно с

анти-HCV терапията, по отношение на очакваните, специфични

за всеки един лекарствен

продукт токсични прояви и тяхното лечение, както и по отношение на риска от припокриване

на профилите на токсичност на тези лекарства с Ribavirin BioPartners и ПЕГ-интерферон

алфа-2b.

Medicinal product no longer authorised

Нарушения от страна на зъбите и пародонта: При пациенти на комбинирана терапия с

рибавирин и ПЕГ-интерферон алфа-2b или интерферон алфа-2b има данни за нарушения от

страна на зъбите и пародонта, които могат да доведат до загуба на зъби. Освен това,

ксеростомията в хода на продължителното лечение с комбинация на рибавирин и

ПЕГ-интерферон алфа-2b или интерферон алфа-2b води до увреждане на зъбите и ли

гавицата

на ус

тната кухина. Пациентите трябва да мият зъбите си два пъти дневно и редовно да ходят на

стоматологичен преглед. В допълнение, някои пациенти може да имат повръщане. При проява

на подобна реакция трябва да бъдат посъветвани добре да изплакват устата си след повръщане.

Лабораторни изследвания:

Преди започване на лечението, при всички пациенти трябва да се

направят стандартните хематологични и биохимични изследвания (пълна кръвна картина

[ПКК], диференциално броене, тромбоцитен брой, електролити, серумен креатинин,

чернодробни ензими, пикочна киселина). Преди започване на лечението с рибавирин, като

препоръчителни гранични стойности може да приемат следните стойности:

Хемоглобин:

Възрастни: ≥ 12 g/dl (жени); ≥ 13 g/dl (мъже)

Деца и юноши: ≥ 11 g/dl (момичета); ≥ 12 g/dl (момчета)

Тромбоцити

≥ 100 000/mm

Неутрофили

≥ 1 500/mm

Лабораторните изследвания трябва да се правят на 2-та и 4-та седмица от началото на

лечението, след което – по клинични показания. Периодично трябва да се измерват нивата на

HCV-РНК (вж. точка 4.2).

За жени с детероден потенциал:

Всеки месец по време на лечението и в продължение на 4

месеца след края му тряб

ва да се прави тест за бременност. Партньорките на мъже,

които са на

терапия, трябва да правят тест за бременност всеки месец по време на лечението и в

продължение на 7 месеца след края му (вж. точка 4.6).

Поради хемолиза, по време на лечението с рибавирин може да се повиши пикочната киселина;

ето защо предразположените към развитие на подагра пациенти трябва да се следят

внимат

елно.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Резултатите от

in vitro

изследвания с микрозомални препарати от черен дроб, както от човек,

така и от плъх показват, че рибавирин не се метаболизира от цитохром Р450. Рибавирин не

инхибира ен

зимите на цитохром Р450 системата.

От проучван

ията за токсичност няма данни, че рибавирин индуцира чернодробните ензими.

Затова вероятността за Р450 ензимно-свързани взаимодействия е минимална.

Поради инхибиращото действие върху инозинмонофосфат дехидрогеназата, рибавирин може да

повлияе метаболизма на азатиоприн, което може да доведе до кумулиране на 6-метилтиоинозин

монофосфат (6-MTIMP). Това е св

ързано с миелотоксичност при пациентите, лекувани с

азатиоприн

. Трябва да се избягва употребата на пегилирани интерферони алфа и рибавирин

едновременно с азатиоприн. В отделни случаи, когато ползата от едновременното приложение

на рибавирин с азатиоприн оправдава потенциалния риск, се препоръчва внимателно

наблюдение на хематологичните показатели по време на едновременна употреба с азат

иоприн,

за да се идентифицират признаците на миелотоксичност, като тогава леч

ението с тези лекарства

трябва да се спре (вж. точка 4.4).

Няма проучвания за взаимодействията на рибавирин и други лекарствени продукти, с

изключение на ПЕГ-интерферон алфа-2b, интерферон алфа-2b и антиациди.

Интерферон алфа-2b:

При фармакокинетично проучване с многократни дози не са били

установени фармакокинетични взаимодействия между рибавирин и ПЕГ-интерферон алфа-2b

или интерферон алфа-2b.

Medicinal product no longer authorised

Антиациди: Бионаличността на на 600 mg рибавирин е била намалена при едновременното

приложение с антиациди, съдържащи магнезий, алуминий или симетикон; AUC

намалява с

14 %. Възможно е понижаването на бионаличността в това проучване да се дължи на

забавеното преминаване на рибавирин или на промяната на рН. Това взаимодействие не се

счита за клинично значимо.

Нуклеозидни аналози:

Употребата на нуклеозидни аналози, самостоятелно или в комбинация с

други нуклеозиди може да доведе до развитието на лактацидоза. Фармакологично, рибавирин

повишава нивото на фосфорилираните метаболити на пурина

in vitro

. Това може да повиши

риска от развитие на лактацидоза, индуцирана от аналози на пуриновите нуклеозиди (напр.

диданозин или абакавир). Едновременното приложение на Ribavirin BioPartners и дидан

озин не

се препоръчва. Има данни за

митохондриална токсичност, в частност лактацидоза и

панкреатит, като някои от случаите са били фатални (вж. точка 4.4).

Съобщава се за екзацербация на анемия, дължаща се на рибавирин, когато зидовудин е част от

терапевтичната схема, използвана за лечение на HIV, макар че точният механизъм предстои да

бъде изяснен. Едновременната у

потреба на рибавирин и зидовудин

не се препоръчва, поради

повишения риск от анемия (вж. точка 4.4). При вече съществуваща анемия трябва да се

обмисли замяната на зидовудин в комбинираната антиретровирусна терапия (АРТ). Това е

особено важно при пациенти с анамнеза за зидовудин-индуцирана анемия.

Лекарствени взаимодействия са възможни до 2 месец

а (5 полуживота на рибавирин) сл

ед

спиране на лечението с рибавирин, поради дългия му полуживот (вж. точка 5.2).

Няма данни, че рибавирин взаимодейства с не-нуклеозидни инхибитори на обратната

транскриптаза или протеазни инхибитори.

В литературата са докладвани противоречиви резултати за едновременния прием на абакавир и

рибавирин. Някои данни предполагат, че при пациентите с HIV

/HCV коинфекция, които са на

с абакавир съществува риск от понижен отговор при лечението с пегилиран

интерферон/рибавирин. Необходимо е повишено внимание при едновременното прилагане на

двете лекарства.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Употребата на Ribavirin BioPartners по време на бременност е противопоказана.

Предклинични данни:

Фертилитет: При проучвания при животни е било установено, че ефектите на рибавирина

върху сперматогенезата са обратими (вж. точка 5.3).

Тератогенност: При всички подходящи проучвания на рибавирин при животни е бил

установен значителен тератогенен и/или ембриоциден потенциал при всички животински

видове, и то в дози 1/20 от препоръчваната за хора (вж. точка 5.3).

Генотоксичност: Рибавирин индуцира генотоксичност (вж. точка 5.3).

Жени

: Рибавирин не трябва да се използва по време на бременност (вж. точки 4.3 и 5.3). При

жени трябва да се вземат всички възможни предпазни мерки за предотвратяване на бременност

(вж. точка 5.3). Лечението с рибавирин не трябва да започва, докато не се получи отрицателен

резултат от тест за бреме

нност. Жените с детероден потенциал трябва да из

ползват ефективни

методи за контрацепция по време на и до четири месеца след лечението; през този период всеки

месец трябва да се прави рутинен тест за бременност. Ако по време на лечението или в рамките

на четири месеца след края му пациентката забременее, тя трябва да бъде уведомена за

значимия тератогенен риск, който носи рибавирин за фетуса.

Мъже и техните партьорки:

Трябва да се вземат всички възможни предпазни мерки за

предотвратяване на бременност на партньорките на мъже, приемащи рибавирин (вж. точки 4.3

и 5.3). Рибавирин кумулира в интрацелуларното пространство и изчистването му от организма

Medicinal product no longer authorised

става много бавно. Не е известно дали съдържащият се в спермата рибавирин упражнява

тератогенните или генотоксичните си ефекти върху човешкия ембрион/фетус. Въпреки че

данните от 300 проспективно проследени бременности, при които бащата е приемал рибавирин

не са показали повишен риск от малформации в сравнение с общата популация, нито пък

развитието на някакъв сп

ецифичен тип малформации, пациен

тите мъже или техните

партньорки, в детеродна възрасттрябва да бъдат посъветвани да използват ефективни методи за

контрацепция по време на и до 7-я месец след края на лечението с рибавирин. Мъжете, чиито

партньорки са бременни, трябва да бъдат посъветвани да използват презерватив, за да се

намали контакта на партньорката им с рибавирин.

Кърмене

: Не е известно дали рибавирин се екскретира в кърмата. Поради риска от нежелани

реакции при кърмачетата, преди започване на лечението кърменето трябва да бъде прекратено.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Рибавирин не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с

машини; прилаганите е

дновременно с него обаче ПЕГ-интерферон алфа-2b или интерферон

алфа-2b може да имат подобен ефект. Поради това пациенти, при които се появи уморяемост,

сомнолентност или обърканост по време на лечението, трябва да бъдат предупредени да

избягват шофиране или работа с машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Възрастни пациенти:

Безопасността на рибавирин е оценена въз основа на данните от четири клинични изпитвания

при пациенти, без предишна експозиция на интерферон (нелекувани с интерферон пациенти): в

две от тях е проучван рибавирин в комбинация с интерферон алфа-2b, а в другите две -

рибавирин в комбинация с ПЕГ-интерферон алфа-2b.

Съществува голяма вероятност, профилът на бе

зопасност да е по-добър при пациентите,

леку

вани с интерферон алфа-2b и рибавирин след рецидив или лекуваните за по-кратък период

от време, в сравнение с описания по-долу профил на безопасност.

Нежеланите реакции, описани в

таблица 4

са систематизирани въз основа на опита от

клинични изпитвания при нелекувани преди това възрастни п

ациенти, лекува

ни в продължение

на 1 година, както и въз основа на постмаркетингови данни. В

таблица 4

са изброени и

определен брой нежелани реакции, обикновено приписвани на лечението с интерферон, но

съобщавани при лечение на хепатит С (в комбинация с рибавирин). За нежелани реакции, които

могат да бъдат приписвани на монотерапия с инт

ерферони, справка се прави с КХ

П на

ПЕГ-интерферон алфа-2b и интерферон алфа-2b. В рамките на системо-органните класове

нежеланите реакции са изброени по честота като са използвани следните категории: много

чести (≥1/10); чести (≥1/100 до <1/10); нечести (≥1/1 000 до <1/100); редки (≥ 1/10 000 до

<1/1 000); много редки (<1/10 000); с неизвестна честота. При всяко гру

пиране в зависимос

т от

честотата нежеланите реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната

сериозност.

Таблица 4

Нежелани реакции, за които има съобщения от клинични изпитвания или от

постмаркетингово приложение на Ribavirin в комбинация с инжекционно

риложение на пегилиран интерферон алфа-2b или интерферон алфа-2b

Системо-органни класове

Нежелани реакции

Инфекции и инфестации

Много чести:

Вирусни инфекции, фарингити

Чести:

Бактериални инфекции (вкл. сепсис), гъбична

инфекция, грип, инфекция на дихателните пътища,

бронхит, херпес симплекс, синуит, среден отит,

ринит, инфекции на пикочните пътища

Нечести

Инфекция на мястото на инжектиране, инфекция на

долните дихателни пътища

Medicinal product no longer authorised

Редки:

Пневмонии*

Неоплазми – доброкачествени, злокачествени

и неоп

ределени (вкл. кисти и полипи)

Чести:

Неоплазми – неопределени

Нарушения на кръвта и лимфната система

Много чести:

Анемия, неутропения

Чести:

Хемолитична анемия, левкопения, тромбоцитопения,

лим

фаденопатия, лимфопения

Много редки:

Апластична анемия*

С неизвестна честота:

Аплазия на еритроцитния ред, идиопатична

тромбоцитопенична пурпура, тромботична

ромбоцитопенична пурпура

Нарушения на имунната система

Нечести:

Свръхчувствителност към лекарството

Редки:

Саркоидоза*, ревматоиден артрит (новопоявил се

или влошаване на вече съществ

уващ)

С неизвестна честота

Синдром на Vogt-Koyanagi-Harada, системен лупус

еритематодес, васкулити, остри реакции на

свръхчувствителност, включително уртикария,

ангиоедем, бронхоспазъм, анафилаксия

Нарушения на ендокринната система

Чести:

Хипотиреоидизъм, хипертиреоидизъм

Нарушения на метаболизма

и х

раненето

Много чести:

Анорексия

Чести:

Хипергликемия, хиперурикемия, хипокалциемия,

дехид

ратация, повишен апетит, жажда

Нечести:

Захарен диабет, хипертриглицеридемия*

Психични нарушения

Много чести:

Депресия, тревожност, емоционална лабилност,

безсъние

Чести:

Суицидни мисли, психози, агресивно поведение,

объркване, възбуда, гняв, промени в настроението,

необичайно поведение, нервност, нарушения на

съня, понижено либидо, апатия, необичайни сънища,

плач

Нечести:

Опити за самоубийство, пристъп на паника,

халюцинации

Редки:

Биполярно разстройство*

Много редки:

Самоубийство*

С неизвестна честота:

Хомицидна идеация*, мания*, промяна в умственото

състояние

Нарушения на нервната система

Много чести:

Главоболие, замайване, сухота в устата, нарушена

концент

рация

Чести:

Амнезия, нарушение на паметта, синкоп, мигрена,

атаксия, парестезия, дисфония, загуба на вкус,

хипоестезия, хиперестезия, хипертония,

сомнолентност, нарушение на вниманието, тремор,

дисге

узия

Нечести:

Невропатия, периферна невропатия

Редки:

Гърчове (конвулсии)*

Много редки:

Мозъчносъдов кръвоизлив*, мозъчносъдова

исхемия*, енце

фалопатия*, полиневропатия*

С неизвестна честота:

Парализа на лицевия нерв, мононевропатии

Нарушения на очите:

Чести:

Смущения в зрението, замъглено виждане,

конюнктивити, дразнене на очите, болки в очите,

нарушено зрение, нарушения на слъзните жлези,

сухота в очите

Medicinal product no longer authorised

Редки:

Ретинални кръвоизливи*, ретинопатии

(включително оток на макулата)*, ретинална

артериална оклузия*, ретинална венозна оклузия*,

неврит на зрителния нерв*, оток на папилата*,

загуба на зрителна острота и стесняване на

рителното поле*, ретинални ексудати

Нарушения на ухото и лабиринта

Чести:

Вертиго, нарушения/загуба на слуха, тинитус, болка

ушите

Сърдечни нарушения:

Чести:

Палпитации, тахикардия

Нечести:

Инфаркт на миокарда

Редки:

Кардиомиопатия*, аритмия*

Много редки:

Миокардна исхемия*

С неизвестна честота:

Перикарден излив*, перикардит*

Съдови нарушения

Чести:

Хипотония, хипертония, синкоп, зачервяване на

лицето

Редки:

Васкулит

Много редки:

Периферна исхемия*

Респираторни, гръдни и

медиастинални на

рушения

Много чести

Диспнея, кашлица

Чести:

Епистаксис, респираторни нарушения, конгестия на

дихателните пътища, конгестия на синусите, назална

конгестия, ринорея, повишена секреция на горните

дихателни пътища, фаринголарингеална болка,

неп

родуктивна кашлица

Много редки:

Белодробни инфилтрати*, пневмонит*,

инте

рстициален пневмонит*

Стомашно-чревни нарушения

Много чести:

Диария, повръщане, гадене, коремна болка

Чести:

Улцерозен стоматит, стоматит, улцерации в устата,

колит, болка в дясно подребрие, диспепсия,

гастроезофагеален рефлукс*, глосит, хейлит,

абдоминална дистензия, кървене от венците,

гингивит, диарични изхождания, нарушения на

зъбите, констипация, флатуленция

Нечести:

Панкреатит, болка в устата

Редки:

Исхемичен колит

Много редки:

Улцерозен колит*

С неизвестна честота:

Нарушения на пародонта, нарушения на зъбите

Хепато-билиарни нарушения

Чести:

Хепатомегалия, жълтеница, хипербилирубинемия*

Много редки:

Хепатотоксичност (включително случаи с летален

изход

Нарушения на кожата и подкожните тъкани

Много чести:

Алопеция, пруритус, суха кожа, обрив

Чести:

Псориазис, влошаване на съществуващ псориазис,

екзема, реакции на фоточувствителност,

макулопапулозен обрив, еритематозен обрив, нощно

изпотяване, хиперхидроза, дерматит, акне,

фурункул, еритема, уртикария, нарушения на

кожата, хематоми, повишено потене, нарушена

ст

руктура на косъма, нарушения на ноктите*

Редки:

Кожна саркоидоза

Много редки:

Синдром на Stevens Johnson*, токсична епидермална

нек

ролиза*, еритема мултиформе*

Нарушения на мускулоскелетната система и съединителната тъкан

Много чести:

Артралгия, миалгия, мускуло-скелетни болки

Medicinal product no longer authorised

Чести:

Артрит, болка в гърба, мускулни спазми, болка в

райниците

Нечести:

Болка в костите, мускулна слабост

Редки:

Рабдомиолиза*, миозит*

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища

Чести:

Полакиурия, полиурия, отклонения в показателите

на

урината

Редки:

Бъбречна недостатъчност

Много редки:

Нефротичен синдром

Нарушения на възпроизводителната система и гърдата

Чести:

Жени: аменорея, менорагия, менструални

нарушения, дисменорея, болки в гърдите, проблеми

с яйчниците или влагалището. Мъже:

импотентност,

простатит, еректилна дисфункция

Секс

уални нарушения (неуточнени)*

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Много чести:

Възпаление на мястото на инжектиране, реакция на

мястото на приложение, умора, втрисане, пирексия,

рипоподобно състояние, астения, раздразнителност

Чести

Болки в гърдите, гръден дискомфорт, периферни

отоци, неразположение, болка на мястото на

инжекти

ране, необичайни усещания, жажда

Нечести:

Оток на лицето

Редки:

Некроза на мястото на инжектиране

Изследвания

Много чести:

Намаляване на теглото

Чести:

Сърдечни шумове

* Тъй като рибавирин винаги се предписва в комбинация с алфа-интерферон, а изброените по-горе нежелани

реакции отразяват постмаркетинговия опит, няма възможност за точно определяне на честотата – дадената честота е

взета от клинични изпитвания на рибавирин в комбинация с интерферон алфа-2b (пегилиран или непегилиран).

При 30 % от пациентите, лекувани с рибавирин и ПЕГ-интерферон алфа-2b и 37 % от

пациентите, лекувани с рибавирин и интерферон алфа-2b е било наблюдавано понижение на

хемоглобина с > 4 g/l. Нивото на хемоглобина се е понижило под 10 g/l при до 14 % от

възрастните пациенти и 7 % от децата и юношите, лекувани с рибавирин в комбинация с

ПЕГ-интерферон алфа-2b или интерферон алфа-2b.

Повечето случаи на анемия, неутропения и тромбоцитопения са били леки (1 или 2 по

степените на СЗО). При пациенти, лекувани с рибавирин в комбинация с ПЕГ-интерферон

алфа-2b е имало няколко случая на по-тежка неутропения (3-та степен по СЗО: 39 от 186

пациенти [21 %]; 4-та степен по СЗО: 13 от 186 пациенти [7

%]); има съо

бщения за левкопения

3-та степен по СЗО при 7 % от тази група пациенти.

По време на клиничните изпитвания при някои пациенти, лекувани с рибавирин в комбинация с

ПЕГ-интерферон алфа-2b или интерферон алфа-2b, е било наблюдавано повишение на

стойностите на пикочната киселина и индиректния билирубин, свързано с хемолиза, но

стойностите са се върнал

и до изходните нива в рамките на четири седмици след

края на

лечението. От пациентите, при които е наблюдавано повишение на стойностите на пикочната

киселина, много малко са развили клинична подагра и при нито един не е била необходима

корекция на дозата или прекратяване на лечението.

Пациенти с HCV/HIV коинфекция:

При пациенти с HCV/HIV коинфекция, които са на лечение с рибавирин в комбинация с

ПЕГ-интерферон алфа-2b други нежелани реакции (за които не е имало съобщения при

пациенти с моноинфекция), които са докладвани при проучванията с честота > 5 % са били:

орална кандидоза (14 %), придобита липодистрофия (13 %), понижаване на броя на

CD4-лимфоцитите (8 %), понижен апетит (8 %), повишаване на гала-г

лутамилтрансферазата

(ГГТП) (9 %), болка в гърба (5 %), повишаван

е на амилазата в кръвта (6 %), повишаване на

Medicinal product no longer authorised

млечната киселина в кръвта (5 %), цитолитичен хепатит (6 %), повишаване на липазата (6 %) и

болки в крайниците (6 %).

Митохондриална токсичност:

При HIV-положителни пациенти на лечение с NRTI и рибавирин за коинфекция с HCV има

съобщения за развитие на митохондриална токсичност и лактацидоза (вж. точка 4.4).

Лабораторни стойности при пациенти с HCV/HIV коинфекция:

Въпреки че, при пациенти с HCV/HIV коинфекция по-често се е наблюдавала хематологична

токсичност с неу

тропения, тромбоцитопения и ане

мия, в повечето случаи тя може да се овладее

с корекция на дозата и рядко е налагала прекратяване на лечението (вж. точка 4.4). При

пациенти на лечение с рибавирин в комбинация с ПЕГ-интерферон алфа-2b съобщенията за

хематологични нарушения са били по-чести, отколкото при п

ациенти на лечение с рибавирин в

комбинация с интерферон алфа-2b. При проу

чване 1 (вж. точка 5.1) е било наблюдавано

понижаване на абсолютния брой на неутрофилите под 500 клетки/mm

при 4 % (8/194) и

понижаване на броя на тромбоцитите под 50 000/mm

при 4 % (8/194) от пациентите на лечение

с рибавирин в комбинация с ПЕГ-интерферон алфа-2b. Анемия (хемоглобин <9,4 g/dl) е била

съобщена при 12 % (23/194) от пациентите на лечение с рибавирин в комбинация с

ПЕГ-интерферон алфа-2b.

Понижаване на броя на CD4-лимфоцитите:

Лечението с рибавирин в комбинация с ПЕГ-интерферон алфа-2b е било свързано с понижаване

на абсолю

тния брой на CD4+ клеткит

е през първите 4 седмици без понижаване на процента на

CD4+ клетките. Понижаването на броя на CD4+ клетките е било обратимо и броят им се е

възстановил при редукция на дозата или след спиране на лечението. Приложението на

рибавирин в комбинация с ПЕГ-интерферон алфа-2b не е предизвиквало забележим

отрицателен ефект по отношение на контрола на HIV-виремията по време на терапевт

ичния

курс или през периода на проследяване. Данните за безопасно

стта при пациенти с коинфекция

и CD4+ клетки <200/µl (N = 25) са ограничени (вж. точка 4.4).

Моля, консултирайте се със съответната Кратка характеристика на продукта на

антиретровирусните лекарствени продукти, които ще бъдат приемани едновременно с

анти-HCV терапията по отношение на очакванит

е, специфични за всеки

един лекарствен

продукт нежелани реакции и тяхното лечение, както и по отношение на риска от припокриващи

се профили на токсичност на тези лекарства с рибавирин и ПЕГ-интерферон алфа-2b.

Деца и юноши:

В комбинация с ПЕГ-интерферон алфа-2b

В клинично изпитване със 107 деца и юноши (на възраст от 3 до 17 години), лекувани с

комбинация от ПЕГ-интерферон алфа-2b и рибавирин, корекция на дозата се е наложила при

25 % от пациентите, най-често заради анемия, неутропения и загуба на тегло. Най-общо

профилът на нежеланите реакции при деца и юноши е сходен с наблюд

авания при възрастни,

макар да съществува и специфичният за педиатричната популация проблем със забавяне на

растежа. По време на комбинирано лечение с пегилиран интерферон алфа-2b и рибавирин с

продължителност до 48 седмици е наблюдавано изоставане в растежа, обратимостта на което не

е сигурна (вж. точка 4.4). По време на лечението често са наблюдавани загуба на тегло и

изоставане в растежа (в края на лечението средното понижаване на теглото и на ръста в

сравнение с изходните стойности е съответно с 15 персентила и с 8 персентила), като е

наблюдавано и забавяне на скоростта на растеж (< 3

персентил при 70 % от пациентите).

В края на 24-седмичното проследяване след приключване на лечението средното понижаване

на теглото и на ръста в сравнение с изходните стойности е все още 3 персентила и 7 персентила

съответно, като при 20 % от децата забавянето в растежа е продължило (скорост на растеж

< 3

персентил). Междинните данни от дългосрочно проследяваните пациенти от това

изпитване показват, че при 22 % (16/74) от децата е имало понижаване на ръста с

> 15 персентила, като от тях 3 (4 %) от децата са били с понижаване на ръста с > 30 персентила,

въпреки че е минала повече от 1 година след края на лечението. В частност понижаването на

Medicinal product no longer authorised

ръста в персентили на края на първата година от дългосрочното проследяване е било

най-изразено при деца преди пубертета (вж. точка 4.4).

В това проучване най-честите нежелани реакции при всички пациенти са били пирексия (80 %),

главоболие (62 %), неутропения (33 %), умора (30 %), анорексия (29 %) и еритем на мястото на

инжектиране (29 %). Само 1 пациент е отпаднал от лечението в резу

лтат на нежелана реакция

(тромбоцитопения). По те

жест повечето нежелани реакции, за които има съобщения в

изпитването, са били леки до умерено тежки. Съобщения за тежки нежелани реакции има при

7 % (8/107) от всички пациенти, като включват болка на мястото на инжектиране (1 %), болка в

крайниците (1 %), главоболие (1 %), неутропения (1 %) и пирексия (4 %). Важни нежелани

реакции, свъ

рзани с лечението и развили се в тази поп

улация пациенти, са били нервност (8 %),

агресивност (3 %), гняв (2 %), депресия/потиснато настроение (4 %) и хипотиреоидизъм (3 %),

като 5 пациенти са получавали лечение с левотироксин за хипотиреоидизъм/повишен TSH.

В комбинация с интерферон алфа-2b

При клинично проучване, в което са участвали 118 деца и юноши на възраст от 3 до 16 години,

на комбинирано лечение с интерферон алфа-2b и рибавирин при 6 %

се е наложи

ло спиране на

лечението поради нежелани реакции. Най-общо, профилът на нежеланите реакции при

ограничената популация деца и юноши е бил сходен с наблюдавания при възрастни, макар че

при деца съществува и специфичен проблем, а именно инхибиране на растежа и заб

авянето му

изразено като понижение в персентилите на ръста (средно заба

вяна с 9 персентила), както и

персентилите на теглото (средно понижение с 13 персентила), които са били наблюдавани по

време на лечението. През 5-годишния период на проследяване след лечението средният ръст на

децата е бил около 44

-ия

персентил, което е под средното за нормативната популация и по-ниско

от средния им изходен ръст (48

персентил). Двадесет (21 %) от 97

-те

деца са били с

понижаване > 15 персентила на ръста, като 10 от 20

-те

деца са били с понижаване

> 30 персентила на ръста от началото на лечението до края на периода на дългосрочното

проследяване (до 5 години). По време на комбинирано лечение с продължителност до

48 седмици с интерферон алфа-2b и рибавирин е наблюдавано изоставане в растежа,

обратимостта на което не е сигурна. В частност средното понижаване на ръста в персентили от

изходната стойност до края на дългосрочното проследяване е било най-изразено при деца

преди пубертета (вж. точка 4.4).

Освен това при деца съобщенията за суицидна идеация или опит за самоубийство по време на

лечението и по време на 6-месечния период на проследяване са били по-чести, отколкото при

възрастн

и пациенти (2,4 % срещу 1 %). Както при възрастни пациенти

, така и при деца и

юноши са били наблюдавани и други психични нежелани реакции (напр. депресия,

емоционална лабилност, сомнолентност) (вж. точка 4.4). В допълнение, някои нарушения като

нарушения на мястото на приложение, пирексия, анорексия, повръщане и емоционална

лабилност, са били по-чести при деца и юноши в сравнени

е с възрастни. Корекция на дозата е

била необходима при 30

% от пациентите, обикновено в следствие на анемия и неутропения.

Таблица 5

са изброени нежелани реакции, съобщени от двете многоцентрови клинични

изпитвания при деца и юноши, лекувани с рибавирин и интерферон алфа-2b или

ПЕГ-интерферон алфа-2b. В рамките на системо-органните класове н

ежеланите реакции са

изброени по честота, като са използвани следните категории: много чести (≥1/10); чести (≥1/100

до <1/10), и нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100). При всяко групиране в зависимост от честотата

нежеланите лекарствени реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната

сериозност.

Таблица 5

Нежелани реакции, за ко

ито има много чести, чести и

нечести съобщения от

клиничните изпитвания при деца и юноши на рибавирин в комбинация с

инте

рферон алфа-2b или ПЕГ-интерферон алфа-2b

Системо-органни класове

Нежелани реакции

Инфекции и инфестации

Много чести:

Вирусни инфекции, фарингит

Medicinal product no longer authorised

Чести:

Гъбични инфекции, бактериална инфакция,

белодробна инфекция, назофарингит, стрептококов

фарингит, среден отит, синуит, зъбен абсцес, грип,

орален херпес, херпес симплекс, инфекция на

пикочните пътища, вагинит, гаст

роентерит

Нечести:

Пневмония, аскаридоза, ентеробиоза, херпес зостер,

цел

улит

Неоплазми – доброкачествени, злокачествени и неопределени (вкл. кисти и и полипи)

Чести:

Неопределени неоплазми

Нарушения на кръвта и лимфната система

Много чести:

Анемия, неутропения

Чести:

Тромбоцитопения, лимфаденопатия

Нарушения на ендокринната система

Много чести:

Хипотиреоидизъм

Чести:

Хипертиреоидизъм, вирилизъм

Нарушения на метаболизма и храненето

Много чести:

Анорексия, повишен апетит, понижен апетит

Чести:

Хипертриглицеридемия, хиперурикемия

Психични нарушения

Много чести:

Депресия, безсъние, емоционална лабилност

Чести:

Суицидни мисли, агресия, объркване, склонност към

афективни разстройства, поведенчески разстройства,

възбуда, сомнамбулизъм, тревожност, промени в

настроението, нервност, нарушения на съня,

необичайни сънища, апатия

Нечести:

Необичайно поведение, потиснато настроение,

емоционални разстройства, страхове, кошмари

Нарушения на нервната система

Много чести:

Главоболие, замайване

Чести:

Хиперкинезия, тремор, дисфония, парестезия,

хипоестезия, хиперестезия, нарушенa концентрацията,

сомнолентност, на

рушение на вниманието, лош сън

Нечести:

Невралгия, летаргия, психомоторна хиперактивност

Нарушения на очите

Чести:

Конюнктивит, болка в очите, нарушено зрение,

на

рушения на слъзните жлези

Нечести:

Конюнктивален кръвоизлив, сърбеж в очите, кератит,

замъглено з

рение, фотофобия

Нарушения на ухото и лабиринта

Чести:

Вертиго

Сърдечни нарушения

Чести:

Тахикардия, палпитации

Съдови нарушения

Чести:

Бледост, зачервяване на лицето

Нечести:

Хипотензия

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

Чести:

Диспнея, тахипнея, епистаксис, кашлица, назална

конгестия, възпаление на носа, ринорея, кихане,

фаринголарингеална болка

Нечести:

Хрипове, дискомфорт в носа

Стомашно-чревни нарушения

Много чести:

Болка в корема, болка в епигастриума, повръщане,

диа

рия, гадене

Чести:

Разязвяване на устата, улцерозен стоматит, стоматит,

афтозен стоматит, диспепсия, хейлоза, глосит,

гастроезофагеален рефлукс, нарушения в ректума,

стомашно-чревно нарушение, запек, диарични

изхождания, зъбобол, нарушения на зъбите, стомашен

дискомфорт, болка в устата

Нечести:

Гингивит

Хепато-билиарни нарушения

Medicinal product no longer authorised

Чести:

Нарушена чернодробна функция

Нечести:

Хепатомегалия

Нарушения на кожата и подкожните тъкани

Много чести:

Алопеция, обрив

Чести:

Пруритус, реакция на фоточувствителност,

макулопапулозен обрив, екзема, хиперхидроза, акне,

нарушения на кожата, нарушения на ноктите, кожна

депигментация, ксеродермия, еритема, хематоми

Нечести:

Нарушения на пигментацията, атопичен дерматит,

кожни екс

фолиации

Нарушения на мускуло-скелетната система и съединителната тъкан

Много чести:

Артралгия, миалгия, мускулно-скелетни болки

Чести:

Болка в крайниците, болка в гърба, мускулни

конт

рактури

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища

Чести:

Енурезис, нарушения в микцията, инконтиненция,

ротеинурия

Нарушения на възпроизводителната система и гърдата

Чести:

Жени: аменорея, менорагия, менструални нарушения,

вагинални п

роблеми, Мъже: болка в тестисите

Нечести:

Жени: дисменорея

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Много чести:

Възпаление на мястото на инжектиране, реакция на

мястото на приложение, еритем на мястото на

инжектиране, болка на мястото на приложение, умора,

втрисане, пирексия, грипоподобно състояние, астения,

не

разположение, раздразнителност

Чести:

Болка в гърдите, оток, болка, сърбеж на мястото на

инжектиране, зачервяване на мястото на инжектиране,

уха кожа на мястото на инжектиране, чувство за студ

Нечести:

Гръден дискомфорт, болка в лицето, индурация на

мястото на инжекти

ране

Изследвания

Много чести:

Забавяне на растежа (по-ниско за съответната възраст

тегло и/или

ръст)

Чести:

Повишаване на нивото на тиреостимулиращия хормон

в к

ръвта, повишаване на нивото на тиреоглобулина

Нечести:

Позитивиране на антитиреоидни антитела

Наранявания, отравяния и нарушения, възникнали в резултат на интервенции

Чести:

Кожни лацерации

Нечести:

Контузия

В клиничните изпитвания на рибавирин/ПЕГ-интерферон алфа-2b по-голяма част от промените

в лабораторните показатели са били леки до умерени. Понижаването на хемоглобина, белите

кръвни клетки, тромбоцитите и неутрофилите, и повишаването на билирубина може да налагат

намаление на дозата или трайно спиране на лечението (вж. точка 4.2).

Въпреки че в клиничното изпитван

е на рибавирин в комбинация с ПЕГ-интерферон алфа-2b

при някои пациенти са

наблюдавани промени в лабораторните показатели, в рамките на

няколко седмици след спиране на лечението стойностите са се върнали в норма.

4.9

Предозиране

По време на клинични изпитвания на рибавирин в комбинация с ПЕГ-интерферон алфа-2b или

интерферон алфа-2b, най-голямат

а приета доза рибавирин е била 10 g (50 от 200 mg

), приети

заедно с 39 MIU интерферон алфа-2b (13 подкожни инжекции от 3 MIU), приети в един и същ

ден от пациент при опит за самоубийство. Пациентът е бил оставен под наблюдение в спешно

отделение в продължение на два дни, като през този период не са били наблюдавани ни

какви

нежелани реакции

в резултат на предозирането.

Medicinal product no longer authorised

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Директно действащи антивирусни средства, нуклеозиди и

нуклеотиди (с изкл. на инхибитори на обратната транскриптаза) АТС код: J05AB04.

Рибавирин е синтетичен нуклеозиден аналог, с доказана

in vitro

активност срещу някои РНК и

ДНК вируси. Механизмът, по който рибавирин в комбинация с интерферон алфа-2b

осъществява действието си срещу HCV, не е известен. При няк

олко клинични проучвания са

били изследвани перорални препарати на рибавирин като монотерапия за хроничен хепатит С.

Резултатите от тези проучвания са показали, че монотерапията с рибавирин е неефикасна по

отношение на елиминиране на хепатитния вирус (HCV-РНК) или подобряване на

чернодробната хистология след 6 до 12 месеца лечение и 6 месеца проследяване.

Клиничн

и изпитвания на рибавирин при възрастни

Приложението на рибавирин в комбинация с интерферон алфа-2b е било оценено в няколко

клинични изпитвания. Критериите за включване на пациентите в тези проучвания са били:

пациенти с хроничен хепатит С, потвърден чрез порожителен резултат от полимеразна верижна

реакция (PCR) за HCV-PHK (> 30 IU/ml), чернодробна биопсия с хистологични данни за

хроничен хепатит без друга причина за такъ

в, повишени стойно

сти на ALT в серума.

Нелекувани пациенти

Приложението на интерферон при нелекувани пациенти е било оценено в 3 клинични

изпитвания – две на комбинация рибавирин и интерферон алфа-2b (С95-132 и I95-143) и едно

на рибавирин и ПЕГ-интерферон алфа 2b (С/I98-580). Във всички случаи лечението е

продължило една година с шестмесечен период на проследяване. Добавянето на рибавирин към

лечението с интерферон алфа 2b е довело до зн

ачително повишение на процента на тр

аен

отговор в края на периода на проследяване (41 % срещу 16 %, р < 0,001).

Резултатите от клинични изпитвания С95-132 и I95-143 са доказали, че комбинираната терапия

рибавирин +интерферон алфа-2b е значително по-ефикасна от монотерапията с интерферон

алфа-2b (уд

вояване на процента на траен отговор). При

комбинираната терапия е понижена и

честотата на рецидиви.

В клиничното изпитване С/I98-580 1 530 нелекуваните пациенти са били лекувани в

продължение на една година по една от следните схеми:

Рибавирин (800 mg/дневно) + ПЕГ-интерферон алфа-2b (1,5 микрограма/kg/седмично)

(n = 511).

Рибавирин (1 000/1 200 mg/дневно) + ПЕГ-интерферон алфа-2b

(1,5 микрограма/kg/седмично в продължение на един месец, след което

0,5 микрограма/kg/седмично в продължение на 11 месеца) (n = 514).

Рибавирин (1 000/1 200 mg/дневно) + интерферон алфа-2b (3 MIU три пъти седмично)

(n = 505).

В това изпитване комбинацията рибавирин и ПЕГ-интерферон алфа-2b

(1,5 микрограма/kg/седмично) е била значително по-ефикасна от комбинацията рибавирин и

интерферон алфа-2b, в частност при пациентите инфектирани с генотип 1. Постигането на

траен отговор е било оценено въз основа на отговора на шестия месец сле

д спиране на

лечението.

HCV генотипът и изходният виру

сен товар са прогностични фактори, за които се знае, че

влияят върху отговора. В това изпитване, обаче, е било показано, че отговорът зависи и от

дозата на рибавирин, приложен в комбинация с ПЕГ-интерферон алфа-2b или интерферон

алфа-2b. При пациентите, получили > 10,6 mg/kg рибавирин (доза от 800

mg за пациент с тегло

75 k

g), процентът на отговор на лечението е бил значително по-висок в сравнение с пациентите,

Medicinal product no longer authorised

получили < 10,6 mg/kg рибавирин

(Таблица 6)

, без значение от генотипа на вирусния товар, а

при доза > 13,2 mg/kg рибавирин процентът на отговорилите пациенти е бил дори по-висок.

Таблица 6

Траен отговор на лечение с рибавирин + ПЕГ-интерферон алфа-2b

(според дозата на рибавирин [mg/kg], генотип и вирусно натоварване)

HCV генотип

Доза

рибавирин

(mg/kg)

P 1,5/R

P 0,5/R

Всички генотипи

Всички

54 %

47 %

47 %

10,6

50 %

41 %

27 %

> 10,6

61 %

48 %

47 %

Генотип 1

Всички

42 %

34 %

33 %

10,6

38 %

25 %

20 %

> 10,6

48 %

34 %

34 %

Генотип 1

600 000 IU/ml

Всички

73 %

51 %

45 %

10,6

74 %

25 %

33 %

> 10,6

71 %

52 %

45 %

Генотип 1

> 600 000 IU/ml

Всички

30 %

27 %

29 %

10,6

27 %

25 %

17 %

> 10,6

37 %

27 %

29 %

Генотип 2/3

Всички

82 %

80 %

79 %

10,6

79 %

73 %

50 %

> 10,6

88 %

80 %

80 %

P1,5/R Рибавирин (800 mg) + ПЕГ-интерферон алфа-2b (1,5 микрограма/kg)

P0,5/R Рибавирин (1 000/1 200 mg) + ПЕГ-интерферон алфа-2b (1,5, след което 0,5 микрограма/kg)

Рибавирин (1 000/1 200 mg) + интерферон алфа-2b (3 MIU)

Пациенти с HCV/HIV коинфекция

При пациенти с HIV и HCV коинфекция са били проведени две клинични изпитвания.

Отговорът към лечението при двете клинични изпитвания е представен в

Таблица 7

Проучване 1 (RIBAVIC; P01017) било рандомизирано многоцентрово проучване, в което са

включени 412 нелекувани преди това възрастни пациенти с хроничен хепатит С и коинфекция с

HIV. Пациентите са били рандомизирани да полу

чават или рибавирин (800 mg

/дневно) плюс

ПЕГ-интерферон алфа-2b (1,5 μg/kg/седмично), или рибавирин (800 mg/дневно) плюс

интерферон алфа-2b (3 MIU 3 пъти седмично) в продължение на 48 седмици, с период за

проследяване 6 месеца. Проучване 2 (P02080) е било рандомизирано едноцентрово клинично

изпитване, в което са били включени 95 нелекувани преди това възрастни пациенти с хроничен

хепатит С и коинфекция с HIV. Паци

ентите са рандомизирани да получават или рибавирин

(800-1 200

mg/дневно в зависимост от телесното тегло) плюс ПЕГ-интерферон алфа-2b (100 или

150 μg/седмично-в зависимост от телесното тегло), или рибавирин (800-1 200 mg/дневно-в

зависимост от телесното тегло) плюс интерферон алфа-2b (3 MIU три пъти седмично).

Продължителността на терапевтичния курс е била 48 седмици с период на проследяване

6 месеца, с и

зключение на пациентите, инфектирани

с генотипове 2 или 3 и вирусен товар

<800 000 IU/ml (Amplicor), при което терапевтичният курс е бил 24 седмици с период на

проследяване 6 месеца.

Таблица

7

Траен вирусологичен отговор според генотипа след лечение с рибавиринn в

комбинация с ПЕГ-интерферон алфа-2b при пациенти с HCV/HIV коинфекция

Проучване 1

Проучване 2

Medicinal product no longer authorised

Рибавирин

(800 mg/дневно)

ПЕГ-интерферон

алфа-2b

(1,5 μg/kg/седмич-

но)

Рибавирин

(800 mg/днев-

но)

интерферон

алфа-2b (3 MIU

три пъти

седмично),

p-стойност

Рибавирин

(800-1 200 mg/

дневно)

ПЕГ-интерфе-

рон алфа-2b

(100 или

μg/седми

чно)

Рибавирин

(800-1 200

mg/днев-

но)

интерферон

алфа-2b

(3 MIU три

пъти

седмично),

p-стой-

ност

Всички

27 % (56/205)

20 % (41/205)

0,047

44 % (23/52)

21 % (9/43) 0,017

Генотип

17 % (21/125)

6 % (8/129)

0,006

38 % (12/32)

7 % (2/27)

0,007

Генотип

44 % (35/80)

43 % (33/76)

0,88

53 % (10/19)

47 % (7/15) 0,730

MIU=милиона международни единици;

a: р-стойност, изчислена въз основа на хи квадрат тест по Cochran-Mantel-Haenszel

b: р-стойност, изчислена въз основа на хи-квадрат тест

c: пациенти с телесно тегло <75 kg, получавали 100 μg/седмично ПЕГ-интерферон алфа-2b, а пациенти с телесно тегло

> 75 kg получавали ПЕГ-интерферон алфа-2b в доза 150 μg/седмично).

d: дозировкта на Рибавирин 800 mg за пациенти с телесно тегло < 60 kg, 1 000 mg за пациенти с телесно тегло 60-75 kg и

1 200 mg за пациенти с телесно тегло > 75 kg.

Carrat F, Bani-Sadr F, Pol S et al. JAMA 204;292(23):2839-2848.

Laguno M, Murillas J, Blanco J.l. et al. AIDS 2004; 18(13): F27-F36.

Хистологичен отговор

В проучване 1 при 210 от общо 412-те пациенти (51 %) са били направени чернодробни

биопсии преди началото и след края на лечението. При пациентите, лекувани с рибавирин в

комбинация с ПЕГ-интерферон алфа-2b, са се понижили както Metavir скорът, така и степента

по Ishak. При отговорилите на лечението това понижение е било сигнификантно (-0,3 за Metavir

и -1,2 за Ishak) и стабилн

о (-0,1 за Metavir и -0,2

за Ishak) при неотговорилите. По отношение на

активността, при около една трета от трайно отговорилите се установило подобрение, а

влошаване не се установило при нито един. В това проучване не е установено подобрение по

отношение на фиброзата.

При пациентите, инфектирани с HCV генотип 3, е било установено з

начително подобрене по

отношение на стеатозата.

Повторен

терапевтичен курс с комбинация рибавирин и интерферон алфа-2b при пациенти с

рецидив

Комбинираното лечение с рибавирин и интерферон алфа-2b е било проучено при две клинични

изпитвания за лечение на пациенти с рецидив с хроничен хепатит (C95-144 и I95-145); 345

пациенти с хроничен хепатит и рецидив след пред

шестващо лечение с интерферон са били

лекувани в продълже

ние на 6 месеца с 6-месечен период на проследяване. Комбинираното

лечение с рибавирин и интерфрон алфа-2b е довело до десет пъти по-висок траен

вирусологичен отговор в сравнение с постигнатия с монотерапия с интерферон алфа-2b (49 %

срещу 5 %, р < 0,00001). Това предимство не зависи от стандартните прогностични фактори за

отговор на лечението с интерферон алфа-2b като вирусен товар, HCV генотип и хистологичен

стадий.

Данни за дългосрочна ефикасност – възрастни

В две мащабни изпитвания с проследяване са били включени 1 071 пациенти и 567 пациенти,

лекувани преди това в изпитвания, съответно с непегилиран интерферон алфа-2b (със или без

рибавирин) и пегилиран интерферон алфа-2b (със или без рибавирин). Целта на изпитванията е

била да се оцени продължителността на трайния вирусологичен отговор и влиянието на

продължителния негати

визиран вирусологичен отговор върху клиничните резултати.

Осъщес

твено е поне 5-годишно проследяване при съответно 462-ма и 327 пациенти. Съответно

дванадесет от 492-ма пациенти с траен отговор и само 3 от 366 пациенти с траен отговор са

получили рецидив в хода на проучванията.

Medicinal product no longer authorised

Според анализа на Kaplan-Meier очакваният траен отговор за период от 5 години е бил 97 %

(95 %, доверителен интервал: 95-99 %) за пациенти на лечение с непегилиран интерферон

алфа-2b (със или без Рибавирин) и 99 % (95 %, доверителен интервал: 98-100 %) за пациенти,

получаващи пегилиран интерферон алфа-2b (със или без рибавирин).

Трайният вирусологичен отговор след лечение на хроничен хепатит С с интерферон алфа-2b

(пегилиран или непегили

ран, със или без рибавирин) води до дълготрайно изчист

ване от

вируса, което позволява възстановяване на черния дроб от инфекцията и клинично

“излекуване” от хроничния вирусен хепатит С. Все пак, това не изключва развитието на

чернодробни проблеми при пациенти с оформена чернодробна цироза (включително и

развитието на хепатоцелуларен карцином).

Клиничн

и изпитвания на Рибавирин при деца и юноши:

Ribavirin в комбинация с ПЕГ-интерферон алфа-2b

Деца и юноши на възраст от 3 до 16 години с компенсиран хроничен хепатит С и откриваема

HCV-РНК (оценени от цетрална лаборатория с използване на PCR анализ в реално време за

изследователски цели) са били включени в две многоцентрови изпитвания и са били лекувани с

рибавирин 15 mg/kg дневно плюс инт

ерферон алфа-2b 3 MIU/m

3 пъти седмично в

продължение на 1 година с последващо 6-месечно проследяване след края на лечението.

Включени са били 118 пациенти: 57 % от мъжки пол, 80 % от европеидната раса, 78 % с

генопит 1 и 1,64 %

12-годишна възраст. Включената популация се е състояла предимно от

деца с лек до умерено тежък хепатит С. В двете многоцентрови изпитвания степента на трайния

вирусологичен отговор при децата е била сходна с тази при възрастните. Поради липсата на

данни в тези две многоцентрови изпитвания при деца с бърза прогресия на болестта и риска от

развитие на нежелани реакции, за тази популация съотношението полза/риск от комбинираното

лечение с рибавирин и интерферон алфа-2b трябва да бъде оц

енено внимателно (вж. точк

и 4.1,

4.4 и 4.8). Резултатите от изпитването са резюмирани в

Таблица 8

Таблица 8

Траен вирусологичен отговор: нелекувани деца и юноши

Рибавирин 15 mg/kg/ден

+

интерферон алфа-2b 3 MIU/m

2

3 пъти седмично

Общ отговор

(n = 118)

54 (46 %)*

Генотип 1 (n = 92)

33 (36 %)*

Генотип 2/3/4 (n = 26)

21 (81 %)*

*Брой (%) пациенти

а. Дефиниран като неоткриваема с RT-PCR за научни цели HCV-РНК в края на лечението и по време на периода на

проследяване

Данни за дългосрочна ефективност – Деца и юноши

В 5-годишно дългосрочно обсервационно проследяващо изпитване са били включени

97 педиатрични пациенти с хроничен хепатит С, лекувани в двете споменати по-горе

многоцентрови изпитвания. Седемдесет процента (68/97) от всички включени пациенти са

завършили това изпитване, като 75 % от тях (42/56) са били с траен отговор. Целта на

изпитването е била ежегодно да се оценява стабилността на тр

айния вирусологичен отговор

ТВО) и да се оцени ефектът на трайния вирусологичен негативитет върху клиничния резултат

при трайно отговорилите към 24-а седмица след края на лечението пациенти, лекувани в

продължение на 48 седмици с интерферон алфа-2b и рибавирин. Оценката по Kaplan-Meier за

продължителен траен отговор за 5 години е 98 % [95 % CI: 95 %, 100 %] за педиатричните

пациенти, лекувани с интерферон алфа-2b и рибавирин. Освен това при 98-те процента (51/52) с

нормални стойности на АЛАТ на седмица 24 от проследяването, АЛАТ е останал в референтни

граници до последната визита.

ТВО след лечение за хроничен хепатит С с непегилиран интерферон алфа-2b и рибавирин води

до дългосрочно очистване от вируса, позволяващо ликвидиране на виру

сната инфекция и

Medicinal product no longer authorised

клинично „излекуване” на хроничния хепатит С. Все пак това не изключва възможността за

развитие на чернодробни усложнения при пациентите с цироза (включително и развитие на

хепатоцелуларен карцином).

5.2

Фармакокинетични свойства

След перорален прием на еднократна доза, рибавирин се абсорбира бързо (средно T

=1,5 часа),

последвано от бърза фаза на разпределиние и удължена фаза на елиминиране (полуживотите на

абсорбция, разпределение и елиминиране на еднократната доза са съответно 0,05 3,73 и 79 часа).

Абсорбира се във висок процент, като приблизително 10 % от маркираната с изотоп доза се

екскретира с фецеса. Въпреки това, абсолютната бионаличност е приблизително 45 %-65 %,

което изглежда се дължи на метабо

лизъм при първо преминаване. Между дозата и AUCtf след

еднократна доза от 200 до 1 200 mg рибавирин има линейна зависимост. Обемът на

разпределение е приблизително 5 000 литра. Рибавирин не се свързва с плазмените протеини.

При рибавирин са доказани големи фармакокинетични вариации след еднократна перорална

доза както между отделните индивиди, така и при един и същи индивид (пр

иблизително 30 %

вариации на AUC и C

при един и същи индивид), което може да се дължи на интензивен

метаболизъм при първо преминаване и на преминаването както в, така и извън кръвния

компартмент.

Транспортът на рибавирин в неплазмения компартмент е проучен най-подробно при

еритроцитите и е установено, че се осъществява основно от равновесен нуклеозиден

преносител от е

-тип. Този вид преносител се експресира на практика върху всички клетки и

може би е отговорен за големия обем на разпределение на рибавирина. Съотношението между

концентрациите му в кръвта и плазмата е приблизително 60:1; по-голямото количество в кръвта

се дължи на намиращия се в еритроцитите рибавирин под формата на рибавиринови

нуклеотиди.

Рибавиринът се метаболизира по два пътя: 1) чрез обратимо ф

осфорилиране; 2) чрез

разграждане, което включ

ва дерибозилиране и амидна хидролиза, при което като метаболит се

получава триазолна карбоксилна киселина. И рибавиринът, и неговите метаболити –

карбоксамид и триазолната карбоксилна киселина, се екскретират чрез бъбреците.

При многократно дозиране рибавиринът кумулира в плазмата, като AUC

12hr

при многократно

дозиране е шест пъти по-голяма, отколкото при еднократен прием. След перорален прием на

600 mg два пъти дневно, стационарно състояние се постига след приблизително 4 седмици, със

средни стационарни плазмени концентрации приблизително 2 200 ng/ml. След прекратяване на

приема полуживотът му е приблизително 298 часа, което вероятно се дължи на бавното

елиминиране на извънплазмения компартмент.

реминав

ане в семенната течност:

Преминаването на рибавирин в семенната течност е

изследвано. Концентрацията на рибавирин в семенната течност е приблизително два пъти по-

висока в сравнение с тази в серума. Все пак, системната експозиция на партньорката след полов

контакт с лекуван пациент е оценена и остава крайно ограничена в сравнение с терапевтичната

плазмена концентрация на рибавирин.

Въздействие на храната: Бионаличността след прием на еднократна перорална доза рибавирин

се повишава при приемането й с богата на мазнини храна (AUC

и C

се увеличават със 70 %).

Възможно е увеличената бионаличност при това проучване да се е дължала на на по-бавната

абсорбция на рибавирина или на промененото рН. Клиничното значение на резултатите от това

проучване с едноктратна доза не е изяснено. При основното клинично изпитване за ефикасност

пациентите са били инструктирани да приемат рибавирина с храната, за да се постигне

максимална плазмена концентрация.

Бъбречна функция:

При пациенти с нарушена бъбречна функция фармакокинетиката на

рибавирин след еднократна доза е била различна (увеличени AUC

и C

) в сравнение с

фармакокинетиката при здравите индивиди (креатининов клирънс >90 ml/min.). Това изглежда

Medicinal product no longer authorised

се дължи на намалението на тоталния телесен клирънс на тези пациенти. Концентрациите на

рибавирин на практика не се влияят от хемодиализа.

Чернодробна функция:

Фармакокинетиката на рибавирин след еднократна доза при пациенти с

леко, умерено или тежко нарушение на чернодробната функция (съответно клас А, В и С по

Child-Pugh) са сходни с тези при здрави индивиди.

Пациенти в старческа възраст (≥ 65 годишна възраст): не е била провеждана специална оценка

на фармакокинетиката при пациенти в старческа възраст. Все пак, в популационно проучване е

установено, че възрастта не е ключов фактор в кинетиката на рибавирин; определящият фактор

е бъбречната функция.

Популационен фармакокинетичен анализ

е бил направен въз основата на концентрациите в

случайно взети проби от серум в четири клинични изпитвания. Създаденият модел на клирънс

показа, че основните променливи са телесното тегло, полът, възрастта и серумният креатинин.

При мъже клирънсът е бил с около 20 % по-висок, отколкото при жени. Клирънсът се

увеличава като функция от телесното тегло и при възраст на

д 40 години намалява. Ефектите на

тези променливи върху кли

рънса на рибавирин изглежда са от ограничено клинично значение

поради значителната остатъчна вариабилност, която моделът не взема предвид.

Деца и юноши:

Рибавирин в комбинация с интерферон алфа-2b

Фармакокинетичните свойства при многократен прием на рибавирин и интерферон алфа-2b при

деца и юноши между 5 и 16 годишна възраст с хроничен хепатит С са обобщени в

Таблица 9

Фармакокинетиката на рибавирин и интерферон алфа-2b (отнесена към дозата) е сходна при

възрастните деца и юноши.

Таблица 9

Средни ( % CV) фармакокинетични параметри при многократно приложение на

интерферон алфа-2b и Рибавирин при деца и

юноши с хроничен хепатит С

Параметър

Рибавирин

15 mg/kg дневно, разделен на

2 приема

(n = 17)

Интерферон алфа-2b

3 MIU/m

3 пъти седмично

(n = 54)

(часове)

1,9 (83)

5,9 (36)

(ng/ml)

3 275 (25)

51 (48)

AUC*

29 774 (26)

622 (48)

Тотален телесен клирънс

1/h/kg

0,27 (27)

Не е изследван

*AUC

(ng.h/ml) за Рибавирин; AUC

o-24

(IU.h/ml) за интерферон алфа-2b;

5.3

Предклинични данни за безопасност

Рибавирин: При всички животински видове, при които са провеждани проучвания, рибавирин е

показал ембриотоксични или тератогенни ефекти при дози, значително по-ниски от

препоръчаните за хора. Наблюдавани са били малформации на черепа, небцето, очите,

челюстта, крайниците, скелета и стомашно-чревния тракт. Честотата и тежестта на

тератогенните ефекти са се повиши

ли с повишение на дозата, а прежи

вяемостта на зародишите

и новородените е намаляла.

При проучване на ювенилна токсичност, проведено с новородени плъхове, получавали от 7-и

до 63-и ден след раждането си по 10, 25 и 50 mg/kg рибавирин, е било установено

доза-зависимо забавяне на темпа на растеж, което впоследствие довело до малко по-ниско

телесно тегло, по-малка дължин

а на тялото и по-малка дължи

на на костите. В края на

възстановителния период преценените по тибията и фемора разлики са били минимални, но

общо взето статистически значими в сравнение с контролните екземпляри – за мъжки при

всички дози, а при женски – при получавалите двете най-висок

и дози. Не са наблюдаван

Medicinal product no longer authorised

хистопатологични промени на костите. Не е установено въздействие на рибавирин върху

невроповеденческото развитие и полово съзряване. Постигнатите при новородени плъхове

плазмени концентрации са били по-ниски от плазмената концентрация при хора в терапевтична

доза.

При животни основният токсичен ефект на рибавирина е върху еритроцитите. Скоро след

началото на приложението се развива анемия, ко

ято обаче отзвучава бързо след прекра

тяване

на приложението.

При 3- и 6-месечни проучвания при мишки за изследване на индуцираните от Рибавирин

ефекти върху тестисите и спермата, отклонения от страна на спермата били установени при

дози от 15 mg/kg и при по-големи. При животни подобна доза води до системна експозиция,

значително по-ниска от тази при хора при терапевтична доза. При спиране на приложението на

рибавирин на практика пъл

но възстан

овяване от рибавирин-индуцираната тестикуларна

токсичност се наблюдава след един или два цикъла на сперматогенеза (вж. точка 4.6).

Изследванията за генотоксичност са показали, че рибавирин има известна генотоксична

активност. При трансформационно изследване с клетъчна линия Balb/3T3 рибавирин е показал

in vitro

активност. Генотоксична ак

тивност била устан

овена с миша лимфомна клетъчна линия

и при дози от 20-200 mg/kg при микронуклеарен тест при мишки. Доминантният летален тест

при плъхове бил отрицателен, което говори, че ако при плъхове възникнат мутации, те не се

предават чрез мъжката гамета.

Стандартните проучвания за карциногенност при гризачи при ниска ек

спозиция в сравнение с

експозици

ята при хора при терапевтични дози (фактор 0,1 за плъхове и 1 за мишки) не са

показали карциногенност на рибавирин. В допълнение, при 26-седмично проучване на

канцерогенността при хетерозиготна по р53(+/-) миша линия, рибавирин не води до развитието

на тумори при максималната толерирана доза от 300 mg/kg (фактор на плазмена експозиция

приблизит

елно 2,5 в сравнение с експозицията

при хора). Тези проучвания показват, че е малко

вероятно рибавирин да има карциногенен ефект при хора.

Рибавирин плюс интерферон:

когато се използва в комбинация с ПЕГ-интерферон алфа-2b или

интерферон алфа-2b, рибавирин не е предизвикал ефекти, които не са наблюдавани преди това

при самостоятелното приложение на всяко от двете активни вещества. Значима промяна,

свързана с лечението е била обратима лека до умерено-тежка анемия, тежестта на която е била

по-висока отколкото тази, предизвикана от самостоятелното приложение на всяко от двете

активни вещества.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1

Списък на помощните вещества

Съдържание на филмираната таблетка:

Микрокристална целулоза,

Повидон К 25,

Кросповидон,

Силициев диоксид, колоиден безводен

Магнезиев стеарат

Обвивка:

Хипромелоза (Е464),

Титанов диоксид (Е171),

Макрогол

6.2

Несъвместимости

Неприложимо.

Medicinal product no longer authorised

6.3

Срок на годност

5 години

6.4

Специални условия на съхранение

Да не се съхранява над 25 ˚С.

6.5

Данни за опаковката

Ribavirin BioPartners филмирани таблетки са опаковани в блистери, състоящи се от

поливинилхлорид (PVC)/поливинилидхлорид (PVdC) и алуминиево фолио.

Опаковки от 84, 112, 140 и 168 филмирани таблетки

Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6

Специални предпазн

и мерки при изхвърляне

Няма специални изисквания.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Biopartners GmbH

Kaiserpassage 11

D-72764 Reutlingen

Германия

8.

НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/10/626/001

84 филмирани таблетки

EU/1/10/626/002

112 филмирани таблетки

EU/1/10/626/003

140 филмирани таблетки

EU/1/10/626/004

168 филмирани таблетки

9.

ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА

УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 06 април 2010

10.

ДАТА НА АКТУА

ЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уеб сайта на Европейската

агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu/

Medicinal product no longer authorised

Прочетете целия документ

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/1184

Резюме на EPAR за обществено ползване

Ribavirin BioPartners

ribavirin

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Ribavirin BioPartners. В него се разяснява оценката на Комитета по лекарствените продукти за

хуманна употреба (CHMP) относно лекарството, на която Комитетът основава становище за

издаване на разрешение за употреба и препоръки относно условията на употреба за Ribavirin

BioPartners.

Какво представлява Ribavirin BioPartners?

Ribavirin BioPartners е лекарство, съдържащо активното вещество рибавирин (ribavirin). Предлага

се под формата на овални бели таблетки (200 mg).

Ribavirin BioPartners е „генерично лекарство“. Това означава, че Ribavirin BioPartners е подобeн на

„референтно лекарство“, наречено Rebetol, което вече е одобрено в Европейския съюз (ЕС). За

повече подробности относно генеричните лекарства, вижте документа от типа „въпроси и

отговори“ тук

За какво се използва Ribavirin BioPartners?

Ribavirin BioPartners се използва за лечение на хроничен хепатит С (заболяване на черния дроб,

дължащо се на инфекция с вируса на хепатит С) при пациенти на възраст три и повече години.

Ribavirin BioPartners не трябва да се използва самостоятелно, а само в комбинация с

пегинтерферон алфа-2b или интерферон алфа-2b (други лекарства, използвани за лечение на

хепатит).

Ribavirin BioPartners се използва при пациенти, които не са лекувани преди това, стига черният

дроб да функционира и в кръвта да се открива вирусът на хепатит С. Това включва възрастни (18

години или повече), които са инфектирани също с човешкия имунодефицитен вирус (ХИВ).

Ribavirin BioPartners може да се използва и при възрастни с рецидив на заболяването след

предходно лечение или при неуспех на предходно лечение.

Medicinal product no longer authorised

Ribavirin BioPartners

EMA/204487/2010

Страница 2/2

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание

Как да използвате Ribavirin BioPartners ?

Лечението с Ribavirin BioPartners трябва да бъде започнато и да се проследява от лекар с опит в

лечението на хроничен хепатит С. Дозата Ribavirin BioPartners се определя според телесното тегло

на пациента и варира от три до седем таблетки дневно. Може да се използва само при пациенти с

тегло над 47 kg. Ribavirin BioPartners се приема с храната всеки ден в две отделни дози (сутрин и

вечер). Продължителността на лечението зависи от състоянието на пациента и неговия отговор на

лечението, като варира от шест месеца до една година. Възможно е да се наложи корекция на

дозата при пациенти, които развиват нежелани реакции. За повече информация – вижте

листовката.

Как действа Ribavirin BioPartners?

Активното вещество в Ribavirin BioPartners, рибавирин, е антивирусно средство, което

принадлежи към класа на нуклеозидните аналози. Смята се, че Ribavirin BioPartners препятства

произвеждането или действието на вирусните ДНК и РНК, необходими за оцеляването и

размножаването на вирусите. Ribavirin BioPartners, използван самостоятелно, не влияе върху

елиминирането на вируса на хепатит С от организма.

Как е проучен Ribavirin BioPartners?

Тъй като Ribavirin BioPartners е генерично лекарство, проучванията при пациенти се свеждат само

до изпитвания, целящи да покажат, че продуктът е биоеквивалентен на референтното лекарство

Rebetol. Две лекарства си считат за биоеквивалентни, когато произвеждат едни и същи нива на

активното вещество в организма.

Какви са ползите и рисковете, свързани с Ribavirin BioPartners?

Тъй като Ribavirin BioPartners е генерично лекарство и биоеквивалент на референтното лекарство,

се приема, че ползите и рисковете са същите като при референтното лекарство.

Основания за одобряване на Ribavirin BioPartners?

CHMP заключава, че в съответствие с изискванията на ЕС е доказано, че Ribavirin BioPartners е

със сравнимо качество и представлява биоеквивалент на Rebetol. Поради това CHMP счита, че

както при Rebetol, ползите превишават установените рискове. Комитетът препоръчва на Ribavirin

BioPartners да бъде издадено разрешение за употреба.

Допълнителна

информация за Ribavirin BioPartners:

Европейската комисия издава разрешение за употреба, валидно за целия Европейски съюз, за

Ribavirin BioPartners на BioPartners GmbH на 6 април 2010 г.

Пълният текст на EPAR относно Ribavirin BioPartners може да се намери тук. За повече

информация относно лечението с Ribavirin BioPartners – прочетете листовката (също част от

EPAR).

Пълният текст на EPAR относно референтното лекарство може да се намери също на уебсайта на

Агенцията.

Дата на последно актуализиране на текста 02-2010.

Medicinal product no longer authorised

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация