Litak

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Кладрибин

Предлага се от:

Lipomed GmbH

АТС код:

L01BB04

INN (Международно Name):

cladribine

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Левкемия, космат килия

Терапевтични показания:

Litak е показан за лечение на косматоклетъчна левкемия.

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2004-04-14

Листовка

                25
Б. ЛИСТОВКА
26
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LITAK 2 MG/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
кладрибин (cladribine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
–
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
–
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
–
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява LITAK и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате LITAK
3.
Как да използвате LITAK
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате LITAK
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛВА LITAK И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
LITAK съдържа активното вещество
кладрибин. Кладрибин е цитотоксично
средство. Той
повлиява растежа на злокачествените
(ракови) бели кръвни клетки, които имат
роля при
косматоклетъчната левкемия. LITAK се
използва за лечение на това
заболяване.
2.
КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, ПРЕДИ ДА
И
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
LITAK 2 mg/ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
_ _
Всеки ml от разтвора съдържа 2 mg
кладрибин (cladribine)
_ _
(2-CdA). Всеки флакон съдържа
10 mg кладрибин в 5 ml разтвор.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор
Бистър, безцветен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
LITAK е показан за лечение на
косматоклетъчна левкемия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечение с LITAK трябва да бъде започнато
от лекар с опит в областта на
химиотерапията на
раковите заболявания.
Дозировка
Препоръчителната дозировка за
косматоклетъчна левкемия е единичен
курс с LITAK, прилаган
като подкожна болус инжекция в дневна
доза от 0,14 mg/kg телесно тегло в 5
последователни
дни.
Отклонения от горепосочената
дозировка не са препоръчителни.
_Старческа възраст _
Опитът при пациенти на възраст над 65
години е ограничен. Пациенти в
старческа възраст
трябва да бъдат лекувани след
индивидуална оценка и с внимателно
мониториране на кръвната
картина и на бъбречната и чернодробна
функция. Рискът изисква с
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 04-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 04-04-2018
Листовка Листовка чешки 04-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 04-04-2018
Листовка Листовка датски 04-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 04-04-2018
Листовка Листовка немски 04-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 04-04-2018
Листовка Листовка естонски 04-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 04-04-2018
Листовка Листовка гръцки 04-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 04-04-2018
Листовка Листовка английски 04-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 04-04-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 03-06-2006
Листовка Листовка френски 04-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 04-04-2018
Листовка Листовка италиански 04-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 04-04-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 03-06-2006
Листовка Листовка латвийски 04-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 04-04-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 03-06-2006
Листовка Листовка литовски 04-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 04-04-2018
Листовка Листовка унгарски 04-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 04-04-2018
Листовка Листовка малтийски 04-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 04-04-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 03-06-2006
Листовка Листовка нидерландски 04-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 04-04-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 03-06-2006
Листовка Листовка полски 04-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 04-04-2018
Листовка Листовка португалски 04-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 04-04-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 03-06-2006
Листовка Листовка румънски 04-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 04-04-2018
Листовка Листовка словашки 04-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 04-04-2018
Листовка Листовка словенски 04-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 04-04-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 03-06-2006
Листовка Листовка фински 04-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 04-04-2018
Листовка Листовка шведски 04-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 04-04-2018
Листовка Листовка норвежки 04-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 04-04-2018
Листовка Листовка исландски 04-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 04-04-2018
Листовка Листовка хърватски 04-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 04-04-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите