Equisolon

Ülke: Avrupa Birliği

Dil: Bulgarca

Kaynak: EMA (European Medicines Agency)

şimdi satın al

Aktif bileşen:

Преднизолон

Mevcut itibaren:

LE VET B.V.

ATC kodu:

QH02AB06

INN (International Adı):

Prednisolone

Terapötik grubu:

Коне

Terapötik alanı:

Кортикостероиди за системно приложение, обикновени, преднизолон, Системни хормонални лекарства, за искл. полови хормони и инсулин

Terapötik endikasyonlar:

Облекчаване на възпалителни и клинични параметри, свързани с повтаряща се обструкция на дихателните пътища (RAO) при коне, в комбинация с контрола върху околната среда.

Ürün özeti:

Revision: 9

Yetkilendirme durumu:

упълномощен

Yetkilendirme tarihi:

2014-03-12

Bilgilendirme broşürü

                25
B. ЛИСТОВКА
26
ЛИСТОВКА
EQUISOLON 100 MG ПЕРОРАЛЕН ПРАХ ЗА КОНЕ
EQUISOLON 300 MG ПЕРОРАЛЕН ПРАХ ЗА КОНЕ
EQUISOLON 600 MG ПЕРОРАЛЕН ПРАХ ЗА КОНЕ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Le Vet B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater
Нидерландия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
LelyPharma B.V.
Zuiveringweg 42
8243 PZ Lelystad
Нидерландия
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Equisolon 100 mg перорален прах за коне
Equisolon 300 mg перорален прах за коне
Equisolon 600 mg перорален прах за коне
prednisolone
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Бял до почти бял прах, съдържащ 33,3 mg/g
prednisolone.
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
100 mg prednisolone на 3 g саше.
300 mg prednisolone на 9 g саше.
600 mg prednisolone на 18 g саше.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Облекчаване на възпалителни и
клинични параметри, свързани с
периодична обструкция на
дихателните пътища (ПОДП) при коне, в
комбинация с контрол на околната
среда.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция, към кортикостероиди
или към някой от ексципиентите на
продукта.
Да не се използва при вирусни
инфекции, при които виру
                
                Belgenin tamamını okuyun
                
              

Ürün özellikleri

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Equisolon 100 mg перорален прах за коне
Equisolon 300 mg перорален прах за коне
Equisolon 600 mg перорален прах за коне
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
100 mg prednisolone на 3 g саше.
300 mg prednisolone на 9 g саше
600 mg prednisolone на 18 g саше
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Перорален прах.
Бял до почти бял прах
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Коне.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Облекчаване на възпалителни и
клинични параметри, свързани с
периодична обструкция на
дихателните пътища (ПОДП) при коне, в
комбинация с контрол на околната
среда.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция, към кортикостероиди
или към някой от ексципиентите.
Да не се използва при вирусни инфекции
по време на виремичния стадий или в
случаите на
системни гъбични инфекции.
Да не се използва при животни,
страдащи от стомашно-чревни язви.
Да не се използва при животни,
страдащи от язви на роговицата.
Да не се 
                
                Belgenin tamamını okuyun
                
              

Diğer dillerdeki belgeler

Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İspanyolca 17-09-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İspanyolca 17-09-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İspanyolca 28-04-2014
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Çekçe 17-09-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Çekçe 17-09-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Çekçe 28-04-2014
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Danca 17-09-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Danca 17-09-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Danca 28-04-2014
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Almanca 17-09-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Almanca 17-09-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Almanca 28-04-2014
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Estonca 17-09-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Estonca 17-09-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Estonca 28-04-2014
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Yunanca 17-09-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Yunanca 17-09-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Yunanca 28-04-2014
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İngilizce 17-09-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İngilizce 17-09-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İngilizce 28-04-2014
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Fransızca 17-09-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Fransızca 17-09-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Fransızca 28-04-2014
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İtalyanca 17-09-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İtalyanca 17-09-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İtalyanca 28-04-2014
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Letonca 17-09-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Letonca 17-09-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Letonca 28-04-2014
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Litvanyaca 17-09-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Litvanyaca 17-09-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Litvanyaca 28-04-2014
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Macarca 17-09-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Macarca 17-09-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Macarca 28-04-2014
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Maltaca 17-09-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Maltaca 17-09-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Maltaca 28-04-2014
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Hollandaca 17-09-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Hollandaca 17-09-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Hollandaca 28-04-2014
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Lehçe 17-09-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Lehçe 17-09-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Lehçe 28-04-2014
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Portekizce 17-09-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Portekizce 17-09-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Portekizce 28-04-2014
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Romence 17-09-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Romence 17-09-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Romence 28-04-2014
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Slovakça 17-09-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Slovakça 17-09-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Slovakça 28-04-2014
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Slovence 17-09-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Slovence 17-09-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Slovence 28-04-2014
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Fince 17-09-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Fince 17-09-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Fince 28-04-2014
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İsveççe 17-09-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İsveççe 17-09-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İsveççe 28-04-2014
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Norveççe 17-09-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Norveççe 17-09-2021
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İzlandaca 17-09-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İzlandaca 17-09-2021
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Hırvatça 17-09-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Hırvatça 17-09-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Hırvatça 28-04-2014

Belge geçmişini görüntüleyin