Equisolon

국가: 유럽 연합

언어: 불가리아어

출처: EMA (European Medicines Agency)

지금 구매하세요

Download 환자 정보 전단 (PIL)
17-09-2021
Download 제품 특성 요약 (SPC)
17-09-2021
Download 공공 평가 보고서 (PAR)
28-04-2014

유효 성분:

Преднизолон

제공처:

LE VET B.V.

ATC 코드:

QH02AB06

INN (국제 이름):

Prednisolone

치료 그룹:

Коне

치료 영역:

Кортикостероиди за системно приложение, обикновени, преднизолон, Системни хормонални лекарства, за искл. полови хормони и инсулин

치료 징후:

Облекчаване на възпалителни и клинични параметри, свързани с повтаряща се обструкция на дихателните пътища (RAO) при коне, в комбинация с контрола върху околната среда.

제품 요약:

Revision: 9

승인 상태:

упълномощен

승인 날짜:

2014-03-12

환자 정보 전단

                25
B. ЛИСТОВКА
26
ЛИСТОВКА
EQUISOLON 100 MG ПЕРОРАЛЕН ПРАХ ЗА КОНЕ
EQUISOLON 300 MG ПЕРОРАЛЕН ПРАХ ЗА КОНЕ
EQUISOLON 600 MG ПЕРОРАЛЕН ПРАХ ЗА КОНЕ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Le Vet B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater
Нидерландия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
LelyPharma B.V.
Zuiveringweg 42
8243 PZ Lelystad
Нидерландия
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Equisolon 100 mg перорален прах за коне
Equisolon 300 mg перорален прах за коне
Equisolon 600 mg перорален прах за коне
prednisolone
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Бял до почти бял прах, съдържащ 33,3 mg/g
prednisolone.
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
100 mg prednisolone на 3 g саше.
300 mg prednisolone на 9 g саше.
600 mg prednisolone на 18 g саше.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Облекчаване на възпалителни и
клинични параметри, свързани с
периодична обструкция на
дихателните пътища (ПОДП) при коне, в
комбинация с контрол на околната
среда.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция, към кортикостероиди
или към някой от ексципиентите на
продукта.
Да не се използва при вирусни
инфекции, при които виру
                
                전체 문서 읽기
                
              

제품 특성 요약

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Equisolon 100 mg перорален прах за коне
Equisolon 300 mg перорален прах за коне
Equisolon 600 mg перорален прах за коне
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
100 mg prednisolone на 3 g саше.
300 mg prednisolone на 9 g саше
600 mg prednisolone на 18 g саше
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Перорален прах.
Бял до почти бял прах
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Коне.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Облекчаване на възпалителни и
клинични параметри, свързани с
периодична обструкция на
дихателните пътища (ПОДП) при коне, в
комбинация с контрол на околната
среда.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция, към кортикостероиди
или към някой от ексципиентите.
Да не се използва при вирусни инфекции
по време на виремичния стадий или в
случаите на
системни гъбични инфекции.
Да не се използва при животни,
страдащи от стомашно-чревни язви.
Да не се използва при животни,
страдащи от язви на роговицата.
Да не се 
                
                전체 문서 읽기
                
              

다른 언어로 된 문서

환자 정보 전단 환자 정보 전단 스페인어 17-09-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 스페인어 17-09-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 스페인어 28-04-2014
환자 정보 전단 환자 정보 전단 체코어 17-09-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 체코어 17-09-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 체코어 28-04-2014
환자 정보 전단 환자 정보 전단 덴마크어 17-09-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 덴마크어 17-09-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 덴마크어 28-04-2014
환자 정보 전단 환자 정보 전단 독일어 17-09-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 독일어 17-09-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 독일어 28-04-2014
환자 정보 전단 환자 정보 전단 에스토니아어 17-09-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 에스토니아어 17-09-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 에스토니아어 28-04-2014
환자 정보 전단 환자 정보 전단 그리스어 17-09-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 그리스어 17-09-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 그리스어 28-04-2014
환자 정보 전단 환자 정보 전단 영어 17-09-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 영어 17-09-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 영어 28-04-2014
환자 정보 전단 환자 정보 전단 프랑스어 17-09-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 프랑스어 17-09-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 프랑스어 28-04-2014
환자 정보 전단 환자 정보 전단 이탈리아어 17-09-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 이탈리아어 17-09-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 이탈리아어 28-04-2014
환자 정보 전단 환자 정보 전단 라트비아어 17-09-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 라트비아어 17-09-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 라트비아어 28-04-2014
환자 정보 전단 환자 정보 전단 리투아니아어 17-09-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 리투아니아어 17-09-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 리투아니아어 28-04-2014
환자 정보 전단 환자 정보 전단 헝가리어 17-09-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 헝가리어 17-09-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 헝가리어 28-04-2014
환자 정보 전단 환자 정보 전단 몰타어 17-09-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 몰타어 17-09-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 몰타어 28-04-2014
환자 정보 전단 환자 정보 전단 네덜란드어 17-09-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 네덜란드어 17-09-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 네덜란드어 28-04-2014
환자 정보 전단 환자 정보 전단 폴란드어 17-09-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 폴란드어 17-09-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 폴란드어 28-04-2014
환자 정보 전단 환자 정보 전단 포르투갈어 17-09-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 포르투갈어 17-09-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 포르투갈어 28-04-2014
환자 정보 전단 환자 정보 전단 루마니아어 17-09-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 루마니아어 17-09-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 루마니아어 28-04-2014
환자 정보 전단 환자 정보 전단 슬로바키아어 17-09-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 슬로바키아어 17-09-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 슬로바키아어 28-04-2014
환자 정보 전단 환자 정보 전단 슬로베니아어 17-09-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 슬로베니아어 17-09-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 슬로베니아어 28-04-2014
환자 정보 전단 환자 정보 전단 핀란드어 17-09-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 핀란드어 17-09-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 핀란드어 28-04-2014
환자 정보 전단 환자 정보 전단 스웨덴어 17-09-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 스웨덴어 17-09-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 스웨덴어 28-04-2014
환자 정보 전단 환자 정보 전단 노르웨이어 17-09-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 노르웨이어 17-09-2021
환자 정보 전단 환자 정보 전단 아이슬란드어 17-09-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 아이슬란드어 17-09-2021
환자 정보 전단 환자 정보 전단 크로아티아어 17-09-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 크로아티아어 17-09-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 크로아티아어 28-04-2014

이 제품과 관련된 검색 알림

문서 기록보기