Equisolon

国家: 欧盟

语言: 保加利亚文

来源: EMA (European Medicines Agency)

现在购买

下载 资料单张 (PIL)
17-09-2021
下载 产品特点 (SPC)
17-09-2021
下载 公众评估报告 (PAR)
28-04-2014

有效成分:

Преднизолон

可用日期:

LE VET B.V.

ATC代码:

QH02AB06

INN(国际名称):

Prednisolone

治疗组:

Коне

治疗领域:

Кортикостероиди за системно приложение, обикновени, преднизолон, Системни хормонални лекарства, за искл. полови хормони и инсулин

疗效迹象:

Облекчаване на възпалителни и клинични параметри, свързани с повтаряща се обструкция на дихателните пътища (RAO) при коне, в комбинация с контрола върху околната среда.

產品總結:

Revision: 9

授权状态:

упълномощен

授权日期:

2014-03-12

资料单张

                25
B. ЛИСТОВКА
26
ЛИСТОВКА
EQUISOLON 100 MG ПЕРОРАЛЕН ПРАХ ЗА КОНЕ
EQUISOLON 300 MG ПЕРОРАЛЕН ПРАХ ЗА КОНЕ
EQUISOLON 600 MG ПЕРОРАЛЕН ПРАХ ЗА КОНЕ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Le Vet B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater
Нидерландия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
LelyPharma B.V.
Zuiveringweg 42
8243 PZ Lelystad
Нидерландия
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Equisolon 100 mg перорален прах за коне
Equisolon 300 mg перорален прах за коне
Equisolon 600 mg перорален прах за коне
prednisolone
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Бял до почти бял прах, съдържащ 33,3 mg/g
prednisolone.
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
100 mg prednisolone на 3 g саше.
300 mg prednisolone на 9 g саше.
600 mg prednisolone на 18 g саше.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Облекчаване на възпалителни и
клинични параметри, свързани с
периодична обструкция на
дихателните пътища (ПОДП) при коне, в
комбинация с контрол на околната
среда.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция, към кортикостероиди
или към някой от ексципиентите на
продукта.
Да не се използва при вирусни
инфекции, при които виру
                
                阅读完整的文件
                
              

产品特点

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Equisolon 100 mg перорален прах за коне
Equisolon 300 mg перорален прах за коне
Equisolon 600 mg перорален прах за коне
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
100 mg prednisolone на 3 g саше.
300 mg prednisolone на 9 g саше
600 mg prednisolone на 18 g саше
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Перорален прах.
Бял до почти бял прах
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Коне.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Облекчаване на възпалителни и
клинични параметри, свързани с
периодична обструкция на
дихателните пътища (ПОДП) при коне, в
комбинация с контрол на околната
среда.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция, към кортикостероиди
или към някой от ексципиентите.
Да не се използва при вирусни инфекции
по време на виремичния стадий или в
случаите на
системни гъбични инфекции.
Да не се използва при животни,
страдащи от стомашно-чревни язви.
Да не се използва при животни,
страдащи от язви на роговицата.
Да не се 
                
                阅读完整的文件
                
              

其他语言的文件

资料单张 资料单张 西班牙文 17-09-2021
产品特点 产品特点 西班牙文 17-09-2021
公众评估报告 公众评估报告 西班牙文 28-04-2014
资料单张 资料单张 捷克文 17-09-2021
产品特点 产品特点 捷克文 17-09-2021
公众评估报告 公众评估报告 捷克文 28-04-2014
资料单张 资料单张 丹麦文 17-09-2021
产品特点 产品特点 丹麦文 17-09-2021
公众评估报告 公众评估报告 丹麦文 28-04-2014
资料单张 资料单张 德文 17-09-2021
产品特点 产品特点 德文 17-09-2021
公众评估报告 公众评估报告 德文 28-04-2014
资料单张 资料单张 爱沙尼亚文 17-09-2021
产品特点 产品特点 爱沙尼亚文 17-09-2021
公众评估报告 公众评估报告 爱沙尼亚文 28-04-2014
资料单张 资料单张 希腊文 17-09-2021
产品特点 产品特点 希腊文 17-09-2021
公众评估报告 公众评估报告 希腊文 28-04-2014
资料单张 资料单张 英文 17-09-2021
产品特点 产品特点 英文 17-09-2021
公众评估报告 公众评估报告 英文 28-04-2014
资料单张 资料单张 法文 17-09-2021
产品特点 产品特点 法文 17-09-2021
公众评估报告 公众评估报告 法文 28-04-2014
资料单张 资料单张 意大利文 17-09-2021
产品特点 产品特点 意大利文 17-09-2021
公众评估报告 公众评估报告 意大利文 28-04-2014
资料单张 资料单张 拉脱维亚文 17-09-2021
产品特点 产品特点 拉脱维亚文 17-09-2021
公众评估报告 公众评估报告 拉脱维亚文 28-04-2014
资料单张 资料单张 立陶宛文 17-09-2021
产品特点 产品特点 立陶宛文 17-09-2021
公众评估报告 公众评估报告 立陶宛文 28-04-2014
资料单张 资料单张 匈牙利文 17-09-2021
产品特点 产品特点 匈牙利文 17-09-2021
公众评估报告 公众评估报告 匈牙利文 28-04-2014
资料单张 资料单张 马耳他文 17-09-2021
产品特点 产品特点 马耳他文 17-09-2021
公众评估报告 公众评估报告 马耳他文 28-04-2014
资料单张 资料单张 荷兰文 17-09-2021
产品特点 产品特点 荷兰文 17-09-2021
公众评估报告 公众评估报告 荷兰文 28-04-2014
资料单张 资料单张 波兰文 17-09-2021
产品特点 产品特点 波兰文 17-09-2021
公众评估报告 公众评估报告 波兰文 28-04-2014
资料单张 资料单张 葡萄牙文 17-09-2021
产品特点 产品特点 葡萄牙文 17-09-2021
公众评估报告 公众评估报告 葡萄牙文 28-04-2014
资料单张 资料单张 罗马尼亚文 17-09-2021
产品特点 产品特点 罗马尼亚文 17-09-2021
公众评估报告 公众评估报告 罗马尼亚文 28-04-2014
资料单张 资料单张 斯洛伐克文 17-09-2021
产品特点 产品特点 斯洛伐克文 17-09-2021
公众评估报告 公众评估报告 斯洛伐克文 28-04-2014
资料单张 资料单张 斯洛文尼亚文 17-09-2021
产品特点 产品特点 斯洛文尼亚文 17-09-2021
公众评估报告 公众评估报告 斯洛文尼亚文 28-04-2014
资料单张 资料单张 芬兰文 17-09-2021
产品特点 产品特点 芬兰文 17-09-2021
公众评估报告 公众评估报告 芬兰文 28-04-2014
资料单张 资料单张 瑞典文 17-09-2021
产品特点 产品特点 瑞典文 17-09-2021
公众评估报告 公众评估报告 瑞典文 28-04-2014
资料单张 资料单张 挪威文 17-09-2021
产品特点 产品特点 挪威文 17-09-2021
资料单张 资料单张 冰岛文 17-09-2021
产品特点 产品特点 冰岛文 17-09-2021
资料单张 资料单张 克罗地亚文 17-09-2021
产品特点 产品特点 克罗地亚文 17-09-2021
公众评估报告 公众评估报告 克罗地亚文 28-04-2014

查看文件历史