Equisolon

Kraj: Unia Europejska

Język: bułgarski

Źródło: EMA (European Medicines Agency)

Kup teraz

Składnik aktywny:

Преднизолон

Dostępny od:

LE VET B.V.

Kod ATC:

QH02AB06

INN (International Nazwa):

Prednisolone

Grupa terapeutyczna:

Коне

Dziedzina terapeutyczna:

Кортикостероиди за системно приложение, обикновени, преднизолон, Системни хормонални лекарства, за искл. полови хормони и инсулин

Wskazania:

Облекчаване на възпалителни и клинични параметри, свързани с повтаряща се обструкция на дихателните пътища (RAO) при коне, в комбинация с контрола върху околната среда.

Podsumowanie produktu:

Revision: 9

Status autoryzacji:

упълномощен

Data autoryzacji:

2014-03-12

Ulotka dla pacjenta

                25
B. ЛИСТОВКА
26
ЛИСТОВКА
EQUISOLON 100 MG ПЕРОРАЛЕН ПРАХ ЗА КОНЕ
EQUISOLON 300 MG ПЕРОРАЛЕН ПРАХ ЗА КОНЕ
EQUISOLON 600 MG ПЕРОРАЛЕН ПРАХ ЗА КОНЕ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Le Vet B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater
Нидерландия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
LelyPharma B.V.
Zuiveringweg 42
8243 PZ Lelystad
Нидерландия
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Equisolon 100 mg перорален прах за коне
Equisolon 300 mg перорален прах за коне
Equisolon 600 mg перорален прах за коне
prednisolone
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Бял до почти бял прах, съдържащ 33,3 mg/g
prednisolone.
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
100 mg prednisolone на 3 g саше.
300 mg prednisolone на 9 g саше.
600 mg prednisolone на 18 g саше.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Облекчаване на възпалителни и
клинични параметри, свързани с
периодична обструкция на
дихателните пътища (ПОДП) при коне, в
комбинация с контрол на околната
среда.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция, към кортикостероиди
или към някой от ексципиентите на
продукта.
Да не се използва при вирусни
инфекции, при които виру
                
                Przeczytaj cały dokument
                
              

Charakterystyka produktu

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Equisolon 100 mg перорален прах за коне
Equisolon 300 mg перорален прах за коне
Equisolon 600 mg перорален прах за коне
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
100 mg prednisolone на 3 g саше.
300 mg prednisolone на 9 g саше
600 mg prednisolone на 18 g саше
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Перорален прах.
Бял до почти бял прах
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Коне.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Облекчаване на възпалителни и
клинични параметри, свързани с
периодична обструкция на
дихателните пътища (ПОДП) при коне, в
комбинация с контрол на околната
среда.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция, към кортикостероиди
или към някой от ексципиентите.
Да не се използва при вирусни инфекции
по време на виремичния стадий или в
случаите на
системни гъбични инфекции.
Да не се използва при животни,
страдащи от стомашно-чревни язви.
Да не се използва при животни,
страдащи от язви на роговицата.
Да не се 
                
                Przeczytaj cały dokument
                
              

Dokumenty w innych językach

Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta hiszpański 17-09-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu hiszpański 17-09-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego hiszpański 28-04-2014
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta czeski 17-09-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu czeski 17-09-2021
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta duński 17-09-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu duński 17-09-2021
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta niemiecki 17-09-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu niemiecki 17-09-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego niemiecki 28-04-2014
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta estoński 17-09-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu estoński 17-09-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego estoński 28-04-2014
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta grecki 17-09-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu grecki 17-09-2021
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta angielski 17-09-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu angielski 17-09-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego angielski 28-04-2014
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta francuski 17-09-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu francuski 17-09-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego francuski 28-04-2014
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta włoski 17-09-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu włoski 17-09-2021
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta łotewski 17-09-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu łotewski 17-09-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego łotewski 28-04-2014
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta litewski 17-09-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu litewski 17-09-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego litewski 28-04-2014
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta węgierski 17-09-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu węgierski 17-09-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego węgierski 28-04-2014
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta maltański 17-09-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu maltański 17-09-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego maltański 28-04-2014
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta niderlandzki 17-09-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu niderlandzki 17-09-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego niderlandzki 28-04-2014
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta polski 17-09-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu polski 17-09-2021
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta portugalski 17-09-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu portugalski 17-09-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego portugalski 28-04-2014
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta rumuński 17-09-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu rumuński 17-09-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego rumuński 28-04-2014
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta słowacki 17-09-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu słowacki 17-09-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego słowacki 28-04-2014
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta słoweński 17-09-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu słoweński 17-09-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego słoweński 28-04-2014
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta fiński 17-09-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu fiński 17-09-2021
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta szwedzki 17-09-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu szwedzki 17-09-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego szwedzki 28-04-2014
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta norweski 17-09-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu norweski 17-09-2021
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta islandzki 17-09-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu islandzki 17-09-2021
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta chorwacki 17-09-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu chorwacki 17-09-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego chorwacki 28-04-2014

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Zobacz historię dokumentów