Equisolon

Land: Europese Unie

Taal: Bulgaars

Bron: EMA (European Medicines Agency)

Koop het nu

Download Bijsluiter (PIL)
17-09-2021
Download Productkenmerken (SPC)
17-09-2021

Werkstoffen:

Преднизолон

Beschikbaar vanaf:

LE VET B.V.

ATC-code:

QH02AB06

INN (Algemene Internationale Benaming):

Prednisolone

Therapeutische categorie:

Коне

Therapeutisch gebied:

Кортикостероиди за системно приложение, обикновени, преднизолон, Системни хормонални лекарства, за искл. полови хормони и инсулин

therapeutische indicaties:

Облекчаване на възпалителни и клинични параметри, свързани с повтаряща се обструкция на дихателните пътища (RAO) при коне, в комбинация с контрола върху околната среда.

Product samenvatting:

Revision: 9

Autorisatie-status:

упълномощен

Autorisatie datum:

2014-03-12

Bijsluiter

                25
B. ЛИСТОВКА
26
ЛИСТОВКА
EQUISOLON 100 MG ПЕРОРАЛЕН ПРАХ ЗА КОНЕ
EQUISOLON 300 MG ПЕРОРАЛЕН ПРАХ ЗА КОНЕ
EQUISOLON 600 MG ПЕРОРАЛЕН ПРАХ ЗА КОНЕ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Le Vet B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater
Нидерландия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
LelyPharma B.V.
Zuiveringweg 42
8243 PZ Lelystad
Нидерландия
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Equisolon 100 mg перорален прах за коне
Equisolon 300 mg перорален прах за коне
Equisolon 600 mg перорален прах за коне
prednisolone
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Бял до почти бял прах, съдържащ 33,3 mg/g
prednisolone.
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
100 mg prednisolone на 3 g саше.
300 mg prednisolone на 9 g саше.
600 mg prednisolone на 18 g саше.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Облекчаване на възпалителни и
клинични параметри, свързани с
периодична обструкция на
дихателните пътища (ПОДП) при коне, в
комбинация с контрол на околната
среда.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция, към кортикостероиди
или към някой от ексципиентите на
продукта.
Да не се използва при вирусни
инфекции, при които виру
                
                Lees het volledige document
                
              

Productkenmerken

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Equisolon 100 mg перорален прах за коне
Equisolon 300 mg перорален прах за коне
Equisolon 600 mg перорален прах за коне
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
100 mg prednisolone на 3 g саше.
300 mg prednisolone на 9 g саше
600 mg prednisolone на 18 g саше
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Перорален прах.
Бял до почти бял прах
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Коне.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Облекчаване на възпалителни и
клинични параметри, свързани с
периодична обструкция на
дихателните пътища (ПОДП) при коне, в
комбинация с контрол на околната
среда.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция, към кортикостероиди
или към някой от ексципиентите.
Да не се използва при вирусни инфекции
по време на виремичния стадий или в
случаите на
системни гъбични инфекции.
Да не се използва при животни,
страдащи от стомашно-чревни язви.
Да не се използва при животни,
страдащи от язви на роговицата.
Да не се 
                
                Lees het volledige document
                
              

Documenten in andere talen

Bijsluiter Bijsluiter Spaans 17-09-2021
Productkenmerken Productkenmerken Spaans 17-09-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Spaans 28-04-2014
Bijsluiter Bijsluiter Tsjechisch 17-09-2021
Productkenmerken Productkenmerken Tsjechisch 17-09-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Tsjechisch 28-04-2014
Bijsluiter Bijsluiter Deens 17-09-2021
Productkenmerken Productkenmerken Deens 17-09-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Deens 28-04-2014
Bijsluiter Bijsluiter Duits 17-09-2021
Productkenmerken Productkenmerken Duits 17-09-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Duits 28-04-2014
Bijsluiter Bijsluiter Estlands 17-09-2021
Productkenmerken Productkenmerken Estlands 17-09-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Estlands 28-04-2014
Bijsluiter Bijsluiter Grieks 17-09-2021
Productkenmerken Productkenmerken Grieks 17-09-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Grieks 28-04-2014
Bijsluiter Bijsluiter Engels 17-09-2021
Productkenmerken Productkenmerken Engels 17-09-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Engels 28-04-2014
Bijsluiter Bijsluiter Frans 17-09-2021
Productkenmerken Productkenmerken Frans 17-09-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Frans 28-04-2014
Bijsluiter Bijsluiter Italiaans 17-09-2021
Productkenmerken Productkenmerken Italiaans 17-09-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Italiaans 28-04-2014
Bijsluiter Bijsluiter Letlands 17-09-2021
Productkenmerken Productkenmerken Letlands 17-09-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Letlands 28-04-2014
Bijsluiter Bijsluiter Litouws 17-09-2021
Productkenmerken Productkenmerken Litouws 17-09-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Litouws 28-04-2014
Bijsluiter Bijsluiter Hongaars 17-09-2021
Productkenmerken Productkenmerken Hongaars 17-09-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Hongaars 28-04-2014
Bijsluiter Bijsluiter Maltees 17-09-2021
Productkenmerken Productkenmerken Maltees 17-09-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Maltees 28-04-2014
Bijsluiter Bijsluiter Nederlands 17-09-2021
Productkenmerken Productkenmerken Nederlands 17-09-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Nederlands 28-04-2014
Bijsluiter Bijsluiter Pools 17-09-2021
Productkenmerken Productkenmerken Pools 17-09-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Pools 28-04-2014
Bijsluiter Bijsluiter Portugees 17-09-2021
Productkenmerken Productkenmerken Portugees 17-09-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Portugees 28-04-2014
Bijsluiter Bijsluiter Roemeens 17-09-2021
Productkenmerken Productkenmerken Roemeens 17-09-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Roemeens 28-04-2014
Bijsluiter Bijsluiter Slowaaks 17-09-2021
Productkenmerken Productkenmerken Slowaaks 17-09-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Slowaaks 28-04-2014
Bijsluiter Bijsluiter Sloveens 17-09-2021
Productkenmerken Productkenmerken Sloveens 17-09-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Sloveens 28-04-2014
Bijsluiter Bijsluiter Fins 17-09-2021
Productkenmerken Productkenmerken Fins 17-09-2021
Bijsluiter Bijsluiter Zweeds 17-09-2021
Productkenmerken Productkenmerken Zweeds 17-09-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Zweeds 28-04-2014
Bijsluiter Bijsluiter Noors 17-09-2021
Productkenmerken Productkenmerken Noors 17-09-2021
Bijsluiter Bijsluiter IJslands 17-09-2021
Productkenmerken Productkenmerken IJslands 17-09-2021
Bijsluiter Bijsluiter Kroatisch 17-09-2021
Productkenmerken Productkenmerken Kroatisch 17-09-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Kroatisch 28-04-2014

Zoekwaarschuwingen met betrekking tot dit product

Bekijk de geschiedenis van documenten