Equisolon

País: União Europeia

Língua: búlgaro

Origem: EMA (European Medicines Agency)

Compre agora

Ingredientes ativos:

Преднизолон

Disponível em:

LE VET B.V.

Código ATC:

QH02AB06

DCI (Denominação Comum Internacional):

Prednisolone

Grupo terapêutico:

Коне

Área terapêutica:

Кортикостероиди за системно приложение, обикновени, преднизолон, Системни хормонални лекарства, за искл. полови хормони и инсулин

Indicações terapêuticas:

Облекчаване на възпалителни и клинични параметри, свързани с повтаряща се обструкция на дихателните пътища (RAO) при коне, в комбинация с контрола върху околната среда.

Resumo do produto:

Revision: 9

Status de autorização:

упълномощен

Data de autorização:

2014-03-12

Folheto informativo - Bula

                25
B. ЛИСТОВКА
26
ЛИСТОВКА
EQUISOLON 100 MG ПЕРОРАЛЕН ПРАХ ЗА КОНЕ
EQUISOLON 300 MG ПЕРОРАЛЕН ПРАХ ЗА КОНЕ
EQUISOLON 600 MG ПЕРОРАЛЕН ПРАХ ЗА КОНЕ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Le Vet B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater
Нидерландия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
LelyPharma B.V.
Zuiveringweg 42
8243 PZ Lelystad
Нидерландия
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Equisolon 100 mg перорален прах за коне
Equisolon 300 mg перорален прах за коне
Equisolon 600 mg перорален прах за коне
prednisolone
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Бял до почти бял прах, съдържащ 33,3 mg/g
prednisolone.
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
100 mg prednisolone на 3 g саше.
300 mg prednisolone на 9 g саше.
600 mg prednisolone на 18 g саше.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Облекчаване на възпалителни и
клинични параметри, свързани с
периодична обструкция на
дихателните пътища (ПОДП) при коне, в
комбинация с контрол на околната
среда.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция, към кортикостероиди
или към някой от ексципиентите на
продукта.
Да не се използва при вирусни
инфекции, при които виру
                
                Leia o documento completo
                
              

Características técnicas

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Equisolon 100 mg перорален прах за коне
Equisolon 300 mg перорален прах за коне
Equisolon 600 mg перорален прах за коне
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
100 mg prednisolone на 3 g саше.
300 mg prednisolone на 9 g саше
600 mg prednisolone на 18 g саше
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Перорален прах.
Бял до почти бял прах
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Коне.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Облекчаване на възпалителни и
клинични параметри, свързани с
периодична обструкция на
дихателните пътища (ПОДП) при коне, в
комбинация с контрол на околната
среда.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция, към кортикостероиди
или към някой от ексципиентите.
Да не се използва при вирусни инфекции
по време на виремичния стадий или в
случаите на
системни гъбични инфекции.
Да не се използва при животни,
страдащи от стомашно-чревни язви.
Да не се използва при животни,
страдащи от язви на роговицата.
Да не се 
                
                Leia o documento completo
                
              

Documentos em outros idiomas

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula espanhol 17-09-2021
Características técnicas Características técnicas espanhol 17-09-2021
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula tcheco 17-09-2021
Características técnicas Características técnicas tcheco 17-09-2021
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula dinamarquês 17-09-2021
Características técnicas Características técnicas dinamarquês 17-09-2021
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público dinamarquês 28-04-2014
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula alemão 17-09-2021
Características técnicas Características técnicas alemão 17-09-2021
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula estoniano 17-09-2021
Características técnicas Características técnicas estoniano 17-09-2021
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público estoniano 28-04-2014
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula grego 17-09-2021
Características técnicas Características técnicas grego 17-09-2021
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula inglês 17-09-2021
Características técnicas Características técnicas inglês 17-09-2021
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula francês 17-09-2021
Características técnicas Características técnicas francês 17-09-2021
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula italiano 17-09-2021
Características técnicas Características técnicas italiano 17-09-2021
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula letão 17-09-2021
Características técnicas Características técnicas letão 17-09-2021
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula lituano 17-09-2021
Características técnicas Características técnicas lituano 17-09-2021
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula húngaro 17-09-2021
Características técnicas Características técnicas húngaro 17-09-2021
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula maltês 17-09-2021
Características técnicas Características técnicas maltês 17-09-2021
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula holandês 17-09-2021
Características técnicas Características técnicas holandês 17-09-2021
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público holandês 28-04-2014
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula polonês 17-09-2021
Características técnicas Características técnicas polonês 17-09-2021
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula português 17-09-2021
Características técnicas Características técnicas português 17-09-2021
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público português 28-04-2014
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula romeno 17-09-2021
Características técnicas Características técnicas romeno 17-09-2021
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula eslovaco 17-09-2021
Características técnicas Características técnicas eslovaco 17-09-2021
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula esloveno 17-09-2021
Características técnicas Características técnicas esloveno 17-09-2021
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula finlandês 17-09-2021
Características técnicas Características técnicas finlandês 17-09-2021
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público finlandês 28-04-2014
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula sueco 17-09-2021
Características técnicas Características técnicas sueco 17-09-2021
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula norueguês 17-09-2021
Características técnicas Características técnicas norueguês 17-09-2021
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula islandês 17-09-2021
Características técnicas Características técnicas islandês 17-09-2021
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula croata 17-09-2021
Características técnicas Características técnicas croata 17-09-2021

Pesquisar alertas relacionados a este produto

Ver histórico de documentos