Equisolon

Země: Evropská unie

Jazyk: bulharština

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:

Преднизолон

Dostupné s:

LE VET B.V.

ATC kód:

QH02AB06

INN (Mezinárodní Name):

Prednisolone

Terapeutické skupiny:

Коне

Terapeutické oblasti:

Кортикостероиди за системно приложение, обикновени, преднизолон, Системни хормонални лекарства, за искл. полови хормони и инсулин

Terapeutické indikace:

Облекчаване на възпалителни и клинични параметри, свързани с повтаряща се обструкция на дихателните пътища (RAO) при коне, в комбинация с контрола върху околната среда.

Přehled produktů:

Revision: 9

Stav Autorizace:

упълномощен

Datum autorizace:

2014-03-12

Informace pro uživatele

                25
B. ЛИСТОВКА
26
ЛИСТОВКА
EQUISOLON 100 MG ПЕРОРАЛЕН ПРАХ ЗА КОНЕ
EQUISOLON 300 MG ПЕРОРАЛЕН ПРАХ ЗА КОНЕ
EQUISOLON 600 MG ПЕРОРАЛЕН ПРАХ ЗА КОНЕ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Le Vet B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater
Нидерландия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
LelyPharma B.V.
Zuiveringweg 42
8243 PZ Lelystad
Нидерландия
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Equisolon 100 mg перорален прах за коне
Equisolon 300 mg перорален прах за коне
Equisolon 600 mg перорален прах за коне
prednisolone
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Бял до почти бял прах, съдържащ 33,3 mg/g
prednisolone.
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
100 mg prednisolone на 3 g саше.
300 mg prednisolone на 9 g саше.
600 mg prednisolone на 18 g саше.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Облекчаване на възпалителни и
клинични параметри, свързани с
периодична обструкция на
дихателните пътища (ПОДП) при коне, в
комбинация с контрол на околната
среда.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция, към кортикостероиди
или към някой от ексципиентите на
продукта.
Да не се използва при вирусни
инфекции, при които виру
                
                Přečtěte si celý dokument
                
              

Charakteristika produktu

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Equisolon 100 mg перорален прах за коне
Equisolon 300 mg перорален прах за коне
Equisolon 600 mg перорален прах за коне
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
100 mg prednisolone на 3 g саше.
300 mg prednisolone на 9 g саше
600 mg prednisolone на 18 g саше
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Перорален прах.
Бял до почти бял прах
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Коне.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Облекчаване на възпалителни и
клинични параметри, свързани с
периодична обструкция на
дихателните пътища (ПОДП) при коне, в
комбинация с контрол на околната
среда.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция, към кортикостероиди
или към някой от ексципиентите.
Да не се използва при вирусни инфекции
по време на виремичния стадий или в
случаите на
системни гъбични инфекции.
Да не се използва при животни,
страдащи от стомашно-чревни язви.
Да не се използва при животни,
страдащи от язви на роговицата.
Да не се 
                
                Přečtěte si celý dokument
                
              

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele španělština 17-09-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu španělština 17-09-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení španělština 28-04-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele čeština 17-09-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu čeština 17-09-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení čeština 28-04-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele dánština 17-09-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu dánština 17-09-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení dánština 28-04-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele němčina 17-09-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu němčina 17-09-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení němčina 28-04-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele estonština 17-09-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu estonština 17-09-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení estonština 28-04-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele řečtina 17-09-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu řečtina 17-09-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení řečtina 28-04-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele angličtina 17-09-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu angličtina 17-09-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení angličtina 28-04-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele francouzština 17-09-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu francouzština 17-09-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení francouzština 28-04-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele italština 17-09-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu italština 17-09-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení italština 28-04-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele lotyština 17-09-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu lotyština 17-09-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení lotyština 28-04-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele litevština 17-09-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu litevština 17-09-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení litevština 28-04-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele maďarština 17-09-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu maďarština 17-09-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení maďarština 28-04-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele maltština 17-09-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu maltština 17-09-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení maltština 28-04-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele nizozemština 17-09-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu nizozemština 17-09-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení nizozemština 28-04-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele polština 17-09-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu polština 17-09-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení polština 28-04-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele portugalština 17-09-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu portugalština 17-09-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení portugalština 28-04-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele rumunština 17-09-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu rumunština 17-09-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení rumunština 28-04-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele slovenština 17-09-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu slovenština 17-09-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení slovenština 28-04-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele slovinština 17-09-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu slovinština 17-09-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení slovinština 28-04-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele finština 17-09-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu finština 17-09-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení finština 28-04-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele švédština 17-09-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu švédština 17-09-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení švédština 28-04-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele norština 17-09-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu norština 17-09-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele islandština 17-09-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu islandština 17-09-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele chorvatština 17-09-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu chorvatština 17-09-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení chorvatština 28-04-2014

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů