Equisolon

Pays: Union européenne

Langue: bulgare

Source: EMA (European Medicines Agency)

Achète-le

Ingrédients actifs:

Преднизолон

Disponible depuis:

LE VET B.V.

Code ATC:

QH02AB06

DCI (Dénomination commune internationale):

Prednisolone

Groupe thérapeutique:

Коне

Domaine thérapeutique:

Кортикостероиди за системно приложение, обикновени, преднизолон, Системни хормонални лекарства, за искл. полови хормони и инсулин

indications thérapeutiques:

Облекчаване на възпалителни и клинични параметри, свързани с повтаряща се обструкция на дихателните пътища (RAO) при коне, в комбинация с контрола върху околната среда.

Descriptif du produit:

Revision: 9

Statut de autorisation:

упълномощен

Date de l'autorisation:

2014-03-12

Notice patient

                25
B. ЛИСТОВКА
26
ЛИСТОВКА
EQUISOLON 100 MG ПЕРОРАЛЕН ПРАХ ЗА КОНЕ
EQUISOLON 300 MG ПЕРОРАЛЕН ПРАХ ЗА КОНЕ
EQUISOLON 600 MG ПЕРОРАЛЕН ПРАХ ЗА КОНЕ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Le Vet B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater
Нидерландия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
LelyPharma B.V.
Zuiveringweg 42
8243 PZ Lelystad
Нидерландия
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Equisolon 100 mg перорален прах за коне
Equisolon 300 mg перорален прах за коне
Equisolon 600 mg перорален прах за коне
prednisolone
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Бял до почти бял прах, съдържащ 33,3 mg/g
prednisolone.
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
100 mg prednisolone на 3 g саше.
300 mg prednisolone на 9 g саше.
600 mg prednisolone на 18 g саше.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Облекчаване на възпалителни и
клинични параметри, свързани с
периодична обструкция на
дихателните пътища (ПОДП) при коне, в
комбинация с контрол на околната
среда.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция, към кортикостероиди
или към някой от ексципиентите на
продукта.
Да не се използва при вирусни
инфекции, при които виру
                
                Lire le document complet
                
              

Résumé des caractéristiques du produit

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Equisolon 100 mg перорален прах за коне
Equisolon 300 mg перорален прах за коне
Equisolon 600 mg перорален прах за коне
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
100 mg prednisolone на 3 g саше.
300 mg prednisolone на 9 g саше
600 mg prednisolone на 18 g саше
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Перорален прах.
Бял до почти бял прах
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Коне.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Облекчаване на възпалителни и
клинични параметри, свързани с
периодична обструкция на
дихателните пътища (ПОДП) при коне, в
комбинация с контрол на околната
среда.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция, към кортикостероиди
или към някой от ексципиентите.
Да не се използва при вирусни инфекции
по време на виремичния стадий или в
случаите на
системни гъбични инфекции.
Да не се използва при животни,
страдащи от стомашно-чревни язви.
Да не се използва при животни,
страдащи от язви на роговицата.
Да не се 
                
                Lire le document complet
                
              

Documents dans d'autres langues

Notice patient Notice patient espagnol 17-09-2021
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation espagnol 28-04-2014
Notice patient Notice patient tchèque 17-09-2021
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation tchèque 28-04-2014
Notice patient Notice patient danois 17-09-2021
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation danois 28-04-2014
Notice patient Notice patient allemand 17-09-2021
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation allemand 28-04-2014
Notice patient Notice patient estonien 17-09-2021
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation estonien 28-04-2014
Notice patient Notice patient grec 17-09-2021
Notice patient Notice patient anglais 17-09-2021
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation anglais 28-04-2014
Notice patient Notice patient français 17-09-2021
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation français 28-04-2014
Notice patient Notice patient italien 17-09-2021
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation italien 28-04-2014
Notice patient Notice patient letton 17-09-2021
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation letton 28-04-2014
Notice patient Notice patient lituanien 17-09-2021
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation lituanien 28-04-2014
Notice patient Notice patient hongrois 17-09-2021
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation hongrois 28-04-2014
Notice patient Notice patient maltais 17-09-2021
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation maltais 28-04-2014
Notice patient Notice patient néerlandais 17-09-2021
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation néerlandais 28-04-2014
Notice patient Notice patient polonais 17-09-2021
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation polonais 28-04-2014
Notice patient Notice patient portugais 17-09-2021
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation portugais 28-04-2014
Notice patient Notice patient roumain 17-09-2021
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation roumain 28-04-2014
Notice patient Notice patient slovaque 17-09-2021
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation slovaque 28-04-2014
Notice patient Notice patient slovène 17-09-2021
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation slovène 28-04-2014
Notice patient Notice patient finnois 17-09-2021
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation finnois 28-04-2014
Notice patient Notice patient suédois 17-09-2021
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation suédois 28-04-2014
Notice patient Notice patient norvégien 17-09-2021
Notice patient Notice patient islandais 17-09-2021
Notice patient Notice patient croate 17-09-2021
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation croate 28-04-2014

Rechercher des alertes liées à ce produit

Afficher l'historique des documents