Equisolon

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Преднизолон

Предлага се от:

LE VET B.V.

АТС код:

QH02AB06

INN (Международно Name):

Prednisolone

Терапевтична група:

Коне

Терапевтична област:

Кортикостероиди за системно приложение, обикновени, преднизолон, Системни хормонални лекарства, за искл. полови хормони и инсулин

Терапевтични показания:

Облекчаване на възпалителни и клинични параметри, свързани с повтаряща се обструкция на дихателните пътища (RAO) при коне, в комбинация с контрола върху околната среда.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-03-12

Листовка

                25
B. ЛИСТОВКА
26
ЛИСТОВКА
EQUISOLON 100 MG ПЕРОРАЛЕН ПРАХ ЗА КОНЕ
EQUISOLON 300 MG ПЕРОРАЛЕН ПРАХ ЗА КОНЕ
EQUISOLON 600 MG ПЕРОРАЛЕН ПРАХ ЗА КОНЕ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Le Vet B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater
Нидерландия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
LelyPharma B.V.
Zuiveringweg 42
8243 PZ Lelystad
Нидерландия
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Equisolon 100 mg перорален прах за коне
Equisolon 300 mg перорален прах за коне
Equisolon 600 mg перорален прах за коне
prednisolone
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Бял до почти бял прах, съдържащ 33,3 mg/g
prednisolone.
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
100 mg prednisolone на 3 g саше.
300 mg prednisolone на 9 g саше.
600 mg prednisolone на 18 g саше.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Облекчаване на възпалителни и
клинични параметри, свързани с
периодична обструкция на
дихателните пътища (ПОДП) при коне, в
комбинация с контрол на околната
среда.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция, към кортикостероиди
или към някой от ексципиентите на
продукта.
Да не се използва при вирусни
инфекции, при които виру
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Equisolon 100 mg перорален прах за коне
Equisolon 300 mg перорален прах за коне
Equisolon 600 mg перорален прах за коне
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
100 mg prednisolone на 3 g саше.
300 mg prednisolone на 9 g саше
600 mg prednisolone на 18 g саше
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Перорален прах.
Бял до почти бял прах
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Коне.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Облекчаване на възпалителни и
клинични параметри, свързани с
периодична обструкция на
дихателните пътища (ПОДП) при коне, в
комбинация с контрол на околната
среда.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция, към кортикостероиди
или към някой от ексципиентите.
Да не се използва при вирусни инфекции
по време на виремичния стадий или в
случаите на
системни гъбични инфекции.
Да не се използва при животни,
страдащи от стомашно-чревни язви.
Да не се използва при животни,
страдащи от язви на роговицата.
Да не се 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-09-2021
Листовка Листовка чешки 17-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-09-2021
Листовка Листовка датски 17-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-09-2021
Листовка Листовка немски 17-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-09-2021
Листовка Листовка естонски 17-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-09-2021
Листовка Листовка гръцки 17-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-09-2021
Листовка Листовка английски 17-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 28-04-2014
Листовка Листовка френски 17-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-09-2021
Листовка Листовка италиански 17-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 28-04-2014
Листовка Листовка латвийски 17-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 28-04-2014
Листовка Листовка литовски 17-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-09-2021
Листовка Листовка унгарски 17-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-09-2021
Листовка Листовка малтийски 17-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 28-04-2014
Листовка Листовка нидерландски 17-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 28-04-2014
Листовка Листовка полски 17-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-09-2021
Листовка Листовка португалски 17-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 28-04-2014
Листовка Листовка румънски 17-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-09-2021
Листовка Листовка словашки 17-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-09-2021
Листовка Листовка словенски 17-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 28-04-2014
Листовка Листовка фински 17-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-09-2021
Листовка Листовка шведски 17-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-09-2021
Листовка Листовка норвежки 17-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-09-2021
Листовка Листовка исландски 17-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-09-2021
Листовка Листовка хърватски 17-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 28-04-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите