Equisolon

Страна: Европейский союз

Язык: болгарский

Источник: EMA (European Medicines Agency)

Купи это сейчас

Активный ингредиент:

Преднизолон

Доступна с:

LE VET B.V.

код АТС:

QH02AB06

ИНН (Международная Имя):

Prednisolone

Терапевтическая группа:

Коне

Терапевтические области:

Кортикостероиди за системно приложение, обикновени, преднизолон, Системни хормонални лекарства, за искл. полови хормони и инсулин

Терапевтические показания :

Облекчаване на възпалителни и клинични параметри, свързани с повтаряща се обструкция на дихателните пътища (RAO) при коне, в комбинация с контрола върху околната среда.

Обзор продуктов:

Revision: 9

Статус Авторизация:

упълномощен

Дата Авторизация:

2014-03-12

тонкая брошюра

                25
B. ЛИСТОВКА
26
ЛИСТОВКА
EQUISOLON 100 MG ПЕРОРАЛЕН ПРАХ ЗА КОНЕ
EQUISOLON 300 MG ПЕРОРАЛЕН ПРАХ ЗА КОНЕ
EQUISOLON 600 MG ПЕРОРАЛЕН ПРАХ ЗА КОНЕ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Le Vet B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater
Нидерландия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
LelyPharma B.V.
Zuiveringweg 42
8243 PZ Lelystad
Нидерландия
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Equisolon 100 mg перорален прах за коне
Equisolon 300 mg перорален прах за коне
Equisolon 600 mg перорален прах за коне
prednisolone
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Бял до почти бял прах, съдържащ 33,3 mg/g
prednisolone.
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
100 mg prednisolone на 3 g саше.
300 mg prednisolone на 9 g саше.
600 mg prednisolone на 18 g саше.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Облекчаване на възпалителни и
клинични параметри, свързани с
периодична обструкция на
дихателните пътища (ПОДП) при коне, в
комбинация с контрол на околната
среда.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция, към кортикостероиди
или към някой от ексципиентите на
продукта.
Да не се използва при вирусни
инфекции, при които виру
                
                Прочитать полный документ
                
              

Характеристики продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Equisolon 100 mg перорален прах за коне
Equisolon 300 mg перорален прах за коне
Equisolon 600 mg перорален прах за коне
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
100 mg prednisolone на 3 g саше.
300 mg prednisolone на 9 g саше
600 mg prednisolone на 18 g саше
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Перорален прах.
Бял до почти бял прах
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Коне.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Облекчаване на възпалителни и
клинични параметри, свързани с
периодична обструкция на
дихателните пътища (ПОДП) при коне, в
комбинация с контрол на околната
среда.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция, към кортикостероиди
или към някой от ексципиентите.
Да не се използва при вирусни инфекции
по време на виремичния стадий или в
случаите на
системни гъбични инфекции.
Да не се използва при животни,
страдащи от стомашно-чревни язви.
Да не се използва при животни,
страдащи от язви на роговицата.
Да не се 
                
                Прочитать полный документ
                
              

Документы на других языках

тонкая брошюра тонкая брошюра испанский 17-09-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта испанский 17-09-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра чешский 17-09-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра датский 17-09-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра немецкий 17-09-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта немецкий 17-09-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра эстонский 17-09-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта эстонский 17-09-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра греческий 17-09-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта греческий 17-09-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра английский 17-09-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта английский 17-09-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра французский 17-09-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта французский 17-09-2021
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка французский 28-04-2014
тонкая брошюра тонкая брошюра итальянский 17-09-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта итальянский 17-09-2021
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка итальянский 28-04-2014
тонкая брошюра тонкая брошюра латышский 17-09-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта латышский 17-09-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра литовский 17-09-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта литовский 17-09-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра венгерский 17-09-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта венгерский 17-09-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра мальтийский 17-09-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта мальтийский 17-09-2021
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка мальтийский 28-04-2014
тонкая брошюра тонкая брошюра голландский 17-09-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта голландский 17-09-2021
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка голландский 28-04-2014
тонкая брошюра тонкая брошюра польский 17-09-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта польский 17-09-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра португальский 17-09-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта португальский 17-09-2021
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка португальский 28-04-2014
тонкая брошюра тонкая брошюра румынский 17-09-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта румынский 17-09-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра словацкий 17-09-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта словацкий 17-09-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра словенский 17-09-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта словенский 17-09-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра финский 17-09-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра шведский 17-09-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта шведский 17-09-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра норвежский 17-09-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта норвежский 17-09-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра исландский 17-09-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта исландский 17-09-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра хорватский 17-09-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта хорватский 17-09-2021

Поиск оповещений, связанных с этим продуктом

Просмотр истории документов