Equisolon

Maa: Euroopan unioni

Kieli: bulgaria

Lähde: EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Lataa Pakkausseloste (PIL)
17-09-2021
Lataa Valmisteyhteenveto (SPC)
17-09-2021

Aktiivinen ainesosa:

Преднизолон

Saatavilla:

LE VET B.V.

ATC-koodi:

QH02AB06

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

Prednisolone

Terapeuttinen ryhmä:

Коне

Terapeuttinen alue:

Кортикостероиди за системно приложение, обикновени, преднизолон, Системни хормонални лекарства, за искл. полови хормони и инсулин

Käyttöaiheet:

Облекчаване на възпалителни и клинични параметри, свързани с повтаряща се обструкция на дихателните пътища (RAO) при коне, в комбинация с контрола върху околната среда.

Tuoteyhteenveto:

Revision: 9

Valtuutuksen tilan:

упълномощен

Valtuutus päivämäärä:

2014-03-12

Pakkausseloste

                25
B. ЛИСТОВКА
26
ЛИСТОВКА
EQUISOLON 100 MG ПЕРОРАЛЕН ПРАХ ЗА КОНЕ
EQUISOLON 300 MG ПЕРОРАЛЕН ПРАХ ЗА КОНЕ
EQUISOLON 600 MG ПЕРОРАЛЕН ПРАХ ЗА КОНЕ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Le Vet B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater
Нидерландия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
LelyPharma B.V.
Zuiveringweg 42
8243 PZ Lelystad
Нидерландия
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Equisolon 100 mg перорален прах за коне
Equisolon 300 mg перорален прах за коне
Equisolon 600 mg перорален прах за коне
prednisolone
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Бял до почти бял прах, съдържащ 33,3 mg/g
prednisolone.
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
100 mg prednisolone на 3 g саше.
300 mg prednisolone на 9 g саше.
600 mg prednisolone на 18 g саше.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Облекчаване на възпалителни и
клинични параметри, свързани с
периодична обструкция на
дихателните пътища (ПОДП) при коне, в
комбинация с контрол на околната
среда.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция, към кортикостероиди
или към някой от ексципиентите на
продукта.
Да не се използва при вирусни
инфекции, при които виру
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Equisolon 100 mg перорален прах за коне
Equisolon 300 mg перорален прах за коне
Equisolon 600 mg перорален прах за коне
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
100 mg prednisolone на 3 g саше.
300 mg prednisolone на 9 g саше
600 mg prednisolone на 18 g саше
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Перорален прах.
Бял до почти бял прах
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Коне.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Облекчаване на възпалителни и
клинични параметри, свързани с
периодична обструкция на
дихателните пътища (ПОДП) при коне, в
комбинация с контрол на околната
среда.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция, към кортикостероиди
или към някой от ексципиентите.
Да не се използва при вирусни инфекции
по време на виремичния стадий или в
случаите на
системни гъбични инфекции.
Да не се използва при животни,
страдащи от стомашно-чревни язви.
Да не се използва при животни,
страдащи от язви на роговицата.
Да не се 
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste espanja 17-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto espanja 17-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste tšekki 17-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tšekki 17-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste tanska 17-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tanska 17-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste saksa 17-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto saksa 17-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste viro 17-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto viro 17-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste kreikka 17-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kreikka 17-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste englanti 17-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto englanti 17-09-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta englanti 28-04-2014
Pakkausseloste Pakkausseloste ranska 17-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ranska 17-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste italia 17-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto italia 17-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste latvia 17-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto latvia 17-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste liettua 17-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto liettua 17-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste unkari 17-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto unkari 17-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste malta 17-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto malta 17-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste hollanti 17-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto hollanti 17-09-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta hollanti 28-04-2014
Pakkausseloste Pakkausseloste puola 17-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto puola 17-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste portugali 17-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto portugali 17-09-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta portugali 28-04-2014
Pakkausseloste Pakkausseloste romania 17-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto romania 17-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste slovakki 17-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto slovakki 17-09-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta slovakki 28-04-2014
Pakkausseloste Pakkausseloste sloveeni 17-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto sloveeni 17-09-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta sloveeni 28-04-2014
Pakkausseloste Pakkausseloste suomi 17-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto suomi 17-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste ruotsi 17-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ruotsi 17-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste norja 17-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto norja 17-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste islanti 17-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto islanti 17-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste kroatia 17-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kroatia 17-09-2021

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia