Equisolon

Country: Kesatuan Eropah

Bahasa: Bulgaria

Sumber: EMA (European Medicines Agency)

Beli sekarang

Download Risalah maklumat (PIL)
17-09-2021
Download Ciri produk (SPC)
17-09-2021
Download Laporan Penilaian Awam (PAR)
28-04-2014

Bahan aktif:

Преднизолон

Boleh didapati daripada:

LE VET B.V.

Kod ATC:

QH02AB06

INN (Nama Antarabangsa):

Prednisolone

Kumpulan terapeutik:

Коне

Kawasan terapeutik:

Кортикостероиди за системно приложение, обикновени, преднизолон, Системни хормонални лекарства, за искл. полови хормони и инсулин

Tanda-tanda terapeutik:

Облекчаване на възпалителни и клинични параметри, свързани с повтаряща се обструкция на дихателните пътища (RAO) при коне, в комбинация с контрола върху околната среда.

Ringkasan produk:

Revision: 9

Status kebenaran:

упълномощен

Tarikh kebenaran:

2014-03-12

Risalah maklumat

                25
B. ЛИСТОВКА
26
ЛИСТОВКА
EQUISOLON 100 MG ПЕРОРАЛЕН ПРАХ ЗА КОНЕ
EQUISOLON 300 MG ПЕРОРАЛЕН ПРАХ ЗА КОНЕ
EQUISOLON 600 MG ПЕРОРАЛЕН ПРАХ ЗА КОНЕ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Le Vet B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater
Нидерландия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
LelyPharma B.V.
Zuiveringweg 42
8243 PZ Lelystad
Нидерландия
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Equisolon 100 mg перорален прах за коне
Equisolon 300 mg перорален прах за коне
Equisolon 600 mg перорален прах за коне
prednisolone
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Бял до почти бял прах, съдържащ 33,3 mg/g
prednisolone.
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
100 mg prednisolone на 3 g саше.
300 mg prednisolone на 9 g саше.
600 mg prednisolone на 18 g саше.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Облекчаване на възпалителни и
клинични параметри, свързани с
периодична обструкция на
дихателните пътища (ПОДП) при коне, в
комбинация с контрол на околната
среда.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция, към кортикостероиди
или към някой от ексципиентите на
продукта.
Да не се използва при вирусни
инфекции, при които виру
                
                Baca dokumen lengkap
                
              

Ciri produk

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Equisolon 100 mg перорален прах за коне
Equisolon 300 mg перорален прах за коне
Equisolon 600 mg перорален прах за коне
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
100 mg prednisolone на 3 g саше.
300 mg prednisolone на 9 g саше
600 mg prednisolone на 18 g саше
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Перорален прах.
Бял до почти бял прах
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Коне.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Облекчаване на възпалителни и
клинични параметри, свързани с
периодична обструкция на
дихателните пътища (ПОДП) при коне, в
комбинация с контрол на околната
среда.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция, към кортикостероиди
или към някой от ексципиентите.
Да не се използва при вирусни инфекции
по време на виремичния стадий или в
случаите на
системни гъбични инфекции.
Да не се използва при животни,
страдащи от стомашно-чревни язви.
Да не се използва при животни,
страдащи от язви на роговицата.
Да не се 
                
                Baca dokumen lengkap
                
              

Dokumen dalam bahasa lain

Risalah maklumat Risalah maklumat Sepanyol 17-09-2021
Ciri produk Ciri produk Sepanyol 17-09-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Sepanyol 28-04-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Czech 17-09-2021
Ciri produk Ciri produk Czech 17-09-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Czech 28-04-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Denmark 17-09-2021
Ciri produk Ciri produk Denmark 17-09-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Denmark 28-04-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Jerman 17-09-2021
Ciri produk Ciri produk Jerman 17-09-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Jerman 28-04-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Estonia 17-09-2021
Ciri produk Ciri produk Estonia 17-09-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Estonia 28-04-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Greek 17-09-2021
Ciri produk Ciri produk Greek 17-09-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Greek 28-04-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Inggeris 17-09-2021
Ciri produk Ciri produk Inggeris 17-09-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Inggeris 28-04-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Perancis 17-09-2021
Ciri produk Ciri produk Perancis 17-09-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Perancis 28-04-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Itali 17-09-2021
Ciri produk Ciri produk Itali 17-09-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Itali 28-04-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Latvia 17-09-2021
Ciri produk Ciri produk Latvia 17-09-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Latvia 28-04-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Lithuania 17-09-2021
Ciri produk Ciri produk Lithuania 17-09-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Lithuania 28-04-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Hungary 17-09-2021
Ciri produk Ciri produk Hungary 17-09-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Hungary 28-04-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Malta 17-09-2021
Ciri produk Ciri produk Malta 17-09-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Malta 28-04-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Belanda 17-09-2021
Ciri produk Ciri produk Belanda 17-09-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Belanda 28-04-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Poland 17-09-2021
Ciri produk Ciri produk Poland 17-09-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Poland 28-04-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Portugis 17-09-2021
Ciri produk Ciri produk Portugis 17-09-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Portugis 28-04-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Romania 17-09-2021
Ciri produk Ciri produk Romania 17-09-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Romania 28-04-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Slovak 17-09-2021
Ciri produk Ciri produk Slovak 17-09-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Slovak 28-04-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Slovenia 17-09-2021
Ciri produk Ciri produk Slovenia 17-09-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Slovenia 28-04-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Finland 17-09-2021
Ciri produk Ciri produk Finland 17-09-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Finland 28-04-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Sweden 17-09-2021
Ciri produk Ciri produk Sweden 17-09-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Sweden 28-04-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Norway 17-09-2021
Ciri produk Ciri produk Norway 17-09-2021
Risalah maklumat Risalah maklumat Iceland 17-09-2021
Ciri produk Ciri produk Iceland 17-09-2021
Risalah maklumat Risalah maklumat Croat 17-09-2021
Ciri produk Ciri produk Croat 17-09-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Croat 28-04-2014

Cari amaran yang berkaitan dengan produk ini

Lihat sejarah dokumen