Teysuno

Valsts: Eiropas Savienība

Valoda: latviešu

Klimata pārmaiņas: EMA (European Medicines Agency)

Aktīvā sastāvdaļa:

ftorafūrs, gimeracil, oteracil

Pieejams no:

Nordic Group B.V.

ATĶ kods:

L01BC53

SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):

tegafur, gimeracil, oteracil

Ārstniecības grupa:

Antineoplastiski līdzekļi

Ārstniecības joma:

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Ārstēšanas norādes:

Teysuno is indicated in adults:- for the treatment of advanced gastric cancer when given in combination with cisplatin (see section 5. - as monotherapy or in combination with oxaliplatin or irinotecan, with or without bevacizumab, for the treatment of patients with metastatic colorectal cancer for whom it is not possible to continue treatment with another fluoropyrimidine due to hand-foot syndrome or cardiovascular toxicity that developed in the adjuvant or metastatic setting.

Produktu pārskats:

Revision: 21

Autorizācija statuss:

Autorizēts

Autorizācija datums:

2011-03-14

Lietošanas instrukcija

                69
B.
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
70
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM
TEYSUNO 15 MG/4,35 MG/11,8 MG CIETĀS KAPSULAS
Tegafur/gimeracil/oteracil
PIRMS ZĀĻU LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET VISU INSTRUKCIJU, JO TĀ
SATUR JUMS SVARĪGU INFORMĀCIJU.
-
Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs
pārlasīt.
-
Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
-
Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās
var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.
-
Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu.
Tas attiecas arī uz iespējamām
blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4.
punktu.
ŠAJĀ INSTRUKCIJĀ VARAT UZZINĀT:
1.
Kas ir Teysuno un kādam nolūkam tās lieto
2.
Kas Jums jāzina pirms Teysuno lietošanas
3.
Kā lietot Teysuno
4.
Iespējamās blakusparādības
5.
Kā uzglabāt Teysuno
6.
Iepakojuma saturs un cita informācija
1.
KAS IR TEYSUNO UN KĀDAM NOLŪKAM TĀS LIETO
Teysuno satur aktīvās vielas tegafūru, gimeracilu un oteracilu.
Teysuno pieder fluorpirimidīnu zāļu grupai, kas pazīstama kā
pretaudzēja līdzekļi un kas aptur vēža
šūnu augšanu.
Teysuno izraksta ārsts, lai :
-
ārstētu pieaugušos pacientus ar progresējošu kuņģa vēzi, un
šīs zāles lieto kopā ar otru pretvēža
līdzekli – cisplatīnu.
-
ārstētu izplatījušos (metastātisku) resnās zarnas un taisnās
zarnas vēzi, ja nav iespējams turpināt
ārstēšanu ar citu fluorpirimidīnu (pretvēža zāles, kas pieder
pie tās pašas zāļu grupas kā Teysuno)
uz plaukstu un pēdu ādas novērojamu blakusparādību (palmāri
plantāra eritrodizestēzija) vai ar
sirdi saistītu blakusparādību dēļ. Šo pacientu ārstēšanā
izmanto tikai Teysuno vai Teysuno kopā ar
citām pretvēža zālēm.
2.
KAS JUMS JĀZINA PIRMS TEYSUNO LIETOŠANAS
NELIETOJIET TEYSUNO ŠĀDOS GADĪJUMOS:
-
ja
Jums ir alerģija pret tegafūru, gimeracilu, oteracilu vai kādu citu
(6.
                
                Izlasiet visu dokumentu
                
              

Produkta apraksts

                1
I PIELIKUMS
ZĀĻU APRAKSTS
2
1.
ZĀĻU NOSAUKUMS
Teysuno 15 mg/4,35 mg/11,8 mg cietās kapsulas
2.
KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS
Katra cietā kapsula satur 15 mg tegafūra (
_tegafur_
), 4,35 mg gimeracila (
_gimeracil_
) un 11,8 mg
oteracila (monokālija sāls veidā) (
_oteracil_
).
Palīgviela(-s) ar zināmu iedarbību:
Katra cietā kapsula satur 70,2 mg laktozes monohidrāta.
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3.
ZĀĻU FORMA
Cietā kapsula (kapsula)
Kapsulai ir necaurspīdīgs, balts korpuss un necaurspīdīgs, brūns
vāciņš, kam ir uzdruka „TC448”
pelēkā krāsā.
4.
KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA
4.1.
TERAPEITISKĀS INDIKĀCIJAS
Teysuno ir paredzēts lietošanai pieaugušajiem:
- progresējoša kuņģa vēža ārstēšanai, lietojot to
kombinācijā ar cisplatīnu (skatīt 5.1.
apakšpunktu).
- kā monoterapija vai kombinācijā ar oksaliplatīnu vai
irinotekānu, kopā ar bevacizumabu vai
bez tā, tādu metastātiska kolorektālā vēža pacientu
ārstēšanā, kuriem nav iespējams turpināt
ārstēšanu ar citu fluorpirimidīnu palmāri plantāras
eritrodizestēzijas vai sirds un asinsvadu
toksicitātes dēļ, kas radusies adjuvantas vai metastātiskas
slimības ārstēšanas laikā.
4.2.
DEVAS UN LIETOŠANAS VEIDS
Teysuno drīkst izrakstīt tikai kvalificēts ārsts, kuram ir
pieredze vēža pacientu ārstēšanā ar pretaudzēju
līdzekļiem.
Pacientiem ir jāizsniedz ambulatorai ārstēšanai paredzētu
pretvemšanas un pretcaurejas zāļu receptes.
Pacienta ķermeņa virsmas laukums (ĶVL) ir jāpārrēķina un
atbilstoši jāpielāgo Teysuno deva, ja pacienta
ķermeņa masa palielinās vai samazinās par ≥10% no ķermeņa
masa, kas tika izmantots iepriekšējā ĶVL
aprēķinā, un ir skaidrs, ka šīs izmaiņas nav saistītas ar
šķidruma aizturi.
Devas
_Progresējoša kuņģa vēža ārstēšanai, lietojot kombinācijā
ar cisplatīnu _
Ieteicamā Teysuno standarta deva, lietojot to kopā ar cisplatīnu,
ir 25 mg/m
2
(izsakot pēc tegafūra
satura) divas re
                
                Izlasiet visu dokumentu
                
              

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija bulgāru 18-01-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts bulgāru 18-01-2024
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums bulgāru 28-02-2022
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija spāņu 18-01-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts spāņu 18-01-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija čehu 18-01-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts čehu 18-01-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija dāņu 18-01-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts dāņu 18-01-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija vācu 18-01-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts vācu 18-01-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija igauņu 18-01-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts igauņu 18-01-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija grieķu 18-01-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts grieķu 18-01-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija angļu 18-01-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts angļu 18-01-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija franču 18-01-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts franču 18-01-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija itāļu 18-01-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts itāļu 18-01-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija lietuviešu 18-01-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts lietuviešu 18-01-2024
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums lietuviešu 28-02-2022
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija ungāru 18-01-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts ungāru 18-01-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija maltiešu 18-01-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts maltiešu 18-01-2024
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums maltiešu 28-02-2022
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija holandiešu 18-01-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts holandiešu 18-01-2024
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums holandiešu 28-02-2022
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija poļu 18-01-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts poļu 18-01-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija portugāļu 18-01-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts portugāļu 18-01-2024
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums portugāļu 28-02-2022
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija rumāņu 18-01-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts rumāņu 18-01-2024
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums rumāņu 28-02-2022
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija slovāku 18-01-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts slovāku 18-01-2024
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums slovāku 28-02-2022
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija slovēņu 18-01-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts slovēņu 18-01-2024
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums slovēņu 28-02-2022
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija somu 18-01-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts somu 18-01-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija zviedru 18-01-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts zviedru 18-01-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija norvēģu 18-01-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts norvēģu 18-01-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija īslandiešu 18-01-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts īslandiešu 18-01-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija horvātu 18-01-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts horvātu 18-01-2024
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums horvātu 28-02-2022

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi