Teysuno

Kraj: Unia Europejska

Język: łotewski

Źródło: EMA (European Medicines Agency)

Składnik aktywny:

ftorafūrs, gimeracil, oteracil

Dostępny od:

Nordic Group B.V.

Kod ATC:

L01BC53

INN (International Nazwa):

tegafur, gimeracil, oteracil

Grupa terapeutyczna:

Antineoplastiski līdzekļi

Dziedzina terapeutyczna:

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Wskazania:

Teysuno is indicated in adults:- for the treatment of advanced gastric cancer when given in combination with cisplatin (see section 5. - as monotherapy or in combination with oxaliplatin or irinotecan, with or without bevacizumab, for the treatment of patients with metastatic colorectal cancer for whom it is not possible to continue treatment with another fluoropyrimidine due to hand-foot syndrome or cardiovascular toxicity that developed in the adjuvant or metastatic setting.

Podsumowanie produktu:

Revision: 21

Status autoryzacji:

Autorizēts

Data autoryzacji:

2011-03-14

Ulotka dla pacjenta

                69
B.
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
70
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM
TEYSUNO 15 MG/4,35 MG/11,8 MG CIETĀS KAPSULAS
Tegafur/gimeracil/oteracil
PIRMS ZĀĻU LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET VISU INSTRUKCIJU, JO TĀ
SATUR JUMS SVARĪGU INFORMĀCIJU.
-
Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs
pārlasīt.
-
Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
-
Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās
var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.
-
Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu.
Tas attiecas arī uz iespējamām
blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4.
punktu.
ŠAJĀ INSTRUKCIJĀ VARAT UZZINĀT:
1.
Kas ir Teysuno un kādam nolūkam tās lieto
2.
Kas Jums jāzina pirms Teysuno lietošanas
3.
Kā lietot Teysuno
4.
Iespējamās blakusparādības
5.
Kā uzglabāt Teysuno
6.
Iepakojuma saturs un cita informācija
1.
KAS IR TEYSUNO UN KĀDAM NOLŪKAM TĀS LIETO
Teysuno satur aktīvās vielas tegafūru, gimeracilu un oteracilu.
Teysuno pieder fluorpirimidīnu zāļu grupai, kas pazīstama kā
pretaudzēja līdzekļi un kas aptur vēža
šūnu augšanu.
Teysuno izraksta ārsts, lai :
-
ārstētu pieaugušos pacientus ar progresējošu kuņģa vēzi, un
šīs zāles lieto kopā ar otru pretvēža
līdzekli – cisplatīnu.
-
ārstētu izplatījušos (metastātisku) resnās zarnas un taisnās
zarnas vēzi, ja nav iespējams turpināt
ārstēšanu ar citu fluorpirimidīnu (pretvēža zāles, kas pieder
pie tās pašas zāļu grupas kā Teysuno)
uz plaukstu un pēdu ādas novērojamu blakusparādību (palmāri
plantāra eritrodizestēzija) vai ar
sirdi saistītu blakusparādību dēļ. Šo pacientu ārstēšanā
izmanto tikai Teysuno vai Teysuno kopā ar
citām pretvēža zālēm.
2.
KAS JUMS JĀZINA PIRMS TEYSUNO LIETOŠANAS
NELIETOJIET TEYSUNO ŠĀDOS GADĪJUMOS:
-
ja
Jums ir alerģija pret tegafūru, gimeracilu, oteracilu vai kādu citu
(6.
                
                Przeczytaj cały dokument
                
              

Charakterystyka produktu

                1
I PIELIKUMS
ZĀĻU APRAKSTS
2
1.
ZĀĻU NOSAUKUMS
Teysuno 15 mg/4,35 mg/11,8 mg cietās kapsulas
2.
KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS
Katra cietā kapsula satur 15 mg tegafūra (
_tegafur_
), 4,35 mg gimeracila (
_gimeracil_
) un 11,8 mg
oteracila (monokālija sāls veidā) (
_oteracil_
).
Palīgviela(-s) ar zināmu iedarbību:
Katra cietā kapsula satur 70,2 mg laktozes monohidrāta.
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3.
ZĀĻU FORMA
Cietā kapsula (kapsula)
Kapsulai ir necaurspīdīgs, balts korpuss un necaurspīdīgs, brūns
vāciņš, kam ir uzdruka „TC448”
pelēkā krāsā.
4.
KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA
4.1.
TERAPEITISKĀS INDIKĀCIJAS
Teysuno ir paredzēts lietošanai pieaugušajiem:
- progresējoša kuņģa vēža ārstēšanai, lietojot to
kombinācijā ar cisplatīnu (skatīt 5.1.
apakšpunktu).
- kā monoterapija vai kombinācijā ar oksaliplatīnu vai
irinotekānu, kopā ar bevacizumabu vai
bez tā, tādu metastātiska kolorektālā vēža pacientu
ārstēšanā, kuriem nav iespējams turpināt
ārstēšanu ar citu fluorpirimidīnu palmāri plantāras
eritrodizestēzijas vai sirds un asinsvadu
toksicitātes dēļ, kas radusies adjuvantas vai metastātiskas
slimības ārstēšanas laikā.
4.2.
DEVAS UN LIETOŠANAS VEIDS
Teysuno drīkst izrakstīt tikai kvalificēts ārsts, kuram ir
pieredze vēža pacientu ārstēšanā ar pretaudzēju
līdzekļiem.
Pacientiem ir jāizsniedz ambulatorai ārstēšanai paredzētu
pretvemšanas un pretcaurejas zāļu receptes.
Pacienta ķermeņa virsmas laukums (ĶVL) ir jāpārrēķina un
atbilstoši jāpielāgo Teysuno deva, ja pacienta
ķermeņa masa palielinās vai samazinās par ≥10% no ķermeņa
masa, kas tika izmantots iepriekšējā ĶVL
aprēķinā, un ir skaidrs, ka šīs izmaiņas nav saistītas ar
šķidruma aizturi.
Devas
_Progresējoša kuņģa vēža ārstēšanai, lietojot kombinācijā
ar cisplatīnu _
Ieteicamā Teysuno standarta deva, lietojot to kopā ar cisplatīnu,
ir 25 mg/m
2
(izsakot pēc tegafūra
satura) divas re
                
                Przeczytaj cały dokument
                
              

Dokumenty w innych językach

Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta bułgarski 18-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu bułgarski 18-01-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego bułgarski 28-02-2022
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta hiszpański 18-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu hiszpański 18-01-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego hiszpański 28-02-2022
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta czeski 18-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu czeski 18-01-2024
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta duński 18-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu duński 18-01-2024
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta niemiecki 18-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu niemiecki 18-01-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego niemiecki 28-02-2022
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta estoński 18-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu estoński 18-01-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego estoński 28-02-2022
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta grecki 18-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu grecki 18-01-2024
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta angielski 18-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu angielski 18-01-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego angielski 28-02-2022
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta francuski 18-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu francuski 18-01-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego francuski 28-02-2022
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta włoski 18-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu włoski 18-01-2024
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta litewski 18-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu litewski 18-01-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego litewski 28-02-2022
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta węgierski 18-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu węgierski 18-01-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego węgierski 28-02-2022
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta maltański 18-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu maltański 18-01-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego maltański 28-02-2022
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta niderlandzki 18-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu niderlandzki 18-01-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego niderlandzki 28-02-2022
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta polski 18-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu polski 18-01-2024
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta portugalski 18-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu portugalski 18-01-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego portugalski 28-02-2022
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta rumuński 18-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu rumuński 18-01-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego rumuński 28-02-2022
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta słowacki 18-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu słowacki 18-01-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego słowacki 28-02-2022
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta słoweński 18-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu słoweński 18-01-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego słoweński 28-02-2022
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta fiński 18-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu fiński 18-01-2024
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta szwedzki 18-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu szwedzki 18-01-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego szwedzki 28-02-2022
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta norweski 18-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu norweski 18-01-2024
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta islandzki 18-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu islandzki 18-01-2024
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta chorwacki 18-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu chorwacki 18-01-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego chorwacki 28-02-2022

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Zobacz historię dokumentów