Ranexa (previously Latixa)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ранолазин

Предлага се от:

Menarini International Operations Luxembourg S.A. (MIOL)

АТС код:

C01EB18

INN (Международно Name):

ranolazine

Терапевтична група:

Сърдечна терапия

Терапевтична област:

Ангина пекторис

Терапевтични показания:

Ranexa е показан като допълнителна терапия за симптоматично лечение на пациенти със стабилна ангина пекторис, които са недостатъчно контролирани или непоносимост към първия ред борба с ангина терапии (като бета-блокери и / или калциеви антагонисти).

Каталог на резюме:

Revision: 22

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-07-08

Листовка

                58
Б. ЛИСТОВКА
59
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
RANEXA 375
MG ТАБЛЕТКИ С УДЪЛЖЕНО ОСВОБОЖДАВАНЕ
RANEXA 500
MG ТАБЛЕТКИ С УДЪЛЖЕНО ОСВОБОЖДАВАНЕ
RANEXA 750
MG ТАБЛЕТКИ С УДЪЛЖЕНО ОСВОБОЖДАВАНЕ
ранолазин (ranolazine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка . Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Ranexa и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Ranexa
3.
Как да приемате Ranexa
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Ranexa
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА RANEXA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
R
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ranexa 375 mg таблетки с удължено
освобождаване
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 375 mg ранолазин
(ranolazine).
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка с удължено освобождаване
Бледосиня таблетка с овална форма и
надпис 375 от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Ranexa е показан при възрастни като
допълнителна терапия за
симптоматично лечение на
пациенти със стабилна стенокардия,
при които заболяването е неадекватно
контролирано или е
налице непоносимост към
антистенокардните средства от първа
линия (като бета-блокерите
и/или калциевите антагонисти).
_ _
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Ranexa се предлага като таблетки с
удължено освобождаване от 375 mg, 500 mg и 750
mg.
Възрастни: Препоръчваната начална
доза Ranexa е 375 mg два пъти дневно. След 2–4
седмици
дозата трябва да се увеличи до 500 mg два
пъти дневно, като според повлияването
на пациента
може допълнително да се увеличи до
препоръчвана максимална доза от 750 mg
два пъти дневно
(вж. точка 5.1).
Ако при пациента 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 11-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 11-08-2022
Листовка Листовка чешки 11-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 11-08-2022
Листовка Листовка датски 11-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 11-08-2022
Листовка Листовка немски 11-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 11-08-2022
Листовка Листовка естонски 11-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 11-08-2022
Листовка Листовка гръцки 11-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 11-08-2022
Листовка Листовка английски 11-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-10-2021
Листовка Листовка френски 11-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 11-08-2022
Листовка Листовка италиански 11-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 11-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-10-2021
Листовка Листовка латвийски 11-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 11-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-10-2021
Листовка Листовка литовски 11-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 11-08-2022
Листовка Листовка унгарски 11-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 11-08-2022
Листовка Листовка малтийски 11-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 11-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-10-2021
Листовка Листовка нидерландски 11-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 11-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-10-2021
Листовка Листовка полски 11-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 11-08-2022
Листовка Листовка португалски 11-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 11-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-10-2021
Листовка Листовка румънски 11-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 11-08-2022
Листовка Листовка словашки 11-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 11-08-2022
Листовка Листовка словенски 11-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 11-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-10-2021
Листовка Листовка фински 11-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 11-08-2022
Листовка Листовка шведски 11-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 11-08-2022
Листовка Листовка норвежки 11-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 11-08-2022
Листовка Листовка исландски 11-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 11-08-2022
Листовка Листовка хърватски 11-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 11-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 08-10-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите