Modigraf

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

такролимус

Предлага се от:

Astellas Pharma Europe B.V.

АТС код:

L04AD02

INN (Международно Name):

tacrolimus

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Отхвърляне на присадката

Терапевтични показания:

Профилактика на отхвърляне на трансплантат при възрастни и педиатрични, бъбречни, чернодробни или сърдечни реципиенти на алографт. И педиатрични пациенти на лечение отторжении устойчиви на лечение на други иммуносупрессивных лекарства при възрастни .

Каталог на резюме:

Revision: 18

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-05-15

Листовка

                36
Б. ЛИСТОВКА
37
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
MODIGRAF 0,2 MG, ГРАНУЛИ ЗА ПЕРОРАЛНА
СУСПЕНЗИЯ
MODIGRAF 1 MG, ГРАНУЛИ ЗА ПЕРОРАЛНА
СУСПЕНЗИЯ
Такролимус (Tacrolimus)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да им
навреди, независимо, че признаците на
тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или фармацевт.
Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Modigraf и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Modigraf
3.
Как да приемате Modigraf
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Modigraf
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация.
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МODIGRAF И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Modigraf съдържа активното вещество
такролим
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Modigraf 0,2 mg гранули за перорална
суспензия
Modigraf 1 mg гранули за перорална
суспензия.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Modigraf 0,2 mg гранули за перорална
суспензия
Всяко саше съдържа 0,2 mg такролимус
(като монохидрат).
Помощно вещество с известно действие:
Всяко саше съдържа 94,7 mg лактоза (като
монохидрат).
Modigraf 1 mg гранули за перорална
суспензия
Всяко саше съдържа 1 mg такролимус (като
монохидрат).
Помощно вещество с известно действие:
Всяко саше съдържа 473 mg лактоза (като
монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Гранули за перорална суспензия
Бели гранули.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Профилактика на отхвърляне на
трансплантанта при възрастни и
педиатрични реципиенти на
алографт бъбрек, черен дроб или сърце.
Лечение на отхвърляне на алографта
при случаи, резистентни на терапия с
други имуносупресивни
лекарствени продукти при възрастни и
педиатрични пациенти.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лекарственият продукт трябва да се
предписва и промените в
имуносупресивната терапия 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 15-11-2022
Листовка Листовка чешки 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 15-11-2022
Листовка Листовка датски 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 15-11-2022
Листовка Листовка немски 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 15-11-2022
Листовка Листовка естонски 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 15-11-2022
Листовка Листовка гръцки 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 15-11-2022
Листовка Листовка английски 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 15-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 17-06-2009
Листовка Листовка френски 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 15-11-2022
Листовка Листовка италиански 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 15-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 17-06-2009
Листовка Листовка латвийски 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 15-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 17-06-2009
Листовка Листовка литовски 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 15-11-2022
Листовка Листовка унгарски 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 15-11-2022
Листовка Листовка малтийски 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 15-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 17-06-2009
Листовка Листовка нидерландски 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 15-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 17-06-2009
Листовка Листовка полски 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 15-11-2022
Листовка Листовка португалски 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 15-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 17-06-2009
Листовка Листовка румънски 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 15-11-2022
Листовка Листовка словашки 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 15-11-2022
Листовка Листовка словенски 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 15-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 17-06-2009
Листовка Листовка фински 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 15-11-2022
Листовка Листовка шведски 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 15-11-2022
Листовка Листовка норвежки 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 15-11-2022
Листовка Листовка исландски 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 15-11-2022
Листовка Листовка хърватски 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 15-11-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите