Modigraf

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

такролимус

Предлага се от:

Astellas Pharma Europe B.V.

АТС код:

L04AD02

INN (Международно Name):

tacrolimus

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Отхвърляне на присадката

Терапевтични показания:

Профилактика на отхвърляне на трансплантат при възрастни и педиатрични, бъбречни, чернодробни или сърдечни реципиенти на алографт. И педиатрични пациенти на лечение отторжении устойчиви на лечение на други иммуносупрессивных лекарства при възрастни .

Каталог на резюме:

Revision: 19

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-05-15

Листовка

                36
Б. ЛИСТОВКА
37
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
MODIGRAF 0,2 MG, ГРАНУЛИ ЗА ПЕРОРАЛНА
СУСПЕНЗИЯ
MODIGRAF 1 MG, ГРАНУЛИ ЗА ПЕРОРАЛНА
СУСПЕНЗИЯ
Такролимус (Tacrolimus)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо, че признаците
на тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Modigraf и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Modigraf
3.
Как да приемате Modigraf
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Modigraf
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация.
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА MODIGRAF И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Modigraf съдържа активното вещество
такролиму
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Modigraf 0,2 mg гранули за перорална
суспензия
Modigraf 1 mg гранули за перорална
суспензия.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Modigraf 0,2 mg гранули за перорална
суспензия
Всяко саше съдържа 0,2 mg такролимус
(като монохидрат).
Помощно вещество с известно действие:
Всяко саше съдържа 94,7 mg лактоза (като
монохидрат).
Modigraf 1 mg гранули за перорална
суспензия
Всяко саше съдържа 1 mg такролимус (като
монохидрат).
Помощно вещество с известно действие:
Всяко саше съдържа 473 mg лактоза (като
монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Гранули за перорална
суспензия Бели гранули.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Профилактика на отхвърляне на
трансплантанта при възрастни и
педиатрични реципиенти на
алографт бъбрек, черен дроб или сърце.
Лечение на отхвърляне на алографта
при случаи, резистентни на терапия с
други
имуносупресивни лекарствени продукти
при възрастни и педиатрични пациенти.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лекарственият продукт трябва да се
предписва и промените в
имуносупресивната терапия 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 18-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 18-10-2023
Листовка Листовка чешки 18-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 18-10-2023
Листовка Листовка датски 18-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 18-10-2023
Листовка Листовка немски 18-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 18-10-2023
Листовка Листовка естонски 18-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 18-10-2023
Листовка Листовка гръцки 18-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 18-10-2023
Листовка Листовка английски 18-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 18-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 17-06-2009
Листовка Листовка френски 18-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 18-10-2023
Листовка Листовка италиански 18-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 18-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 17-06-2009
Листовка Листовка латвийски 18-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 18-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 17-06-2009
Листовка Листовка литовски 18-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 18-10-2023
Листовка Листовка унгарски 18-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 18-10-2023
Листовка Листовка малтийски 18-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 18-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 17-06-2009
Листовка Листовка нидерландски 18-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 18-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 17-06-2009
Листовка Листовка полски 18-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 18-10-2023
Листовка Листовка португалски 18-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 18-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 17-06-2009
Листовка Листовка румънски 18-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 18-10-2023
Листовка Листовка словашки 18-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 18-10-2023
Листовка Листовка словенски 18-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 18-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 17-06-2009
Листовка Листовка фински 18-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 18-10-2023
Листовка Листовка шведски 18-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 18-10-2023
Листовка Листовка норвежки 18-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 18-10-2023
Листовка Листовка исландски 18-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 18-10-2023
Листовка Листовка хърватски 18-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 18-10-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите