Thelin

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:
sitaxentan sodný
Dostupné s:
Pfizer Ltd.
ATC kód:
C02KX03
INN (Mezinárodní Name):
sitaxentan sodium
Terapeutické skupiny:
Antihypertenziva,
Terapeutické oblasti:
Hypertenze, plicní
Terapeutické indikace:
Léčba pacientů s plicní arteriální hypertenzí (PAH) klasifikován jako WHO funkční třídy III, ke zlepšení zátěžové kapacity. Účinnost byla prokázána v primární plicní hypertenze a plicní hypertenze spojená s onemocněním pojivové tkáně.
Přehled produktů:
Revision: 13
Stav Autorizace:
Staženo
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000679
Datum autorizace:
2006-08-10
EMEA kód:
EMEA/H/C/000679

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele
bulharština 02-03-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
bulharština 02-03-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
bulharština 02-03-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
španělština 02-03-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
španělština 02-03-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
španělština 02-03-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
dánština 02-03-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
dánština 02-03-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
dánština 02-03-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
němčina 02-03-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
němčina 02-03-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
němčina 02-03-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
estonština 02-03-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
estonština 02-03-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
estonština 02-03-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
řečtina 02-03-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
řečtina 02-03-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
řečtina 02-03-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
angličtina 02-03-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
angličtina 02-03-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
angličtina 02-03-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
francouzština 02-03-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
francouzština 02-03-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
francouzština 02-03-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
italština 02-03-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
italština 02-03-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
italština 02-03-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
lotyština 02-03-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
lotyština 02-03-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
lotyština 02-03-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
litevština 02-03-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
litevština 02-03-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
litevština 02-03-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maďarština 02-03-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maďarština 02-03-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maďarština 02-03-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maltština 02-03-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maltština 02-03-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maltština 02-03-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
nizozemština 02-03-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
nizozemština 02-03-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
nizozemština 02-03-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
polština 02-03-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
polština 02-03-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
polština 02-03-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
portugalština 02-03-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
portugalština 02-03-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
portugalština 02-03-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
rumunština 02-03-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
rumunština 02-03-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
rumunština 02-03-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovenština 02-03-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovenština 02-03-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovenština 02-03-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovinština 02-03-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovinština 02-03-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovinština 02-03-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
finština 02-03-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
finština 02-03-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
finština 02-03-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
švédština 02-03-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
švédština 02-03-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
švédština 02-03-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
norština 02-03-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
norština 02-03-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
islandština 02-03-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
islandština 02-03-2011

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Přípavek již není registrován

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Thelin 100 mg potahované tablety

sitaxentan sodný

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán pouze Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a

to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to,

prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

Co je Thelin a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Thelin užívat

Jak se Thelin užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Thelin uchovávat

Další informace

1.

CO JE THELIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Thelin napomáhá snížení krevního tlaku v krevních cévách v případě zvýšení tlaku při plicní arteriální

hypertenzi (PAH). Plicní arteriální hypertenze je termín používaný pro stav, kdy srdce namáhavĕ

čerpá krev do plic. Thelin rozšiřuje cévy a tím snižuje krevní tlak. Proto srdce může čerpat krev

účinněji. Řada činností se Vám pak bude lépe vykonávat .

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE THELIN UŽÍVAT

Neužívejte Thelin:

Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sitaxentan sodný nebo na kteroukoli další složku

těchto tablet;

Jestliže máte nebo jste měl/a závažný problém s játry;

Jestliže máte zvýšené hladiny některých jaterních enzymů (zjištěné krevními testy);

Jestliže užíváte Cyklosporin A (používaný k léčbě lupénky a revmatoidní artritidy a k prevenci

odhojení transplantátů jater nebo ledviny);

Jestliže kojíte (přečtěte si prosím část ‘Těhotenství a kojení’, uvedenou níže);

Jestliže jste dítě nebo mladistvý do 18 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Thelin je zapotřebí:

Jestliže byste mohla otěhotnět nebo jste-li těhotná (přečtěte si prosím část “Těhotenství a

kojení”, uvedenou níže);

Jestliže se u Vás objeví problémy s játry nebo příznaky, které by mohly souviset s játry (viz

část ‘Jaterní testy’, uvedenou níže);

Jestliže užíváte nebo začnete užívat léky tlumící krevní srážlivost (např. warfarin,

acenokumarol, fenprokumon nebo fluindion) k prevenci vzniku krevních sraženin. Lékař Vám

možná bude muset upravit dávku těchto léků.

Jestliže užíváte statin (například pravastatin nebo simvastatin);

Jestliže užíváte vysokou dávku nifedipinu.

Přípavek již není registrován

Pokud se Vás týká některá z výše uvedených situací, informujte o tom lékaře dříve, než začnete

užívat Thelin.

Před zahájením užívání Thelinu a v pravidelných intervalech v průběhu léčby budou u Vás prováděny

následující dva krevní testy.

Jaterní testy

Thelin může mít vliv na játra. Před zahájením léčby sitaxentanem sodným a během ní bude lékař

provádět krevní testy, aby zkontroloval, že vám fungují správně játra. Tyto testy je nutné provádět

během léčby každý měsíc, a to i tehdy, nemáte-li vůbec žádné příznaky.

Pokud zaznamenáte některý z těchto příznaků:

pocit nevolnosti (nauseu)

zvracení

ztrátu chuti k jídlu

horečku

nezvyklou únavnost

bolest žaludku (bolest břicha)

žluté zbarvení kůže a očí (žloutenku)

Ihned si promluvte se svým lékařem. Mohou to být známky toho, že vám nefungují správně játra.

Test na anémii

Tento krevní test Vám bude proveden před zahájením léčby a potom po měsíci a po třech měsících od

zahájení užívání tablet Thelinu. Poté bude test nadále prováděn každé tři měsíce, aby se zjistilo, jestli

nemáte anémii (snížené množství červených krvinek).

Pro Vaši bezpečnost je velmi důležité, abyste si nechali tyto testy provádět pravidelně.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)

v nedávné době, a to včetně léků, které jste zakoupil(a) bez předpisu, rostlinných přípravků a

vitamínů.

Tyto léky mohou narušovat účinky Thelinu.

Neužívejte Thelin, jestliže užíváte Cyklosporin A.

Užívání Thelinu vyžaduje opatrnost, jestliže užíváte nebo začínáte užívat antagonisty vitaminu K

(například warfarin, acenokumarol, fenprokumarol nebo fluindion).

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Jestli se vám točí hlava, neřiďte ani neobsluhujte jakákoli zařízení či stroje.

Těhotenství a kojení

Pokud je možné, že můžete otěhotnět, musíte při užívání Thelinu používat účinnou antikoncepci.

Lékař Vám doporučí vhodnou antikoncepci. Lékař vám možná doporučí provádět při užívání Thelinu

každý měsíc těhotenský test.

Pokud nenastala menstruace nebo máte-li podezření, že jste tĕhotná, kontaktujte ihned svého lékaře.

Možná bude vyžadovat, abyste přestala užívat Thelin. Pokud jste nebo v blízké budoucnosti máte v

plánu otěhotnět, informujte o tom ihned svého lékaře.

Pokud užíváte tento lék, nekojte; není známo, zda přechází do mateřského mléka.

Důležité informace o některých složkách Thelinu

Tablety Thelinu obsahují monohydrát laktózy. Pokud trpíte nesnášenlivostí na některé cukry,

kontaktujte před užíváním tablet Thelinu svého lékaře.

Přípavek již není registrován

3.

JAK SE THELIN UŽÍVA

Obvyklá dávka je jedna 100 mg tableta jedenkrát denně.

Vždy užívejte přípravek Thelin přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se s

lékařem nebo lékárníkem.

Pro lepší zapamatování se snažte tabletu užívat každý den ve stejnou dobu. Tabletu

spolkněte celou a zapijte ji vodou. Nezáleží na tom, zda ji užíváte při jídle nebo bez jídla.

Neužívejte více než jednu tabletu denně. Možná bude zapotřebí, abyste Thelin užíval(a) měsíc až

dva, než pocítíte nějaký účinek.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Thelin, než jste měl(a)

Pokud si uvědomíte, že jste užil(a) více tablet Thelinu, než Vám doporučil lékař (nebo pokud Vaše

tablety Thelinu užil někdo jiný), kontaktujte ihned svého lékaře. Nemůžete-li ho zastihnout, jděte do

nejbližší nemocnice a balení léku si vezměte s sebou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Thelin

Pokud zapomenete užít dávku, užijte ji ihned, jak si vzpomenete, ale neužijte dvě tablety v jednom

dnu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Thelin

Před přerušením léčby se poraďte se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i Thelin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Velmi časté nežádoucí účinky (s pravděpodobností postižení u více než jednoho z 10 pacientů):

bolest hlavy

Časté nežádoucí účinky (s pravděpodobností postižení u více než jednoho ze 100 lidí):

otoky paží a dolních končetin

nespavost

ucpaný nos a krvácení z nosu

krvácení z dásní

pocit nevolnosti a zvracení, zácpa, bolest žaludku, špatné trávení a průjem

zarudnutí

svalové křeče

závratě

pocit únavy

prodloužená doba pro srážení krve

žluté zbarvení kůže nebo očí (žloutenka) a přetrvávající nevolnost a/nebo zvracení mohou

ukazovat na změny jaterních funkcí.

Vzácné nežádoucí účinky (s pravděpodobností postižení u méně než jednoho z 1000 lidí):

poškození jater

vyrážka

anémie (nízká hladina krvinek)

Další podrobnosti o problémech s játry naleznete v části Jaterní testy’ v oddílu 2.

Přípavek již není registrován

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři

nebo lékárníkovi.

5.

JAK THELIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte Thelin po uplynutí data použitelnosti, které je uvedeno na balíčku s blistrem, v lahvičce

nebo na krabičce za položkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni příslušného

měsíce.

Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Thelin obsahuje

Léčivou látkou je sitaxentan sodný.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety obsahuje mikrokrystalickou celulózu (E460), monohydrát laktózy, hypromelózu

(E464), sodnou sůl karboxymethylškrobu, magnesium-stearát (E470b), bezvodý

hydrogenfosforečnan sodný (E339), askorbyl-palmitát (E304), dinatrium-edetát a

dihydrogenfosforečnan sodný (E339).

Potahová vrstva obsahuje kyselinu stearovou (E570b), hypromelózu (E464),

mikrokrystalickou celulózu (E460), oxid titaničitý (E171), dehydratovaný žlutý oxid železitý

(E172), dehydratovaný červený oxid železitý (E172) a talek (E553b).

Jak vypadají tablety Thelinu a co obsahuje balení

Thelin 100 mg potahované tablety jsou žluté až oranžové tablety tvaru tobolky a označené na jedné

straně T-100.

Thelin se dodává v balíčcích s blistry po 14, 28, 56 a 84 tabletách a v lahvičkách po 28 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Velká Británie

Výrobce:

Pfizer Service Company

Hoge Wei 10

B-1930

Zaventem

Belgie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Přípavek již není registrován

België /Belgique / Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A./N.V.

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

България

Magyarország

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Pfizer Kft.

Тел.: +359 2 970 4333

Tel.: + 36 1 488 37 00

Česká republika

Malta

Pfizer s.r.o.

V.J. Salomone Pharma Ltd.

Tel: +420-283-004-111

Tel : + 356 21 22 01 74

Danmark

Nederland

Pfizer ApS

Pfizer bv

Tlf: +45 44 20 11 00

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Deutschland

Norge

Pfizer Pharma GmbH

Pfizer AS

Tel: +49 (0)30 550055 51000

Tlf: +47 67 52 61 00

Eesti

Österreich

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +372 6 405 328

Tel: +43 (0)1 521 15-0

Ελλάδα

Polska

Pfizer Hellas A.E.

Pfizer Polska Sp. z o.o.,

Τηλ: +30 210 678 5800

Tel.: +48 22 335 61 00

España

Portugal

Pfizer S.A.

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: +34 91 490 99 00

Tel: +351 21 423 5500

France

România

Pfizer

Pfizer România S.R.L.

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Tel: +40 21 207 28 00

Ireland

Slovenija

Pfizer Healthcare Ireland

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: 1800 633 363 (toll free)

Tel: + 386 (0) 1 52 11 400

+44 (0)1304 616161

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Sími: + 354 535 7000

Tel: +421-2-3355 5500

Italia

Suomi/Finland

Pfizer Italia S.r.l.

Pfizer Oy

Tel: +39 06 33 18 21

Puh/Tel: +358 (0)9 43 00 40

Κύπρος

Sverige

GEO. PAVLIDES & ARAOUZOS LTD,

Pfizer AB

Τηλ: +35722818087

Tel: + 46 (0)8 550 520 00

Přípavek již není registrován

Latvija

United Kingdom

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Pfizer Limited

Tel: +371 670 35 775

Tel: +44 (0)1304 616161

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. +3705 2514000

Tato příbalová informace byla naposledy schválena v

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové

agentury: http://www.ema.europa.eu/. Na těchto stránkách naleznete též odkazy na další webové

stránky, týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby.

Přípavek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Přípavek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Thelin 100 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje 100 mg sitaxentanu sodného.

Pomocné látky:

Obsahuje rovněž 166,3 mg monohydrátu laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Žluté až oranžové potahované tablety tvaru tobolky, na jedné straně s vytlačeným označením T-100.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba pacientů s plicní arteriální hypertenzí (PAH), klasifikovanou jako funkční třída III dle WHO, za

účelem zlepšení námahové kapacity. Účinnost byla prokázána u primární plicní hypertenze a u plicní

hypertenze spojené s onemocněním pojivové tkáně.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba může být zahájena a sledována pouze lékařem se zkušenostmi v oblasti léčby PAH.

Thelin se užívá perorálně v jedné 100 mg dávce denně. Lze jej užívat během jídla nebo bez jídla a bez

ohledu na denní dobu.

Jestliže se klinický stav zhoršuje i přes léčbu Thelinem po dobu nejméně 12 týdnů, je nutno zvážit

alternativní postupy léčby. Řada pacientů, kteří nevykazovali do 12 týdnů léčby Thelinem žádnou

reakci, však příznivě zareagovala do 24 týdnů, takže lze zvažovat dalších 12 týdnů léčby.

Vyšší dávky nevykazovaly dodatečný přínos, který by dostatečně kompenzoval zvýšené riziko

nežádoucích účinků, zejména poškození jater (viz bod 4.4).

Přerušení léčby

S náhlým přerušením užívání sitaxentanu sodného je jen málo zkušeností. Nebyly pozorovány žádné

známky akutního zhoršení stavu („ rebound“ fenoménu).

Dávkování při poškození jater:

Studie u pacientů s preexistujícím poškozením jater nebyly provedeny. Thelin je kontraindikován u

pacientů se zvýšenými jaterními aminotransferázami před zahájením léčby (> 3x horní hranice normy

(ULN)) nebo se zvýšenou hladinou přímého bilirubinu > 2x ULN před zahájením léčby (viz bod 4.3).

Dávkování při poškození ledvin:

U pacientů s poškozením ledvin není zapotřebí upravovat dávku.

Přípavek již není registrován

Použití u dětí a mládeže (< 18 let).

Podávání Thelinu dětem a dospívajícím do 18 let se vzhledem k chybějícím údajům o bezpečnosti a

účinnosti nedoporučuje.

Starší pacienti:

U pacientů starších 65 let není zapotřebí upravovat dávku.

Použití u pacientů užívajících jiné léčivé přípravky:

V kontrolovaných klinických studiích nebyla studována účinnost a bezpečnost podávání Thelinu

společně s jinými přípravky pro léčbu PAH (např. epoprostenol, sildenafil, iloprost). Proto je

doporučeno dbát opatrnosti při podávání společně s jinými léky.

4.3

Kontraindikace

Hypersensitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku.

Mírné až závažné poškození jater (Child-Pugh třídy A-C)

Zvýšené aminotransferázy před zahájením léčby (aspartátaminotransferáza (AST) a/nebo

alaninaminotransferáza (ALT) > trojnásobek horní hranice normy, ULN).

Zvýšená hladina přímého bilirubinu > 2x ULN před zahájením léčby.

Současné podávání cyklosporinu A (viz bod 4.5).

Kojení (viz bod 4.6)

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Účinnost Thelinu jako jediného léku v léčbě pacientů s PAH funkční třídy IV dle NYHA/WHO nebyla

stanovena. Pokud se klinický stav zhorší, je třeba zvážit převedení pacienta na léčbu, která je

doporučena u závažného stupně choroby (např. epoprostenol; viz bod 4.2).

Jaterní funkce:

Společně s PAH se vyskytují abnormality jaterní funkce. Antagonisté receptorů pro endotelin (jakožto

třída) mají vztah k abnormalitám jaterní funkce.

Zvýšení hodnot AST a/nebo ALT spojené s léčbou Thelinem se během léčby vyskytuje jak časně, tak

pozdně, obvykle postupuje pomalu a typicky je asymptomatické. Během klinických studií při

dodržování pokynů na sledování a přerušení podávání léčiva byly tyto změny zpravidla reverzibilní.

Zvýšení jaterních aminotransferáz se může spontánně upravit, i když léčba sitaxentanem sodným

pokračuje.

Mechanizmus jaterní toxicity není plně zdokumentován a může se mezi antagonisty receptorů

endotelinu lišit. Při zahájení léčby sitaxentanem u pacientů, u nichž byl kvůli abnormalitám jaterních

enzymů vysazen jiný antagonista receptorů endotelinu, je nutné těmto pacientům věnovat odpovídající

péči (viz bod 4.8).

Protože zvýšení hodnot AST a/nebo ALT související s léčbou je indikátorem možného závažného

poškození jater, musí být před zahájením léčby a poté v měsíčních intervalech stanoveny hodnoty

jaterních aminotransferáz. Pokud je před zahájením léčby hodnota AST a/nebo ALT vyšší než 3x

ULN,nebo hladina přímého bilirubinu je > 2x ULN, je užívání sitaxentanu kontraindikováno (viz bod

4.3).

Doporučení pro případ zvýšení hodnot ALT/AST bĕhem léčby:

V případĕ, že se naměřené hodnoty ALT/AST zvýší na úrovně níže uvedené, je třeba provést

následující změny sledování a léčby:

Přípavek již není registrován

> 3 a ≤ 5 × ULN

Potvrďte dalším jaterním testem: Pokud se hodnota potvrdí, je třeba rozhodnout

u každého pacienta individuálně, zda pokračovat v léčbě přípravkem Thelin či

nikoli. Pokračujte ve sledování aminotransferáz nejméně každé dva týdny.

Pokud se hodnoty aminotransferáz vrátí k hodnotám před zahájením léčby,

zvažte návrat k původnímu léčebnému schématu podle opatření uvedených níže.

> 5 a ≤ 8 × ULN

Potvrďte dalším jaterním testem; pokud se hodnota potvrdí, ukončete léčbu a

sledujte hodnoty aminotransferáz alespoň každé 2 týdny, dokud se hodnoty

nevrátí k normálu. Pokud se hodnoty aminotransferáz vrátí k hodnotám před

zahájením léčby, zvažte opětovné zahájení podávání Thelinu v souladu s níže

popsanými stavy.

> 8 × ULN

Léčba musí být ukončena a další podání přípravku Thelin nepřipadá v úvahu.

Pokud je zvýšení hodnot jaterních transferáz doprovázeno klinickými symptomy poškození jater (jako

např. nauseou, zvracením, anorexií, horečkou, bolestí břicha, žloutenkou nebo nezvyklou letargií či

únavou) nebo nárůstem celkového bilirubinu na více než dvojnásobek ULN, je nutno ukončit léčbu a

opětovné zahájení léčby Thelinem nepřipadá v úvahu.

Opětovné zahájení léčby:

Opětovné zahájení léčby Thelinem připadá v úvahu pouze tehdy, pokud možné přínosy léčby

Thelinem vyváží možná rizika, a jsou-li hodnoty jaterních aminotransferáz na úrovni hodnot před

zahájením léčby. Je doporučeno poradit se s hepatologem. Opětovné zahájení léčby musí být

provedeno podle předpisů podrobně uvedených v části 4.2. Hodnoty aminotransferáz je potom nutno

zkontrolovat do 3 dnů po opětovném zahájení léčby, pak znovu za další 2 týdny a poté podle

doporučení uvedených výše.

Předchozí poškození jater

Studie u pacientů s již existujícím poškozením jater nebyly provedeny. Thelin je kontraindikován u

pacientů se zvýšenými jaterními aminotransferázami (> 3x ULN), nebo se zvýšenou hladinou přímého

bilirubinu > 2x ULN před zahájením léčby, viz bod 4.3.

Krvácení

U Thelinu existuje zvýšené riziko krvácení, především ve formě epistaxe a krvácení dásní.

Antagonisté vitaminu K

Thelin zvyšuje plazmatické hladiny antagonistů vitaminu K, jako je warfarin, acenokumarol a

fenprokumon (viz bod 4.5)

Léčiva inhibující transportní polypeptidy organických aniontů (OATP)

Rozsah interakce s účinnými inhibitory OATP (na příklad s nĕkterými statiny, inhibitory proteinázy,

tuberkulostatiky) není znám. Protože může dojít ke zvýšení plazmatické hladiny sitaxentanu sodného,

pacienti, kteří potřebují tuto kombinaci, by měli být přísně sledováni z hlediska nežádoucích účinků

souvisejících se sitaxentanem sodným (viz bod 4.5).

Perorální kontraceptiva

Přípravek Thelin zvyšuje expozici estrogenům, pokud je podáván souběžně s perorálními

kontraceptivy (viz bod 4.5). Zejména u žen, které kouří, se proto zvyšuje riziko tromboembolizmu.

Vzhledem k teoreticky vyššímu riziku tromboembolizmu je vhodné zvážit tradiční souběžné užívání

antagonistů vitamínu K.

Těhotenství

Kvůli možnosti teratogenity nesmí být léčba přípravkem Thelin zahájena u žen ve fertilním věku,

pokud nepoužívají spolehlivou antikoncepci. Pokud je nutno, měl by se provést těhotenský test (viz

bod 4.6).

Přípavek již není registrován

Plicní venookluzivní nemoc (PVOD)

Nejsou k dispozici žádné údaje o použití přípravku Thelin u pacientů s plicní hypertenzí s přidruženou

plicní venookluzivní nemocí. Při užití vazodilatačních léků (hlavně prostacyklinu) byly však u těchto

pacientů hlášeny případy život ohrožujícího plicního edému. Z tohoto důvodu je nutné u pacientů

s plicní hypertenzí léčených přípravkem Thelin, při příznacích plicního edému vzít v úvahu

přidruženou plicní venookluzivní chorobu.

Koncentrace hemoglobinu

Léčba Thelinem byla spojena s poklesem koncentrace hemoglobinu v závislosti na dávce (viz bod

4.8). Tento pokles koncentrace hemoglobinu byl zjištěn převážně během prvních několika týdnů léčby

a hodnoty hemoglobinu se stabilizovaly do 4 týdnů léčby Thelinem. Doporučuje se, aby se

koncentrace hemoglobinu kontrolovaly před léčbou, po jednom a 3 měsících a poté vždy po 3

měsících. Pokud dojde k výraznému poklesu koncentrace hemoglobinu, je zapotřebí provést další

zhodnocení, stanovit příčinu a zvážit potřebu specifické léčby.

Pomocné látky

Tablety Thelinu obsahují monohydrát laktosy. Pacienti trpící vzácnými dědičnými problémy jako

intolerancí galaktosy, Lappovy deficience laktasy nebo malabsorpcí glukosy-galaktosy by tento

přípravek neměli užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Sitaxentan sodný je metabolizován v játrech cytochromem P450 izoenzymy CYP2C9 a CYP3A4/5.

Sitaxentan sodný je inhibitorem CYP2C9 a v menší míře i CYP2C19, CYP3A4/5 a CYP 2C8.

Plazmatické koncentrace léčiv metabolizovaných CYP2C9, mohou být během současného podávání

sitaxentanu sodného zvýšeny. Neočekává se, že souběžné podávání s léky metabolizovanými

CYP2C19 nebo CYP3A4/5 by vedlo ke klinicky významným interakcím mezi léky. Sitaxentan sodný

nemá žádný vliv na p-glykoproteinový přenašeč, ale je substrátem transportních proteinů OATP.

Vliv jiných léčivých přípravků na přípravek Thelin

Inhibitory transportních polypeptidů organických aniontů (OATP): souběžné podávání s

cyklosporinem A, silným inhibitorem OATP, vedlo k šestinásobnému nárůstu C

a 67% nárůstu

AUC sitaxentanu, proto je podání přípravku Thelin pacientům užívajícím systémový cyklosporin A

kontraindikováno (viz bod 4.3). Clearance cyklosporinu A zůstala nezměněna.

Rozsah interakcí s jinými OATP inhibitory (některé inhibitory HMG CoA reduktáz, např. atorvastatin,

inhibitory proteáz, např. ritonavir, tuberkulostatika, např. rifamycin) není znám, ale mohou vyústit ve

zvýšení plazmatických hladin sitaxentanu. Klinický význam není znám. Pacienty vyžadující tuto

kombinaci léčiv je nutné pečlivě sledovat. Studie klinických interakcí s nelfinavirem, středně silným

OATP inhibitorem, a pravastatinem, slabým inhibitorem OATP, nevedly ke klinicky významným

změnám plazmatických hladin sitaxentanu.

Flukonazol (inhibitor CYP2C19, CYP2C9 a CYP3A4/5): souběžné podání přípravku Thelin a

flukonazolu nemělo žádný vliv na clearance sitaxentanu sodného.

Ketokonazol (substrát a inhibitor CYP3A4/5): souběžné podávání přípravku Thelin spolu

s ketokonazolem nevedlo ke klinicky významné změně clearance ketokonazolu ani sitaxentanu

sodného.

Nelfinavir (substrát pro CYP2C19 a CYP3A4/5): při souběžném podávání přípravku Thelin spolu

s nelfinavirem nedošlo ke klinicky významné změně clearance nelfinaviru ani sitaxentanu sodného.

Clearance nelfinaviru nebyla klinicky významně změněna ani u pacienta, u nĕhož byla zjištĕna nízká

metabolická aktivita CYP2C19.

Přípavek již není registrován

Vliv přípravku Thelin na jiné léčivé přípravky

Warfarin (antagonista vitamínu K, substrát pro CYP2C9): souběžná léčba sitaxentanem sodným

vedla k 2,4násobnému nárůstu hladiny S-warfarinu. Pacienti léčeni warfarinem dosahují terapeutické

antikoagulace (cílové hodnoty mezinárodního normalizovaného pomĕru INR) v přítomnosti

sitaxentanu sodného pomocí nižších dávek antikoagulancia. Podobný nárůst antikoagulačního účinku

se očekává i u analogů warfarinu, včetně acenokumarolu, fenprokumonu a fluindionu. Při zahájení

léčby pomocí antagonisty vitamínu K u pacienta, který užívá sitaxentan sodný, je doporučeno začít

s užíváním antagonisty vitamínu K na nejnižší možné dávce. U pacientů, kteří antagonistu vitamínu K

již užívají, se doporučuje, aby byla při zahájení užívání sitaxentanu sodného snížena dávka

antagonisty vitamínu K. Ve všech případech je zapotřebí pravidelně sledovat INR. Zvyšování dávky

antagonisty vitamínu K by mělo být prováděno po malých krocích, aby bylo dosaženo odpovídající

cílové hodnoty INR. Není-li INR správně sledována a zvýšení expozice antagonisty vitamínu K není

odhaleno, může dojít k závažnému nebo život ohrožujícímu krvácení.

Perorální kontraceptiva (substrát pro CYP3A4/5): souběžné podávání přípravku Thelin a přípravku

Ortho-Novum 1/35 (1 mg norethisteronu/ 0,035 mg ethinylestradiolu) vedlo ke zvýšení hladiny

ethinylestradiolu (substrát pro CYP3A4/5) o 59% a norethisteronu (CYP3A4/5) o 47%. Sitaxentan

sodný však neměl vliv na antiovulační účinek perorálního kontraceptiva, jak bylo zjištĕno podle

plazmatických koncentrací folikuly stimulujícího hormonu (FSH), luteinizačního hormonu (LH) a

progesteronu (viz bod 4.4).

Sildenafil (substrát pro CYP3A4): jediná dávka 100 mg sildenafilu podaná souběžně s přípravkem

Thelin vedla ke zvýšení C

sildenafilu o 18% a AUC

sildenafilu o 28%. U aktivního metabolitu, n-

desmethylsildenafilu, nedošlo ke změně C

ani AUC. Tyto změny plazmatických koncentrací

sildenafilu nebyly považovány za klinicky významné. Interakce se sildenafilem může být závažná,

pokud se hypotenze dostane za hranici bezpečnosti. Výsledky studie nasvědčují tomu, že dávku

sildenafilu není při souběžném podání se sitaxentanem sodným nutno upravit.

Nifedipin (substrát pro CYP3A4/5): nedošlo ke klinicky významné změně clearance nifedipinu při

podávání souběžně s přípravkem Thelin. Tento test byl proveden pouze pro nízké dávky nifedipinu.

Proto nelze u vyššího dávkování nifedipinu vyloučit nárůst jeho hladiny.

Omeprazol (substrát pro CYP2C19): při souběžném podávání Thelinu spolu s omeprazolem došlo ke

zvýšení AUC

0-24

omeprazolu o 30%; C

zůstala nezměněna. Změna AUC nebyla považována za

klinicky významnou.

Digoxin (substrát pro p-Glykoprotein): souběžné podání Thelinu nevedlo ke změně farmakokinetiky

digoxinu, což ukazuje na to, že nemá vliv na p-glykoproteinový přenašeč.

Co se týká interakcí se substrátem pro CYP 2C8, žádná klinická studie nebyla provedena. Proto nelze

interakci s takovým lékem vyloučit.

4.6

Těhotenství a kojení

Těhotenství

O užívání sitaxentanu sodného během těhotenství nejsou k dispozici žádná data o dopadu na člověka.

Sitaxentan sodný měl u potkanů teratogenní účinky (viz bod 5.3). Případné účinky u lidí nejsou

známy. Thelin by se neměl užívat v těhotenství kromĕ případů, kdy to je nevyhnutelné, například,

když není jiná možnost léčení.

Kojení

Sitaxentan sodný byl detekován v plazmě kojených mláďat potkaních samiček, které dostávaly

sitaxentan sodný, což dokazuje přítomnost sitaxentanu sodného v mateřském mléce. Není známo, zda

sitaxentan sodný je či není vylučován do lidského mléka. Ženy užívající Thelin by neměly kojit.

Přípavek již není registrován

Ženy ve fertilním věku

Léčba nesmí být zahájena kvůli možnosti teratogenity u žen, ve fertilním věku, jestliže nepoužívají

spolehlivou antikoncepci. Pokud je nutno, měl by se provést těhotenský test.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Známým

nežádoucím účinkem je závrať, která může mít vliv na schopnost řídit dopravní prostředky nebo

obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Všeobecný popis

Bezpečnost přípravku Thelin byla hodnocena v klnických studiích s více než 1200 pacienty s PAH, i

na základě poregistračních dat. Nejčastějšími nežádoucími účinky, které připadají v úvahu

přinejmenším z hlediska možného vztahu k léčbě přípravkem Thelin, byly při doporučených dávkách

během placebem kontrolovaných studií při léčbĕ plicní arteriální hypertenze (PAH) bolesti hlavy u

15% pacientů a periferní otoky a překrvení nosní sliznice, obojí u 9% pacientů.

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. Četnosti jsou

uváděny jako velmi časté (

1/10), časté (> 1/100, < 1/10), méně časté (> 1/1 000,

1/100), vzácné

(> 1/10 000,

1/1 000) a velmi vzácné (< 1/10 000).

Nežádoucí účinky

Třídy orgánových systémů / nežádoucí účinky

Četnost

Poruchy krve a lymfatického systému

Pokles hladin hemoglobinu (vzácně přecházející v anémii), pokles

hematokritu

Méně časté

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy

Velmi časté

Nespavost, závrať

Časté

Cévní poruchy

Krvácení dásní, návaly horka

Časté

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Ucpaný nos, epistaxe

Časté

Gastrointestinální poruchy

Nauzea, zácpa, bolest v horní části břicha, zvracení, dyspepsie a průjem

Časté

Poruchy jater a žlučových cest

Zvýšení hladin jaterních aminotransferáz, zvýšení hladin bilirubinu

(spojené se zvýšením hladin jaterních aminotransferáz)

Časté

Symptomatická hepatitida

Vzácné

Přípavek již není registrován

Poruchy kůže o podkožní tkáně

Vyrážka (různé druhy a projevy)

Vzácné

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Svalové křeče

Časté

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Únava, edém (nejčastěji periferní)

Časté

Vyšetření

Zvýšené INR (při souběžné léčbě antagonisty vitamínu K). Prodloužený

prothrombinový čas (PT) (při souběžné léčbě antagonisty vitamínu K).

Časté

Zvýšené jaterní aminotransferázy (viz bod 4.4)

Zvýšení AST a/nebo ALT je spojeno s podáváním sitaxentanu sodného. Ve fázích 2 a 3 perorálních

studií u pacientů s PAH bylo zvýšení ALT a/nebo AST > 3x ULN pozorováno u 5% pacientů léčených

placebem (N = 155) a u 7% pacientů, kteří dostávali 100 mg přípravku Thelin dennĕ (N = 887).

Zvýšení hodnot ALT > 5x ULN se vyskytlo u 4% (36/887) pacientů léčených 100 mg sitaxentanu

dennĕ a u 0,6% ve skupinĕ s placebem (1/155).

Populace léčená sitaxentanem také zahrnovala pacienty (N = 53), u kterých byl vysazen jiný

antagonista receptorů pro endotelin kvůli abnormalitám jaterních funkčních testů. Tato skupina měla

vyšší riziko (19%; N = 10/53) zvýšení ALT a/nebo AST > 3x ULN, z čehož vyplývá nutnost zvláštní

péče při zahájení léčby sitaxentanem u této skupiny pacientů.

Snížená hladina hemoglobinu (viz bod 4.4)

Celkový průměrný pokles koncentrace hemoglobinu u pacientů léčených Thelinem byl 0,5 g/dl

(změna při ukončení léčby). V placebem kontrolovaných studiích byl pozorován významný pokles

koncentrace hemoglobinu (> 15% pokles oproti výchozí hodnotě, přičemž hodnota byla menší než

spodní hranice normálu) u 7 % pacientů léčených Thelinem (N = 149) a u 3 % pacientů, kterým bylo

podáváno placebo (N = 155). Pokles koncentrace hemoglobinu o nejméně 1 g/dl byl pozorován u

60 % pacientů léčených Thelinem v porovnání se 32 % pacientů, kterým bylo podáváno placebo.

Zkušenosti po uvedení přípravku na trh

Nežádoucí účinky hlášené od uvedení přípravku na trh do současnosti jsou shodné s těmi

pozorovanými během klinických studií. Po podání sitaxentanu sodného byly hlášeny případy

současného zvýšení transamináz (ALT a/nebo AST) > 8x ULN a celkového bilirubinu > 2x ULN. To

může vést až k selhání jater, které může být fatální, což zdůrazňuje potřebu pravidelného sledování

transamináz a bilirubinu.

4.9

Předávkování

Neexistuje žádná konkrétní zkušenost s léčbou předávkování Thelinem. V případě předávkování je

zapotřebí provést symptomatická a podpůrná opatření.

Během klinických studií byl Thelin aplikován zdravým dobrovolníkům v perorální dávce 1000 mg/den

po dobu 7 dnů. Nejčastějšími nežádoucími účinky při této dávce byly bolesti hlavy, nausea a zvracení.

V otevřené studii hypertenze dostávalo 10 pacientů 480 mg dvakrát denně (přibližně 10násobný nárůst

denní dávky ve srovnání s max. DDD) po dobu dvou týdnů. Nejčastějšími nežádoucími účinky

Přípavek již není registrován

hlášenými u těchto pacientů byly bolesti hlavy (některé z nich silné), periferní otoky a anémie, z nichž

žádné nebyly považovány za závažné.

Z otevřené studie s PAH byl hlášen 1 fatální případ jaterního selhání po chronickém podávání

sitaxentanu 600 mg/den podávaným v dávkách 300 mg 2x denně.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Jiná antihypertenziva, ATC kód: C02KX03

Mechanismus působení

Endotelin-1 (ET-1) je účinný cévní parakrinní a autokrinní peptid v plicích. Může rovněž podporovat

fibrózu, buněčnou proliferaci, hypertrofii srdce a jeho remodelaci a má prozánětlivé účinky. U

pacientů s plicní arteriální hypertenzí (PAH) stejně jako u jiných kardiovaskulárních onemocnění a

nemocí pojivové tkáně, včetně sklerodermie, akutního a chronického srdečního selhání, ischémie

myokardu, systémové hypertenze a aterosklerózy jsou v plazmě a plicní tkáni zvýšené koncentrace

ET-1, což nasvědčuje patogenní roli ET-1 u těchto chorob. U PAH a srdečního selhání, při vyloučení

antagonistů receptoru pro endotelin, zvýšené koncentrace ET-1 silně korelují se závažností a

prognózou těchto onemocnění. Dále je PAH charakterizována sníženou aktivitou oxidu dusnatého.

Působení ET-1 je zprostředkováno endotelin A receptory (ETA), které jsou přítomny na buňkách

hladké svaloviny, a endotelin B receptory (ETB), které jsou přítomny na endoteliálních buňkách.

Převládajícím výsledkem působení ET-1 vázajícího se na ETA je vazokonstrikce a remodelace cév,

přičemž vazba na ETB vede ke clearance ET-1 a k vazodilatačním, resp. antiproliferativním účinkům,

zčásti v důsledku uvolňování oxidu dusnatého a prostacyklinu.

Thelin je účinný (Ki 0,43 nM) a vysoce selektivní antagonista ETA (přibližně 6500násobně

selektivnější pro ETA než pro ETB).

Účinnost

Pro průkaz účinnosti byly provedeny dvě randomizované, dvojitě slepé, multicentrické, placebem

kontrolované studie. STRIDE-1, která zahrnovala 178 pacientů, srovnávala během 12 týdnů léčby 2

perorální dávky přípravku Thelin (100 mg jedenkrát denně a 300 mg jedenkrát denně) s placebem.

Studie STRIDE-2, která trvala 18 týdnů a byla provedena u 246 pacientů, zahrnovala 4 léčebná

schémata: placebo jedenkrát denně, 50 mg Thelinu jedenkrát denně, 100 mg Thelinu jedenkrát denně a

otevřený pokus s bosentanem dvakrát denně (posuzovatel účinnosti zaslepený, podávání podle

schválené příbalové informace).

STRIDE-4 zahrnovala 98 pacientů randomizovaných do skupin užívajících sitaxentan sodný 50 mg

nebo 100 mg a nebo placebo 1x denně po 18 týdnů. Cílový parametr účinnosti u všech studií

obsahoval submaximální kapacitu při zátěži, funkční třídu dle WHO a Dobu do klinického zhoršení a

u STRIDE-1 hemodynamiku.

Pacienti trpěli středně závažnou až závažnou (funkční třída II-IV dle NYHA/WHO) PAH, která se

vyvinula z idiopatické plicní arteriální hypertenze (IPAH, známá rovněž jako primární plicní

hypertenze), z nemoce pojivové tkáně (CTD) nebo z vrozené srdeční choroby (CHD).

V těchto studiích byl sledovaný lék přidán k pacientově současné medikaci, která mohla obsahovat

kombinaci digoxinu, antikoagulancií, diuretik, kyslíku a vazodilatačních látek (např. blokátory

vápníkových kanálů, inhibitory ACE). Pacienti s preexistujícím onemocněním jater a pacienti

podstupující nekonvenční léčbu plicní arteriální hypertenze (např. iloprostem) byli vyloučeni.

Submaximální kapacita při zátěži: Byla stanovena měřením vzdálenosti ušlé za 6 minut (6minutový

“walk test”) ve 12. týdnu studie STRIDE-1 a 18. týdnu studie STRIDE-2 a STRIDE-4. Ve studiích

Přípavek již není registrován

STRIDE-1 a STRIDE-2 měla léčba přípravkem Thelin za následek signifikantní zvýšení zátěžové

kapacity. Nárůst ušlé vzdálenosti v celém souboru pacientů ve srovnání s výchozí hodnotou,

korigovaný o efekt placeba, byl 35 metrů (p=0,006; ANCOVA) ve studii STRIDE-1 a 31 metrů

(p<0,05; ANCOVA) ve studii STRIDE-2. Ve studii STRIDE-4 bylo u celého souboru pozorováno

statisticky nevýznamné průměrné zlepšení, korigované o efekt placeba, o 24,3 metrů (p=0,2078). Mezi

pacienty s PAH vzniklou v souvislosti s nemocemi pojivové tkáně ve studiích STRIDE-1 a STRIDE-2

byl pozorován statisticky významný rozdíl oproti placebu (37,73 metrů, p<0,05).

Hemodynamické parametry: Ve studii STRIDE-1 byly hodnoceny u pacientů z funkční třídy II i třídy

III. Ve srovnání s podáváním placeba vedlo podávání přípravku Thelin po dvanácti týdnech léčby (viz

níže) ke statisticky významnému zlepšení u plicní cévní rezistence (PVR) a srdečního indexu (CI).

Porovnání účinku léčby ve srovnání s výchozí hodnotou u PVR a CI ve 12. týdnu

podle funkčních tříd – STRIDE 1: sitaxentan 100 mg vs. placebo

funkční třída

Střední rozdíl oproti placebu (95% IS)

p-hodnota

PVR (dyn*s/cm

-124 (-222,7; -17,8)

0,032

-241,2 (-364,6; -136,4)

< 0,001

CI (l/min/m

0,5 (0,2; 0,8)

0,003

0,3 (0,1; 0,5)

0,015

Systémová cévní rezistence (-276 dyn*s/cm

(16 %)) se zlepšila po 12 týdnech léčby. Snížení

průměrného tlaku v plicnici o 3 mmHg (6%) nebylo statisticky významné.

Účinek Thelinu na konečný stav nemoci není znám.

Funkční třída: U léčby sitaxentanem sodným 100 mg bylo pozorováno snížení příznaků PAH.

Zlepšení ve funkční třídě bylo pozorováno napříč všemi studiemi (STRIDE-1, STRIDE-2 a STRIDE-

Dlouhodobé přežití: Pro léčbu sitaxentanem sodným nejsou k dispozici randomizované studie, které

by prokazovaly příznivý vliv na přežití,. Pacienti, kteří se zúčastnili studie STRIDE-2, byli však

způsobilí k tomu, aby byli zahrnuti do otevřených studií (STRIDE-2X a STRIDE-3). Sitaxentanem

sodným 100 mg bylo léčeno celkem 145 pacientů a jejich dlouhodobý status přežití byl hodnocen po

dobu nejméně 3 let. V celé této skupině pacientů byly Kaplanovy-Meierovy odhady přežití pro

pacienty po 1 roku léčby 96%, po 2 letech léčby 85% a po 3 letech léčby 78%. V podskupině pacientů

s PAH vzniklou v souvislosti s nemocemi pojivové tkáně byly odhady přežití u skupiny léčené

přípravkem Thelin podobné (98%, 78% resp. 67%). Odhady mohly být ovlivněny zavedením nové

nebo doplňkové léčby PAH, k čemuž došlo u 24 % pacientů ročně.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Sitaxentan sodný je po perorálním podání rychle absorbován. U pacientů s PAH je nejvyšších

plazmatických koncentrací dosahováno obvykle za 1-4 hodiny. Absolutní biologická dostupnost

Thelinu je v rozmezí 70 až 100 %. Při podávání spolu s velmi tučným jídlem se rychlost absorpce

) Thelinu snížila o 43 % a T

se prodloužil (dvojnásobný vzestup) ve srovnání se stavem

nalačno, ale rozsah absorpce byl stejný.

Distribuce

Sitaxentan sodný je z více než 99 % vázán na plazmatické proteiny, převážně albumin. Stupeň

navázání je v klinicky odpovídajícím rozmezí nezávislý na koncentraci. Sitaxentan sodný neproniká

do erytrocytů a zřejmě neprostupuje přes hematoencefalickou bariéru.

Přípavek již není registrován

Metabolismus a vylučování

Po perorálním podání zdravým dobrovolníkům je sitaxentan sodný dobře metabolizován. Nejběžnější

produkty metabolismu jsou nejméně 10krát méně účinné jakožto antagonisté ET

než sitaxentan sodný

ve standardním testu aktivity in vitro. In vitro je sitaxentan sodný metabolizován prostřednictvím

CYP2C9 a CYP3A4/5.

Studie in vitro, ve kterých byly použity lidské jaterní mikrozomy nebo primární hepatocyty, ukazují,

že sitaxentan sodný inhibuje CYP2C9 a v menší míře CYP 2C8, CYP2C19 a CYP3A4/5.

Přibližně 50-60 % perorální dávky je vylučováno močí, zbytek stolicí. Méně než 1 % dávky je

vylučováno v nezměněné aktivní podobě. Poločas celkového vylučování (t1/2) je 10 hodin.

Rovnovážného stavu je u dobrovolníků dosahováno do cca 6 dní.

Při opakovaném užívání doporučené dávky 100 mg jedenkrát denně nebyla pozorována neočekávaná

akumulace v plazmě. V dávkách 300 mg nebo vyšších má však nelineární farmakokinetika za

následek neúměrně vyšší plazmatické koncentrace sitaxentanu sodného.

Populační specifika

Na základě výsledků populační farmakokinetické analýzy a shromážděných farmakokinetických údajů

z několika studií bylo zjištěno, že pohlaví, rasa a věk neovlivňují klinicky významně farmakokinetiku

sitaxentanu sodného.

Poškození jaterní funkce

Vliv poškození jater na farmakokinetiku sitaxentanu sodného nebyl vyhodnocen. Viz bod 4.3.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

V studiích toxicity s opakovanou dávkou u myší, potkanů a psů byly v závislosti na dávce pozorovány

změny jater (hmotnost, centrilobulární hypertrofie, místy nekróza), indukce jaterních enzymů

metabolizujících léky a mírně snížené parametry červeného obrazu krevního. Při vysokých dávkách

bylo pozorováno v závislosti na dávce také prodloužení protrombinového času (PT) a aktivovaného

parciálního tromboplastinového času (APTT), a to význačně u potkanů, a koagulopatie (krvácení) u

potkanů a psů, avšak ne u myší. Význam těchto nálezů pro lidi není znám.

Testikulární tubulární atrofie byla pozorována u potkanů, ale ne u myší nebo u psů. Ve studii trvající

26 týdnů se vyskytla středně závažná až výrazná difuzní atrofie semenotvorných tubulů ve velmi nízké

frekvenci, zatímco na dávce závislá mírně zvýšená incidence minimální až mírné fokální atrofie byla

pozorována ve studii trvající 99 týdnů po dávkách 29x až 94x vyšších než se používají u lidí.

Reprodukční toxicita byla studována pouze u potkanů. Thelin neovlivnil fertilitu ani u samců, ani u

samic. Thelin by teratogenní v nejnižší dávce testované na potkanech. Tato dávka byla více než 30x

vyšší než dávka používaná u lidí. V závislosti na dávce docházelo k malformacím hlavy, úst, obličeje

a velkých krevních cév. Hodnota NOAEL nebyla stanovena.

Podávání Thelinu potkaním samičkám v pozdních stadiích gravidity a v období kojení snižovalo

přežití mláďat a bylo příčinou tubulární aplázie varlat a opožděného otevření pochvy při nejnižší

testované expozici (17- až 45násobek lidské expozice). Při vyšších dávkách v mateřském organismu

docházelo k výskytu velkých nebo abnormálně tvarovaných jater, opožděnému vývoji sluchové

funkce, opožděné separaci předkožky a snížení počtu implantovaných embryí.

Testy genetické toxikologie in vitro a in vivo neprokázaly klinicky relevantní genotoxický potenciál.

Thelin nebyl karcinogenní při podávání potkanům po 97-99 týdnů a při podávání p53(+/-) transgenním

myším po 6 mĕsíců.

Přípavek již není registrován

6

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Mikrokrystalická celulóza (E460)

Monohydrát laktózy

Hypromelóza (E464)

Sodná sůl karboxymethylškrobu

Magnesium-stearát (E470b)

Bezvodý hydrogenfosforečnan sodný (E339)

Askorbyl-palmitát (E304)

Dinatrium-edetát

Dihydrogenfosforečnan sodný (E339)

Potahová vrstva:

Kyselina stearová (E570b)

Hypromelóza (E464)

Mikrokrystalická celulóza (E460)

Oxid titaničitý (E171)

Žlutý oxid železitý – dehydrát (E172)

Červený oxid železitý – dehydrát (E172)

Talek (E553b)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

24 měsíců

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Hliníkové blistry v obalu z PVC/ACLARu/měkkého papíru, obsahující 14 tablet.

Krabičky obsahují 14, 28, 56 nebo 84 tablet.

Lahvičky z vysokohustotního polyetylenu (HDPE) obsahující 28 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Velká Británie

Přípavek již není registrován

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA

EU/1/06/353/001

EU/1/06/353/002

EU/1/06/353/003

EU/1/06/353/004

EU/1/06/353/005

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

10 Srpen 2006

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské

lékové agentury: http://www.ema.europa.eu/.

Přípavek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/474480/2010

EMEA/H/C/000679

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Thelin

sitaxentan sodný

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Thelin. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé

přípravky (CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání

rozhodnutí o registraci a doporučení ohledně podmínek pro používání přípravku Thelin.

Co je Thelin?

Thelin je léčivý přípravek obsahující léčivou látku sitaxentan sodný. Je k dispozici ve formě žlutých

až oranžových tablet ve tvaru tobolky (100 mg).

Na co se přípravek Thelin používá?

Přípravek Thelin se používá k léčbě dospělých (ve věku od 18 let) s plicní arteriální hypertenzí za

účelem zlepšení námahové kapacity (schopnosti vykonávat fyzickou aktivitu). Plicní arteriální

hypertenze je abnormálně vysoký krevní tlak v plicních tepnách. Přípravek Thelin se používá

u pacientů s onemocněním klasifikovaným jako funkční třída III. Označení „třída“ udává závažnost

onemocnění: „třída III“ znamená výrazné omezení fyzické aktivity. U přípravku Thelin byla

prokázána účinnost při léčbě plicní arteriální hypertenze bez zjištěné příčiny a plicní arteriální

hypertenze způsobené onemocněním pojivových tkání.

Jelikož počet pacientů s plicní arteriální hypertenzí je nízký, toto onemocnění se považuje za zřídka

se vyskytující a přípravek Thelin byl dne 21. října 2004 označen jako „léčivý přípravek pro vzácná

onemocnění“.

Tento lék je dostupný pouze na lékařský předpis.

Přípavek již není registrován

Jak se přípravek Thelin používá?

Podávání přípravku Thelin by mělo být zahájeno a sledováno pouze lékařem, který má zkušenosti

s léčbou plicní arteriální hypertenze. Přípravek se podává v dávce jedna tableta denně, pokud

možno vždy ve stejnou dobu. Toto je maximální dávka. Pokud se po 12 týdnech stav pacienta

zhorší, měl by lékař přehodnotit nasazenou léčbu.

Jak přípravek Thelin působí?

Plicní arteriální hypertenze je zeslabující onemocnění, při němž dochází k závažné konstrikci

(zúžení) krevních cév v plicích. To způsobuje vysoký krevní tlak v cévách, které přivádí krev

ze srdce do plic. Tento tlak snižuje množství kyslíku, který se může dostat do krve v plicích,

a fyzická aktivita je proto namáhavější.

Léčivá látka v přípravku Thelin, sitaxentan sodný, blokuje receptory hormonu s názvem endotelin–

1 (ET–1), což zapříčiňuje zužování krevních cév. Zablokováním účinku ET–1 umožňuje Thelin

dilataci (rozšíření) cév, čímž pomáhá snížit krevní tlak a zmírňuje příznaky.

Jak byl přípravek Thelin zkoumán?

Tři dávky přípravku Thelin (50, 100 a 300 mg) byly srovnávány s placebem (léčbou neúčinným

přípravkem) ve třech hlavních studiích zahrnujících 523 pacientů s plicní arteriální hypertenzí,

z nichž většina trpěla onemocněním třídy II nebo III. Studie zkoumala zlepšení námahové kapacity

sledováním změn v tom, jak daleko byli pacienti schopni dojít pěšky za šest minut po 12 až 18

týdnech léčby.

Jaký přínos přípravku Thelin byl prokázán v průběhu studií?

Ve zlepšování námahové kapacity byl přípravek Thelin účinnější než placebo. Před zahájením léčby

byli pacienti za šest minut schopni ujít přibližně 366 metrů. Po 12 až 18 týdnech se tato vzdálenost

prodloužila o 33 metrů u pacientů, kteří dostávali 100 mg přípravku Thelin, v porovnání s pacienty

užívajícími placebo. U pacientů s onemocněním třídy III se jednalo o přibližně 46 metrů.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Thelin?

Nejběžnějším vedlejším účinkem přípravku Thelin (zaznamenaným u více než 1 pacienta z 10) je

bolest hlavy. Úplný seznam vedlejších účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Thelin je uveden

v příbalových informacích.

Přípravek Thelin by neměly užívat osoby s možnou přecitlivělostí (alergií) na sitaxentan sodný nebo

na kteroukoli jinou složku přípravku. Přípravek nesmí používat pacienti, kteří trpí mírným až

závažným onemocněním jater nebo mají zvýšené hladiny některých jaterních enzymů. Pacientova

játra by měla být podrobena sledování před zahájením léčby i v jejím průběhu. Přípravek Thelin se

nesmí užívat spolu s cyklosporinem A (léčivým přípravkem používaným k léčbě lupénky

a revmatoidní artritidy a k prevenci odhojení transplantátů jater a ledviny). Přípravek Thelin nesmí

používat kojící ženy.

Opatrnosti je zapotřebí, užívá-li se přípravek Thelin současně s některými jinými léčivými

přípravky. Podrobnosti jsou uvedeny v příbalových informacích.

Thelin

EMEA/301941/2006

Strana 2/3

Přípavek již není registrován

Thelin

EMEA/301941/2006

Strana 3/3

Na základě čeho byl přípravek Thelin schválen?

Výbor CHMP dospěl k závěru, že přípravek Thelin prokázal účinnost, kterou lze u této třídy léčivých

přípravků očekávat. Tato účinnost však byla považována za dostatečnou pouze u pacientů

s onemocněním třídy III. Výbor proto rozhodl, že přínosy přípravku Thelin pro pacienty

s onemocněním třídy III převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby mu bylo uděleno rozhodnutí

o registraci.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného používání

přípravku Thelin?

Společnost, která přípravek Thelin vyrábí, poskytne lékařům a pacientům vzdělávací materiály

o tomto léčivém přípravku. Společnost rovněž zavede systém sledování vedlejších účinků přípravku

Thelin, podezření na interakce s jinými léky a vliv na těhotenství, která budou případně počata

u žen užívajících tento léčivý přípravek.

Další informace o přípravku Thelin:

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Thelin platné v celé Evropské unii dne

10. srpna 2006. Držitelem rozhodnutí o registraci je společnost Pfizer Limited. Registrace je platná

po dobu 5 let, přičemž poté může být obnovena.

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Thelin je k dispozici zde

Další informace o léčbě přípravkem Thelin naleznete v příbalových informacích (rovněž součástí

zprávy EPAR) nebo kontaktujte svého lékaře či lékárníka.

Shrnutí stanoviska k přípravku Thelin, vydaného Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná

onemocnění, je k dispozici zde

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 08-2010.

Přípavek již není registrován

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace