Cinqaero

País: Unió Europea

Idioma: búlgar

Font: EMA (European Medicines Agency)

Compra'l ara

ingredients actius:

Reslizumab

Disponible des:

Teva B.V.

Codi ATC:

R03DX08

Designació comuna internacional (DCI):

reslizumab

Grupo terapéutico:

Други системни лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища,

Área terapéutica:

астма

indicaciones terapéuticas:

Cinqaero е показан като допълнителна терапия при възрастни пациенти с тежки еозинофилна астма, недостатъчно добре контролирани въпреки високи дози инхалаторни кортикостероиди плюс друг лекарствен продукт за поддържащо лечение.

Resumen del producto:

Revision: 11

Estat d'Autorització:

упълномощен

Data d'autorització:

2016-08-15

Informació per a l'usuari

                26
Б. ЛИСТОВКА
27
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
CINQAERO 10 MG/ML КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
реслизумаб
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява CINQAERO и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложен CINQAERO
3.
Как се прилага CINQAERO
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате CINQAERO
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CINQAERO И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CINQAERO
CINQAERO съдържа активното вещество
реслизумаб, моноклонално антитяло,
вид протеин,
който разпознава и свързва специфично
прицелно вещество в тялото.
ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА CINQAERO
CINQAERO се използва за лечение на т
                
                Llegiu el document complet
                
              

Fitxa tècnica

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
CINQAERO 10 mg/ml концентрат за инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки милилитър от концентрата
съдържа 10 mg реслизумаб (reslizumab) (10 mg/ml).
Всеки флакон от 2,5 ml съдържа 25 mg
реслизумаб.
Всеки флакон от 10 ml съдържа 100 mg
реслизумаб.
Реслизумаб е хуманизирано
моноклонално антитяло, произведено от
миеломни клетки на
мишки (NS0) чрез рекомбинантна ДНК
технология.
Помощно вещество с известно действие
Всеки флакон от 2,5 ml съдържа 0,05 mmol (1,15 mg)
натрий.
Всеки флакон от 10 ml съдържа 0,20 mmol (4,6 mg)
натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
(стерилен концентрат)
Бистър до леко мътен, опалесцентен,
безцветен до бледожълт разтвор с pH 5,5.
Възможно е
наличие на протеинови частици.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
CINQAERO е показан за добавъчна терапия
при възрастни пациенти с тежка
еозинофилна
астма, недостатъчно контролирана
въпреки високите дози инхалаторни
кортикостероди плюс
други лекарствени продукти за
поддържащо лечение (вж. точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛ
                
                Llegiu el document complet
                
              

Documents en altres idiomes

Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari espanyol 26-05-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica espanyol 26-05-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública espanyol 02-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari txec 26-05-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica txec 26-05-2023
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari danès 26-05-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica danès 26-05-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública danès 02-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari alemany 26-05-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica alemany 26-05-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública alemany 02-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari estonià 26-05-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica estonià 26-05-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública estonià 02-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari grec 26-05-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica grec 26-05-2023
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari anglès 26-05-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica anglès 26-05-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública anglès 02-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari francès 26-05-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica francès 26-05-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública francès 02-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari italià 26-05-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica italià 26-05-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública italià 02-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari letó 26-05-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica letó 26-05-2023
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari lituà 26-05-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica lituà 26-05-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública lituà 02-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari hongarès 26-05-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica hongarès 26-05-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública hongarès 02-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari maltès 26-05-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica maltès 26-05-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública maltès 02-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari neerlandès 26-05-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica neerlandès 26-05-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública neerlandès 02-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari polonès 26-05-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica polonès 26-05-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública polonès 02-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari portuguès 26-05-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica portuguès 26-05-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública portuguès 02-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari romanès 26-05-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica romanès 26-05-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública romanès 02-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari eslovac 26-05-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica eslovac 26-05-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública eslovac 02-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari eslovè 26-05-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica eslovè 26-05-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública eslovè 02-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari finès 26-05-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica finès 26-05-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública finès 02-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari suec 26-05-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica suec 26-05-2023
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari noruec 26-05-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica noruec 26-05-2023
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari islandès 26-05-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica islandès 26-05-2023
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari croat 26-05-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica croat 26-05-2023

Cerqueu alertes relacionades amb aquest producte

Veure l'historial de documents