Cinqaero

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

16-12-2019

Активна съставка:
Reslizumab
Предлага се от:
Teva B.V.
АТС код:
R03DX08
INN (Международно Name):
reslizumab
Терапевтична група:
Други системни лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища,
Терапевтична област:
астма
Терапевтични показания:
Cinqaero е показан като допълнителна терапия при възрастни пациенти с тежки еозинофилна астма, недостатъчно добре контролирани въпреки високи дози инхалаторни кортикостероиди плюс друг лекарствен продукт за поддържащо лечение.
Каталог на резюме:
Revision: 9
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/003912
Дата Оторизация:
2016-08-15
EMEA код:
EMEA/H/C/003912

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

16-12-2019

Данни за продукта Данни за продукта - испански

16-12-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

02-09-2016

Листовка Листовка - чешки

16-12-2019

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

16-12-2019

Листовка Листовка - датски

16-12-2019

Данни за продукта Данни за продукта - датски

16-12-2019

Листовка Листовка - немски

16-12-2019

Данни за продукта Данни за продукта - немски

16-12-2019

Листовка Листовка - естонски

16-12-2019

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

16-12-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

02-09-2016

Листовка Листовка - гръцки

16-12-2019

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

16-12-2019

Листовка Листовка - английски

16-12-2019

Данни за продукта Данни за продукта - английски

16-12-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

02-09-2016

Листовка Листовка - френски

16-12-2019

Данни за продукта Данни за продукта - френски

16-12-2019

Листовка Листовка - италиански

16-12-2019

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

16-12-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

02-09-2016

Листовка Листовка - латвийски

16-12-2019

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

16-12-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

02-09-2016

Листовка Листовка - литовски

16-12-2019

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

16-12-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

02-09-2016

Листовка Листовка - унгарски

16-12-2019

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

16-12-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

02-09-2016

Листовка Листовка - малтийски

16-12-2019

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

16-12-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

02-09-2016

Листовка Листовка - нидерландски

16-12-2019

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

16-12-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

02-09-2016

Листовка Листовка - полски

16-12-2019

Данни за продукта Данни за продукта - полски

16-12-2019

Листовка Листовка - португалски

16-12-2019

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

16-12-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

02-09-2016

Листовка Листовка - румънски

16-12-2019

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

16-12-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

02-09-2016

Листовка Листовка - словашки

16-12-2019

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

16-12-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

02-09-2016

Листовка Листовка - словенски

16-12-2019

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

16-12-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

02-09-2016

Листовка Листовка - фински

16-12-2019

Данни за продукта Данни за продукта - фински

16-12-2019

Листовка Листовка - шведски

16-12-2019

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

16-12-2019

Листовка Листовка - норвежки

16-12-2019

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

16-12-2019

Листовка Листовка - исландски

16-12-2019

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

16-12-2019

Листовка Листовка - хърватски

16-12-2019

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

16-12-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - хърватски

02-09-2016

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

CINQAERO 10 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор

реслизумаб

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да Ви бъде приложено това лекарство, тъй

като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в

тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява CINQAERO и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да Ви бъде приложен CINQAERO

Как се прилага CINQAERO

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате CINQAERO

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява CINQAERO и за какво се използва

Какво представлява CINQAERO

CINQAERO е лекарство, съдържащо активното вещество реслизумаб, моноклонално антитяло,

вид протеин, който разпознава и свързва специфично прицелно вещество в тялото.

Как действа CINQAERO

CINQAERO блокира действието на интерлевкин-5 и намалява броя на еозинофилите в кръвта и

белите Ви дробове. Еозинофилите са бели кръвни клетки, участващи във възпалението при

астма. Интерлевкин-5 е протеин, произвеждан от Вашето тяло, който играе ключова роля във

възпалението при астма, като активира еозинофилите.

За какво се използва CINQAERO

CINQAERO се използва за лечение на тежка еозинофилна астма при възрастни пациенти (на

възраст 18 години и по-големи), когато състоянието не е достатъчно добре контролирано,

въпреки лечението с високи дози инхалаторни кортикостероиди заедно с друго лекарство за

астма. Еозинофилната астма е вид астма, при която пациентите имат твърде много еозинофили

в кръвта и белите дробове. CINQAERO се използва заедно с други лекарства за лечение на

астма (инхалаторни кортикостероиди плюс други лекарства за астма).

Какви са ползите от употребата на CINQAERO

CINQAERO намалява честотата на внезапни пристъпи на Вашата астма, помага Ви да дишате

по-добре и намалява симптомите Ви на астма.

2.

Какво трябва да знаете, преди да Ви бъде приложен CINQAERO

Не трябва да Ви бъде прилаган CINQAERO:

ако сте алергични към реслизумаб или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или медицинска сестра, преди да Ви бъде приложен CINQAERO:

ако имате паразитна инфекция или ако живеете в район, където паразитните инфекции са

чести, или ако пътувате до такъв регион, тъй като това лекарство може да отслаби

способността на Вашия организъм да се бори с определени видове паразитни инфекции.

Също така, говорете с Вашия лекар или медицинска сестра, когато Ви прилагат CINQAERO:

ако астмата Ви остане неконтролирана или се влоши по време на лечението с това

лекарство;

ако имате някой от симптомите на алергична реакция (напр. сърбеж, затруднено дишане,

хрипове, треска, тръпки, замаяност, главоболие, гадене, повръщане, коремен дискомфорт,

кожен обрив, зачервяване и подуване). При пациенти, получаващи това лекарство, са

възникнали сериозни алергични реакции (вижте точка "4. Възможни нежелани реакции")

Деца и юноши

Това лекарство НЕ е предназначено за употреба при деца и юноши на възраст под 18 години.

Други лекарства и CINQAERO

Трябва да кажете на Вашия лекар, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да

използвате други лекарства.

Това е особено важно:

ако получавате други лекарства, които влияят върху Вашата имунна система;

ако наскоро сте ваксинирани или смятате, че има вероятност да се наложи да Ви

ваксинират.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар, преди да Ви бъде приложено това лекарство.

Активното вещество в това лекарство може да премине в кърмата, но само през първите

няколко дни след раждането.

Шофиране и работа с машини

Малко вероятно е CINQAERO да повлияе способността Ви за шофиране и работа с машини.

CINQAERO съдържа натрий

Това лекарство съдържа натрий по-малко от 1 mmol (23 mg) на доза, т.е. практически не

съдържа натрий.

3.

Как се прилага CINQAERO

Винаги спазвайте указанията точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо,

попитайте Вашия лекар.

Дозата зависи от телесното Ви тегло. Вашият лекар ще изчисли точната доза за Вас.

Максималната доза е 3 mg на килограм телесно тегло. CINQAERO ще бъде прилаган на всеки

4 седмици. CINQAERO ще Ви бъде прилаган от Вашия лекар или медицинска сестра като

инфузия (капково) във вената. Инфузията ще отнеме около 20 до 50 минути.

Може да са необходими повече от една доза, преди да се подобрят симптомите на Вашата

астма.

Вашият лекар или медицинска сестра ще Ви наблюдават внимателно по време на и след

инфузията за признаци на алергична реакция.

Ако сте пропуснали Вашата доза CINQAERO по схема

Ако пропуснете една доза CINQAERO по схема, попитайте Вашия лекар кога да планирате

приложение на следваща доза.

Ако сте спрели употребата на CINQAERO

НЕ спирайте лечението със CINQAERO, освен ако Вашият лекар не Ви каже, дори ако се

чувствате по-добре. Прекъсването или спирането на лечението с това лекарство може да

причини възобновяване на симптомите на Вашата астма.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Сериозни нежелани реакции

Сериозни алергични реакции

Сериозни алергични реакции може да се появят нечесто (могат да засегнат до 1 на

100 души) по време на приема на CINQAERO или след това. Вашият лекар или

медицинска сестра ще Ви наблюдават внимателно за признаци на реакция. Уведомете

веднага

Вашия лекар или медицинска сестра, ако имате някой от симптомите на

алергична реакция (напр. сърбеж, затруднено дишане, хрипове, треска, тръпки,

замаяност, главоболие, гадене, повръщане, коремен дискомфорт, кожен обрив,

зачервяване и подуване).

Други нежелани реакции

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души)

Увеличаване на един ензим в кръвта Ви (креатинфосфокиназа в кръвта).

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души):

Болки в мускулите (миалгия).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска

сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете

също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване,

посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос

за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате CINQAERO

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

етикета след „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2°C-8°C). Да не се замразява.

Съхранявайте флакона в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте

лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа CINQAERO

Активно вещество реслизумаб.

Всеки милилитър от концентрата съдържа 10 mg реслизумаб (10 mg/ml). Всеки флакон от

2,5 ml съдържа 25 mg реслизумаб, а всеки флакон от 10 ml съдържа 100 mg реслизумаб.

Други помощни вещества: натриев ацетат, ледена оцетна киселина, захароза и вода за

инжекции.

Как изглежда CINQAERO и какво съдържа опаковката

CINQAERO е бистър до леко мътен, опалесцентен, безцветен до бледо жълт концентрат за

инфузионен разтвор (стерилен концентрат). Възможно е наличие на частици. CINQAERO се

доставя в стъклени флакони, съдържащи 2,5 ml или 10 ml.

CINQAERO се предлага в опаковки, съдържащи 1 или 2 флакона от 2,5 ml и в опаковки,

съдържащи 1 или 2 флакона от 10 ml.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Нидерландия

Производител

UAB Teva Baltics

Molėtų pl. 5

LT-08409 Vilnius

Литва

Merckle GmbH

Graf-Arco-Str. 3

89079 Ulm

Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB Teva Baltics

Tel: +370 5 266 0203

България

Актавис ЕАД

Teл: +359 2 489 95 85

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG,

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda

Tel: +353 51 321740

Deutschland

TEVA GmbH

Tel: +49 731 402 08

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 211 880 5000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97 007

España

Teva Pharma, S.L.U.

Tel: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 78 00

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Actavis Pharmaceuticals Iceland ehf.

Sími: +354 550 3300

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 02 89 17 98 1

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Τηλ: +30 211 880 5000

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 673 23 666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628500

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата: http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

CINQAERO се предлага като концентрат за инфузионен разтвор във флакон за еднократна

употреба. Инфузионният разтвор е предназначен само за интравенозно приложение след

разреждане и трябва да се приготвя, като се използва асептична техника, както следва:

Приготвяне на инфузионния разтвор

Извадете CINQAERO от хладилника. Не разклащайте флакона.

Преди употреба лекарственият продукт трябва да се прегледа визуално. Концентратът е

бистър до леко опалесцентен, безцветен до бледо жълт. В концентрата може да има

протеинови частици, които се виждат като полупрозрачни до бели аморфни частици,

някои от които може да изглеждат нишковидни. Това не е необичайно за протеиновите

разтвори. Концентратът не трябва да се използва, ако е оцветен (освен бледо жълт) или

ако в него има чужди частици.

Трябва да се използва подходяща спринцовка, за да се изтегли необходимото количество

концентрат от флакона(ите) (вижте точка 4.2 на Кратката характеристика на продукта).

Бавно инжектирайте съдържанието на спринцовката(ите) в инфузионния сак, съдържащ

50 ml инфузионен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%). Внимателно обърнете сака,

за да размесите разтвора. Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други

лекарствени продукти, освен инфузионен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%).

Концентратът не съдържа никакви консерванти. Всяко останало количество от

концентрата във флакона трябва да се изхвърли.

Препоръчва се инфузионният разтвор да се прилага веднага след приготвяне. Разтвори на

CINQAERO, разредени в инфузионен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%), могат да

бъдат съхранявани в хладилник при 2°C-8°C (или не над 25°C, ако разреждането е

направено при контролирани и валидирани асептични условия), на защитено от светлина

място за до 16 часа.

CINQAERO е съвместим с инфузионни сакове от поливинилхлорид (PVC) или

полиолефин (PO).

Указания за приложение

CINQAERO трябва да се прилага от медицински специалист, подготвен да овладее

реакции на свръхчувствителност, включително анафилаксия (вж. точка 4.4 на Кратка

характеристика на продукта). Пациентът трябва да бъде наблюдаван през цялото време,

докато продължава инфузията и за достатъчен период след това. Пациентите трябва да

бъдат инструктирани как да разпознават симптомите на сериозни алергични реакции.

Ако инфузионният разтвор е съхраняван в хладилник, оставете го да достигне стайна

температура (15°C-25°C).

Инфузионният разтвор трябва да се влива интравенозно в продължение на 20-50 минути.

Времето на инфузията може да варира в зависимост от общия обем, който трябва да се

влее.

Инфузионният разтвор не трябва да се влива едновременно в една и съща интравенозна

линия с други лекарствени продукти. Не са провеждани проучвания за физична и

биохимична съвместимост за оценка на едновременното приложение на реслизумаб с

други лекарствени продукти.

За инфузията трябва да се използва инфузионна система с вграден, стерилен,

непирогенен, филтър с ниско протеинно свързване (големина на порите 0,2 µm).

CINQAERO е съвместим с полиетерсулфон (PES), поливинилиден флуорид (PVDF),

найлон, целулозен ацетат (CA) вграден инфузионен филтър с ниско протеинно свързване.

След приключване на инфузията, промийте инфузионната система със стерилен

инфузионен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%), за да е сигурно, че е приложено

цялото количество CINQAERO инфузионен разтвор.

За указания за дозиране вижте точка 4.2 на Кратката характеристика на продукта.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се

изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на

нежелани реакции вижте точка 4.8.

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

CINQAERO 10 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки милилитър от концентрата съдържа 10 mg реслизумаб (reslizumab) (10 mg/ml).

Всеки флакон от 2,5 ml съдържа 25 mg реслизумаб.

Всеки флакон от 10 ml съдържа 100 mg реслизумаб.

Реслизумаб е хуманизирано моноклонално антитяло, произведено от миеломни клетки на

мишки (NS0) чрез рекомбинантна ДНК технология.

Помощно вещество с известно действие

Всеки флакон от 2,5 ml съдържа 0,05 mmol (1,15 mg) натрий.

Всеки флакон от 10 ml съдържа 0,20 mmol (4,6 mg) натрий.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Концентрат за инфузионен разтвор (стерилен концентрат)

Бистър до леко мътен, опалесцентен, безцветен до бледожълт разтвор с pH 5,5. Възможно е

наличие на протеинови частици.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

CINQAERO е показан за добавъчна терапия при възрастни пациенти с тежка еозинофилна

астма, недостатъчно контролирана въпреки високите дози инхалаторни кортикостероди плюс

други лекарствени продукти за поддържащо лечение (вж. точка 5.1).

4.2

Дозировка и начин на приложение

CINQAERO трябва да бъде предписан от лекар с опит в диагностицирането и лечението на

гореспоменатото показание (вж. точка 4.1).

Дозировка

CINQAERO се прилага като интравенозна инфузия веднъж на всеки четири седмици.

Пациенти под 35 kg или над 199 kg

Препоръчителната доза е 3 mg/kg телесно тегло. Необходимият обем (в ml) от флакона(ите)

трябва да се изчисли, както следва: 0,3 x телесното тегло на пациента (в kg).

Пациенти между 35 kg и 199 kg

Препоръчителната доза се достига, като се използва базираната на флакони схема на прилагане

в Таблица 1 по-долу. Препоръчителната доза е базирана на телесното тегло на пациента и

трябва да се коригира само при значителни промени в телесното тегло.

Таблица 1: Базирана на флакони схема* за пациенти с телесно тегло между 35 kg и 199 kg

Телесно тегло

(kg)

Обща доза реслизумаб

(mg)

Брой от всеки вид флакони**

Флакони с 10 ml

концентрат

(100 mg реслизумаб)

Флакони с 2,5 ml

концентрат

(25 mg реслизумаб)

35-41

42-49

50-58

59-66

67-74

75-83

84-91

92-99

100-108

109-116

117-124

125-133

134-141

142-149

150-158

159-166

167-174

175-183

184-191***

192-199***

* Тази схема на прилагане е базирана на максимална доза 3 mg/kg.

** Трябва да се използва номиналният обем на флаконите (10 ml или 2,5 ml за всеки флакон).

*** Няма проведени проучвания при пациенти с тегло над 188 kg.

Продължителност на лечението

CINQAERO е предназначен за дългосрочно лечение.

Поне веднъж годишно трябва да се взема решение за продължаване на терапията на базата на

тежестта на заболяването и нивото на контрола върху обострянията.

Пропусната доза

Ако е пропусната една инфузия на реслизумаб на планираната дата, приложението трябва да се

възобнови възможно най-скоро при назначената доза и схема на прилагане. Не трябва да се

взема двойна доза, за да се компенсира пропуснатата доза.

Специални популации

Старческа възраст

Има ограничени данни от употребата на реслизумаб при пациенти на възраст над 75 години. На

базата на подобна експозиция на реслизумаб, наблюдавана при пациенти на възраст над

65 години, в сравнение с пациенти на възраст от 18 до <65 години, не се препоръчва коригиране

на дозата (вж. точка 5.2).

Бъбречно увреждане

Не се налага коригиране на дозата при пациенти с бъбречно увреждане (вж. точка 5.2).

Чернодробно увреждане

Не се налага коригиране на дозата при пациенти с чернодробно увреждане (вж. точка 5.2).

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на CINQAERO при деца и юноши на възраст до 17 години не са

установени за показанието на CINQAERO. Липсват данни за деца на възраст до 11 години.

Наличните понастоящем данни при юноши от 12 до 17 години са описани в точки 4.8, 5.1 и 5.2,

но препоръки за дозировката не могат да бъдат дадени.

Начин на приложение

Интравенозно приложение.

CINQAERO е само за интравенозна инфузия. Той не трябва да се въвежда по подкожен,

перорален или интрамускулен път.

Подходящият обем CINQAERO трябва да се инжектира в инфузионен сак, съдържащ 50 ml

инфузионен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%).

След това разреденият лекарствен продукт трябва да се приложи като 20-50-минутна

интравенозна инфузия през стерилен, непирогенен, инфузионен филтър за еднократна употреба

с ниско протеиново свързване (0,2 µm). CINQAERO не трябва да се прилага като болус

инжекция или като неразреден концентрат.

Инфузията трябва да се прекрати веднага, ако пациентът получи реакция на

свръхчувствителност към реслизумаб или към някое от помощните вещества (вж. точка 4.4).

За указания относно разреждането на лекарствения продукт преди приложение вижте точка 6.6.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Реслизумаб не трябва да се използва за лечение на тежки обостряния на астма.

По време на лечението може да се появят свързани с астмата симптоми или обостряния на

астмата. Пациентите трябва да бъдат инструктирани да се посъветват с лекар, ако астмата им

остава неконтролирана или се влошава след започване на лечението.

Проследимост

За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и партидният

номер на приложения продукт трябва ясно да се записват.

Реакции на свръхчувствителност и реакции, свързани с приложението

Съобщава се за остри системни реакции, включително анафилактични реакции, във връзка с

приложение на реслизумаб (вж. точка 4.8). Тези нежелани реакции са наблюдавани по време на

или в рамките на 20 минути след завършване на инфузията. Пациентите трябва да бъдат

проследявани по време на или достатъчно дълго време след приложение на реслизумаб. При

поява на анафилактична реакция, приложението на реслизумаб трябва веднага да се прекрати и

да се проведе подходящо медицинско лечение; реслизумаб трябва да се спре окончателно (вж.

точка 4.3).

Паразитни (хелминтни) инфекции

Еозинофилите може да участват в имунологичния отговор към някои хелминтни инфекции.

Пациенти със съществуващи отпреди хелминтни инфекции трябва да бъдат лекувани преди

започване на лечение с реслизумаб. Ако пациентите са инфектирани, докато получават лечение

с реслизумаб и не отговорят на антихелминтното лечение, трябва да се помисли за временно

прекратяване на терапията.

Съдържание на натрий

Този лекарствен продукт съдържа натрий по-малко от 1 mmol (23 mg) на доза, т.е. практически

не съдържа натрий.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са провеждани официални клинични проучвания с реслизумаб за лекарствени

взаимодействия.

In vitro

данни показват, че е малко вероятно IL-5 и реслизумаб да повлияят

активността на CYP1A2, 3A4 и 2B6. На базата на свойствата на реслизумаб, не се очакват

междулекарствени взаимодействия. Резултатите от популациония фармакокинетичен анализ

потвърждават, че едновременната употреба както на левкотриенови антагонисти, така и на

системни кортикостероиди не повлиява фармакокинетиката на реслизумаб (вж. точка 5.2).

Резслизумаб не е проучван при пациенти, приемащи едновременно имуносупресивни

лекарствени продукти, различни от перорални кортикостероиди (ПОК); затова профилът на

безопасност и ефикасност на реслизумаб не е известен при тези пациенти.

Реслизумаб не е проучван при пациенти, получаващи живи ваксини. Липсват данни за

вторичното предаване на инфекция от лица, получаващи живи ваксини, на пациенти,

получаващи реслизумаб, или за повлияването от нови имунизации при пациенти, получаващи

реслизумаб.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Липсват или има ограничени данни (за изхода на по-малко от 300 случая на бременност) от

употребата на реслизумаб при бременни жени. Проучванията при животни не показват преки

или непреки вредни ефекти, свързани с репродуктивна токсичност. Като предпазна мярка е за

предпочитане да се избягва употребата на CINQAERO по време на бременност. Реслизумаб има

дълъг полуживот (вж. точка 5.2). Това трябва да се има предвид.

Кърмене

Не е известно дали реслизумаб се екскретира в кърмата. Наличните

фармакодинамични/токсикологични данни при животни показват екскреция на реслизумаб в

млякото. При хора, през първите няколко дни след раждането, може да преминат антитела в

новородените с кърмата. В този кратък период не може да се изключи риск за кърмачето. След

това, CINQAERO може да се използва в периода на кърмене, ако е подходящо.

Фертилитет

Липсват данни относно фертилитета при хора. Наличните неклинични данни не предполагат

ефект върху фертилитета.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

CINQAERO не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с

машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност

Най-често съобщаваните нежелани реакции по време на лечение са повишена

креатинфосфокиназа в кръвта, което е наблюдавано при приблизително 2% от пациентите.

Анафилактични реакции (вж. точка 4.4) са настъпили при по-малко от 1% от пациентите.

Делът на пациентите, които са преустановили участието си поради някаква нежелана реакция

по време на контролираните клинични проучвания е 5% и за двете групи - на лечение с

реслизумаб 3 mg/kg и на лечение с плацебо.

Списък на нежеланите реакции в табличен вид

Общо 2 195 пациенти са получили поне една доза реслизумаб. От тях, 1 006 пациенти с астма са

били с експозиция за най-малко 6 месеца, 759 с експозиция за най-малко 1 година и 237 с

експозиция за повече от 2 години (до 3 години). Съобщава се за следните нежелани реакции

при приложение на реслизумаб по време на плацебо-контролирани проучвания за астма, с

продължителност на лечението до 52 седмици, при доза 3 mg/kg, прилагана интравенозно

(1 028 пациенти). Нежеланите реакции са изброени по-долу в Таблица 2 по системо-органен

клас и честота (честотите са определени като: много чести (≥1/10), чести (≥1/100 до <1/10),

нечести (≥1/1 000 до <1/100), редки (≥1/10 000 до <1/1 000), много редки (<1/10 000), с

неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Таблица 2: Нежелани реакции

Системо-органен клас

Честота

Нежелани реакции

Нарушения на имунната

система

Нечести

Анафилактична реакция*

Нарушения на мускулно-

скелетната система и

съединителната тъкан

Нечести

Миалгия*

Изследвания

Чести

Повишена

креатинфосфокиназа в

кръвта*

*Вижте подточка “Описание на избрани нежелани реакции” по-долу

Описание на избрани нежелани реакции

Анафилактична реакция

По време на плацебо контролирани и открити проучвания за астма се съобщава за

анафилактична реакция като сериозна нежелана реакция, която се счита за свързана с

реслизумаб при 3-ма пациенти (0,19%). Тези реакции са наблюдавани по време на или в

рамките на 20 минути след завършване на инфузията на реслизумаб и са съобщени още при

втората доза реслизумаб. Те са отзвучали напълно при стандартното лечение без остатъчен

ефект. Проявите са включвали прояви от страна на кожата и лигавиците, диспнея, хрипове,

стомашно-чревни симптоми и втрисане. Тези случаи са довели до преустановяване на

лечението. Поради препокриване на признаците и симптомите, не е било възможно да се

направи разлика между анафилактична реакция, друга реакция на свръхчувствителност и

реакция, свързана с инфузията при всичките случаи (вж. точка 4.4).

Миалгия

При плацебо-контролираните проучвания за астма се съобщава за миалгия при 0,97% от

пациентите (10 от 1 028) в групата на лечение с реслизумаб 3 mg/kg, в сравнение с 0,55% от

пациентите (4 от 730) в плацебо-групата.

Повишена креатинфосфокиназа в кръвта

Повишенията на креатинфосфокиназата в кръвта са били преходни и безсимптомни и не са

довели до преустановяване на лечението.

Злокачествени заболявания

В плацебо-контролирани клинични проучвания, при 6 от 1 028 пациенти (0,6%), получаващи

3 mg реслизумаб, е имало поне едно съобщение за злокачествено заболяване, в сравнение с 2 от

730 пациенти (0,3%) в групата на лечение с плацебо. Злокачествените заболявания,

наблюдавани при пациентите на лечение с реслизумаб, са били с различен характер и без да

принадлежат към определен тъканен тип.

Педиатрична популация

Опитът при педиатрични пациенти е ограничен (вж. точка 5.1). Данните не показват разлика в

профила на безопасност на реслизумаб при педиатрични пациенти, в сравнение с този при

възрастни пациенти.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка

подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в

Приложение V.

4.9

Предозиране

Най-високата единична доза, приложена интравенозно, за която се съобщава, е 12,1 mg/kg и не

е имала клинични последствия за пациента. В случай на предозиране се препоръчва пациентът

да се проследява за признаци и симптоми на някакви нежелани реакции и да се проведе

подходящо симптоматично лечение.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Лекарства за лечение на обструктивни заболявания на

дихателните пътища, други лекарства за лечение на обструктивни заболявания на дихателните

пътища за системно приложение; ATC код: R03DX08

Механизъм на действие

Реслизумаб е хуманизирано моноклонално антитяло (IgG4, κ), насочено срещу човешкия

интерлевкин-5 (IL-5). Реслизумаб се свързва специфично с IL-5 и пречи на свързването на IL-5

с неговия повърхностноклетъчен рецептор. IL-5 е ключов цитокин за диференциацията,

съзряването, натрупването и активирането на човешките еозинофили. Реслизумаб свързва

човешкия IL-5 с афинитет в пикомоларни концентрации, като блокира неговата биологична

функция; следователно преживяемостта и активността на еозинофилите се намаляват.

Фармакодинамични ефекти

Ефект върху еозинофилите в храчката

Ефектът на реслизумаб при пациенти с астма и увеличен брой еозинофили в храчката (поне

3%) е оценен в 15-седмично, фаза 2, рандомизирано, двойносляпо, плацебо-контролирано

клиничнo проучване с приложение на реслизумаб 3 mg/kg. Еозинофилите в храчката са били

измервани в подгрупа от 38 възрастни пациенти в края на терапията. В това проучване,

процентът на еозинофилите в храчката е бил намален с 82% от средната изходна стойност

17,4% (стандартно отклонение: 15,9%) в края на терапията в групата на лечение с реслизумаб.

Ефект върху еозинофилите в кръвта

В клиничните Проучвания I и II с приложение на реслизумаб 3 mg/kg е наблюдаван намален

брой еозинофили след първата доза и той се е запазил през 52-те седмици на лечение без

признаци а тахифилаксия. В сборните данни, средният изходен брой еозинофили за групите на

лечение с плацебо и реслизумаб е 655 µl

(n=476) и 654 µl

(n=477), а на седмица 52 - 514 µl

(n=405) и 61 µl

(n=407). Стойностите на еозинофилите са започнали да се връщат към

изходните при онези пациенти, които са завършили 90-дневната оценка за проследяване

(394 µl

, n=36). Намаляването на еозинофилите в кръвта е било свързано с нивата на

реслизумаб.

Намаляването на броя на еозинофилите в кръвта с използване на реслизумаб при пациенти с

положителни резултати за антитела срещу реслизумаб не се различава от това при пациенти с

отрицателни резултати за антитела срещу реслизумаб.

Клинична ефикасност и безопасност

Общ преглед на клиничната ефикасност

Ефикасността на реслизумаб при еозинофилна астма (еозинофили в кръвта ≥400 µl

) e оценена

в три двойнослепи, плацебо-контролирани проучвания (Проучвания I до III) с продължителност

от 16 до 52 седмици, включващи 1 268 пациенти с умерена до тежка астма, неадекватно

контролирана със средно висока до висока доза инхалаторни кортикостероиди (ИКС) (най-

малко 440 μg флутиказонов пропионат дневно или еквивалентна), със или без други

контролери; предишна алергенна имунотерапия с постоянна доза е била допустима.

Проучвания I и II са били 52-седмични, рандомизирани, плацебо-контролирани проучвания при

пациенти с поне едно обостряне на астмата, налагащо употреба на системен кортикостероид

през последните дванадесет месеца. Поддържащо лечение с перорален кортикостероид (до

10 mg преднизононов еквивалент дневно) е било допустимо. Пациентите са получили или

13 дози плацебо, или реслизумаб 3 mg/kg, прилаган веднъж на всеки 4 седмици.

Проучване III е било 16-седмично, рандомизирано, плацебо-контролирано проучване. За това

проучване не е имало изискване за наличие на предишно обостряне на астмата. Поддържащо

лечение с перорален кортикостероид не е било допустимо. Пациентите са получили или четири

дози плацебо, или реслизумаб 0,3 mg/kg или 3 mg/kg, прилаган веднъж на всеки 4 седмици.

В Таблица 3 са представени демографските и изходните характеристики на Проучвания I, II и

III.

Таблица 3: Демографски и изходни характеристики на проучванията за астма I-III

Демографски или

изходни

характеристики

Проучване I

(n=489)

Проучване II

(n=464)

Проучване III

(n=315)

Демографски

характеристики

Възраст, средна в

години

46,65

46,97

43,89

Продължителност

на астмата, средна в

години

19,28

18,41

20,35

Белодробни

функционални

тестове

ФЕО

преди

прилагане на

бронходилататор,

среден предсказан

64,31

69,21

70,14

Брой еозинофили

Изходен среден

брой еозинофили в

кръвта (µl

Анамнеза за

обостряния

Среден брой

обостряния в

предходната година

1,99

1,94

2,03

Съотношение на

пациентите в стъпки

4 и 5 по GINA

c

GINA 4 (%)

GINA 5 (%)

<1

Пациенти с

рефрактерна астма

г

ФЕО

=форсиран експираторен обем за 1 секунда

NA=няма налични

Класификацията на GINA е базирана на дефиницията на Глобалната инициатива за астма

(Global Initiative for Asthma, GINA):

Пациентите от стъпка 4 по GINA са получавали средно висока до висока доза интравенозен

кортикостероид плюс друг контролер.

Пациентите от стъпка 5 по GINA са получавали допълнително, като добавка, поддържаща

доза перорален кортикостероид.

Процентът на пациентите с рефрактерна астма (базиран на дефиницията за рефрактерна астма

от работната среща на Американското торакално общество [American Thoracic Society,

/Европейското респираторно общество [European Respiratory Society, ERS

2000) от

Проучвания I и II е анализиран с

post hoc

анализ.

Проучвания I и II

Критерият за първична ефикасност и за двете проучвания, I и II, е била честотата на

обострянията на астмата за всеки пациент по време на 52-седмичния период на лечение. И при

двете проучвания обострянето на астмата е било определяно като влошаване на астмата, което

е наложило следващата медицинска интервенция:

1) употреба на системни кортикостероиди или увеличаване на употребата на интравенозни

кортикостероиди за 3 или повече дни, и/или

2) спешно лечение, свързано с астма, включително поне едно от следните: непланирана визита

при техния медицински специалист за лечение с небулизатор или друго спешно лечение за

превенция на влошаването на симптомите на астма; посещение в спешен кабинет за лечение,

свързано с астма; или хоспитализация, свързана с астма.

Обща популация

При проучвания I и II, пациентите, получаващи реслизумаб 3 mg/kg са имали значително

намаляване на обострянията на астмата (съответно 50% и 59%), в сравнение с плацебо (вж.

Таблица 4). Общото намаление е 54%.

Таблица 4: Честота на обострянията на астмата по време на 52-седмичния период на

лечение – Проучвания I и II, интегрирани данни (Проучвания I и II) за общата популация

и подгрупа 4 и 5 по GINA

Рамена на лечение

(n)

Честота на

обострянията на

астмата

а

намаление (%)

Данни по

проучвания

Проучване I

Реслизумаб 3 mg/kg

(n=245)

0,90

(p<0,0001)

Плацебо

(n=244)

1,80

Проучване II

Реслизумаб 3 mg/kg

(n=232)

0,86

(p<0,0001)

Плацебо

(n=232)

2,12

Интегрирани

проучвания I и II

Обща популация

Реслизумаб 3 mg/kg

(n=477)

0,84

(p<0,0001)

Плацебо

(n=476)

1,81

Подгрупа 4 и 5 по

GINA

Реслизумаб 3 mg/kg

(n=383)

95% ДИ

0,85

(0,64, 1,12)

Плацебо

(n=380)

95% ДИ

1,95

(1,50, 2,53)

Честота, преизчислена за стратифициращите фактори (употреба на перорални

кортикостероиди на изходно ниво и географски регион).

ДИ = Доверителен интервал

В подгрупата на пациентите, нуждаещи се от курсове на лечение с перорални кортикостероиди

за овладяване на обострянията на тяхната астма, е показано, че реслизумаб намалява честотата

на обострянията на астмата с 56% (p<0,0001) и 60% (p<0,0001), съответно в Проучване I и

Проучване II. При приложение на реслизумаб 3 mg/kg е наблюдавано намаляване на

обострянията на астмата, водещи до хоспитализация или посещение на спешен кабинет, което

не е статистически значимо (34% [p=0,2572] и 31% [p=0,4020], съответно в Проучване I и

Проучване II).

Делът на пациентите, които не са имали обостряне на астмата по време на 52-седмичния период

на лечение, е бил по-висок в групата на лечение с реслизумаб 3 mg/kg (62% и 75%) в сравнение

с групата на лечение с плацебо (46% и 55%), съответно в Проучвания I и II.

Пациенти с тежка еозинофилна астма

При Проучвания I и II с тежка еозинофилна астма са определени всички пациенти, попадащи в

стъпки 4 и 5 по GINA (умерена до висока доза интравенозен кортикостероид [≥ 440 µg

флутиказонов пропионат] плюс друг контролер, със или без поддържащо лечение с перорален

кортикостероид), с брой на еозинофилите в кръвта ≥400 µl

при започване на лечението. Една

група от 763 пациенти в рамките на Проучвания I и II е отговорила на този критерий;

първичният резултат за ефикасност е представен в Таблица 4. При интегрирани Проучвания I и

II пациентите, получаващи реслизумаб 3 mg/kg са имали значително намаляване на

обострянията на астмата (56% за подгрупа 4 и 5 по GINA), в сравнение с плацебо.

Ефектът на реслизумаб 3 mg/kg, прилаган веднъж на всеки 4 седмици върху вторичните крайни

точки, включително ФЕО

, резултата по Въпросника за качеството на живот при астма (Asthma

Quality of Life Questionnaire, AQLQ), резултата по Въпросника за контрол на астмата (Asthma

Control Questionnaire, ACQ), и резултата по Помощния индекс на симптомите на астма (Asthma

Symptom Utility Index, ASUI) допълнително потвърждава ефикасността на реслизумаб 3 mg/kg в

сравнение с плацебо. Подобрения са наблюдавани още на 4-тата седмица след първата доза

реслизумаб (в AQLQ на 16-та седмица) и са се запазили до седмица 52.

Резултатите за ФЕО

, ACQ иAQLQ са показани в Таблица 5 по-долу за общата популация и

подгрупа 4 и 5 по GINA.

Таблица 5: Разлика в резултатите от лечението и средна промяна от изходно ниво за

избрани вторични променливи на ефикасността – интегрирани данни (Проучвания I и II)

за общата популация и подгрупа 4 и 5 по GINA

Обща популация

Подгрупа 4 и 5 по GINA

Променлива

на

ефикасностт

а

а

В продължение

на 16 седмици

В продължение

на 52 седмици

В продължение

на 16 седмици

В продължение

на 52 седмици

ФЕО

(ml)

Средна разл.

(95% ДИ)

(p-стойност)

(73, 160)

(p<0,0001)

(66, 154)

(p<0,0001)

(94, 192)

(80, 179)

Средна разл.

(95% ДИ)

(p-стойност)

-0,232

(-0,325, -0,139)

-0,250

(-0,343, -0,156)

-0,321

(-0,424, -0.218)

-0,330

(-0,433, -0,226)

AQLQ

Средна разл.

(95% ДИ)

(p-стойност)

0,226

(0,094, 0,359)

(p=0,0001)

0,272

(0,155, 0.388)

(p=0,0001)

(0,151, 0,438)

0,346

(0,219, 0,473)

Стойностите представляват разликата в ефекта от лечението между плацебо и реслизумаб

3 mg/kg на базата на преизчислените средни стойности за посочения времеви период за всяка

група на лечение, с изключение на промяната в AQLQ до седмица 16 , което е първата

времева точка, в която е направена оценка по AQLQ.

ДИ = Доверителен интервал.

Пациенти с тежка рефрактерна еозинофилна астма

Реслизумаб предизвиква значително намаляване на обострянията на астмата в сравнение с

плацебо в рефрактерната популация (59%) и нерефрактерната популация (49%). Резултатите са

били подкрепени от вторичните крайни точки за ефикасност и са в съответствие с общата

популация.

Проучване III

Първичната крайна точка е била промяната във ФЕО

от изходно ниво в продължение на

16 седмици. В проучване III, пациентите, получаващи реслизумаб 3 mg/kg, са имали значително

по-големи повишения на ФЕО

от изходно ниво в сравнение с плацебо (разлика в ефекта от

лечението: 160 ml, p=0,0018). Отбелязани са подобрения във ФЕО

на 4-тата седмица след

първата доза реслизумаб.

Имуногенност

В плацебо контролирани проучвания фаза 3 с продължителност 16 до 52 седмици, са

забелязани анти-реслизумаб антитела с нисък титър, често преходни, при 53 от 983 пациенти с

астма (5%), получаващи реслизумаб при доза 3 mg/kg. В едно открито продължение на

проучването фаза 3 са забелязани анти-реслизумаб антитела с нисък титър, често преходни при

49 от 1 014 пациенти с астма (5%), които са получавали реслизумаб 3 mg/kg в продължение на

до 36 месеца. Оказва се, че системната експозиция на реслизумаб не се повлиява от анти-

реслизумаб антителата. Антителата нямат влияние върху клиничната фармакодинамика,

ефикасността или безопасността.

Етническа принадлежност

Популационният фармакокинетичен анализ показва, че фармакокинетиката на реслизумаб не се

различава значително между етническите групи (бели, чернокожи и азиатци). Има ограничени

данни при не-белите етнически популации.

Педиатрична популация

Европейската агенция по лекарствата отлага задължението за предоставяне на резултатите от

проучванията със CINQAERO в една или повече подгрупи на педиатричната популация при

астма (вж. точка 4.2 за информация относно употреба в педиатрията).

39 педиатрични пациенти с астма, от 12 до 17 години, са били рандомизирани да получават

реслизумаб 0,3 mg/kg, реслизумаб 3 mg/kg или плацебо като част от две 52-седмични

проучвания на обострянията (Проучвания I и II) и едно 16-седмично проучване на

белодробната функция (Проучване III). В Проучвания I и II пациентите е трябвало да имат най-

малко едно обостряне на астмата, наложило употреба на системен кортикостероид, в годината

преди включването в проучването. Обострянията на астмата са оценени само в проучванията на

обострянията (Проучвания I и II: реслизумаб 3 mg/kg [n=14] и плацебо [n=11]). Не е

наблюдаван лечебен ефект върху обострянията на астмата за тази възрастова група

(съотношение на честота на обострянията [реслизумаб/плацебо] - 2,09). Поради малкия размер

на извадката и дисбаланса в резултатите от анализа на подгрупите на изходно ниво, не може да

се направи заключение относно ефикасността при астма в педиатричната популация.

5.2

Фармакодинамични свойства

Пикови серумни концентрации от приблизително 80 µg/ml се наблюдават типично в края на

инфузията. Серумните концентрации на реслизумаб обикновено се понижават от пика по

бифазен начин. След многократни дози, серумните концентрации на реслизумаб се увеличават

приблизително 1,5- до 1,9-пъти. Не е отбелязано явно отклонение от пропорционалната на

дозата фармакокинетика на реслизумаб в дозовия интервал от 0,3 mg/kg до 3,0 mg/kg.

Вариабилността между отделните пациенти в пиковата и общата експозиция е приблизително

20-30%

На базата на популационен фармакокинетичен анализ е показано, че системната експозиция на

реслизумаб не се повлиява от циркулиращите анти-реслизумаб антитела.

Разпределение

Реслизумаб има обем на разпределение приблизително 5 l, което предполага минимално

разпределение в екстраваскуларните тъкани.

Биотрансформация

Също като при други моноклонални антитела се предполага, че реслизумаб се разгражда чрез

ензимна протеолиза до малки пептиди и аминокиселини. Тъй като реслизумаб се свързва с

разтворим таргет, очаква се линеен, не-таргетно-медииран клирънс.

Елиминиране

Клирънсът на реслизумаб е приблизително 7 ml/час. Реслизумаб има полуживот около 24 дни.

Специални популации

Старческа възраст

Фармакокинетиката на реслизумаб е била подобна при възрастни (на възраст 18-65 години;

n=759) и пациенти в старческа възраст (на възраст над 65 години; n=30).

Педиатрична популация

Диапазонът на системната експозиция при пациенти на възраст от 12 до по-малко от 18 години

(n=15) се припокрива с този при другите групи, въпреки че средната стойност е малко по-ниска

отколкото при възрастни пациенти (на възраст 18-65 години; n=759) и пациенти в старческа

възраст (на възраст над 65 години; n=30).

Пол

Фармакокинетиката на реслизумаб не се е различавала значително между мъже и жени.

Етническа принадлежност

Популационният фармакокинетичен анализ показва, че фармакокинетиката на реслизумаб не се

различава значително между етническите групи (бели, чернокожи и азиатци).

Чернодробно увреждане

Реслизумаб не е проучван при пациенти с чернодробно увреждане. Не се очаква директен ефект

на чернодробната функция върху фармакокинетиката на реслизумаб, защото антителата по

принцип се отделят чрез катаболизъм. В един популационен фармакокинетичен анализ

пациентите са класифицирани по изходни нива на чернодробната функция. Повечето пациенти

са имали нормални резултати от чернодробните функционални тестове (n=766, приблизително

95%) или умерено увеличени стойности от чернодробните функционални тестове (или, в

първия случай, общ билирубин над горната граница на нормата [ГГН], но по-нисък от или

равен на 1,5 пъти ГГН, или, във втория случай, аспартат аминотрансфераза по-висока от ГГН и

общ билирубин по-нисък от или равен на ГГН; n=35, приблизително 4%). Не е наблюдавана

значителна разлика във фармакокинетиката на реслизумаб сред тези групи.

Бъбречно увреждане

Реслизумаб е антитяло с молекулна маса 147 килодалтона и затова не се очаква да се

екскретира в урината. При популационния фармакокинетичен анализ повечето пациенти са

имали нормална бъбречна функция (изчислена скорост на гломерулна филтрация [estimated

glomerular filtration rate, eGFR) по-висока или равна на 90 ml/min/1,73 m

; n=294, приблизително

37%), леко бъбречно увреждане (eGFR 60-89 ml/min/1,73 m

; n=446, приблизително 56%), или

умерено бъбречно увреждане (eGFR 30-59 ml/min/1,73 m

; n=63, приблизително 8%). Не е

наблюдавана значима разлика във фармакокинетиката на реслизумаб сред тези групи според

бъбречната функция. Реслизумаб не е проучван при пациенти с тежко бъбречно увреждане или

бъбречно заболяване в последен стадий.

5.3

Предклинични данни за безопасност

Неклиничните данни не показват особен риск за хора на базата на конвенционалните

фармакологични проучвания за безопасност, проучвания за токсичност при многократно

прилагане, генотоксичност, канцерогенен потенциал, репродуктивна токсичност и токсичност

за развитието.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1

Списък на помощните вещества

Натриев ацетат трихидрат

Ледена оцетна киселина

Захароза

Вода за инжекции

6.2

Несъвместимости

Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти, с изключение на

посочените в точка 6.6.

6.3

Срок на годност

3 години

Разреден лекарствен продукт

Химическата и физическата стабилност по време на употреба са доказани при 2°C-8°C и при

25°C в инфузионен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) на защитено от светлина място за

до 16 часа.

От микробиологична гледна точка продуктът трябва да се използва веднага. Ако не се използва

веднага, периодът на използване и условията на съхранение преди употреба са отговорност на

потребителя и нормално не би трябвало да надхвърлят 16 часа при 2°C-8°C, освен ако

разреждането не е направено при контролирани и валидирани асептични условия.

6.4

Специални условия на съхранение

Да се съхранява в хладилник (2°C-8°C).

Да не се замразява.

Съхранявайте флакона в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

За условията на съхранение след разреждане на лекарствения продукт вижте точка 6.3.

6.5

Вид и съдържание на опаковката

2,5 ml концентрат във флакон от прозрачно стъкло тип I, затворен със запушалка от бутилова

гума с покритие от поли(етилен-ко-тетрафлуороетилен), покрита с алуминиева обкатка и бяло,

пластмасово отчупващо се капаче.

10 ml концентрат във флакон от прозрачно стъкло тип I, затворен със запушалка от бутилова

гума с покритие от поли(етилен-ко-тетрафлуороетилен), покрита с алуминиева обкатка и синьо

пластмасово отчупващо се капаче.

Опаковки:

1 флакон от 2,5 ml

2 флакона от 2,5 ml

1 флакон от 10 ml

2 флакона от 10 ml

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

6.6

Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

CINQAERO се предлага като концентрат за инфузионен разтвор във флакон за еднократна

употреба. Инфузионният разтвор е предназначен само за интравенозно приложение след

разреждане и трябва да се приготвя, като се използва асептична техника, както следва:

Приготвяне на инфузионния разтвор

Извадете CINQAERO от хладилника. Не разклащайте флакона.

Преди употреба лекарственият продукт трябва да се прегледа визуално. Концентратът е

бистър до леко мътен, опалесцентен, безцветен до бледо жълт. В концентрата може да

има протеинови частици, които се виждат като полупрозрачни до бели аморфни частици,

някои от които може да изглеждат нишковидни. Това не е необичайно за протеиновите

разтвори. Концентратът не трябва да се използва, ако е оцветен (освен бледо жълт) или

ако в него има чужди частици.

Трябва да се използва подходяща спринцовка, за да се изтегли необходимото количество

концентрат от флакона(ите) (вж. точка 4.2).

Бавно инжектирайте съдържанието на спринцовката(ите) в инфузионния сак, съдържащ

50 ml инфузионен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%). Внимателно обърнете сака,

за да размесите разтвора. Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други

лекарствени продукти, освен инфузионен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%).

Концентратът не съдържа никакви консерванти. Всяко останало количество от

концентрата във флакона трябва да се изхвърли.

Препоръчва се инфузионният разтвор да се прилага веднага след приготвяне. Разтвори на

CINQAERO, разредени в инфузионен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%), могат да

бъдат съхранявани в хладилник при 2°C-8°C (или не над 25°C, ако разреждането е

направено при контролирани и валидирани асептични условия), на защитено от светлина

място за до 16 часа.

CINQAERO е съвместим с инфузионни сакове от поливинилхлорид (PVC) или

полиолефин (PO).

Указания за приложение

CINQAERO трябва да се прилага от медицински специалист, подготвен да овладее

реакции на свръхчувствителност, включително анафилаксия (вж. точка 4.4). Пациентът

трябва да бъде наблюдаван през цялото време, докато продължава инфузията и за

достатъчен период след това. Пациентите трябва да бъдат инструктирани как да

разпознават симптомите на сериозни алергични реакции.

Ако инфузионният разтвор е съхраняван в хладилник, оставете го да достигне стайна

температура (15°C-25°C).

Инфузионният разтвор трябва да се влива интравенозно в продължение на 20-50 минути.

Времето на инфузията може да варира в зависимост от общия обем, който трябва да се

влее.

Инфузионният разтвор не трябва да се влива едновременно в една и съща интравенозна

линия с други лекарствени продукти. Не са провеждани проучвания за физична и

биохимична съвместимост за оценка на едновременното приложение на реслизумаб с

други лекарствени продукти.

За инфузията трябва да се използва инфузионна система с вграден, стерилен,

непирогенен филтър с ниско протеинно свързване (големина на порите 0,2 µm).

CINQAERO е съвместим с полиетерсулфон (PES), поливинилиден флуорид (PVDF),

найлон, целулозен ацетат (CA) вграден инфузионен филтър с ниско протеинно свързване.

След завършване на инфузията, промийте инфузионната система със стерилен

инфузионен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%), за да е сигурно, че е приложено

цялото количество CINQAERO инфузионен разтвор.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят

в съответствие с местните изисквания.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Нидерландия

8.

НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/16/1125/001 1 флакон от 10 ml

EU/1/16/1125/002 - 1 флакон от 2,5 ml

EU/1/16/1125/003 - 2 флакона от 10 ml

EU/1/16/1125/004 - 2 флакона от 2,5 ml

9.

ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА

УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 16 август 2016 г.

10.

ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската

агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/450050/2016

EMEA/H/C/003912

Резюме на EPAR за обществено ползване

Cinqaero

реслизумаб (reslizumab)

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Cinqaero. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча

разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да

предоставя практически съвети относно употребата на Cinqaero.

За практическа информация относно употребата на Cinqaero пациентите следва да прочетат

листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Cinqaero и за какво се използва?

Cinqaero e лекарство за астма, което се използва за лечение на възрастни с определен вид астма,

наречена еозинофилна астма. Използва се като добавъчна терапия при възрастни пациенти с

тежка еозинофилна астма, недостатъчно контролирана с комбинация от високи дози

кортикостероди, приемани чрез инхалации, плюс други лекарствени продукти за профилактика

на астма. Лекарственият продукт съдържа активното вещество реслизумаб (reslizumab).

Как се използва Cinqaero?

Cinqaero се отпуска по лекарско предписание и трябва да се предписва от лекари с опит в

лечението на еозинофилна астма. Лекарството се предлага под формата на концентрат за

приготвяне на разтвор за инфузия (капково) във вената. Препоръчителната доза е 3 mg на всеки

килограм телесно тегло. Инфузията трябва да се прилага веднъж на всеки четири седмици,

дотогава, докато се приема че пациентът има полза, и поне веднъж годишно лекарите трябва да

правят преоценка дали лечението да продължи. За повече информация вижте листовката.

Cinqaero

EMA/450050/2016x

Страница 2/3

Как действа Cinqaero?

При еозинофилна астма симптомите са свързани с наличието на твърде много от определен вид

бели кръвни клетки, наречени еозинофили, в кръвта и в слузта на белите дробове. Активното

вещество в Cinqaero — реслизумаб, е моноклонално антитяло, конструирано така, че да се

прикрепя към вещество, наречено интерлевкин-5, което стимулира растежа и активността на

еозинофилите. Чрез прикрепяне към интерлевкин-5 и блокиране на активността му Cinqaero

намалява броя на еозинофилите в кръвта и белите дробове. Това спомага за намаляване на

възпалението, в резултат на което пристъпите на астма намаляват и настъпва подобрение на

симптомите.

Какви ползи от Cinqaero са установени в проучванията?

Ползите от Cinqaero са показани в две основни проучвания, включващи 953 пациенти с

еозинофилна астма, които са недостатъчно добре контролирани от инхалаторни кортикостероиди

и други лекарства за астма, използвани за профилактика на болестта. Cinqaero е сравнен с

плацебо (несъдържаща активно вещество инфузия), като и двете са прилагани веднъж на

4 седмици в продължение на една година. Основната мярка за ефективност се основава на броя

на пристъпите (обострянията) на астмата по време на лечението. Пристъпите са наблюдавани при

32% от пациентите (151 от 477), на които е прилаган Cinqaero, в сравнение с 50% (237 от 476) от

тези, на които е прилагано плацебо. Освен това съществуват доказателства за подобряване на

функцията на белите дробове и симптомите на астмата и намаляване на броя на еозинофилите в

кръвта при пациенти, на които е прилаган Cinqaero. Подкрепящите данни предполагат, че

ползата се задържа до две години.

Какви са рисковете, свързани със Cinqaero?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Cinqaero (които е възможно да засегнат

приблизително 2 на 100 души) са повишаване на нивата на ензима креатин фосфокиназа в

кръвта (показател за възможно увреждане на мускулите). Анафилактичните (тежки алергични)

реакции може да засегнат не повече от 1 на 100 души.

За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции и ограничения, съобщени при

Cinqaero, вижте листовката.

Защо Cinqaero е разрешен за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията реши, че

ползите от Cinqaero са по-големи от рисковете и препоръча Cinqaero да бъде разрешен за

употреба в ЕС. Намаляването на пристъпите и подобрението на функцията на белите дробове,

наблюдавани при Cinqaero, се приемат за клинично значими, особено при пациенти, които не

могат да се контролират достатъчно с високи дози от инхалаторни кортикостероиди и друго

лекарство, използвано за профилактиката на астма. Като цяло лекарството се понася добре и са

въведени подходящи мерки за наблюдение и овладяване на рисковете.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Cinqaero?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Cinqaero, които да се

спазват от здравните специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика на

продукта и в листовката.

Cinqaero

EMA/450050/2016x

Страница 3/3

Допълнителна информация за Cinqaero

Пълният текст на EPAR за Cinqaero може да се намери на уебсайта на

Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. За

повече информация относно лечението с Cinqaero прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте вашия лекар или фармацевт.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация