Incresync

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

alogliptin, пиоглитазон

Предлага се от:

Takeda Pharma A/S

АТС код:

A10BD09

INN (Международно Name):

alogliptin, pioglitazone

Терапевтична група:

Drugs used in diabetes, Combinations of oral blood glucose lowering drugs

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Incresync is indicated as a second- or third-line treatment in adult patients aged 18 years and older with type-2 diabetes mellitus: , as an adjunct to diet and exercise to improve glycaemic control in adult patients (particularly overweight patients) inadequately controlled on pioglitazone alone, and for whom metformin is inappropriate due to contraindications or intolerance;, in combination with metformin (i. тройната комбинирана терапия) като допълнение към диета и физически упражнения за подобряване на гликемичния контрол при възрастни пациенти (в частност, пациенти с наднормено тегло) е неадекватен на тяхното максимално переносимой дозата на метформина и пиоглитазона. Освен това , Incresync може да се използва за да замени отделни хапчета alogliptin и пиоглитазон в тези възрастни пациенти на възраст на 18 и повече години с DM-2 вече е диабет, лекувани с тази комбинация. След започване на терапия с Incresync, пациентите трябва да се преразгледа след три до шест месеца, за да се оцени адекватността на отговорите на лечение (e. намаляване на показателите на HbA1c). При пациенти, които не показват адекватен отговор, трябва да спре да Incresync. В светлината на потенциалните рискове при продължително пиоглитазон терапия, се предписват лекарства трябва да се потвърди в следващите рутинни проверки, което е в полза на Incresync се запазват (виж раздел 4.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-09-19

Листовка

                44
Б. ЛИСТОВКА
45
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
INCRESYNC 12,5 MG/30 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
INCRESYNC 25 MG/30 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
INCRESYNC 25 MG/45 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
алоглиптин/пиоглитазон (alogliptin/pioglitazone)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Incresync и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Incresync
3.
Как да приемате Incresync
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Incresync
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА INCRESYNC И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Incresync 12,5 mg/30 mg филмирани таблетки
Incresync 25 mg/30 mg филмирани таблетки
Incresync 25 mg/45 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Incresync 12,5 mg/30 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа алоглиптинов
бензоат и пиоглитазонов хидрохлорид,
еквивалентно на
12,5 mg алоглиптин (alogliptin) и 30 mg
пиоглитазон (pioglitazone).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Всяка таблетка съдържа 121 mg лактоза
(като монохидрат).
Incresync 25 mg/30 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа алоглиптинов
бензоат и пиоглитазонов хидрохлорид,
еквивалентно на
25 mg алоглиптин (alogliptin) и 30 mg
пиоглитазон (pioglitazone).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Всяка таблетка съдържа 121 mg лактоза
(като монохидрат).
Incresync 25 mg/45 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа алоглиптинов
бензоат и пиоглитазонов хидрохлорид,
еквивалентно на
25 mg алоглиптин (alogliptin) и 45 mg
пиоглитазон (pioglitazone).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Всяка таблетка съдържа 105 mg лактоза
(като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Incres
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 09-09-2022
Листовка Листовка чешки 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 09-09-2022
Листовка Листовка датски 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 09-09-2022
Листовка Листовка немски 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 09-09-2022
Листовка Листовка естонски 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 09-09-2022
Листовка Листовка гръцки 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 09-09-2022
Листовка Листовка английски 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 09-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 04-10-2021
Листовка Листовка френски 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 09-09-2022
Листовка Листовка италиански 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 09-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 04-10-2021
Листовка Листовка латвийски 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 09-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 04-10-2021
Листовка Листовка литовски 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 09-09-2022
Листовка Листовка унгарски 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 09-09-2022
Листовка Листовка малтийски 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 09-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 04-10-2021
Листовка Листовка нидерландски 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 09-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 04-10-2021
Листовка Листовка полски 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 09-09-2022
Листовка Листовка португалски 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 09-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 04-10-2021
Листовка Листовка румънски 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 09-09-2022
Листовка Листовка словашки 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 09-09-2022
Листовка Листовка словенски 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 09-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 04-10-2021
Листовка Листовка фински 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 09-09-2022
Листовка Листовка шведски 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 09-09-2022
Листовка Листовка норвежки 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 09-09-2022
Листовка Листовка исландски 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 09-09-2022
Листовка Листовка хърватски 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 09-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 04-10-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите