Darunavir Krka

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
21-12-2021
Активна съставка:
дарунавир
Предлага се от:
KRKA, d.d., Novo mesto
АТС код:
J05AE10
INN (Международно Name):
darunavir
Терапевтична група:
Антивирусните медикаменти за подаване на заявления,
Терапевтична област:
ХИВ инфекции
Терапевтични показания:
400 и 800 mgDarunavir Krka, въведени съвместно с ниска доза ritonavir е посочено в комбинация с други антиретровирусными лекарствени средства за лечение на пациенти с човешкия имунодефицитен вирус (HIV-1 инфекция) . Крка darunavir 400 mg и 800 mg таблетки могат да се използват за осигуряване на подходяща доза, схеми за лечение на ХИВ-1 инфекция при възрастни и педиатрични пациенти на възраст от 3 години и не по-малко от 40 кг телесна маса, които:антиретровирусната терапия (арт)-горна наивност (виж раздел 4. Арт-опитните без съпротива darunavir, свързани с мутации (DRV-RAMS) и които в плазмата на РНК ХИВ-1 < 100 000 копия/мл и броя на cd4+ клетки ≥ 100 клетки х 106/l. Приемане на решение за започване на лечение с darunavir в такива арт-опитни пациенти, генотипическое тестване трябва да се ръководите при използване на darunavir (виж раздели 4. 2, 4. 3, 4. 4 и 5. Darunavir 600 мг Krka, въведени съвместно с ниска доза ritonavir е посочено в комбинация с други антиретровирусными лекарствени средства за лечение на
Каталог на резюме:
Revision: 7
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/004273
Дата Оторизация:
2018-01-26
EMEA код:
EMEA/H/C/004273

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
испански 21-12-2021
Листовка Листовка
чешки 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 21-12-2021
Листовка Листовка
датски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
датски 21-12-2021
Листовка Листовка
немски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
немски 21-12-2021
Листовка Листовка
естонски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 21-12-2021
Листовка Листовка
гръцки 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 21-12-2021
Листовка Листовка
английски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
английски 21-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 06-02-2018
Листовка Листовка
френски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
френски 21-12-2021
Листовка Листовка
италиански 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 21-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 06-02-2018
Листовка Листовка
латвийски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 21-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 06-02-2018
Листовка Листовка
литовски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 21-12-2021
Листовка Листовка
унгарски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 21-12-2021
Листовка Листовка
малтийски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 21-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 06-02-2018
Листовка Листовка
нидерландски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 21-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 06-02-2018
Листовка Листовка
полски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
полски 21-12-2021
Листовка Листовка
португалски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 21-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 06-02-2018
Листовка Листовка
румънски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 21-12-2021
Листовка Листовка
словашки 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 21-12-2021
Листовка Листовка
словенски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 21-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 06-02-2018
Листовка Листовка
фински 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
фински 21-12-2021
Листовка Листовка
шведски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 21-12-2021
Листовка Листовка
норвежки 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 21-12-2021
Листовка Листовка
исландски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 21-12-2021
Листовка Листовка
хърватски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 21-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 06-02-2018

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

Дарунавир Krka 400 mg филмирани таблетки

Дарунавир Krka 800 mg филмирани таблетки

дарунавир (darunavir)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То

може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като

Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, или фармацевт. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте

точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

Какво представлява Дарунавир Krka и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Дарунавир Krka

Как да приемате Дарунавир Krka

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Дарунавир Krka

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Дарунавир Krka и за какво се използва

Какво представлява Дарунавир Krka?

Дарунавир Krka съдържа активното вещество дарунавир. Дарунавир Krka представлява

антиретровирусно лекарство, което се използва за лечение на инфекция, причинена от

човешкия имунодефицитен вирус (ХИВ). То принадлежи към група лекарства, които се наричат

протеазни инхибитори. Дарунавир Krka действа, като намалява количеството на ХИВ във

Вашия организъм. Това ще подобри имунната Ви система и намалява риска от развитие на

заболявания, свързани с ХИВ инфекцията.

За какво се използва?

Дарунавир Krka 400 и 800 милиграма таблетки се използват за лечение на възрастни и деца (на

възраст 3 и повече години с тегло поне 40 килограма), които са заразени с ХИВ и

които не са използвали антиретровирусни лекарства преди това.

при определени пациенти, които преди това са приемали антиретровирусни лекарства

(Вашият лекар ще определи това).

Дарунавир Krka трябва да се приема в комбинация с ниска доза ритонавир и други анти-ХИВ

лекарства. Вашият лекар ще обсъди с Вас каква комбинация от лекарства е най-добра за Вас.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Дарунавир Krka Не приемайте

Дарунавир Krka

ако сте алергични към активното вещество или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6),

ако имате тежки чернодробни проблеми. Попитайте Вашия лекар, ако не сте сигурни

относно тежестта на чернодробното си заболяване. Може да е необходимо да се проведат

някои допълнителни изследвания.

Не комбинирайте Дарунавир Krka с никое от следните лекарства:

Ако приемате някое от тези лекарства, попитайте Вашия лекар за преминаване към друго

лекарство.

Лекарство

Предназначение на лекарството

Аванафил

за лечение на еректилна дисфункция

Астемизол или терфенадин

за лечение на алергични симптоми

Триазолам и перорално приложен (приет през

устата) мидазолам

за да Ви помогне да спите и/или за

облекчаване на безпокойството

Цизаприд

за лечение на някои стомашни заболявания

Колхицин (ако имате проблем с бъбреците

и/или черния дроб)

за лечение на подагра или фамилна

(наследствена) средиземноморска треска

Луразидон, пимозид, кветиапин или

сертиндол

за лечение на психични заболявания

Алкалоиди на моравото рогче като

ерготамин, дихидроерготамин, ергометрин и

метилергоновин

за лечение на мигренозно главоболие

Амиодарон, бепридил, дронедарон, ивабрадин,

хинидин,

ранолазин

за лечение на някои сърдечни нарушения,

например нарушение на сърдечния ритъм

Ловастатин, симвастатин и ломитапид

за понижаване на нивото на холестерола

Рифампицин

за лечение на някои инфекции като

туберкулоза

Комбинираният продукт

лопинавир/ритонавир

това лекарство против ХИВ принадлежи

към същия клас лекарства като Дарунавир

Krka

Елбасвир/гразопревир

за лечение на хепатит C инфекция

Алфузозин

за лечение на уголемена простата

Силденафил

за лечение на белодробна хипертония (високо

кръвно налягане в артериите на белите

дробове)

Дабигатран, тикагрелор

предотвратява слепването на тромбоцитите

при лечението на пациенти с анамнеза за

инфаркт

Налоксегол

за лечение на запек, предизвикан от опиоиди

Дапоксетин

за лечение на преждевременна еякулация

Домперидон

за лечение на гадене и повръщане

Не комбинирайте Дарунавир Krka с продукти, съдържащи жълт кантарион (Hypericum

perforatum).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Дарунавир Krka.

Дарунавир Krka не лекува ХИВ-инфекцията. Когато приемате това лекарство, Вие все още

може да предадете ХИВ, въпреки че рискът се понижава от ефективната антиретровирусна

терапия. Обсъдете с Вашия лекар необходимите предпазни мерки, за да избегнете инфектиране

на други хора.

Лицата, които приемат Дарунавир Krka, може въпреки това да развият инфекции или други

заболявания, свързани с ХИВ-инфекцията. Трябва редовно да посещавате Вашия лекар.

Лицата, които приемат Дарунавир Krka, може да получат кожен обрив. Обривът рядко е тежък

или потенциално животозастрашаващ. Моля, свържете се с Вашия лекар, ако получите обрив.

При пациенти, приемащи Дарунавир Krka и ралтегравир (за ХИВ инфекция), може да се появят

обриви (обикновено леки до умерени) по-често, отколкото при пациенти, приемащи

лекарствата поотделно.

Информирайте Вашия лекар за състоянието Ви ПРЕДИ и ПО ВРЕМЕ НА Вашето лечение

Уверете се, че сте проверили изложените по-долу точки и съобщете на Вашия лекар, ако някоя

от тях се отнася за Вас.

Уведомете Вашия лекар, ако преди сте имали проблеми с черния си дроб, включително

инфекция с хепатит В или С. Вашият лекар може да оцени колко тежко е чернодробното

Ви заболяване, преди да реши дали можете да приемате Дарунавир Krka.

Уведомете Вашия лекар, ако имате диабет. Дарунавир Krka може да повиши нивата на

захарта в кръвта.

Уведомете незабавно Вашия лекар, ако забележите някакви симптоми на инфекция

(например увеличени лимфни възли и треска). При някои пациенти с напреднала ХИВ-

инфекция и история на опортюнистични инфекции, признаците и симптомите на

възпаление от предишна инфекция могат да се появят скоро след започване на анти-ХИВ

лечението. Смята се, че тези симптоми се дължат на подобрение на имунния отговор на

организма, позволявайки му да се бори с инфекциите, които може да са били налице без

очевидни симптоми.

В допълнение към опортюнистичните инфекции може да настъпят също и автоимунни

нарушения (състояния, които настъпват, когато имунната система атакува здравата тъкан

на организма), след като започнете да приемате лекарства за лечение на ХИВ инфекцията.

Автоимунните заболявания може да възникнат много месеци след началото на лечението.

Ако забележите каквито и да е симптоми на инфекция или други симптоми, като

мускулна слабост, слабост започваща в ръцете и краката и преминаваща нагоре към

тялото, сърцебиене, треперене или свръхактивност, моля информирайте незабавно Вашия

лекар, за да потърси необходимото лечение.

Уведомете Вашия лекар, ако страдате от хемофилия. Дарунавир Krka може да повиши

риска от кървене.

Уведомете Вашия лекар, ако сте алергичен(а) към сулфонамиди (например

употребявани за лечение на някои инфекции).

Уведомете Вашия лекар, ако забележите някакви мускулно-скелетни проблеми. Някои

пациенти, приемащи комбинирана антиретровирусна терапия могат да развият костно

заболяване, наречено остеонекроза (умиране на костна тъкан предизвикано от липса на

кръвоснабдяване към костите). Продължителността на комбинираната

антиретровирусната терапия, употребата на кортикостероиди, консумацията на алкохол,

тежка имуносупресия, по-високия индекс на телесната маса, може да са някои от многото

рискови фактори за развитие на това заболяване. Признаците на остеонекроза са

скованост в ставите, болки в ставите (особено тазобедрената става, коляното, рамото) и

затруднения при движение. Ако забележите някои от тези симптоми, моля информирайте

Вашия лекар.

Хора в старческа възраст

Дарунавир Krka е използван при ограничен брой пациенти на възраст 65 или повече години.

Ако попадате в тази възрастова група, моля, обсъдете с Вашия лекар дали може да приемате

Дарунавир Krka.

Деца и юноши

Дарунавир Krka 400 или 800 милиграма таблетки не се употребява при деца на възраст под 3

години и тегло под 40 килограма.

Други лекарства и Дарунавир Krka

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други

лекарства.

Съществуват някои лекарства, които не трябва да се комбинират с Дарунавир Krka. Те са

изброени по-горе, под заглавието “Не комбинирайте Дарунавир Krka с никое от следните

лекарства:”.

В повечето случаи Дарунавир Krka може да се комбинира с анти-ХИВ лекарства,

принадлежащи към друг клас [например нуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза

(NRTI), ненуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза (NNRTI), CCR5 антагонисти и

инхибитори на сливането (FI)]. Дарунавир Krka с кобицистат или ритонавир не са изследвани с

всички протеазни инхибитори и не трябва да се приемат с други ХИВ протеазни инхибитори. В

някои случаи може да се наложи промяна в дозирането на другите лекарства. Следователно,

винаги съобщавайте на Вашия лекар, ако приемате други анти-ХИВ лекарства и следвайте

стриктно указанията на Вашия лекар кои лекарства могат да бъдат комбинирани.

Ефектите на Дарунавир Krka може да намалеят, ако приемате някое от следните лекарства.

Уведомете Вашия лекар, ако приемате:

-

Фенобарбитал, фенитоин (за предотвратяване на гърчове)

Дексаметазон (кортикостероид)

Ефавиренц (ХИВ инфекция)

Рифапентин, рифабутин (лекарства за лечение на някои инфекции като туберкулоза)

Саквинавир (ХИВ инфекция).

Ефектите на други лекарства може да бъдат повлияни, ако приемате Дарунавир Krka.

Уведомете

Вашия лекар, ако приемате:

-

Амлодипин, дилтиазем, дизопирамид, карведилол, фелодипин, флекаинид,лидокаин

метопролол, мексилетин, нифедипин, никардипин, пропафенон, тимолол, верапамил (за

сърдечни заболявания) тъй като терапевтичният ефект или нежеланите реакции на тези

лекарства може да се увеличат.

-

Апиксабан, иринотекан, ривароксабан, варфарин, клопидогрел (за намаляване

съсирването на кръвта) тъй като неговият терапевтичен ефект или нежелани реакции

може да се променят. Може да се наложи Вашият лекар да изследва кръвта Ви.

-

Естроген-базирани хормонални контрацептиви и хормонозаместителна терапия.

Дарунавир Krka може да намали тяхната ефективност. Когато се използват за контрол на

раждаемостта, се препоръчват алтернативни методи на нехормонална контрацепция.

-

Етинилестрадиол/дроспиренон. Дарунавир Krka може да повиши риска от повишаване на

нивата на калия от дроспиренон.

-

Аторвастатин, правастатин, розувастатин (които намаляват нивата на холестерола).

Рискът от увреждане на мускулната тъкан може да се увеличи. Вашият лекар ще прецени

кой режим за намаляване на холестерола е най-добър за Вашата конкретна ситуация.

-

Кларитромицин (антибиотик)

-

Циклоспорин, еверолимус, такролимус, сиролимус (за потискане на имунната Ви система)

тъй като може да се увеличат терапевтичният ефект или нежеланите реакции на тези

лекарствени продукти. Вашият лекар може да пожелае да проведе някои допълнителни

изследвания.

Кортикостероиди, включително бетаметазон, будезонид, флутиказон, мометазон,

преднизон, триамцинолон. Тези лекарства се използват за лечение на алергии, астма,

възпалителни заболявания на червата, възпалителни заболявания на кожата, очите,

ставите и мускулите, както и други възпалителни заболявания. Тези лекарства

обикновено се приемат през устата, инхалират се, инжектират се или се нанасят върху

кожата. Ако не може да се използват алтернативи, те трябва да се употребяват само след

медицински преглед и под строго наблюдение от Вашия лекар за нежелани реакции от

кортикостероидите.

-

Бупренорфин/налоксон (лекарства за лечение на зависимост от опиоиди)

-

Салметерол (лекарство за лечение на астма)

-

Артеметер/лумефантрин (комбинирано лекарство за лечение на малария)

-

Дазатиниб, еверолимус, иринотекан, нилотиниб, винбластин, винкристин (за лечение на

рак)

-

Силденафил, тадалафил, варденафил (за еректилна дисфункция или за лечение на

заболяване на сърцето и белите дробове, наречено белодробна артериална хипертония)

Глекапревир/пибрентазвир (за лечение на хепатит C инфекция)

Фентанил, оксикодон, трамадол (за лечение на болка)

Фезотеродин, солифенацин (за лечение на урологични нарушения).

Дозата на други лекарства може да се наложи да бъде променена, тъй като техният

терапевтичен ефект и нежеланите реакции или тези на Дарунавир Krka може да се променят

при комбиниране.

Уведомете Вашия лекар, ако приемате:

-

Алфентанил (инжекционен силен и кратко действащ аналгетик, който се използва за

хирургични процедури)

-

Дигоксин (за лечение на някои сърдечни заболявания)

-

Кларитромицин (антибиотик)

-

Итраконазол, изавуконазол, флуконазол, позаконазол, клотримазол (за лечение на

гъбични инфекции). Вориконазол трябва да се приема само след медицинска преценка

-

Рифабутин (срещу бактериални инфекции)

-

Силденафил, варденафил, тадалафил (при еректилна дисфункция или белодробна

хипертония)

-

Амитриптилин, дезипрамин, имипрамин, нортриптилин, пароксетин, сертралин,

тразодон (за лечение на депресия и тревожност)

-

Маравирок (за лечение на ХИВ инфекция)

-

Метадон (за лечение на зависимост от опиати)

-

Карбамазепин, клоназепам (за предотвратяване на гърчове или за лечение на някои

видове неврологична болка)

-

Колхицин (за лечение на подагра или фамилна (наследствена) средиземноморска треска)

-

Бозентан (за лечение на белодробна хипертония)

-

Буспирон, клоразепат, диазепам, естазолам, флуразепам, мидазолам, който се прилага

инжекционно, золдипем (седативни средства)

Перфеназин, рисперидон, тиоридазин (за лечение на психиатрични състояния)

Метформин (за лечение на диабет тип 2).

Това не е пълен списък на лекарствата. Уведомете Вашия лекар за всички лекарства, които

приемате.

Дарунавир Krka с храна и напитки

Вижте точка 3 “Как да приемате Дарунавир Krka”.

Бременност и кърмене

Уведомете незабавно Вашия лекар, ако сте бременна, планирате бременност или ако кърмите.

Бременни или кърмачки не трябва да приемат Дарунавир Krka с ритонавир, освен ако не е

изрично предписан от лекар. Бременни или кърмачки не трябва да приемат дарунавир с

кобицистат.

Препоръчва се жени, инфектирани с ХИВ, да не кърмят децата си, тъй като има вероятност

кърмачето да бъде инфектирано с ХИВ посредством кърмата, а от друга страна поради

неизвестния ефект на лекарството върху Вашето бебе.

Шофиране и работа с машини

Не работете с машини и не шофирайте, ако се чувствате замаян(а) след приема на Дарунавир

Krka.

3.

Как да приемате Дарунавир Krka

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал

Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия

лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Дори да се почувствате по-добре, не прекратявайте приема на Дарунавир Krka и ритонавир, без

да се консултирате с Вашия лекар.

След започване на терапията дозата или лекарствената форма не трябва да се променя и

терапията не трябва да се прекратява без указания от лекар.

Дарунавир Krka 400 и 800 милиграма таблетки трябва да се използват само за изграждането на

схема от 800 милиграма веднъж дневно.

Този продукт е наличен само като филмирани таблетки и следователно не е подходящ за

пациенти, които не могат да поглъщат целите таблетки, например за малки деца. За употреба

при тези пациенти трябва да се провери за по-подходящи лекарствени форми, съдържащи

дарунавир.

Доза за възрастни, които досега не са приемали антиретровирусни лекарства (Вашият

лекар ще определи това)

Обичайната доза Дарунавир Krka е 800 милиграма (2 таблетки, съдържащи 400 милиграма

Дарунавир Krka или 1 таблетка, съдържаща 800 милиграма Дарунавир Krka) веднъж дневно.

Трябва да приемате Дарунавир Krka всеки ден и винаги в комбинация със 100 милиграма

ритонавир, както и с храна. Действието на Дарунавир Krka не е ефективно без ритонавир и

храна. Трябва да се нахраните или да приемете лека храна 30 минути преди приема на Вашата

доза Дарунавир Krka и ритонавир. Видът на храната не е от значение. Дори да се почувствате

по-добре, не спирайте приема на Дарунавир Krka и ритонавир, без да се консултирате с Вашия

лекар.

Инструкции за възрастни

Приемайте две таблетки от 400 милиграма едновременно или една таблетка от 800

милиграма, веднъж дневно, всеки ден.

Приемайте Дарунавир Krka винаги заедно със 100 милиграма ритонавир.

Приемайте Дарунавир Krka с храна.

Гълтайте таблетките с течност, например с вода или мляко.

Приемайте останалите си лекарства за ХИВ, прилагани едновременно с Дарунавир Krka и

ритонавир, съгласно препоръките на Вашия лекар.

Доза за възрастни, които вече са приемали антиретровирусни лекарства (Вашият лекар

ще определи това)

Вие може да имате нужда от различна доза от Дарунавир Krka, която не може да се приложи с

таблетките от 400 или 800. Налични са други таблетки Дарунавир Krka с друго количество на

активното вещество.

Дозата е или:

800 милиграма Дарунавир Krka (2 таблетки, съдържащи 400 милиграма Дарунавир Krka

или 1 таблетка съдържаща 800 милиграма Дарунавир Krka) заедно със 100 милиграма

ритонавир веднъж дневно;

ИЛИ

600 милиграма Дарунавир Krka (1 таблетка, съдържаща 600 милиграма Дарунавир Krka)

заедно със 100 милиграма ритонавир два пъти дневно.

Моля, обсъдете с Вашия лекар коя е правилната доза за Вас.

Доза за деца на възраст 3 и повече години с ритонавир, с тегло поне 40 килограма, които

не са приемали антиретровирусни лекарства (лекарят на Вашето дете ще определи това)

Обичайната доза Дарунавир Krka е 800 милиграма (2 таблетки, съдържащи 400

милиграма Дарунавир Krka или 1 таблетка, съдържаща 800 милиграма Дарунавир Krka)

заедно със 100 милиграма ритонавир веднъж дневно.

Доза за деца на възраст 3 и повече години с ритонавир, с тегло поне 40 килограма, които

вече са приемали антиретровирусни лекарства (лекарят на Вашето дете ще определи

това)

Дозата е:

800 милиграма Дарунавир Krka (2 таблетки, съдържащи 400 милиграма Дарунавир Krka

или 1 таблетка, съдържаща 800 милиграма Дарунавир Krka) заедно със 100 милиграма

ритонавир веднъж дневно

ИЛИ

600 милиграма Дарунавир Krka (1 таблетка, съдържаща 600 милиграма Дарунавир Krka)

заедно със 100 милиграма ритонавир два пъти дневно.

Моля, обсъдете с Вашия лекар коя е правилната доза за Вас.

Указания за деца на възраст 3 и повече години с ритонавир, с тегло поне 40 килограма

Приемайте 800 милиграма Дарунавир Krka (2 таблетки, съдържащи 400 милиграма

Дарунавир Krka или 1 таблетка, съдържаща 800 милиграма Дарунавир Krka)

едновременно, веднъж дневно, всеки ден.

Приемайте Дарунавир Krka винаги заедно със 100 милиграма ритонавир.

Приемайте Дарунавир Krka с храна.

Гълтайте таблетките с течност, например вода или мляко.

Приемайте Вашите други лекарства за ХИВ, прилагани в комбинация с Дарунавир Krka и

ритонавир, както Ви е предписал Вашият лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Дарунавир Krka

Свържете се незабавно с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Ако сте пропуснали да приемете Дарунавир Krka

Ако установите това в рамките на 12 часа, трябва да вземете таблетките незабавно. Винаги ги

приемайте с ритонавир и храна. Ако забележите след 12 часа, тогава пропуснете този прием и

вземете следващите дози, както обикновено. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате

пропуснатата доза.

Ако повърнете след приема на Дарунавир Krka и ритонавир

Ако повърнете до 4 часа от приема на лекарството, трябва да вземете друга доза Дарунавир

Krka и ритонавир с храна възможно най-бързо. Ако повърнете повече от 4 часа след приема на

лекарството, не трябва да приемате друга доза Дарунавир Krka и ритонавир до следващото

обичайно планирано време.

Свържете с Вашия лекар, ако не сте сигурни какво да правите, ако пропуснете доза или

повърнете.

Не спирайте да приемате Дарунавир Krka, преди първо да се консултирате с Вашия

лекар.

Лекарствата против ХИВ може Ви накарат да се почувстватепо-добре. Дори, когато се

чувствате по- добре, не прекратявайте приема на Дарунавир Krka. Консултирайте се първо с

Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

По време на лечение за ХИВ може да настъпи увеличаване на теглото и на нивата на липидите

и глюкозата в кръвта. Това отчасти е свързано с възстановяването на здравето и начина на

живот, а по отношение на липидите в кръвта понякога е свързано и със самите лекарства за

ХИВ. Вашият лекар ще направи изследвания за тези промени.

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Информирайте Вашия лекар, ако развиете някоя от нежеланите реакции по-долу

Съобщава се за проблеми с черния дроб, които понякога може да са тежки. Вашият лекар

трябва да направи изследвания на кръвта преди да започнете лечението с Дарунавир Krka. Ако

имате хронична инфекция с хепатит B или C, Вашият лекар трябва да прави по-често кръвни

изследвания, защото при Вас има по-голяма вероятност от възникване на проблеми с черния

дроб. Говорете с Вашия лекар за признаците и симптомите, свързани с проблеми с черния дроб.

Някои от тях са пожълтяване на Вашата кожата или бялата част на очите Ви, тъмна урина (с

цвят на чай), изпражнения с много светъл цвят, гадене, повръщане, загуба на апетит или болка,

болка и неприятно усещанеотдясно под ребрата.

Кожен обрив (по-често когато се прилага в комбинация с ралтегравир), сърбеж. Обривът

обикновено е лек до умерен. Кожният обрив може също така да бъде симптом на рядко тежко

състояние. Важно е да говорите с Вашия лекар, ако получите обрив. Вашият лекар ще Ви

посъветва какво да правите при такива симптоми и дали Дарунавир Krka трябва да се спре.

Други тежки нежелани реакции са диабет (чести) и възпаление на панкреаса (нечести).

Много чести нежелани реакции (може да засегнат повече от 1 на 10 души)

диария.

Чести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 10 души)

повръщане, гадене, коремна болка или подуване, нарушение на храносмилането,

изпускане на газове

главоболие, уморяемост, замаяност, сънливост, скованост, изтръпване или болка в

дланите или стъпалата, загуба на сила, трудно заспиване.

Нечести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 100 души)

болка в гърдите, промени в електрокардиограмата, учестен сърдечен пулс,

намалена или неестествена чувствителност на кожата, усещане на „иглички” в

крайниците, нарушено внимание, загуба на паметта, проблеми с равновесието

затруднено дишане, кашлица, кръвотечение от носа, дразнене в гърлото

възпаление на стомаха или устата, киселини, гадене, сухота в устата, дискомфорт в

корема, запек, оригване

бъбречна недостатъчност, камъни в бъбреците, затруднено отделяне на урина, често или

прекомерно отделяне на урина, понякога през нощта

уртикария, тежък оток на кожата и други тъкани (най-често на устните или на очите),

екзема, обилно потене, нощно изпотяване, косопад, акне, лющеща се кожа, оцветяване на

ноктите

мускулни болки, мускулни крампи или слабост, болки в крайниците, остеопороза

отслабване на функцията на щитовидната жлеза. Това се установява с изследване на

кръвта

високо кръвно налягане, зачервяване на лицето

червени или сухи очи

треска, оток на долните крайници поради задържане на течности, неразположение,

раздразнителност, болка

симптоми на инфекция, херпес симплекс

еректилна дисфункция, уголемяване на гърдите

проблеми със съня, сънливост, депресия, тревожност, необичайни сънища, понижено

желание за секс

Редки нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 1000 души)

реакция, наречена DRESS [тежък обрив, който може да бъде придружен от висока

температура, умора, подуване на лицето или лимфните жлези, повишен брой на

еозинофилите (вид бели кръвни клетки), ефекти върху черния дроб, бъбреците или белите

дробове]

сърдечен удар, забавен сърдечен пулс, сърцебиене

нарушение на зрението

студени тръпки, неестествено усещане

чувство на обърканост и дезориентация, промени в настроението, безпокойство

прималяване, епилептични припадъци, промяна или загуба на вкуса

афти в устата, повръщане на кръв, възпаление на устните, сухи устни, обложен език

хрема

кожни лезии, суха кожа

скованост на мускулите или ставите, ставни болки със или без възпаление

промяна в някои стойности на Вашите кръвни клетки или биохимия. Това се установява с

резултатите от изследване на кръвта и/или урината. Вашият лекар ще Ви обясни това.

Например: висок брой на някои бели кръвни клетки.

Някои нежелани реакции са типични за анти-ХИВ лекарствата, които са от същата група както

Дарунавир Krka. Това са:

мускулни болки, чувствителност или слабост. В редки случаи тези мускулни нарушения

са били сериозни.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

ПриложениеV.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече

информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Дарунавир Krka

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката, след „Годен

до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Съхранявайте бутилката плътно затворена, за да предпазите от влага.

Срок на годност след първо отваряне: 3 месецa.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Дарунавир Krka

Активното вещество е дарунавир. Всяка филмирана таблетка съдържа 400 или 800

милиграма дарунавир.

Другите съставки са: микрокристална целулоза, кросповидон , хидроксипропилцелулоза,

колоиден безводен силициев диоксид, силисицирана микрокристална целулоза

(микрокристална целулоза, колоиден безводен силициев диоксид), магнезиев стеарат

(E470b) в ядрото на таблетката. Филмовото покритие на таблетката съдържа

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Дарунавир Krka 400 mg филмирани таблетки

Дарунавир Krka 800 mg филмирани таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Дарунавир Krka 400 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа 400 mg дарунавир (darunavir).

Дарунавир Krka 800 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа 800 mg дарунавир (darunavir).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирана таблетка (таблетка)

Дарунавир Krka 400 mg филмирани таблетки

Жълтеникаво-кафяви, овални, двойноизпъкнали филмирани таблетки, с гравирано означение S1

от едната страна. Размер на таблетката: 17 x 8,5 mm.

Дарунавир Krka 800 mg филмирани таблетки

Кафеникаво-червени, овални, двойноизпъкнали филмирани таблетки, с гравирано означение S3

от едната страна. Размер на таблетката: 20 x 10 mm.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Дарунавир Krka, прилаган едновременно с ниска доза ритонавир, е показан за употреба в

комбинация с други антиретровирусни лекарствени продукти, за лечение на пациенти с

инфекция, причинена от човешкия имунодефицитен вирус (HIV-1).

Дарунавир Krka 400 mg и 800 mg таблетки могат да се използват за прилагане на подходящи

дозови режими за лечение на HIV-1 инфекция при възрастни и педиатрични пациенти на

възраст 3 и повече години и с тегло поне 40 kg, при които:

досега не е прилагана антиретровирусна терапия (Antiretroviral therapy, ART) (вж.

точка 4.2);

е прилагана ART, без мутации, свързани с резистентност към дарунавир (darunavir

resistance associated mutations, DRV-RAMs) и с плазмени нива на HIV-1

РНК< 100 000 копия/ml и брой на CD4+ клетки ≥ 100 клетки x 10

/l. При взимането на

решение за започване на терапия с дарунавир при пациенти, преминали ART, употребата

на дарунавир се определя от изследване на генотипа (вж. точки 4.2, 4.3, 4.4 и 5.1).

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението трябва да бъде започнато от медицински специалист с опит в лечението на HIV

инфекция. След започване на лечение с дарунавир, пациентите трябва да се съветват да не

променят дозата, лекарствената форма или да не прекратяват терапията без да го обсъдят с

медицинския си специалист.

Профилът на взаимодействие на дарунавир зависи от това дали ритонавир се използва като

фармакокинетичен енхансер. Следователно, дарунавир може да има различни

противопоказания и препоръки за съпътстващо лечение, в зависимост от това дали

съединението е потенцирано с ритонавир (вж. точки 4.3, 4.4 и 4.5).

Дозировка

Дарунавир трябва винаги да се прилага перорално с ниска доза ритонавир като

фармакокинетичен енхансер и в комбинация с други антиретровирусни лекарствени продукти.

Следователно, преди започването на лечението с дарунавир, трябва да се направи справка с

Кратката характеристика на ритонавир.

Този продукт е наличен само като филмирани таблетки и по тази причина не е подходящ за

пациенти, които не могат да преглътнат таблетките цели, например малки деца. За употреба

при тези пациенти трябва да се потърсят по-подходящи лекарствени форми, съдържащи

дарунавир.

Възрастни пациенти, на които не е прилагана ART

Препоръчителната схема на прилагане е 800 mg веднъж дневно приемани с ритонавир 100 mg

веднъж дневно, приемани с храна. Таблетките Дарунавир Krka 400 mg или 800 mg могат да се

използват за изграждане на схема от 800 mg веднъж дневно.

Възрастни пациенти, които са лекувани преди това с ART

Препоръчителната схема на прилагане е както следва:

При пациенти, лекувани с ART, без мутации, свързани с резистентност към дарунавир

(DRV-RAMs)* при които плазмените нива на HIV-1 РНК са < 100 000 копия/ml и броя на

CD4+ клетките е ≥ 100 клетки х 10

/L (вж. точка 4.1) може да бъде използвана схема

800 mg веднъж дневно с ритонавир 100 mg веднъж дневно, приемани с храна. Таблетките

Дарунавир Krka 400 mg или 800 mg могат да се използват за изграждане на схема от

800 mg веднъж дневно.

При всички останали пациенти, лекувани с ART, или ако няма налично изследване на

генотипа на HIV-1, препоръчителната схема на прилагане е 600 mg със 100 mg ритонавир

два пъти дневно, приети с храна. Вижте Кратката характеристика на продукта за

Дарунавир Krka 600 mg таблетки.

*DRV-RAMs: V11I, V32I, L33F, I47V, I50V, I54M, I54L, T74P, L76V, I84V и L89V

Педиатрични пациенти, които не са лекувани с ART (на възраст от 3 до 17 години и с

минимално тегло 40 kg)

Препоръчителната схема на прилагане е 800 mg веднъж дневно със 100 mg ритонавир веднъж

дневно, приети с храна.

Педиатрични пациенти, на които е прилагана ART (на възраст от 3 до 17 години и с

минимално тегло 40 kg)

Препоръчителната схема на прилагане е както следва:

При пациенти, лекувани с ART, без DRV-RAMs*, при които плазмените нива на HIV-1

РНК са < 100 000 копия/ml и броя на CD4+ клетките е ≥ 100 клетки х 10

/L (вж. точка 4.1)

може да бъде използвана схема 800 mg веднъж дневно с ритонавир 100 mg веднъж

дневно, приемани с храна. Таблетките Дарунавир Krka 400 mg или 800 mg могат да се

използват за изграждане на схема от 800 mg веднъж дневно. Дозата на друг

фармакокинетичен енхансер, който трябва да се използва с дарунавир при деца на възраст

под 12 години, не е установена.

При всички останали пациенти, лекувани с ART, или ако няма налично изследване на

генотипа на HIV-1, препоръчителната схема на прилагане е описана в Кратката

характеристика на продукта Дарунавир Krka 600 mg таблетки.

* DRV-RAMs: V11I, V32I, L33F, I47V, I50V, I54M, I54L, T74P, L76V, I84V и L89V

Съвет при пропуснати дози

Ако дозата дарунавир веднъж дневно и/или ритонавир е пропусната до 12 часа от обичайното

време за прием, пациентът трябва да бъде инструктиран да приеме колкото е възможно по-

скоро с храна предписаната доза дарунавир и ритонавир. Ако са изминали повече от 12 часа от

обичайното време за прием, пропуснатата доза не трябва да се приема и пациентът трябва да

продължи по обичайната схема на приложение.

Тази препоръка се базира на полуживота на дарунавир при наличието на ритонавир и на

препоръчителния дозов интервал от приблизително 24 часа.

Ако пациент повърне до 4 часа след приема на лекарството, трябва да вземе друга доза

дарунавир с ритонавир с храна възможно най-скоро. Ако пациент повърне повече от 4 часа след

приема на лекарството, не трябва да приема друга доза дарунавир с ритонавир до следващото

обичайно планирано време.

Специални популации

Старческа възраст

За приложението при тази популация е налична ограничена информация и затова дарунавир

трябва да се прилага с повишено внимание в тази възрастова група (вж. точки 4.4 и 5.2).

Чернодробно увреждане

Дарунавир се метаболизира от чернодробната система. Не се препоръчва корекция на дозата

при пациенти с леко (Клас А по класификацията на Child-Pugh) или умерено (Kлас B по

класификацията на Child-Pugh) чернодробно увреждане, но дарунавир трябва да се прилага

внимателно при такива пациенти. Няма налични фармакокинетични данни при пациенти с

тежко чернодробно увреждане. Тежкото чернодробно увреждане може да доведе до

повишаване на експозицията на даруанвир и до влошаване на профила му на безопасност.

Следователно, дарунавир не трябва да се използва при пациенти с тежко чернодробно

увреждане (Kлас C по класификацията на Child-Pugh) (вж. точки 4.3, 4.4 и 5.2).

Бъбречно увреждане

При пациенти с бъбречно увреждане не се налага корекция на дозата на дарунавир/ритонавир

(вж. точки 4.4 и 5.2).

Педиатрична популация

Дарунавир Krka не трябва да се използва при деца

под 3 години поради съображения за безопасност (вж. точки 4.4 и 5.3), или

с тегло под 15 kg, тъй като дозата за тази популация не е установена при достатъчен

брой пациенти (вж. точка 5.1).

За препоръчителните дози при деца, вижте Кратката характеристика на продукта за Дарунавир

Krka 600 mg таблетки.

Бременност и след раждане

Не се налага корекция на дозата на дарунавир/ритонавир по време на бременност и след

раждане. Дарунавир/ритонавир може да се използва по време на бременност само ако

очакваната полза оправдава потенциалния риск (вж. точки 4.4, 4.6 и 5.2).

Лечението с дарунавир/кобицистат 800/150 mg по време на бременност води до ниска

експозиция на дарунавир (вж. точки 4.4 и 5.2). Затова терапия с дарунавир/кобицистат не

трябва да се започва по време на бременност, а жени, забременели по време на терапия с

дарунавир/кобицистат, трябва да преминат на алтернативна схема на лечение (вж. точки 4.4 и

4.6). Дарунавир/ритонавир може да се счита за алтернатива.

Начин на приложение

Пациентите трябва да се инструктират да приемат дарунавир с ниска доза ритонавир до 30

минути след като приключат с храненето. Видът на храната не оказва влияние върху

експозицията на дарунавир (вж. точки 4.4, 4.5 и 5.2).

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

Пациенти с тежко чернодробно увреждане (Клас С по класификацията на Child-Pugh).

Едновременното лечение с някой от следните лекарствени продукти поради възможността от

намаляване на плазмените концентрации на дарунавир, ритонавир и кобицистат и

възможността за загуба на терапевтичен ефект (вж. точки 4.4 и 4.5):

Отнася се за дарунавир, потенциран или с ритонавир или с кобицистат:

Комбинираният продукт лопинавир/ритонавир (вж. точка 4.5).

Силни индуктори на CYP3A рифампицин и растителни препарати, съдържащи жълт

кантарион (Hypericum perforatum). Едновременната употреба се очаква да понижи

плазмените концентрации на дарунавир, ритонавир и кобицистат, което може да доведе

до загуба на терапевтичен ефект и възможно развитие на резистентност (вж. точки 4.4 и

4.5).

Отнася се за дарунавир, потенциран с кобицистат, а не когато е потенциран с ритонавир:

Дарунавир, потенциран с кобицистат е по-чувствителен към CYP3A индукция отколкото

дарунавир, потенциран с ритонавир. Съпътстващо приложение със силни индуктори на

CYP3A е противопоказано, тъй като това може да намали експозицията на кобицистат и

дарунавир, което води до загуба на терапевтичен ефект. Силните индуктори на CYP3A

включват например карбамазепин, фенобарбитал и фенитоин (вж. точки 4.4 и 4.5).

Дарунавир, потенциран, както с ритонавир, така и с кобицистат, инхибира елиминирането на

активните вещества, чийто клирънс е силно зависим от CYP3A, което води до повишена

експозиция на едновременно приложения лекарствен продукт. Следователно съпътстващото

лечение с такива лекарствени продукти, за които увеличените плазмени концентрации са

свързани със сериозни и/или животозастрашаващи събития е противопоказано (отнася се за

дарунавир, потенциран, както с ритонавир, така и с кобицистат). Тези активни вещества

включват например:

алфузозин

амиодарон, бепридил, дронедарон, ивабрадин, хинидин, ранолазин

астемизол, терфенадин

колхицин, когато се използва при пациенти с бъбречно и/или чернодробно увреждане

(вж. точка 4.5)

ерго производни (например дихидроерготамин, ергометрин, ерготамин, метилергоновин)

елбасвир/гразопревир

цизаприд

дапоксетин

домперидон

налоксегол

луразидон, пимозид, кветиапин, сертиндол (вж. точка 4.5)

триазолам, мидазолам приложен перорално (за предпазните мерки при парентерално

приложение на мидазолам, вж. точка 4.5)

силденафил - когато се използва за лечение на белодробна артериална хипертония,

аванафил

симвастатин, ловастатин и ломитапид (вж. точка 4.5).

дабигатран, тикагрелор (вж. точка 4.5).

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Въпреки че е доказано, че ефективната вирусна супресия с ART значително намалява риска от

предаване по полов път, остатъчен риск не може да се изключи. Трябва да се вземат предпазни

мерки, в съответствие с националните указания, за да се предотврати предаване на инфекцията.

Препоръчва се редовно оценяване на вирусологичния отговор. В случай на липса или загуба на

вирусологичен отговор трябва да се направи изследване за резистентност.

Дарунавир трябва винаги да се прилага перорално с кобицистат или с ниска доза ритонавир

като фармакокинетичен енхансер и в комбинация с други антиретровирусни лекарствени

продукти (вж. точка 5.2). Преди започване на лечението с дарунавир трябва да се направи

справка с кратката характеристика на продукта ритонавир или на кобицистат.

Увеличението на дозата ритонавир спрямо препоръчителната в точка 4.2 не оказва значителен

ефект върху концентрациите на дарунавир. Не се препоръчва да се променя дозата на

ритонавир или на кобицистат.

Дарунавир се свързва предимно с α

-кисел гликопротеин. Това свързване с протеини е зависимо

от концентрацията, показателно за насищане на връзката. Следователно, не може да се изключи

протеиново изместване от лекарствени продукти, които се свързват във висока степен с α

киселия гликопротеин (вж. точка 4.5).

Пациенти, лекувани с ART – прилагане веднъж дневно

Дарунавир Krka, прилаган в комбинация с кобицистат или ниска доза ритонавир веднъж дневно

при пациенти, лекувани вече с ART, не трябва да се прилага при пациенти с една или повече

мутации, свързани с резистентност към дарунавир (DRV-RAM) или HIV-1 РНК ≥ 100 000

копия/ml или брой на CD4+ клетките < 100 клетки x 10

/L (вж. точка 4.2). Комбинации с

оптимизиран основен режим (optimized background regimen, OBR), различни от ≥ 2 нуклеозидни

инхибитори на обратната транскриптаза (NRTI), не са проучени в тази популация. Няма

достатъчно налични данни за пациенти с HIV-1 субтипове, различни от B (вж. точка 5.1).

Педиатрична популация

Не се препоръчва употребата на дарунавир при педиатрични пациенти на възраст под 3 години

или с тегло под 15 kg (вж. точки 4.2 и 5.3).

Бременност

Дарунавир/ритонавир може да се използва по време на бременност само ако очакваната полза

оправдава потенциалния риск. Изисква се повишено внимание при бременни жени със

съпътстващо лечение, което може допълнително да потисне експозицията на дарунавир (вж.

точки 4.5 и 5.2).

Лечението с дарунавир/кобицистат 800/150 mg веднъж дневно по време на втория и третия

триместър води до ниска експозиция на дарунавир, с намаляване нивата на C

с около 90%

(вж. точка 5.2). Нивото на кобицистат намалява и е възможно да не бъде постигната достатъчна

степен на потенциране. Значително понижената експозиция на дарунавир може да доведе до

вирусологичен неуспех и повишен риск от предаване на HIV инфекцията от майката на детето.

Затова терапия с дарунавир/кобицистат не трябва да се започва по време на бременност, а жени,

забременели по време на терапия с дарунавир/кобицистат, трябва да преминат на алтернативна

схема на лечение (вж. точки 4.2 и 4.6). Дарунавир, приложен с ниска доза ритонавир, може да

се счита за алтернатива.

Старческа възраст

Тъй като за употребата на дарунавир при пациенти на възраст 65 и повече години е налична

ограничена информация, трябва да се внимава при предписването на дарунавир на пациенти в

старческа възраст, което е отражение на по-голямата честота на понижена чернодробна

функция и съпътстващи заболявания или друга терапия (вж. точки 4.2 и 5.2).

Тежки кожни реакции

В хода на дарунавир/ритонавир програмата за клинично разработване (N=3 063) при 0,4% от

пациентите се съобщава за тежки кожни реакции, които може да са придружени с треска и/или

повишаване на стойностите на трансаминазите. В редки случаи (< 0,1%) се съобщава за

лекарствен обрив с еозинофилия и системни симптоми (Drug Rash with Eosinophilia and

Systemic Symptoms, DRESS) и синдром на Stevens- Johnson, а по време на постмаркетинговия

опит се съобщава за токсична епидермална некролиза и остра генерализирана екзантематозна

пустулоза. Лечението с дарунавир трябва да бъде незабавно преустановено, в случай че се

появят признаци или симптоми на тежки кожни реакции. Те може да включват, но без да се

ограничават до: тежък обрив или обрив, придружен с треска, общо неразположение, умора,

мускулни или ставни болки, мехури, лезии в устната кухина, конюнктивит, хепатит и/или

еозинофилия.

Обриви се появяват по-често при пациенти, на които е прилагано антиретровирусно лечение и

които получават терапевтични схеми, съдържащи дарунавир/ритонавир и ралтегравир, в

сравнение с пациенти, получаващи дарунавир/ритонавир без ралтегравир или ралтегравир без

дарунавир (вж. точка 4.8).

Дарунавир съдържа сулфонамидна група. Дарунавир трябва да се използва внимателно при

пациенти с известна алергия към сулфонамиди.

Хепатотоксичност

При употребата на дарунавир се съобщава за случаи на лекарствено индуциран хепатит

(например остър хепатит, цитолитичен хепатит). В хода на дарунавир/ритонавир програмата за

клинично разработване (N=3 063) при 0,5% от пациентите, лекувани с комбинирана

антиретровирусна терапия (combination antiretroviral therapy, CART) с даруанвир/ритонавир, се

съобщава за случаи на хепатит. При пациенти с предварително съществуваща чернодробна

дисфункция, включително и хроничен активен хепатит В или С, съществува повишен риск от

нарушена чернодробна функция, в това число тежки и потенциално фатални чернодробни

нежелани реакции. В случай на съпътстваща антивирусна терапия за хепатит В или С, моля

прочетете съответната продуктова информация за тези лекарствени продукти.

Преди започване на терапия с дарунавир, прилаган в комбинация с кобицистат или ниска доза

ритонавир трябва да се проведат подходящи лабораторни изследвания и пациентите трябва да

се следят по време на лечението.

Трябва да се предвиди често проследяване на стойностите на AST/ALT, при пациенти с

установен хроничен хепатит, цироза или при пациенти, чиито стойности на трансаминазите са

завишени преди лечението, особено през първите няколко месеца от терапията с дарунавир,

прилаган в комбинация с кобицистат или ниска доза ритонавир.

При наличието на данни за поява на ново или влошаване на съществуващо чернодробно

заболяване (клинично значимо повишаване на стойностите на чернодробните ензими и/или

симптоми като умора, анорексия, гадене, жълтеница, тъмна урина, болезненост на черния дроб,

хепатомегалия) при пациенти, лекувани с дарунавир, прилаган в комбинация с кобицистат или

ниска доза ритонавир, трябва да се вземе своевременно решение за прекъсване или

прекратяване на лечението.

Пациенти със съпътстващи заболявания

Чернодробно увреждане

Безопасността и ефикасността на дарунавир не са установени при пациенти с тежки основни

чернодробни нарушения и следователно е противопоказан при пациенти с тежко чернодробно

увреждане.

Поради повишаването на плазмената концентрация на несвързания дарунавир, дарунавир

трябва да бъде използван внимателно при пациенти с леко до умерено чернодробно увреждане

(вж. точки 4.2, 4.3 и 5.2).

Бъбречно увреждане

Няма специални предупреждения или необходимост от коригиране на дозата на

дарунавир/ритонавир при пациенти с бъбречно увреждане. Тъй като дарунавир и ритонавир се

свързват във висока степен с плазмените протеини, малко вероятно е те да бъдат отстранени в

значителна степен при хемодиализа или перитонеална диализа. Ето защо, не се изискват

специални предпазни мерки или коригиране на дозата при тези пациенти (вж. точки 4.2 и 5.2).

Кобицистат не е проучен при пациенти на диализа, затова не може да се направи препоръка за

използването на дарунавир/кобицистат при тези пациенти (вж. точка 4.2).

Кобицистат понижава изчисления креатининов клирънс в резултат на потискане на тубулната

секреция на креатинина. Това трябва да се вземе под внимание, ако дарунавир се прилага

едновременно с кобицистат при пациенти, при които изчисления креатининов клирънс се

използва за корекция на дозите на едновременно приложените лекарствени продукти (вж. точка

4.2 и КХП на кобицистат).

Наличните понастоящем данни не са достатъчни за определяне дали едновременното

приложение на тенофовир дизопроксил и кобицистат се свързва с по-голям риск от бъбречни

нежелани реакции в сравнение със схеми, които включват тенофовир дизопроксил без

кобицистат.

Пациенти, страдащи от хемофилия

Съобщава се за увеличено кървене, включително спонтанни кожни хематоми и хемартроза при

пациенти, страдащи от хемофилия тип А и тип В и лекувани с протеазни инхибитори. При

някои пациенти е прилаган допълнително фактор VІІІ. При повече от половината от

съобщаваните случаи, лечението с протеазни инхибитори е продължено или е започнато

отново, ако е било прекъснато. Предполага се съществуването на причинно-следствена връзка,

въпреки че механизмът на действие не е изяснен. Следователно пациентите, страдащи от

хемофилия, трябва да бъдат предупредени за вероятността от увеличено кървене.

Тегло и метаболитни параметри

По време на антиретровирусна терапия може да настъпи увеличаване на теглото и на нивата на

липидите и глюкозата в кръвта. Такива промени до известна степен могат да бъдат свързани с

контрола на заболяването и начина на живот. Относно липидите, в някои случаи има

доказателства за ефект на лечението, докато относно увеличаването на теглото, няма твърди

доказателства, които да свързват това с някакво конкретно лечение. За проследяване на

липидите и глюкозата в кръвта се прави справка с установените насоки за лечение на HIV.

Липидните нарушения трябва да се лекуват по клинично подходящ начин.

Остеонекроза

Въпреки че етиологията се смята за многофакторна (включително употребата на

кортикостероиди, консумацията на алкохол, тежка имуносупресия, по-висок индекс на

телесната маса), случаите на остеонекроза са съобщавани особено при пациенти с напреднало

HIV заболяване и/или продължително приложение на CART. Пациентите трябва да се

посъветват да потърсят лекарска консултация ако имат ставни болки, скованост на ставите или

затруднения при движение.

Възпалителен синдром при имунно възстановяване

При инфектирани с HIV пациенти с тежка имунна недостатъчност, към момента на започване

на CART може да възникне възпалителна реакция към асимптомни или

резидуланиопортюнистични патогени, която да доведе до сериозни клинични състояния или

влошаване на симптомите. Обикновено, подобни реакции са наблюдавани в рамките на първите

седмици или месеци след началото на CART. Съответни примери са ринит, причинен от

цитомегаловирус, генерализирани и/или огнищни микобактериални инфекции и пневмония,

причинена от Pneumocystis jiroveci (по-рано известна като Pneumocystis carinii). Всички

възпалителни симптоми трябва да бъдат оценени и ако е необходимо да бъде назначено

лечение. В допълнение, реактивиране на херпес симплекс и херпес зостер е наблюдавано в

клинични проучвания с дарунавир, прилаган съвместно с ниска доза ритонавир.

В условията на имунно възстановяване сe съобщава също за развитие на автоимунни

нарушения (като болест на Graves и автоимунен хепатит); обаче, времето до настъпването им,

което се съобщава е по- променливо и тези събития може да се случат много месеци след

започване на лечението (вж. точка 4.8).

Взаимодействие с лекарствени продукти

Проведени са няколко проучвания за взаимодействие с дарунавир при дози, по-ниски от

препоръчителните. По този начин ефектите на едновременно приложените лекарствени

продукти могат да бъдат подценени и да е необходимо клинично проследяване на

безопасността. За пълна информация относно взаимодействията с други лекарствени продукти

вижте точка 4.5.

Фармакокинетичен енхансер и съпътстващи лекарства

Дарунавир има различни профили за взаимодействие в зависимост от това дали съединението е

потенцирано с ритонавир или кобицистат:

Дарунавир, потенциран с кобицистат е по-чувствителен към CYP3A индукция, затова

съпътстващата употреба на дарунавир/кобицистат със силни индуктори на CYP3A е

противопоказана (вж. точка 4.3) и не се препоръчва съпътстваща употреба със слаби до

умерени индуктори на CYP3A (вж. точка 4.5). Съпътстващата употреба на

дарунавир/ритонавир или дарунавир/кобицистат с лопинавир/ритонавир, рифампицин и

растителни продукти, съдържащи жълт кантарион (St John’s wort, Hypericum perforatum) е

противопоказана (вж. точка 4.5).

За разлика от ритонавир, кобицистат няма никакви индуциращи ефекти върху ензими или

транспортни протеини (вж. точка 4.5). Необходимо е повишено внимание, при промяна

на фармакоенхансера от ритонавир на кобицистат по време на първите две седмици от

лечението с дарунавир/кобицистат, особено ако дози от всички съпътстващо прилагани

лекарствени продукти са били титрирани или коригирани по време на употреба на

ритонавир като фармакоенхансер. В тези случаи може да се наложи намаляване на дозата

на съвместно прилаганото лекарство.

Приложението на ефавиренц в комбинация с потенциран дарунавир може да доведе до

субоптимална C

на дарунавир. Ако се налага прием на ефавиренц в комбинация с

дарунавир/ритонавир, трябва да се приложи схема дарунавир 600/100 mg два пъти дневно.

Вижте Кратка характеристика на продукта за Дарунавир Krka 600 mg таблетки (вж. точка 4.5).

Животозастрашаващи и фатални лекарствени взаимодействия се съобщават при пациенти,

лекувани с колхицин и силни инхибитори на CYP3A и P-гликопротеин (P-gp, вж. точки 4.3 и

4.5).

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Профилът на взаимодействие на дарунавир може да се различава в зависимост от това дали

ритонавир или кобицистат се използва като фармакокинетичен енхансер. Следователно

препоръките, дадени за съпътстващата употреба на дарунавир и други лекарствени продукти

могат да се различават в зависимост от това дали дарунавир е потенциран с ритонавир или

кобицистат (вж. точки 4.3 и 4.4), и при промяна на фармакоенхансера от ритонавир на

кобицистат е необходимо повишено внимание по време на лечението за първи път (вж. точка

4.4).

Лекарствени продукти, които повлияват експозицията на дарунавир (ритонавир като

фармакоенхансер)

Дарунавир и ритонавир се метаболизират от CYP3A. Лекарствените продукти, индуциращи

CYP3A активността се очаква да повишат клирънса на дарунавир и ритонавир, което води до

понижаване на плазмените концентрации на тези съединения, следователно понижаването на

плазмените концентрации на дарунавир, води до загуба на терапевтичен ефект и възможно

развитие на резистентност (вж. точки 4.3 и 4.4). Индуктори на CYP3A, които са

противопоказани, включват рифампицин, жълт кантарион и лопинавир.

Съвместното прилагане на дарунавир и ритонавир с други лекарствени продукти, които

инхибират CYP3A, може да намали клирънса на дарунавир и ритонавир, което може да доведе

до повишаване на плазмените концентрации на дарунавир и ритонавир. Съвместното

приложение със силни инхибитори на CYP3A4 не се препоръчва и подлежи на повишено

внимание. Тези взаимодействия са описани в таблицата по-долу (напр. индинавир, азолови

противогъбични средства като клотримазол).

Лекарствени продукти, които повлияват експозицията на дарунавир (кобицистат като

фармакоенхансер)

Дарунавир и кобицистат се метаболизират от CYP3A и съвместното приложение с индуктори

на CYP3A може да доведе до по-ниска плазмена експозиция на дарунавир от терапевтичната.

Дарунавир, потенциран с кобицистат е по-чувствителен към CYP3A индукция, отколкото

дарунавир, потенциран с ритонавир: съвместното прилагане на дарунавир/кобицистат с

лекарствени продукти, които са силни индуктори на CYP3A (напр. жълт кантарион,

рифампицин, карбамазепин, фенобарбитал и фенитоин) е противопоказано (вж. точка 4.3).

Съвместното прилагане на дарунавир/кобицистат, със слаби до умерени индуктори на CYP3A

(напр. ефавиренц, етравирин, невирапин, флутиказон и бозентан) не се препоръчва (вж.

таблицата на взаимодействията по-долу).

Същите препоръки са приложими за съвместното приложение със силни инхибитори на

CYP3A4, независимо от това дали дарунавир е потенциран с ритонавир или с кобицистат(вж.

точката по-горе).

Лекарствени продукти, които могат да се повлияят от дарунавир, потенциран с

ритонавир

Дарунавир и ритонавир са инхибитори на CYP3A, CYP2D6 и P-gp. Съвместното приложение на

дарунавир/ритонавир с лекарствени продукти, които се метаболизират основно от CYP3A и/или

CYP2D6 или се транспортират от P-gp, може да доведе до повишена системна експозиция на

тези лекарствени продукти, което може да увеличи или удължи техния терапевтичен ефект или

нежелани реакции.

Дарунавир, прилаган съвместно с ниска доза ритонавир, не трябва да се прилага в комбинация с

лекарствени продукти, чийто клирънс е силно зависим от CYP3A и за които увеличената

системна експозиция е свързана със сериозни и/или животозастрашаващи събития (тесен

терапевтичен индекс) (вж. точка 4.3).

Едновременното приложение на потенциран дарунавир с лекарствени продукти, които имат

активен(и) метаболит(и), образуван(и) чрез CYP3A, може да доведе до понижени плазмени

концентрации на тези активни метаболити, потенциално водещи до загуба на терапевтичния им

ефект (виж таблицата на взаимодействията по-долу).

Общият усилващ фармакокинетичен ефект на ритонавир се изразява в приблизително 14 пъти

Прочетете целия документ

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/23155/2018

EMEA/H/C/004273

Резюме на EPAR за обществено ползване

Дарунавир Krka

darunavir

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Дарунавир Krka. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча

разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да

предоставя практически съвети относно употребата на Дарунавир Krka.

За практическа информация относно употребата на Дарунавир Krka, пациентите следва да

прочетат листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Дарунавир Krka и за какво се използва?

Дарунавир Krka е антивирусно лекарство, което се използва в комбинация с други лекарства

против НІV за лечение на пациенти с инфекция, причинена от човешкия имунодефицитен вирус

тип 1 (НІV-1), който причинява синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН). Дарунавир

Krka може да се прилага при възрастни или деца на възраст от 3 години и с тегло поне 15 kg.

Дарунавир Krka съдържа активното вещество дарунавир (darunavir).

Дарунавир Krka е „генерично лекарство“. Това означава, че Дарунавир Krka съдържа същото

активно вещество и действа по същия начин като „референтното лекарство“ Prezista, което вече е

разрешено в Европейския съюз (ЕС). За повече информация относно генеричните лекарства

вижте документа тип „въпроси и отговори“ тук.

Как се използва Дарунавир Krka?

Дарунавир Krka се отпуска по лекарско предписание и лечението трябва да бъде започнато от

медицински специалист с опит в лечението на НІV инфекция.

Дарунавир Krka се предлага под формата на таблетки. Лекарството винаги се приема с ниска доза

ритонавир и с други лекарства против НІV; трябва да се приема с храна.

Дарунавир Krka

EMA/23155/2018

Страница 2/2

Как действа Дарунавир Krka?

Активното вещество в Дарунавир Krka, дарунавир, е протеазен инхибитор. То блокира ензима,

наречен протеаза, който участва във възпроизвеждането на НІV. Когато ензимът е блокиран,

вирусът не се възпроизвежда нормално и се забавя скоростта, с която се размножава в

организма. Дарунавир Krka винаги се приема с ритонавир. Ритонавир забавя разграждането на

дарунавир, като по този начин се увеличават нивата на дарунавир в кръвта. Това позволява

ефективно лечение, като същевременно не се налага по-висока доза дарунавир.

Приеман в комбинация с други лекарства против НІV, Дарунавир Krka намалява количеството на

НІV в кръвта и запазва нивото му ниско. Дарунавир Krka не лекува НІV инфекция или СПИН, но

лечението на НІV може да забави увреждането на имунната система и развитието на инфекции и

заболявания, свързани със СПИН.

Как е проучен Дарунавир Krka?

Ползите и рисковете от активното вещество за одобреното показание вече са проучени за

референтното лекарство Prezista и не са необходими повторни проучвания за Дарунавир Krka.

Както при всяко лекарство, фирмата е предоставила проучвания относно качеството на

Дарунавир Krka. Фирмата е провела също проучване, което показва, че продуктът е

„биоеквивалентен“ на референтното лекарство. Две лекарства се считат за биоеквивалентни,

когато произвеждат едни и същи нива на активното вещество в организма, и поради това се

очаква да имат един и същ ефект.

Какви са ползите и рисковете, свързани с Дарунавир Krka?

Тъй като Дарунавир Krka е генерично лекарство и биоеквивалент на референтното лекарство,

приема се, че ползите и рисковете са същите като при референтното лекарство.

Защо Дарунавир Krka е разрешен за употреба?

Европейската агенция по лекарствата заключи, че в съответствие с изискванията на ЕС е

доказано, че Дарунавир Krka е със сравнимо качество и представлява биоеквивалент на Prezista.

Следователно Агенцията счита, че както при Prezista, ползите превишават установените рискове.

Агенцията препоръча Дарунавир Krka да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Дарунавир Krka?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Дарунавир Krka,

които да се спазват от здравните специалисти и пациентите, са включени в кратката

характеристика на продукта и в листовката.

Допълнителна информация за Дарунавир Krka:

Пълният текст на EPAR за Дарунавир Krka може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. За повече

информация относно лечението с Дарунавир Krka прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте вашия лекар или фармацевт.

Пълният текст на EPAR относно референтното лекарство също може да се намери на уебсайта на

Агенцията.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация