Arixtra

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

фондапаринукс натрий

Предлага се от:

Mylan IRE Healthcare Limited

АТС код:

B01AX05

INN (Международно Name):

fondaparinux sodium

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Venous Thrombosis; Pulmonary Embolism; Myocardial Infarction; Angina, Unstable

Терапевтични показания:

5 мг / 0. 3-ml и 2. 5 мг / 0. 5 ml разтвор за инжекции за превенция венозных тромбоемболични усложнения (ВТЭ) при възрастни пациенти, подложени на тежки ортопедични операции на долните крайници като фрактури на бедрената кост, е сериозна операция на тазобедрените или коленните-операция на смяна на. Профилактика ВТЭ при възрастни пациенти, подложени на операции на органите на коремната кухина, които се считат с висок риск от тромбоемболични усложнения, като например пациенти, подвергающиеся коремна хирургия на рака. Профилактика ВТЭ при възрастни пациенти, здравни заведения, които се считат с висок риск от ВТЭ и които обездвижены се дължи на остро заболяване, като сърдечна недостатъчност и / или от остри респираторни заболявания и / или остри инфекциозни или възпалителни заболявания. Лечение на възрастни с остър симптоматическим спонтанно повърхностно тромбозом вени на долните крайници без свързаното с тромбоза на дълбоките вени. 5 мг / 0. 5 ml разтвор за инжектиране лечение на нестабилна стенокардия или non-S

Каталог на резюме:

Revision: 34

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2002-03-20

Листовка

                93
Б. ЛИСТОВКА
94
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ARIXTRA 1,5 MG/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
фондапаринукс натрий (fondaparinux sodium)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ARIXTRA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
2.
КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, ПРЕДИ ДА
ПРИЕМЕТЕ ARIXTRA
3.
КАК ДА ПРИЕМАТЕ ARIXTRA
4.
ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
5.
КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ARIXTRA
6.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА И
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ARIXTRA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
ARIXTRA Е ЛЕКАРСТВО, КОЕТО ПОМАГА ЗА
ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ОБРАЗУВА
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Arixtra 1,5 mg/0,3 ml инжекционен разтвор,
предварително напълнена спринцовка.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
_ _
Всяка предварително напълнена
спринцовка (0,3 ml) съдържа 1,5 mg
фондапаринукс натрий
(fondaparinux sodium).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие: Съдържа по-малко от 1 mmol
натрий (23 mg) на
доза и затова на практика не съдържа
натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Разтворът е прозрачна и безцветна
течност.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Профилактика на венозна
тромбоемболия при възрастни,
подложени на големи ортопедични
операции на долните крайници като
фрактури на бедрената кост, тежки
операции на коляното
или операции за смяна на
тазобедрената става.
Профилактика на венозна
тромбоемболия при възрастни,
подложени на коремна операция, при
които е установен висок риск от
развитие на тромбоемболични
усложнения като пациенти с
предстояща коремна операция по повод
карцином (вж. точка 5.1).
Профилактика на венозна
тромбоемболия при възрастни
нехирургични пацие
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 11-11-2022
Листовка Листовка чешки 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 11-11-2022
Листовка Листовка датски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 11-11-2022
Листовка Листовка немски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 11-11-2022
Листовка Листовка естонски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 11-11-2022
Листовка Листовка гръцки 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 11-11-2022
Листовка Листовка английски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-10-2010
Листовка Листовка френски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 11-11-2022
Листовка Листовка италиански 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 11-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-10-2010
Листовка Листовка латвийски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 11-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-10-2010
Листовка Листовка литовски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 11-11-2022
Листовка Листовка унгарски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 11-11-2022
Листовка Листовка малтийски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 11-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-10-2010
Листовка Листовка нидерландски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 11-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-10-2010
Листовка Листовка полски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 11-11-2022
Листовка Листовка португалски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 11-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-10-2010
Листовка Листовка румънски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 11-11-2022
Листовка Листовка словашки 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 11-11-2022
Листовка Листовка словенски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 11-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-10-2010
Листовка Листовка фински 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 11-11-2022
Листовка Листовка шведски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 11-11-2022
Листовка Листовка норвежки 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 11-11-2022
Листовка Листовка исландски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 11-11-2022
Листовка Листовка хърватски 11-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 11-11-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите