Akynzeo

Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

29-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

29-06-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
netupitant, palonosetron hidrohlorīds
Pieejams no:
Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd
ATĶ kods:
A04AA
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
netupitant / palonosetron
Ārstniecības grupa:
Pretvemšanas un antinauseants,
Ārstniecības joma:
Vemšana, Vēzi, Slikta Dūša
Ārstēšanas norādes:
Akynzeo ir norādīts pieaugušajiem:Novēršanai akūta un aizkavēta nelabums un vemšana, kas saistīta ar ļoti emetogenic cisplatin, pamatojoties vēža ķīmijterapija. Profilakse-akūta un aizkavēta nelabums un vemšana, kas saistīta ar mēreni emetogenic vēža ķīmijterapija.
Produktu pārskats:
Revision: 8
Autorizācija statuss:
Autorizēts
Autorizācija numurs:
EMEA/H/C/003728
Autorizācija datums:
2015-05-27
EMEA kods:
EMEA/H/C/003728

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - bulgāru

29-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - bulgāru

29-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - bulgāru

19-03-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - spāņu

29-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - spāņu

29-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - spāņu

19-03-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - čehu

29-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - čehu

29-06-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - dāņu

29-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - dāņu

29-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - dāņu

19-03-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - vācu

29-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - vācu

29-06-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - igauņu

29-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - igauņu

29-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - igauņu

19-03-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - grieķu

29-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - grieķu

29-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - grieķu

19-03-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - angļu

29-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - angļu

29-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - angļu

19-03-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - franču

29-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - franču

29-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - franču

19-03-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - itāļu

29-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - itāļu

29-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - itāļu

19-03-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - lietuviešu

29-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - lietuviešu

29-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - lietuviešu

19-03-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - ungāru

29-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - ungāru

29-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - ungāru

19-03-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - maltiešu

29-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - maltiešu

29-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - maltiešu

19-03-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - holandiešu

29-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - holandiešu

29-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - holandiešu

19-03-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - poļu

29-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - poļu

29-06-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - portugāļu

29-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - portugāļu

29-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - portugāļu

19-03-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - rumāņu

29-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - rumāņu

29-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - rumāņu

19-03-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovāku

29-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovāku

29-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovāku

19-03-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovēņu

29-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovēņu

29-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovēņu

19-03-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - somu

29-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - somu

29-06-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - zviedru

29-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - zviedru

29-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - zviedru

19-03-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - norvēģu bukmols

29-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - norvēģu bukmols

29-06-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - īslandiešu

29-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - īslandiešu

29-06-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - horvātu

29-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - horvātu

29-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - horvātu

19-03-2020

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Akynzeo 300 mg/0,5

mg cietās kap

sulas

netupitant/palonosetron

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlas

iet visu i

nstrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

Kas ir Akynzeo un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Akynzeo lietošanas

Kā lietot Akynzeo

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Akynzeo

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Akynzeo un kādam nolūkam to lieto

Kas ir Akynzeo

Akynzeo satur divas zāles („aktīvās vielas”), kuras sauc par:

netupitantu;

palonosetronu.

Kādam nolūkam Akynzeo lieto

Akynzeo lieto, lai pieaugušajiem, kam ir vēzis, palīdzētu novērst nelabumu (sliktu dūšu) vai vemšanu

laikā, kad viņi saņem pretvēža terapiju, kuru sauc par „ķīmijterapiju”.

Kā Akynzeo darbojas

Ķīmijterapijas zāļu lietošanas rezultātā organisms var atbrīvot vielas, ko sauc par serotonīnu un

P vielu. Tādējādi tiek stimulēts vemšanas centrs smadzenēs, un Jums ir slikta dūša vai vemšana. Zāles

Akynzeo sastāvā piesaistās receptoriem nervu sistēmā, ar kuras starpniecību serotonīns un P viela

darbojas: netupitants (NK

receptoru antagonists) bloķē P vielas receptorus, bet palonosetrons (5-HT

receptoru antagonists) bloķē noteiktus serotonīna receptorus. Šādi bloķējot P vielas un serotonīna

darbību, zāles palīdz novērst vemšanas centra stimulāciju un izrietošo slikto dūšu.

2.

Kas Jums jāzina pirms Akynzeo lietošanas

Nelietojiet Ak

ynzeo šādos gadījumos, ja:

Jums ir alerģija pret netupitantu vai palonosetronu, vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu

sastāvdaļu. Neskaidrību gadījumā pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu

vai medmāsu;

Jūs esat grūtniece.

Brīdinājumi

un

piesardzība lietošanā

Pirms Akynzeo lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu šādos gadījumos, ja:

Jums ir aknu darbības traucējumi;

Jums ir zarnu nosprostojums vai agrāk bijis aizcietējums;

Jums vai kādam tuvam radiniekam ir bijusi sirds slimība, ko sauc par „QT intervāla

pagarināšanos”;

Jums ir citas sirds slimības;

Jūs esat informēts, ka Jums ir minerālvielu, piemēram, kālija un magnija, līdzsvara traucējumi

asinīs, kas nav ārstēti.

Ja jebkas no iepriekšminētā ir attiecināms uz Jums (vai Jūs neesat pārliecināts), pirms Akynzeo

lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Bērni un pusaudži

Akynzeo nedrīkst lietot bērni un pusaudži līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un Akynzeo

Pastāstiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis

vai varētu lietot.

Īpaši pastāstiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai, ja lietojat kādas no šīm zālēm:

zāles depresijas un nemiera ārstēšanai, ko sauc par SSAI (selektīviem serotonīna atpakaļsaistes

inhibitoriem), piemēram, fluoksetīnu, paroksetīnu, sertralīnu, fluvoksamīnu, citaloprāmu,

escitaloprāmu;

zāles depresijas un nemiera ārstēšanai, ko sauc par SNAI (serotonīna noradrenalīna

atpakaļsaistes inhibitoriem), piemēram, venlafaksīnu vai duloksetīnu.

Ārstam, farmaceitam vai medmāsai pastāstiet arī, ja lietojat kādas no šīm zālēm, jo, iespējams, ārstam

būs jāmaina šo citu zāļu deva:

zāles, kas var izraisīt sirdsdarbības traucējumus, piemēram, amiodaronu, nikardipīnu, hinidīnu,

moksifloksacīnu, haloperidolu, hlorpromazīnu, kvetiapīnu, tioridazīnu vai domperidonu;

zāles ar šauru terapeitisko diapazonu, kuras metabolizē galvenokārt CYP3A4, piemēram,

ciklosporīnu, takrolimu, sirolimu, everolimu, alfentanilu, diergotamīnu, ergotamīnu, fentanilu

vai hinidīnu;

dažas ķīmijterapijas zāles, piemēram, docetakselu vai etopozīdu;

eritromicīnu – bakteriālu infekciju ārstēšanai;

midazolāmu – nomierinošu līdzekli, ko lieto nemiera ārstēšanai;

deksametazonu – var lietot sliktas dūšas un vemšanas ārstēšanai;

ketokonazolu – Kušinga sindroma ārstēšanai;

rifampicīnu – tuberkulozes (TB) un citu infekciju ārstēšanai.

Ja jebkas no iepriekšminētā ir attiecināms uz Jums (vai Jūs neesat pārliecināts), pirms Akynzeo

lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Nelietojiet Akynzeo, ja Jums ir iestājusies grūtniecība vai arī Jūs esat sieviete reproduktīvā vecumā,

kas neizmanto kontracepcijas līdzekļus.

Nebarojiet bērnu ar krūti, ja lietojat Akynzeo. Tas ir tāpēc, ka nav zināms, vai zāles nokļūst mātes

pienā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu

apkalpo

šan

a

Pēc Akynzeo lietošanas Jums var būt reibonis vai nogurums. Ja tā notiek, nevadiet transportlīdzekli,

nelietojiet darbarīkus un neapkalpojiet mehānismus.

Akynzeo satur saharoz

i, sorbītu, nātriju un var saturēt nelielu dau

dzumu sojas.

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

Šīs zāles satur 7 mg sorbīta katrā cietajā kapsulā.

Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā cietajā kapsulā, – būtībā tās ir „nātriju

nesaturošas”.

Tās var saturēt nelielu daudzumu lecitīna, kas iegūts no sojas. Ja Jums ir alerģija pret zemesriekstiem

vai soju un novērojat alerģiskas reakcijas pazīmes, nekavējoties dodieties pie ārsta. Iespējamās

pazīmes: nātrene, izsitumi uz ādas, nieze, apgrūtināta elpošana vai rīšana, mutes, sejas, lūpu, mēles vai

rīkles pietūkums un reizēm asinsspiediena pazemināšanās.

3.

Kā lie

tot Akynzeo

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam,

farmaceitam vai medmāsai.

Cik daudz lietot

Ieteicamā deva ir viena kapsula (katra kapsula satur 300 mg netupitanta un 0,5 mg

palonosetrona).

Kapsulu lietojiet apmēram 1 stundu pirms ķīmijterapijas cikla sākuma.

Jūs varat lietot Akynzeo kopā ar uzturu vai tukšā dūšā.

Akynzeo lieto pirms ķīmijterapijas, lai novērstu vemšanas un sliktas dūšas veidošanos. Akynzeo

nelietojiet nākamajās dienās pēc ķīmijterapijas, ja vien negatavojaties sākt citu ķīmijterapijas ciklu.

Ja esat lietojis Akynzeo vairāk nekā notei

kts

Parastā deva ir 1 kapsula. Ja domājat, ka esat lietojis vairāk nekā noteikts, nekavējoties pastāstiet to

ārstam. Pārdozēšanas simptomi var būt, piemēram, galvassāpes, reibonis, aizcietējums, nemiers,

sirdsklauves, pacilāts garastāvoklis un sāpes kājās.

Ja esat aizmirsis lietot Akynzeo

Ja domājat, ka esat aizmirsis lietot devu, nekavējoties pastāstiet to ārstam.

Ja pārtraucat lietot Akynzeo

Akynzeo lieto, lai palīdzētu novērst sliktu dūšu un vemšanu laikā, kad saņemat ķīmijterapiju. Ja

nevēlaties lietot Akynzeo, apspriediet to ar ārstu. Ja izlemsiet nelietot Akynzeo (vai citas līdzīgas

zāles), ķīmijterapija, iespējams, izraisīs sliktu dūšu un vemšanu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4.

I

espējamās blakusparādī

bas

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Smagas blakusparādības

Pārtrauciet lietot Akynzeo un nekavējoties pastāstiet ārstam, ja novērojot šādu smagu

blakusparādību – Jums var būt nepieciešama steidzama medicīniska palīdzība:

Ļoti reti:

var novērot ne vairāk kā 1 no 10 000 cilvēkiem

smagas alerģiskas reakcijas pazīmes: nātrene, izsitumi uz ādas, nieze, apgrūtināta elpošana vai

rīšana, mutes, sejas, lūpu, mēles vai rīkles pietūkums un reizēm asinsspiediena pazemināšanās.

Citas blakusparādības

Pastāstiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai, ja ievērojat šādas blakusparādības:

Bieži:

(var novērot ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem)

galvassāpes;

aizcietējums;

noguruma sajūta.

Retāk:

(var novērot ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem)

matu izkrišana;

enerģijas trūkums (vājuma sajūta);

samazināta ēstgriba;

augsts asinsspiediens;

piepacelti, niezoši izsitumi uz ādas (nātrene);

sirds muskuļa darbības traucējumi (kardiomiopātija);

griešanās sajūta (vertigo), reibonis vai miega traucējumi (bezmiegs);

kuņģa darbības traucējumi, tostarp diskomforts kuņģī, vēdera piepūšanās sajūta, slikta dūša,

sāpes, gremošanas traucējumi, žagas, gāzu veidošanās vai caureja;

augsts noteiktu enzīmu, tostarp sārmainās fosfatāzes un aknu transamināžu līmenis asinīs

(atainojas asins analīzēs);

augsts kreatinīna līmenis, ar ko novērtē nieru darbību (atainojas asins analīzēs);

traucējumi EKG (elektrokardiogrammā) (ko sauc par „QT un PR intervāla pagarināšanos”,

„vadīšanas traucējumiem”, „tahikardiju” un „pirmās pakāpes atrioventrikulāru blokādi”);

zems „neitrofilu” – balto asins šūnu veida, kas cīnās pret infekcijām, – līmenis (atainojas asins

analīzēs);

augsts balto asins šūnu līmenis (atainojas asins analīzēs).

Reti: (var novērot ne vairāk kā 1 no 1000 cilvēkiem)

sāpes mugurā, sāpes locītavās;

karstuma sajūta, sejas vai citu ādas apgabalu apsārtums (pietvīkuma sajūta);

niezoši izsitumi uz ādas;

miegainība;

miega traucējumi;

zvanīšana ausī;

vemšana;

zems asinsspiediens;

sāpes krūtīs (nav saistītas ar sirdi);

nejutīgums, neskaidra redze;

pēkšņs nervu sabrukums, garastāvokļa izmaiņas;

urīnpūšļa infekcija un iekaisums (cistīts);

hemoroīdi;

konjunktivīts (acu iekaisuma veids);

zems kālija līmenis (atainojas asins analīzēs);

sirds ritma pārmaiņas (vai traucējumi);

sirds vārstuļa traucējumi (mitrālā vārstuļa mazspēja);

mēles aplikums, apgrūtināta rīšana, sausa mute, atraugas, neparasta garša pēc zāļu lietošanas;

samazināts asiņu pieplūdums sirds muskulim (miokarda išēmija);

augsts kreatīna fosfokināzes/kreatīna fosfokināzes MB līmenis, kas liecina par pēkšņu asiņu

pieplūduma samazināšanos sirds muskulim (atainojas asins analīzēs);

augsts troponīna līmenis, kas liecina par sirds muskuļa disfunkciju (atainojas asins analīzēs);

augsts pigmenta bilirubīna līmenis, kas liecina par aknu disfunkciju (atainojas asins analīzēs);

augsts mioglobīna līmenis, kas liecina par muskuļa bojājumu (atainojas asins analīzēs);

augsts urīnvielas līmenis asinīs, kas liecina par nieru disfunkciju (atainojas asins analīzēs);

augsts „limfocītu” – balto asins šūnu veida, kas palīdz organismam cīnīties pret slimībām,

līmenis (atainojas asins analīzēs);

zems balto asins šūnu līmenis (atainojas asins analīzēs);

traucējumi EKG (elektrokardiogrammā) (ko sauc par „ST segmenta noslīdējumu”, „patoloģisku

ST-T segmentu”, „hisa kūlīša labās/kreisās kājiņas blokādi” un „otrās pakāpes atrioventrikulāru

blokādi”).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas

arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par

blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas

kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku

informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Akynzeo

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc

„Der.līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles,

kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Ie

pakojuma saturs un cita informācija

Ko Akynzeo satur

Aktīvās vielas ir palonosetrons un netupitants. Katra cietā kapsula satur trīs tabletes (300 mg

netupitanta) un vienu mīksto kapsulu (ar palonosetrona hidrohlorīdu, kas atbilst

0,5 miligramiem palonosetrona).

Citas sastāvdaļas ir mikrokristāliskā celuloze (E460), saharozes laurīnskābes esteri, povidons

K30, kroskarmelozes nātrija sāls, koloidāls hidratēts silīcija dioksīds, nātrija stearilfumarāts,

magnija stearāts, glicerīna monokaprilkaproāts (I tips), glicerīns, poliglicerīna oleāts, attīrīts

ūdens, butilhidroksianizols (E320), želatīns, sorbīts, 1,4 sorbitāns, titāna dioksīds (E171),

šellakas glazūra (daļēji esterificēta), dzeltenais, sarkanais un melnais dzelzs oksīds (E172),

propilēnglikols (E1520).

Šīs zāles satur saharozi, sorbītu, nātriju un var saturēt soju – plašāku informāciju skatīt 2. punktā.

Akynzeo

ārējais izskats un iepakojums

Cietās kapsulas ir necaurspīdīgas ar baltu korpusu un karameļkrāsas vāciņu ar uzrakstu „HE1” uz

korpusa. Iepakojumā ir 1 kapsula alumīnija blisteriepakojumā vai 4 x 1 cietā kapsula perforētos

dozējamu vienību alumīnija blisteriepakojumos. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotāj

s:

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

Damastown

Mulhuddart

Dublin 15

Īrija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Vifor Pharma

Tél/Tel: +32(0)32 182070

Lietuva

PharmaSwiss

Tel: +370 5 279 07 62

България

Angelini Pharma Bulgaria EOOD

Teл.: +359 2 975 13 95

Luxembourg/Luxemburg

Vifor Pharma

Tél/Tel: +32(0)32 182070

Česká republika

Angelini Pharma Česká republika s.r.o.

Tel: (+420) 546 123 111

Magyarország

Angelini Pharma Magyarország Kft

Tel.: + 36 1 336 1614

Danmark

Swedish Orphan Biovitrum A/S

Tlf: + 45 32 96 68 69

Malta

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

Tel.: + 353 1 822 5404

Deutschland

RIEMSER Pharma GmbH

Tel: + 49 30 338427-0

Nederland

Vifor Pharma

Tel: +31(0)88 8484300

Eesti

PharmaSwiss

Tel: +372 6827 400

Norge

Swedish Orphan Biovitrum AS

Tlf: +47 66 82 34 00

Ελλάδα

Galenica A.E.

Τηλ: +30 210 52 81 700

Österreich

Angelini Pharma Österreich GmbH

Tel: +43-5-9-606-0

España

Vifor Pharma España, S.L.

Tel: +34 902 121 111

Polska

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 70 28 200

France

Vifor France

Tél: +33 (0)1 41 06 58 90

Portugal

OM Pharma

Tel: +351 21 470 85 00

Hrvatska

PharmaSwiss

Tel: +385 1 6311 833

România

Angelini Pharmaceuticals Romania Srl

Tel: +40 21 331 67 67

Ireland

Chugai Pharma France

Tel: +33 1 79 36 36 18

Slovenija

PharmaSwiss

Tel: +386 1 2364 700

Ísland

Slovenská republika

Swedish Orphan Biovitrum A/S

Tlf: + 45 32 96 68 69

Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o.

Tel: +421 2 5920 7320

Italia

Italfarmaco

Tel: + 39 02 64431

Suomi/Finland

Oy Swedish Orphan Biovitrum Ab

Puh./Tel: +358 201 558 840

Κύπρος

Galenica A.E.

Τηλ: +30 210 52 81 700

Sverige

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tel: +46 8 697 20 00

Latvija

PharmaSwiss

Tel: +371 6750 2185

United Kingdom

Chugai

Tel: +44 1748 827 276

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu.

Lietošanas instrukc

ija: infor

mācija pacientam

Akynzeo 235 mg/0,25

mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

fosnetupitant/palonosetron

Pirms zāļu saņemšanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju,

jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Akynzeo un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Akynzeo saņemšanas

Kā Akynzeo saņem

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Akynzeo

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Akynzeo un kādam nolūkam to lieto

Kas ir Akynzeo

Akynzeo satur divas zāles („aktīvās vielas”), kuras sauc par:

fosnetupitantu;

palonosetronu.

Kādam nolūkam Akynzeo lieto

Akynzeo lieto, lai pieaugušajiem, kam ir vēzis, palīdzētu novērst nelabumu (sliktu dūšu) vai vemšanu

laikā, kad viņi saņem pretvēža terapiju, kuru sauc par „ķīmijterapiju”.

Kā Akynzeo darbojas

Ķīmijterapijas zāļu lietošanas rezultātā organisms var atbrīvot vielas, ko sauc par serotonīnu un

P vielu. Tādējādi tiek stimulēts vemšanas centrs smadzenēs, un Jums ir slikta dūša vai vemšana. Zāles

Akynzeo sastāvā piesaistās receptoriem nervu sistēmā, ar kuras starpniecību serotonīns un P viela

darbojas: fosnetupitants, kas organismā pārvēršas par netupitantu (NK

receptoru antagonists), bloķē

P vielas receptorus, bet palonosetrons (5-HT

receptoru antagonists) bloķē noteiktus serotonīna

receptorus. Šādi bloķējot P vielas un serotonīna darbību, zāles palīdz novērst vemšanas centra

stimulāciju un izrietošo slikto dūšu.

2.

Kas Jums jāzina pirms Akynzeo saņemšanas

Jūs nedrīkstat saņemt Akynzeo šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret fosnetupitantu, netupitantu vai palonosetronu, vai kādu citu (6. punktā

minēto) šo zāļu sastāvdaļu. Neskaidrību gadījumā pirms šo zāļu saņemšanas konsultējieties ar

ārstu, farmaceitu vai medmāsu;

ja Jūs esat grūtniece.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Akynzeo saņemšanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu šādos gadījumos:

ja Jums ir aknu darbības traucējumi;

ja Jums ir zarnu nosprostojums vai agrāk bijis aizcietējums;

ja Jums vai kādam tuvam radiniekam ir bijusi sirds slimība, ko sauc par „QT intervāla

pagarināšanos”;

ja Jums ir citas sirds slimības;

ja Jūs esat informēts, ka Jums ir minerālvielu, piemēram, kālija un magnija, līdzsvara traucējumi

asinīs, kas nav ārstēti.

Ja jebkas no iepriekšminētā ir attiecināms uz Jums (vai Jūs neesat pārliecināts), pirms Akynzeo

saņemšanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Bērni un pusaudži

Akynzeo nedrīkst saņemt bērni un pusaudži līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un Akynzeo

Pastāstiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis

vai varētu lietot.

Īpaši pastāstiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai, ja lietojat kādas no šīm zālēm:

zāles depresijas un nemiera ārstēšanai, ko sauc par SSAI (selektīviem serotonīna

atpakaļsaistīšanas inhibitoriem), piemēram, fluoksetīnu, paroksetīnu, sertralīnu, fluvoksamīnu,

citaloprāmu, escitaloprāmu;

zāles depresijas un nemiera ārstēšanai, ko sauc par SNAI (serotonīna noradrenalīna

atpakaļsaistīšanas inhibitoriem), piemēram, venlafaksīnu vai duloksetīnu.

Ārstam, farmaceitam vai medmāsai pastāstiet arī, ja lietojat kādas no šīm zālēm, jo, iespējams, ārstam

būs jāmaina šo citu zāļu deva:

zāles, kas var izraisīt sirdsdarbības traucējumus, piemēram, amiodaronu, nikardipīnu, hinidīnu,

moksifloksacīnu, haloperidolu, hlorpromazīnu, kvetiapīnu, tioridazīnu vai domperidonu;

zāles ar šauru terapeitisko diapazonu, kuras metabolizē galvenokārt CYP3A4, piemēram,

ciklosporīnu, takrolimu, sirolimu, everolimu, alfentanilu, diergotamīnu, ergotamīnu, fentanilu

vai hinidīnu;

dažas ķīmijterapijas zāles, piemēram, docetakselu vai etopozīdu;

eritromicīnu – bakteriālu infekciju ārstēšanai;

midazolāmu – nomierinošu līdzekli, ko lieto nemiera ārstēšanai;

deksametazonu – var lietot sliktas dūšas un vemšanas ārstēšanai;

ketokonazolu – Kušinga sindroma ārstēšanai;

rifampicīnu – tuberkulozes (TB) un citu infekciju ārstēšanai.

Ja jebkas no iepriekšminētā ir attiecināms uz Jums (vai Jūs neesat pārliecināts), pirms Akynzeo

saņemšanas

konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu saņemšanas konsultējieties ar ārstu.

Jūs nedrīkstat saņemt Akynzeo, ja Jums ir iestājusies grūtniecība vai arī Jūs esat sieviete reproduktīvā

vecumā, kas neizmanto kontracepcijas līdzekļus.

Nebarojiet bērnu ar krūti, ja saņemat Akynzeo. Tas ir tāpēc, ka nav zināms, vai zāles nokļūst mātes

pienā.

I PIELIKUMS

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Akynzeo 300 mg/0,5 mg cietās kapsulas

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra cietā kapsula satur 300 mg netupitanta (netupitant) un palonosetrona hidrohlorīda, kas atbilst

0,5 mg palonosetrona (palonosetron).

Palīgvielas ar zināmu iedarbību:

Katra cietā kapsula satur 7 mg sorbīta un 20 mg saharozes.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Cietā kapsula.

Necaurspīdīga „0.” izmēra želatīna kapsula (21,7 mm gara) ar baltu korpusu un karameļkrāsas vāciņu

ar uzrakstu „HE1” uz korpusa. Cietajā kapsulā ir trīs tabletes un viena mīkstā kapsula.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Akynzeo ir paredzēts lietošanai pieaugušajiem:

akūtas un aizkavētas sliktas dūšas un vemšanas novēršanai, ko rada izteikti emetogēna cisplatīna

vēža ķīmijterapija;

akūtas un aizkavētas sliktas dūšas un vemšanas novēršanai, ko rada vidēji emetogēna vēža

ķīmijterapija.

4.2.

Devas

un lietošanas veids

Devas

Viena 300 mg/0,5 mg kapsula jālieto apmēram vienu stundu pirms katra ķīmijterapijas cikla sākuma.

Ieteicamā iekšķīgi lietojamā deksametazona deva jāsamazina par apmēram 50%, ja to lieto kopā ar

netupitanta/palonosetrona kapsulām (skatīt 4.5. apakšpunktu un lietošanas režīmu klīniskajos

pētījumos 5.1. apakšpunktā).

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki cilvēki

Gados vecākiem pacientiem deva nav jāpielāgo. Ja šīs zāles lieto par 75 gadiem vecāki pacienti,

jāievēro piesardzība, jo aktīvo vielu eliminācijas pusperiods ir ilgs un pieredze šajā pacientu grupā ir

ierobežota.

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar viegliem līdz smagiem nieru darbības traucējumiem devas pielāgošana nav uzskatāma

par nepieciešamu. Netupitanta izvadīšana caur nierēm ir niecīga. Viegli līdz vidēji smagi nieru

darbības traucējumi būtiski neietekmē palonosetrona farmakokinētiskos rādītājus. Intravenozi ievadīta

palonosetrona kopējā sistēmiskā iedarbība pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem

palielinājās par apmēram 28%, salīdzinot ar veseliem cilvēkiem. Palonosetrona vai netupitanta

farmakokinētika pacientiem ar terminālu nieru mazspēju, kam nepieciešama hemodialīze, nav pētīta,

dati par netupitanta/palonosetrona kapsulu efektivitāti vai drošumu šiem pacientiem nav pieejami.

Tāpēc šiem pacientiem no lietošanas jāizvairās.

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem (5–8 punkti pēc Child-Pugh

klasifikācijas) deva nav jāpielāgo. Dati par pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem

(≥ 9 punkti pēc Child-Pugh klasifikācijas) ir ierobežoti. Lietošana pacientiem ar smagiem aknu

darbības traucējumiem var būt saistīta ar pastiprinātu netupitanta iedarbību, tāpēc šiem pacientiem šīs

zāles jālieto piesardzīgi (skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Akynzeo kapsulu drošums un efektivitāte, lietojot pediatriskajā populācijā, nav pierādīta. Dati nav

pieejami.

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Cietā kapsula jānorij vesela.

To var lietot kopā ar uzturu vai tukšā dūšā.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Grūtniecība (skatīt 4.6. apakšpunktu).

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Aizcietējums

Palonosetrons var paildzināt resnās zarnas tranzīta laiku, tāpēc pacienti, kam agrāk bijis aizcietējums

vai subakūta zarnu nosprostojuma pazīmes, pēc zāļu lietošanas jānovēro (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Serotonīna sindroms

Pēc vienu pašu 5-HT

antagonistu lietošanas vai pēc to lietošanas kopā ar citām serotonīnerģiskām

zālēm (tostarp selektīviem serotonīna atpakaļsaistes inhibitoriem (SSAI) un serotonīna noradrenalīna

atpakaļsaistes inhibitoriem (SNAI) ziņots par serotonīna sindromu. Atbilstoši ieteicams novērot

pacientus, vai viņiem nerodas serotonīna sindromam līdzīgi simptomi (skatīt 4.8. apakšpunktu).

QT intervāla pagarināšanās

EKG pētījumā veseli pieauguši brīvprātīgie vīrieši un sievietes iekšķīgi lietoja netupitantu 200 vai

600 mg kopā ar iekšķīgi lietojamu palonosetronu attiecīgi 0,5 vai 1,5 mg. Pētījumā klīniski nozīmīgu

ietekmi uz EKG parametriem nenovēroja: lielākais ar placebo un pamatdatiem koriģētā QTc intervāla

punkta aprēķins bija 7,0 ms (vienpusējā 95% ticamības intervāla augšējā robežvērtība 8,8 ms), ko

novēroja 16 stundas pēc supraterapeitisku devu lietošanas (600 mg netupitanta un 1,5 mg

palonosetrona). Ar placebo un pamatdatiem koriģētā QTc intervāla punktu aprēķinu 95% ticamības

intervāla augšējā robežvērtība visos laika brīžos 2 dienu laikā pēc pētījuma vielas lietošanas aizvien

nepārsniedza 10 ms.

Taču, tā kā netupitanta/palonosetrona kapsulas satur 5-HT

receptora antagonistu, piesardzība jāievēro,

ja šīs zāles lieto vienlaikus ar zālēm, kas pagarina QT intervālu, un pacientiem ar QT intervāla

pagarināšanos vai tās iespējamu attīstību. Šie nosacījumi attiecas uz pacientiem, kam pašiem vai

ģimenes anamnēzē bijusi QT intervāla pagarināšanās, elektrolītu novirzes no normas, sastrēguma sirds

mazspēja, bradiaritmija, vadīšanas traucējumi, kā arī uz pacientiem, kas lieto antiaritmiskus līdzekļus

vai citas zāles, kuras izraisa QT pagarināšanos vai elektrolītu novirzes no normas. Pirms lietošanas

jākoriģē hipokaliēmija un hipomagnēmija.

Piesardzība jāievēro pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem, jo par šādiem pacientiem

pieejamie dati ir ierobežoti.

Šīs zāles piesardzīgi jālieto pacientiem, kas vienlaikus iekšķīgi lieto aktīvās vielas, kuras metabolizē

galvenokārt CYP3A4 un kurām ir šaurs terapeitiskais diapazons (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Ķīmijterapijas līdzekļi, kas ir CYP3A4 substrāti

Netupitants ir vidēji spēcīgs CYP3A4 inhibitors, tas var pastiprināt ķīmijterapijas līdzekļu, kas ir

CYP3A4 substrāti, piemēram, docetaksela, iedarbību (skatīt 4.5. apakšpunktu). Tāpēc pacienti

jānovēro, vai viņiem nepastiprinās ķīmijterapijas līdzekļu, kas ir CYP3A4 substrāti, tostarp

irinotekāna, toksicitāte. Turklāt netupitants var arī ietekmēt tādu ķīmijterapijas līdzekļu efektivitāti,

kas aktivizējami ar CYP3A4 metabolismu.

Palīgvielas

Šīs zāles satur 7 mg sorbīta katrā cietajā kapsulā.

Šīs zāles satur arī 20 mg saharozes katrā kapsulā. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu

iedzimtu fruktozes nepanesību, glikozes-galaktozes malabsorbciju vai saharāzes-izomaltāzes

nepietiekamību.

Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā cietajā kapsulā, – būtībā tās ir „nātriju

nesaturošas”.

Tās var saturēt arī nelielu daudzumu no sojas iegūta lecitīna. Tāpēc pacienti, kuriem ir konstatēta

paaugstināta jutība pret zemesriekstiem vai soju, rūpīgi jānovēro, lai konstatētu alerģiskas reakcijas

pazīmes (skatīt 4.8. apakšpunktu).

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Ja netupitanta/palonosetrona kapsulas lieto vienlaikus ar citu CYP3A4 inhibitoru, netupitanta

koncentrācija plazmā var paaugstināties. Ja šīs zāles lieto vienlaikus ar zālēm, kas inducē CYP3A4

aktivitāti, netupitanta koncentrācija plazmā var samazināties, un līdz ar to var samazināties

efektivitāte. Šīs zāles var paaugstināt vienlaikus lietotu zāļu, kuras metabolizē CYP3A4, koncentrāciju

plazmā.

Cilvēkiem netupitants tiek izvadīts galvenokārt aknu metabolisma ceļā, kur mediators ir CYP3A4,

minimāli tas tiek izvadīts caur nierēm. Cilvēkiem 300 mg devā netupitants ir CYP3A4 substrāts un

vidēji spēcīgs inhibitors. Palonosetrons no organisma tiek izvadīts gan caur nierēm, gan metabolisma

ceļā, metabolisma gadījumā mediatori ir vairāki CYP enzīmi. Palonosetronu galvenokārt metabolizē

CYP2D6, kā arī nedaudz CYP3A4 un CYP1A2 izoenzīmi. Atbilstīgi pētījumiem in vitro klīniski

atbilstošās koncentrācijās palonosetrons neinhibē un neinducē citohroma P450 izoenzīmu.

Iekšķīgi lietojama netupitanta un iekšķīgi lietojama palonosetrona mijiedarbība

Iekšķīgi lietojama netupitanta un iekšķīgi lietojama palonosetrona klīniski nozīmīga farmakokinētiska

mijiedarbība nav novērota.

Mijiedarbība ar CYP3A4 substrātiem

Deksametazons

Vienas devas 300 mg netupitanta lietošana kopā ar deksametazona kursu (20 mg 1. dienā, pēc tam

8 mg divreiz dienā no 2. dienas līdz 4. dienai) nozīmīgi pastiprināja deksametazona iedarbību no laika

un devas atkarīgā veidā. Lietojot kopā ar 300 mg netupitanta, deksametazona AUC

0-24

(1. diena),

24-36

(2. diena), kā arī AUC

84-108

un AUC

84-∞

(4. diena) palielinājās 2,4 reizes. Lietojot kopā ar

deksametazonu, netupitanta farmakokinētiskais profils nemainījās.

Tāpēc, lietojot kopā ar netupitanta/palonosetrona kapsulām, iekšķīgi lietojamā deksametazona deva

jāsamazina par apmēram 50% (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Ķīmijterapijas

zāles (docetaksels, etopozīds, ciklofosfamīds)

Lietojot kopā ar netupitanta/palonosetrona kapsulām, docetaksela un etopozīda iedarbība pastiprinājās

par attiecīgi 37% un 21%. Konsekventu ciklofosfamīda ietekmi pēc lietošanas kopā ar netupitantu

nenovēroja.

Perorālie kontracepcijas līdzekļi

Lietojot kopā ar vienu iekšķīgu devu 60 μg etinilestradiola un 300 μg levonorgestrela,

netupitanta/palonosetrona kapsulas nozīmīgi neietekmēja etinilestradiola AUC, bet levonorgestrela

AUC palielināja 1,4 reizes; klīniska ietekme uz hormonālās kontracepcijas efektivitāti ir maz ticama.

Netupitanta un palonosetrona farmakokinētikas būtiskas izmaiņas nenovēroja.

Eritromicīns un midazolāms

Katras no šīm zālēm lietojot kopā ar netupitantu, eritromicīna un midazolāma iedarbība pastiprinājās

apmēram attiecīgi 1,3 un 2,4 reizes. Šādu iedarbību neuzskatīja par klīniski nozīmīgu. Lietošana

vienlaikus ar midazolāmu vai eritromicīnu netupitanta farmakokinētisko profilu neietekmēja. Jāņem

vērā midazolāma vai citu CYP3A4 metabolizēto benzodiazepīnu (alprazolāma, triazolāma)

palielinātās koncentrācijas plazmā iespējamā ietekme, ja šīs aktīvās vielas lieto kopā ar

netupitanta/palonosetrona kapsulām.

Serotonīnerģiskas zāles (piemēram, SSAI un SNAI)

Pēc 5-HT

antagonistu un citu serotonīnerģisku zāļu (tostarp SSAI, piemēram, fluoksetīna,

paroksetīna, sertralīna, fluvoksamīna, citaloprāma vai escitaloprāma, un SNAI, piemēram,

venlafaksīna vai duloksetīna) lietošanas vienlaikus ziņots par serotonīna sindromu (skatīt

4.4. apakšpunktu).

Citu zāļu ietekme uz Akynzeo farmakokinētiku

Netupitantu galvenokārt metabolizē CYP3A4; tāpēc lietošana kopā ar zālēm, kas inhibē vai inducē

CYP3A4 aktivitāti, var ietekmēt netupitanta koncentrāciju plazmā. Tātad piesardzīgi jāizvērtē

lietošana vienlaikus ar spēcīgiem CYP3A4 inhibitoriem (piemēram, ketokonazolu) un jāizvairās no

lietošanas vienlaikus ar spēcīgiem CYP3A4 induktoriem (piemēram, rifampicīnu). Turklāt šīs zāles

piesardzīgi jālieto pacientiem, kas vienlaikus iekšķīgi lieto aktīvās vielas ar šauru terapeitisko

diapazonu, kuras metabolizē galvenokārt CYP3A4, piemēram, ciklosporīnu, takrolimu, sirolimu,

everolimu, alfentanilu, diergotamīnu, ergotamīnu, fentanilu un hinidīnu.

Ketokonazola un rifampicīna ietekme

CYP3A4 inhibitora ketokonazola lietošana kopā ar netupitanta/palonosetrona kapsulām palielināja

netupitanta AUC 1,8 reizes, bet C

– 1,3 reizes, salīdzinot ar vienu pašu netupitanta/palonosetrona

kapsulu lietošanu. Lietošana vienlaikus ar ketokonazolu neietekmēja palonosetrona farmakokinētiku.

CYP3A4 induktora rifampicīna lietošana kopā tikai ar Akynzeo samazināja netupitanta AUC

5,2 reizes, bet C

– 2,6 reizes. Lietošana vienlaikus ar rifampicīnu neietekmēja palonosetrona

farmakokinētiku. Tātad piesardzīgi jāizvērtē lietošana vienlaikus ar spēcīgiem CYP3A4 inhibitoriem

(piemēram, ketokonazolu), un jāizvairās no lietošanas vienlaikus ar spēcīgiem CYP3A4 induktoriem

(piemēram, rifampicīnu).

Cita mijiedarbība

Maz ticams, ka netupitanta/palonosetrona kapsulas mijiedarbojas ar zālēm, kas ir P-gp substrāti.

Netupitants nav P-gp substrāts. Netupitantu lietojot 12 dienu digoksīna kursa 8. dienā, digoksīna

farmakokinētikas izmaiņas nenovēroja.

Maz ticams, ka netupitants un tā metabolīti inhibē BCRP un glikuronidācijas izozīmu UGT2B7, ko

transportē izplūdes transportieri, bet, ja tomēr inhibē, tā klīniskais būtiskums ir niecīgs.

In vitro pētījumu dati liecina, ka netupitants inhibē UGT2B7, šādas iedarbības nozīmīgums klīniskos

apstākļos nav noteikts. Ieteicama piesardzība, kad netupitantu kombinē ar perorāli lietojamu šā enzīma

substrātu (piem., zidovudīnu, valproiskābi un morfiju).

In vitro pētījumu dati rāda, ka netupitants inhibē transportiera BCRP noplūdi. Šīs iedarbības klīniskais

būtiskums nav noteikts.

In vitro pētījumu dati rāda, ka netupitants ir P-gp inhibitors. Pētījumā, kas veikts ar veseliem

brīvprātīgajiem, netupitants neietekmēja P-gp substrāta digoksīna iedarbību, turpretim tā Cmax tas

palielināja 1,09 reizes [90% TI 0,9-1,31]. Iespējams, ka šī iedarbība varētu būt vēl izteiktāka, un tādā

gadījumā klīniski nozīmīga vēža slimniekiem, it īpaši tādiem, kuru nieru darbība neatbilst normai.

Tādēļ ieteicama piesardzība, kad netupitantu kombinē ar digoksīnu vai citiem P-gp substrātiem, kā

dabigatrānu vai kolhicīnu.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība

un barošana ar krūti

Sievietes reproduktīvā vecumā/kontracepcija sievietēm

Sievietes reproduktīvā vecumā, kamēr viņas ārstējas ar netupitanta/palonosetrona kapsulām, nedrīkst

būt grūtnieces, un viņām nedrīkst iestāties grūtniecība. Visām sievietēm pirmsmenopauzes vecumā

pirms ārstēšanās kursa jāveic grūtniecības tests. Sievietēm reproduktīvā vecumā ārstēšanās laikā ar

šīm zālēm un vēl mēnesi pēc ārstēšanās beigām jālieto efektīva kontracepcijas metode.

Grūtniecība

Netupitants

Dati par netupitanta lietošanu grūtniecības laikā nav pieejami. Pētījumi ar dzīvniekiem pierāda

reproduktīvo toksicitāti, tostarp teratogēnu iedarbību trušiem bez drošuma robežas (skatīt

5.3. apakšpunktu).

Palonosetrons

Dati par palonosetrona lietošanu grūtniecības laikā nav pieejami. Dati par dzīvniekiem neuzrāda tiešu

vai netiešu kaitīgu palonosetrona ietekmi saistītu ar reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Netupitanta/palonosetrona kapsulas ir kontrindicētas grūtniecības laikā (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai palonosetrons vai netupitants izdalās cilvēka pienā. Nevar izslēgt risku zīdaiņiem.

Netupitanta/palonosetrona kapsulas nav ieteicamas barošanas ar krūti laikā. Terapijas laikā ar šīm

zālēm un 1 mēnesi pēc pēdējās devas lietošanas barošana ar krūti būtu jāpārtrauc.

Fertilitāte

Netupitants

Pētījumos ar dzīvniekiem ietekme uz fertilitāti nav novērota.

Palonosetrons

Pētījumā ar žurkām novērota sēklvadu epitēlija deģenerācija (skatīt 5.3. apakšpunktu).

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Netupitanta/palonosetrona kapsulas mēreni ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot

mehānismus. Tā kā tas var izraisīt reiboni, miegainību vai nogurumu, pacienti jābrīdina, ka viņi

nedrīkst, vadīt transportlīdzekļus vai apkalpojot mehānismus, ja parādās šādi simptomi.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Bieži novērotas blakusparādības, kas saistītas ar netupitanta/palonosetrona kapsulu lietošanu, bija

galvassāpes (3,6%), aizcietējums (3,0%) un nogurums (1,2%).

Nevēlamo blakusparādību apkopojums tabulas veidā

Blakusparādības norādītas tālāk atbilstīgi MedDRA orgānu sistēmu klasifikācijai un biežumam.

Biežuma klasificēšanai izmantots šāds iedalījums:

ļoti bieži (≥1/10);

bieži (≥1/100 līdz <1/10);

retāk (≥1/1000 līdz <1/100);

reti (≥1/10 000 līdz <1/1000);

ļoti reti (< 1/10 000);

nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

1.

tabula. Nevēlamās blakusparādības

Orgānu sistēmu klase

Bieži

Retāk

Reti

Infekcijas un

infestācijas

Cistīts

Asins un limfātiskās

sistēmas traucē

jumi

Neitropēnija

Leikopēnija

Leikocitoze

Limfocitoze

Vielmaiņas un uztures

traucējumi

Samazināta ēstgriba

Hipokaliēmija

Psihiskie traucējumi

Bezmiegs

Akūta psihoze

Garastāvokļa izmaiņas

Miega traucējumi

Nervu sistēmas

traucējumi

Galvassāpes

Reibonis

Hipestēzija

Miegainība

Acu bojājumi

Konjunktivīts

Neskaidra redze

Ausu un labirinta

bojājumi

Vertigo

Troksnis ausī

Sirds funkcijas

traucējumi

Pirmās pakāpes

atrioventrikulāra

blokāde

Aritmija

Kardiomiopātija

Otrās pakāpes

atrioventrikulāra blokāde

Vadīšanas traucējumi

Hisa kūlīša kreisās kājiņas

blokāde

Tahikardija

Hisa kūlīša labās kājiņas

blokāde

Mitrālā vārstuļa mazspēja

Miokarda išēmija

Ventrikulāras ekstrasistoles

Asinsvadu sistēmas

traucējumi

Hipertensija

Pietvīkums

Hipotensija

Elpošanas sistēmas

traucējumi, krūšu

kurvja un videnes

slimības

Žagas

Kuņģa

-zarnu trakta

traucējumi

Aizcietējums

Vēdera uzpūšanās

Sausa mute

Sāpes vēderā

Disfāgija

Caureja

Atraugas

Dispepsija

Hemoroīdi

Gāzu uzkrāšanās

Aplikta mēle

Slikta dūša

Vemšana

Ādas un zemādas audu

bojājumi

Matu izkrišana

Eritēma

Nātrene

Nieze

Izsitumi

Skeleta-

muskuļu un

saistaudu sistēmas

bojājumi

Sāpes mugurā

Sāpes ekstremitātēs

Orgānu sistēmu klase

Bieži

Retāk

Reti

Vispārēji traucējumi un

reakcijas ie

vadīšanas

vietā

Nogurums

Astēnija

Karstuma izjūta

Nekardiālas sāpes krūtīs

Produkta neparasta garša

Izmeklējumi

Aknu transamināžu

līmeņa

paaugstināšanās

Bilirubīna līmeņa

paaugstināšanās asinīs

Sārmainās fosfotāzes

līmeņa

paaugstināšanās

asinīs

Kreatīna fosfokināzes līmeņa

paaugstināšanās asinīs

Kreatinīna līmeņa

paaugstināšanās

asinīs

Kreatīna fosfokināzes MB

līmeņa paaugstināšanās asinīs

Pagarināts QT

intervāls

elektrokardiogrammā

Urīnvielas līmeņa

paaugstināšanās asinīs

Elektrokardiogrammā

ST segmenta noslīdējums

Elektrokardiogrammā

patoloģisks ST-T segments

Mioglobīna līmeņa

paaugstināšanās asinīs

Neitrofilo leikocītu skaita

palielināšanās

Troponīna līmeņa

paaugstināšanās

Pēcreģistrācijas dati liecina, ka nevēlamo blakusparādību profils kopumā ir līdzīgs klīniskajos

pētījumos novērotajam.

Dažu nevēlamo blakusparādību apraksts

Netupitants

Neviena no bieži konstatētajām nevēlamajām blakusparādībām nav attiecināma uz netupitantu,

fiksētās kombinācijas jauno komponentu.

Palonosetrons

Lietojot palonosetronu 0,75 mg devā, ir ziņots par gadījumiem, kad radies aizcietējums ar fekāliju

sablīvēšanos, kā rezultātā bija nepieciešama hospitalizācija.

Turklāt, iekšķīgi lietojot palonosetronu, ziņots par blakusparādībām – acu pietūkumu, aizdusu un

muskuļu sāpēm, taču tās nav novērotas šo zāļu izstrādes laikā. Visas šīs blakusparādības novēroja

retāk.

Pēc intravenozas palonosetrona lietošanas pēcreģistrācijas periodā ļoti reti ziņots par anafilaksi,

anafilaktiskām/anafilaktoīdām reakcijām un šoku. Iespējamās pazīmes: nātrene, nieze, angioedēma,

zems asinsspiediens, sasprindzinājums rīklē, sasprindzinājums krūškurvī, aizdusa, samaņas zudums.

Ir ziņots arī par serotonīna sindromu. Iespējamās pazīmes: trīce, satraukums, svīšana, miokloniskas

kustības, hipertonija un drudzis.

Netupitanta un palonosetrona kombinētā kapsula

Šīs zāles var saturēt nelielu daudzumu no sojas iegūta lecitīna. Tāpēc pacienti, kuriem ir konstatēta

paaugstināta jutība pret zemesriekstiem vai soju, rūpīgi jānovēro, lai konstatētu alerģiskas reakcijas

pazīmes. Iespējamās pazīmes: nātrene, izsitumi uz ādas, nieze, apgrūtināta elpošana vai rīšana, mutes,

sejas, lūpu, mēles vai rīkles pietūkums un reizēm asinsspiediena pazemināšanās.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās

ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.

Pārdozēšana

Pamatojoties uz pieredzi veseliem cilvēkiem, kuri iekšķīgi lietoja netupitantu 600 mg kombinācijā ar

palonosetronu 1,50 mg, iespējamie akūtie pārdozēšanas simptomi ir galvassāpes, reibonis,

aizcietējums, nemiers, sirdsklauves, pacilāts garastāvoklis un sāpes kājās. Pārdozēšanas gadījumā

jāpārtrauc zāļu lietošana un jānodrošina vispārēja balstterapija un novērošana. Netupitanta un

palonosetrona antiemētiskās darbības dēļ ar zālēm izraisīta vemšana var nebūt efektīva. Dialīzes

pētījumi nav veikti. Taču palonosetrona un netupitanta lielā izkliedes tilpuma dēļ maz ticams, ka

dialīze būs efektīva ārstēšanas metode pārdozēšanas gadījumā.

5.

FARMAK

OLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: līdzekļi pret vemšanu un sliktu dūšu, serotonīna (5-HT

) antagonisti; ATĶ

kods: A04AA55

Darbības mehānisms

Netupitants ir selektīvs cilvēka P vielas/neirokinīna 1 (NK

) receptoru antagonists.

Palonosetrons ir 5-HT

receptora antagonists ar spēcīgas saistīšanās afinitāti pret šo receptoru, bet

afinitāte pret citiem receptoriem ir neliela, vai tās nav vispār. Ķīmijterapijas līdzekļi izraisa sliktu dūšu

un vemšanu, stimulējot serotonīna atbrīvošanos no tievās zarnas enterohromafīnajām šūnām. Pēc tam

serotonīns aktivizē 5-HT

receptorus, kas atrodas uz klejotājnerva aferentajām šķiedrām, izraisot

vemšanas refleksu.

Aizkavēta vemšana saistīta ar tahikinīnu grupas neirokinīna 1 (NK

) receptoru (kas plaši sastopami

centrālajā un perifērajā nervu sistēmā) aktivizēšanos, ko izraisa P viela. Kā pierādīts in vitro un in vivo

pētījumos, netupitants inhibē atbildreakcijas, kur mediators ir P viela.

Tika pierādīts, ka pēc 300 mg netupitanta lietošanas netupitants šķērso asins-smadzeņu barjeru ar NK

receptora saistības pakāpi 92,5%, 86,5%, 85,0%, 78,0% un 76,0% svītrainajā ķermenī (striatum)

attiecīgi pēc 6, 24, 48, 72 un 96 stundām.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Divos atsevišķos pivotālos pētījumos pierādīts, ka Akynzeo iekšķīga lietošana kopā ar deksametazonu

novērš akūtu un aizkavētu sliktu dūšu un vemšanu, ko rada izteikti emetogēna un vidēji emetogēna

vēža ķīmijterapija.

Izteikti emet

ogēnas ķīmijterapijas (IEĶ) pētījums

Daudzcentru, nejaušinātā, paralēlā, dubultmaskētā, kontrolētā klīniskā pētījumā 694 pacientiem

salīdzināja vienas devas iekšķīgi lietojama netupitanta kopā ar iekšķīgi lietojamu palonosetronu un

vienas devas iekšķīgi lietojama palonosetrona efektivitāti un drošumu vēža pacientiem, kas saņem

ķīmijterapijas kursu, kurā ietilpst cisplatīns (mediānā deva = 75 mg/m

). Akynzeo efektivitāti

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/16010/2020

EMEA/H/C/003728

Akynzeo (netupitants vai fosnetupitants / palonosetrona

hidrohlorīds)

Akynzeo pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES

Kas ir Akynzeo un kāpēc tās lieto?

Akynzeo ir zāles, ko lieto, lai profilaktiski novērstu sliktu dūšu un vemšanu pieaugušiem pacientiem ar

vēzi, kuri saņem ķīmijterapiju (pretvēža zāles).

Zināms, ka dažas ķīmijterapijas zāles izraisa smagu sliktu dūšu un vemšanu, un Akynzeo lieto

pacientiem, kuri saņem vai nu izteikti emetogēnu (vemšanu ierosinošu) ķīmijterapiju, kuras pamatā ir

pretvēža zāles cisplatīns, vai citas vidēji emetogēnas ķīmijterapijas zāles.

Akynzeo ir pieejamas kā kapsulas un kā pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai. Tās satur aktīvās

vielas netupitantu un palonosetronu (kapsulas) vai fosnetupitantu un palonosetronu (pulveris).

Kā lieto Akynzeo?

Ieteicamā deva ir viena kapsula, ko ieņem iekšķīgi vienu stundu pirms ķīmijterapijas uzsākšanas, vai

viena injekcija, ko ievada vēnā 30 minūšu laikā pirms katra ķīmijterapijas cikla.

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti. Papildu informāciju par Akynzeo lietošanu skatīt zāļu

lietošanas instrukcijā vai jautāt ārstam vai farmaceitam.

Akynzeo darbojas?

Akynzeo aktīvās vielas iedarbojas, bloķējot divus dažādus mehānismus, kas iesaistīti sliktas dūšas un

vemšanas ierosināšanā ķīmijterapijas laikā. Palonosetrons bloķē 5HT

receptorus zarnās, kas izraisa

sliktas dūšas akūto fāzi (kas rodas pirmo 24 stundu laikā). Netupitants darbojas, bloķējot neirokinīna-1

(NK-1) receptorus, kas atrodas nervu sistēmā un izraisa sliktas dūšas un vemšanas aizkavēto fāzi (kas

rodas pēc pirmajām 24 stundām). Fosnetupitants ir netupitanta “priekšzāles”, kas organismā tiek

pārvērstas par aktīvo vielu netupitantu.

Apvienojot palonsetronu un netupitantu vai fosnetupitantu, Akynzeo nodrošina pēc ķīmijterapijas

notiekošās gan akūtās, gan aizkavētās sliktas dūšas un vemšanas fāzes kontroli.

Palonosetrons ir reģistrēts ES kopš 2005. gada.

Akynzeo (netupitants vai fosnetupitants / palonosetrona hidrohlorīds)

EMA/16010/2020

2. lpp. no 2

Kādi Akynzeo ieguvumi atklāti pētījumos?

Pamatpētījumā, Akynzeo salīdzinot ar atsevišķi lietotu palonosetronu, 90 % pacientu, kuri lietoja

Akynzeo (121 no 135) 5 dienas pēc izteikti emetogēnas ķīmijterapijas sākšanas nebija vemšanas,

salīdzinot ar 77 % pacientu, kuri lietoja tikai palonosetronu (104 no 136).

Otrajā pamatpētījumā pētīja Akynzeo ieguvumus pacientiem, kuri saņem vidēji emetogēnu

ķīmijterapiju. Aptuveni 88 % pacientu, kuri lietoja Akynzeo, 1. dienā pēc pirmā ķīmijterapijas cikla

nebija vemšanas, salīdzinot ar 85 % pacientu, kuri lietoja palonosetronu. 2. līdz 5. dienā Akynzeo

grupā tie bija 77 % pacientu un 70 % palonosetrona grupā. Pētījumā piedalījās 1455 pacienti, un viņi

kā papildu ārstēšanu lietoja deksametazonu, citas zāles, ko lieto vemšanas profilaksei.

Kāds risks pastāv, lietojot Akynzeo?

Visbiežākās Akynzeo blakusparādības (kas var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem) ir galvassāpes,

aizcietējums un nogurums. Pilnu blakusparādību un ierobežojumu sarakstu skatīt zāļu lietošanas

instrukcijā.

Kāpēc Akynzeo ir reģistrētas ES?

Eiropas Zāļu aģentūra atzīmēja, ka Akynzeo efektīvi novērš gan akūto, gan aizkavēto sliktas dūšas un

vemšanas fāzi pēc ķīmijterapijas un ka zālēm ir labvēlīgs drošuma profils. Tādēļ aģentūra nolēma, ka

ieguvums, lietojot Akynzeo, pārsniedz šo zāļu radīto risku un zāles var reģistrēt lietošanai ES.

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Akynzeo lietošanu?

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro

veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu Akynzeo lietošanu.

Tāpat kā par visām zālēm, dati par Akynzeo lietošanu tiek pastāvīgi uzraudzīti. Ziņotās ar Akynzeo

lietošanu saistītās blakusparādības tiek rūpīgi izvērtētas, un tiek veikti visi pacientu aizsardzībai

nepieciešamie pasākumi.

Cita informācija par Akynzeo

2015. gada 27. maijā Akynzeo saņēma reģistrācijas apliecību, kas derīga visā ES.

Sīkāka informācija par Akynzeo ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/akynzeo

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2020. gada februārī.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju