Cholib

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
fenofibrát, simvastatin
Dostupné s:
Mylan IRE Healthcare Ltd
ATC kód:
C10BA04
INN (Mezinárodní Name):
fenofibrate, simvastatin
Terapeutické skupiny:
Činidla modifikující lipidy
Terapeutické oblasti:
Dyslipidémie
Terapeutické indikace:
Přípravek Cholib je indikován jako přídatná léčba k dietě a cvičení u dospělých pacientů vysoké kardiovaskulární riziko s smíšené dyslipidemie snížit triglyceridy a zvýšit hladiny HDL cholesterolu, když hladiny LDL cholesterolu jsou náležitě kontrolována s odpovídající dávku simvastatinem.
Přehled produktů:
Revision: 13
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/002559
Datum autorizace:
2013-08-26
EMEA kód:
EMEA/H/C/002559

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

13-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

13-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

18-09-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

13-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

13-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

18-09-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

13-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

13-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

18-09-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

13-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

13-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

18-09-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

13-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

13-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

18-09-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

13-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

13-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

18-09-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

13-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

13-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

18-09-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

13-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

13-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

18-09-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

13-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

13-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

18-09-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

13-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

13-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

18-09-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

13-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

13-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

18-09-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

13-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

13-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

18-09-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

13-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

13-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

18-09-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

13-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

13-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

18-09-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

13-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

13-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

18-09-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

13-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

13-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

18-09-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

13-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

13-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

18-09-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

13-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

13-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

18-09-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

13-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

13-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

18-09-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

13-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

13-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

18-09-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

13-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

13-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

18-09-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

13-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

13-08-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

13-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

13-08-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

13-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

13-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

18-09-2013

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Cholib 145 mg/20 mg potahované tablety

fenofibratum/simvastatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek Cholib a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cholib užívat

Jak se přípravek Cholib užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Cholib uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Cholib a k čemu se používá

Přípravek Cholib obsahuje dvě odlišné léčivé látky: fenofibrát (patří do skupiny zvané fibráty)

a simvastatin (patří do skupiny zvané statiny). Obě se používají ke snížení hladin celkového

cholesterolu, „špatného“ cholesterolu (LDL cholesterol) a látek zvaných triglyceridy (typ tuku)

v krvi. Navíc oba zvyšují hladiny „dobrého“ cholesterolu (HDL cholesterol).

Co byste měli vědět o cholesterolu a triglyceridech?

Cholesterol je jedním z několika tuků, které se nacházejí v krvi. Celkový cholesterol se skládá

převážně z LDL a HDL cholesterolu.

LDL cholesterol se často nazývá „špatný“ cholesterol, protože se může hromadit ve stěnách tepen

a vytvářet plak. V průběhu času může nahromaděný plak tepny ucpat.

HDL cholesterol je často nazýván „dobrý“ cholesterol, protože pomáhá bránit „špatnému“

cholesterolu v hromadění v tepnách a protože chrání před srdečním onemocněním.

Triglyceridy jsou jiným typem tuku v krvi. Mohou zvyšovat riziko srdečních potíží.

U většiny lidí se problémy s cholesterolem nebo triglyceridy zpočátku neprojevují žádnými příznaky.

Lékař Vám může tuky změřit jednoduchým krevním testem. Navštěvujte pravidelně svého lékaře, aby

u Vás mohl sledovat hladinu tuků.

Přípravek Cholib se používá u dospělých s vysokým rizikem potíží jako např. srdeční infarkt nebo

cévní mozková příhoda, kteří mají vysoké hladiny 2 typů tuků (triglyceridy a LDL-cholesterol) v krvi.

Podává se ke snížení hladiny triglyceridů a zvýšení hladiny „dobrého“ cholesterolu (HDL-cholesterol)

v případě, že „špatný“ cholesterol (LDL-cholesterol) je již dobře kontrolován samotným

simvastatinem v dávce 20 mg.

Během léčby přípravkem Cholib musíte pokračovat v dietě s nízkým obsahem tuků a dalších

opatřeních (např. cvičení, redukce tělesné hmotnosti).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cholib užívat

Neužívejte přípravek Cholib

Jestliže jste alergický(á) na fenofibrát nebo simvastatin nebo na kteroukoli další složku

přípravku Cholib (uvedenou v bodě 6)

Jestliže jste alergický(á) na arašídy, podzemnicový olej, sójový lecithin nebo podobné látky

Jestliže jste měl(a) při užívání jiných přípravků alergickou reakci nebo kůži poškozenou

slunečním zářením nebo UV paprsky (tyto přípravky zahrnují ostatní fibráty a protizánětlivý

přípravek zvaný „ketoprofen“)

Jestliže máte problémy s játry nebo se žlučníkem

Jestliže máte pankreatitidu (zánět slinivky břišní způsobující bolest břicha), která není

způsobena vysokými hladinami tuků v krvi

Jestliže máte středně závažné nebo závažné problémy s ledvinami

Jestliže jste v minulosti měl(a) problémy se svaly během léčby přípravky na snížení hladiny

tuků v krvi obsahujícími buď léčivé látky z tohoto přípravku nebo jinými statiny (např.

atorvastatin, pravastatin nebo rosuvastatin) nebo fibráty (např. bezafibrát nebo gemfibrozil)

Jestliže již užíváte následující přípravky:

danazol (umělý hormon používaný k léčbě endometriózy),

cyklosporin (přípravek často používaný u pacientů po transplantaci orgánů),

itrakonazol, ketokonazol, flukonazol nebo posakonazol (přípravky na plísňové infekce),

inhibitory HIV proteázy, jako např. indinavir, nelfinavir, ritonavir a sachinavir (přípravky

používané k léčbě infekce HIV a AIDS),

kobicistat (přípravek určený k léčbě infekce HIV),

glekaprevir nebo pibrentasvir (používá se k léčbě infekce virem hepatitidy C),

erythromycin, klarithromycin nebo telithromycin (přípravky na bakteriální infekce),

nefazodon (přípravek na depresi).

Jestliže jste již léčen(a) a pokračujete v léčbě:

fibráty (např. gemfibrozil),

statiny (přípravky na snížení hladin tuků v krvi, např. simvastatin, atorvastatin),

Jestliže jste mladší 18 let,

Jestliže jste těhotná nebo kojíte.

Přípravek Cholib neužívejte, pokud se Vás týká některý z výše uvedených stavů. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Cholib se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

máte sníženou činnost štítné žlázy (hypotyreózu),

máte podstoupit operaci (může být nutné na krátkou dobu přestat přípravek Cholib užívat),

požíváte velká množství alkoholu (více než 21 jednotek (210 ml) čistého alkoholu týdně),

máte bolest na hrudi a problémy s dýcháním (dušnost) (to může být známkou krevní sraženiny v

plicích (plicní embolie)),

máte závažné plicní onemocnění,

máte onemocnění ledvin,

máte Vy nebo blízký člen Vaší rodiny problém se svaly, který se objevuje v rodině,

užíváte nebo jste v posledních 7 dnech užíval (a) (nebo Vám byl podán) lék zvaný kyselina

fusidová (k léčbě bakteriálních infekcí),

užíváte antivirotika proti hepatitidě C jako elbasvir nebo grazoprevir (používá se k léčbě infekce

virem hepatitidy C).

Pokud se Vás týká jakýkoli z výše uvedených stavů, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem

dříve, než začnete přípravek Cholib užívat. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem.

Rovněž informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud trpíte svalovou slabostí, která přetrvává. Pro

diagnostiku (určení) a léčbu tohoto stavu mohou být potřebné další testy a léčivé přípravky.

Než začnete přípravek Cholib užívat, lékař by Vám měl udělat krevní test, aby zjistil, jak dobře

fungují Vaše játra.

Je možné, že lékař provede krevní testy ke zhodnocení funkce jater také po zahájení užívání přípravku

Cholib.

Během léčby tímto přípravkem Vás lékař bude pečlivě sledovat, zda nemáte diabetes (cukrovku) nebo

zda Vám nehrozí jeho rozvoj. Rozvojem diabetu můžete být ohrožen(a) zejména tehdy, pokud máte

v krvi vysoké hladiny cukru a tuků, máte nadváhu a vysoký krevní tlak.

Lékař Vám může před a po zahájení léčby udělat krevní test a zkontrolovat funkci svalů.

Děti a dospívající

Přípravek Cholib se nesmí podávat dětem a dospívajícím (mladším 18 let).

Další léčivé přípravky a přípravek Cholib

Je především důležité, abyste svého lékaře nebo lékárníka informoval(a) o všech lécích, které užíváte,

které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Platí to i o lécích, které jsou

dostupné bez předpisu, včetně rostlinných léků.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některý z následujících léků:

danazol (umělý hormon používaný k léčbě endometriózy),

cyklosporin (přípravek často používaný u pacientů po transplantaci orgánů),

itrakonazol, ketokonazol, flukonazol nebo posakonazol (přípravky na plísňové

infekce),

inhibitory HIV proteázy, jako např. indinavir, nelfinavir, ritonavir a sachinavir

(přípravky používané k léčbě infekce HIV a AIDS),

kobicistat (přípravek určený k léčbě infekce HIV),

glekaprevir nebo pibrentasvir (používá se k léčbě infekce virem hepatitidy C),

erythromycin, klarithromycin nebo telithromycin (přípravky na bakteriální infekce),

nefazodon (přípravek na depresi),

fibrát (např. fenofibrát, gemfibrozil),

statin (např. simvastatin, atorvastatin).

Přípravek Cholib neužívejte, pokud se Vás týká kterýkoli z výše uvedených stavů. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Především informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některý z následujících léků

(užívání přípravku Cholib s některými z těchto léků může zvyšovat riziko vzniku problémů se svaly):

vysoké dávky niacinu (kyselina nikotinová), alespoň 1 gram za den, nebo léčbu obsahující

niacin (přípravek na snížení hladiny tuků v krvi),

kolchicin (přípravek používaný k léčbě dny).

Neužívejte kyselinu fusidovou (lék k léčbě bakteriálních infekcí), užíváte-li tento přípravek.

Stejně tak jako u výše uvedených léků informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte,

užíval(a) jste v nedávné době nebo možná budete užívat některý z následujících léků:

antikoagulancia, jako např. warfarin, fluindion, fenprokumon nebo acenokumarol

(léky bránící srážení krve),

pioglitazon (skupina léků k léčbě diabetu),

rifampicin (přípravek používaný k léčbě tuberkulózy),

elbasvir nebo grazoprevir (používá se k léčbě infekce virem hepatitidy C).

Pokud se Vás některý z výše uvedených stavů týká, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem,

dříve než začnete přípravek Cholib užívat. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem.

Přípravek Cholib s jídlem a pitím

Grepová šťáva obsahuje jednu nebo více složek, které narušují způsob, jakým tělo přípravek Cholib

využívá. Dokud užíváte přípravek Cholib nepijte grepovou šťávu, neboť může zvyšovat riziko vzniku

problémů se svaly.

Těhotenství a kojení

Neužívejte přípravek Cholib, pokud jste těhotná, snažíte se otěhotnět nebo se domníváte, že

můžete být těhotná. Pokud během užívání přípravku Cholib otěhotníte, přestaňte jej okamžitě

užívat a kontaktujte svého lékaře.

Neužívejte přípravek Cholib, pokud kojíte nebo plánujete kojit své dítě, protože není známo,

zda přípravek proniká do mateřského mléka.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neočekává se, že by přípravek Cholib ovlivňoval Vaši schopnost řídit, používat nástroje nebo

obsluhovat stroje. Nicméně je třeba mít na paměti, že někteří lidé mohou po užití přípravku Cholib

trpět závratěmi.

Důležité informace o některých složkách přípravku Cholib

Přípravek Cholib obsahuje druhy cukrů zvané laktóza a sacharóza. Pokud Vám lékař sdělil, že

nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Přípravek Cholib obsahuje sójový lecithin. Jestliže jste alergický(á) na arašídy, sóju nebo

podzemnicový olej, neužívejte přípravek Cholib.

Přípravek Cholib obsahuje oranžovou žluť FCF (E110), která může způsobovat alergické reakce.

3.

Jak se přípravek Cholib užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař určí velikost dávky, která je pro Vás vhodná, a to v závislosti na Vašem stavu, aktuální léčbě

a rizicích, která Vám mohou hrozit.

Obvyklá dávka je jedna tableta za den.

Přípravek Cholib můžete užívat s jídlem nebo bez jídla.

Spolkněte tabletu a zapijte ji sklenicí vody.

Tabletu nedrťte ani nežvýkejte.

Během užívání přípravku Cholib musíte pokračovat v dietě s nízkým obsahem tuků a v dodržování

dalších opatření (např. cvičení, redukce tělesné hmotnosti).

Jestliže jste užil(a) více přípravku Cholib, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Cholib, než jste měl(a) nebo pokud Váš přípravek užil někdo jiný,

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo kontaktujte nejbližší nemocnici.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Cholib

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Užijte další tabletu ve

svou pravidelnou dobu další den. Pokud máte obavy, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Cholib nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nevysvětlitelná bolest, citlivost nebo slabost svalů mohou být známkou rozpadu svalů. Pokud

máte tyto příznaky, ihned kontaktujte svého lékaře. Ve vzácných případech došlo k velmi

vážným problémům se svaly (včetně rozpadu svalů vedoucímu k poškození ledvin). Ve velmi

vzácných případech došloi k úmrtí. Ve srovnání se samotným fibrátem nebo statinem je riziko

rozpadu svalů při užívání těchto 2 léčiv společně (jako je tomu u přípravku Cholib) zvýšené. Je

vyšší u žen a u pacientů ve věku 65 let a starších.

Někteří pacienti měli při užívání fenofibrátu nebo simvastatinu (jedná se o léčivé látky přípravku

Cholib) následující závažné nežádoucí účinky:

reakce z přecitlivělosti (alergické) včetně: otoku tváře, jazyka a hrdla, což může způsobit potíže

při dýchání (angioedém) (vzácné)

závažná alergická reakce, která způsobuje potíže s dýcháním nebo závrať (anafylaxe) (velmi

vzácné)

reakci z přecitlivělosti na přípravek Cholib a příznaky jako: bolest nebo zánět kloubů, zánět žil,

neobvyklé podlitiny, kožní vyrážky a otok, kopřivka, přecitlivělost kůže na slunce, horečka,

zčervenání, dušnost (problémy s dýcháním) a pocit nepohody, příznaky onemocnění podobné

příznakům tzv. lupusu (včetně vyrážky, kloubních poruch a ovlivnění bílých krvinek)

křeče nebo bolestivé, citlivé nebo slabé svaly, přetržení svalu – to může být známkou zánětu

svalu nebo jeho rozpadu, který může způsobit poškození ledvin nebo dokonce úmrtí,

bolest břicha – ta může být známkou zánětu slinivky břišní (pankreatitidy),

bolest na hrudi a pocit dušnosti – to mohou být známky krevní sraženiny v plícich (plicní

embolie),

bolest, zarudnutí nebo otok dolních končetin – to mohou být známky krevní sraženiny v dolní

končetině (hluboká žilní trombóza),

zežloutnutí kůže a bělma očí (žloutenka) nebo zvýšení jaterních enzymů – to mohou být známky

zánětu jater (hepatitida a selhání jater),

zvýšenou citlivost kůže na sluneční světlo, opalovací lampy a solária

vyrážka, která se může vyskytnout na kůži nebo boláky v ústech (lichenoidní lékový výsev).

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z výše zmíněných nežádoucích účinků, přestaňte přípravek Cholib

užívat a sdělte to okamžitě svému lékaři nebo jděte na pohotovost v nejbližší nemocnici – můžete

potřebovat akutní lékařské ošetření.

Někteří pacienti měli při užívání přípravku Cholib, fenofibrátu nebo simvastatinu následující

nežádoucí účinky:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):

zvýšení hladiny „kreatininu“ (látka vylučovaná ledvinami) v krvi

zvýšení hladiny „homocysteinu“ v krvi (příliš mnoho této aminokyseliny v krvi je spojeno s

vyšším rizikem onemocnění věnčitých tepen srdce, cévní mozkovou příhodou a periferní cévní

chorobou, ačkoliv příčinná souvislost nebyla stanovena).

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob):

zvýšení počtu krevních destiček

zvýšené hodnoty krevních testů jaterních funkcí (transaminázy)

poruchy trávení (bolest žaludku, pocit na zvracení, zvracení, průjem a plynatost)

infekce horních cest dýchacích.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):

problémy se svaly

žlučové kameny

vyrážky, svědění, červené skvrny na kůži,

bolest hlavy

sexuální obtíže.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 osob):

nízký počet červených krvinek (anémie)

necitlivost nebo slabost rukou a nohou

zmatenost

pocit závratě

pocit vyčerpání (astenie)

zvýšená „urea“ – (tvoří se v ledvinách) – zjišťováno testy

zvýšená „gamaglutamyltransferáza“ – (tvoří se v játrech) – zjišťováno testy

zvýšená „alkalická fosfatáza“ – (tvořená žlučovým systémem) – zjišťováno testy

zvýšená „kreatinfosfokináza“ – (tvoří se ve svalech) – zjišťováno testy

pokles hemoglobinu (přenáší v krvi kyslík) a bílých krvinek – zjišťováno testy

potíže se spaním

špatná paměť nebo ztráta paměti

vypadávání vlasů

zácpa

dyspepsie (trávicí obtíže)

rozmazané vidění; postižení zraku.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob):

gynekomastie (zvětšení prsů u mužů).

Následující nežádoucí účinky byly rovněž hlášeny, ale jejich četnost nelze z dostupných údajů určit

(četnost není známa):

závažná alergická kožní vyrážka s puchýři

komplikace při žlučových kamenech, např. kolika způsobená kameny ve žlučovodu, infekce

žlučovodů nebo žlučníku

diabetes mellitus (cukrovka)

porucha erekce

pocit deprese

narušení spánku včetně nočních můr

specifické plicní onemocnění s obtížemi při dýchání (tzv. intersticiální plicní onemocnění)

svalová slabost, která přetrvává

zvýšení „glykovaného hemoglobinu“ a hladin cukru v krvi – (ukazatelé kontroly hladiny cukru

u diabetes mellitus) - zjišťováno testy.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Cholib uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte přípravek Cholib po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Cholib obsahuje

Léčivými látkami jsou fenofibratum a simvastatinum. Jedna tableta obsahuje fenofibratum 145 mg a

simvastatinum 20 mg.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, což znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety:

Butylhydroxyanisol (E320), monohydrát laktózy, natrium-lauryl-sulfát, předbobtnalý kukuřičný škrob,

sodná sůl dokusátu, sacharóza, monohydrát kyseliny citronové (E330), hypromelóza (E464),

krospovidon (E1202), magnesium-stearát (E572), silicifikovaná mikrokrystalická celulóza (získaná

z mikrokrystalické celulózy a koloidního bezvodého oxidu křemičitého), kyselina askorbová (E300).

Potahová vrstva:

Částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol (E1203), oxid titaničitý (E171), mastek (E553b), lecithin

(získaný ze sójových bobů (E322)), xanthanová klovatina (E415), červený oxid železitý (E172), žlutý

oxid železitý (E172), oranžová žluť (E110).

Jak přípravek Cholib vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety jsou oválné, bikonvexní, světle hnědé barvy se zkosenými okraji

a nápisem 145/20 na jedné straně. Velikost tablety je přibližně 19,3 x 9,3 mm a váha tablety je

přibližně 734 mg.

Tablety se dodávají v papírových krabičkách s blistry obsahujícími 10, 30 nebo 90 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Mylan IRE Healthcare Ltd, Unit 35/36 Grange Parade, Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13 – Ireland.

Výrobce:

Mylan Laboratories SAS, Route de Belleville - Lieu-dit Maillard, 01400 Châtillon-sur-Chalaronne –

Francie

Mylan Hungary Kft., Mylan utca 1, Komárom 2900, Maďarsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Mylan EPD

Tel/Tél: + 32 2 658 61 00

Ireland

Mylan IRE Healthcare Ltd

Tel: +44 (0) 1707 853000

Norge

Mylan Healthcare Norge AS

Tlf: + 47 66 75 33 00

България

Майлан ЕООД

Teл.: + 359 2 4455 400

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Österreich

Mylan Österreich GmbH

Tel: + 43 1 891 24 -0

Česká republika

Mylan Healthcare CZ s.r.o.

Tel: +420 222 004 400

Italia

Mylan Italia S.r.l.

Tel: + 39 (0) 2 61246921

Polska

Mylan Healthcare Sp. z o.o.

Tel: +48 22 546 64 00

Danmark

Mylan Denmark ApS

Tlf. +45 28 11 69 32

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

(Varnavas Hadjipanayis Ltd)

Τηλ: +357 22207700

Portugal

BGP Products, Unipessoal, Lda.

Tel : +351 214 127 256

Deutschland

Mylan Healthcare GmbH

(Troisdorf)

Tel: +49 511 4754 3400

Latvija

Mylan Healthcare SIA

Tel: + 371 67 605 580

România

BGP Products S.R.L.

Tel: +40 372 579 000

Eesti

BGP Products Switzerland GmbH

Eesti filiaal

Tel: + 372 6363052

Lietuva

Mylan Healthcare UAB

Tel: +370 52 051 288

Slovenija

Mylan Healthcare d.o.o.

Tel: + 386 (0)123 63 180

Ελλάδα

BGP ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μ.Ε.Π.Ε.

Τηλ.: +30 210 9891 777

Luxembourg/Luxemburg

Mylan EPD sprl-bvba

Tel/Tél: + 32 2 658 6100

Slovenská republika

BGP Products s.r.o.

Tel: +421 2 40 20 38 00

España

Mylan pharmaceuticals S.L.

+34 91 669 93 00

Magyarország

Mylan EPD Kft

Tel: +36 1 465 2100

Suomi/Finland

Mylan Finland Oy

Puh/Tel: +358 20 720 9555

France

Mylan Medical SAS

Tél: + 33 (0)1 56 64 10 70

Malta

V.J. Salomone Pharma Limited

Tel: +356 22 98 31 43

Sverige

BGP Products AB

Tel: +46 8 555 227 07

Hrvatska

Mylan Hrvatska d.o.o.

Tel: + 385 (0)1 2350 599

Nederland

Mylan Healthcare B.V.

Tel: +31 (0)20 426 33 00

United Kingdom (Northern

Ireland)

Mylan IRE Healthcare Ltd

Tel: +353 18711600

Tato příbalová informace byla naposledy revidována :

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Cholib 145 mg/20 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje fenofibratum 145 mg a simvastatinum 20 mg.

Pomocná látka/Pomocné látky se známým účinkem:

Jedna potahovaná tableta obsahuje 160,1 mg laktózy (jako monohydrát), 145 mg

sacharózy, 0,7 mg lecithinu (získaného ze sójových bobů (E322)) a 0,17 mg oranžové žluti (E110).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tableta).

Oválné, bikonvexní, světle hnědé potahované tablety se zkosenými okraji a nápisem 145/20 na jedné

straně. Velikost tablety je přibližně 19,3 x 9,3 mm a váha tablety je přibližně 734 mg.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Cholib je indikován jako přídatná léčba k dietě a cvičení u dospělých pacientů s vysokým

kardiovaskulárním rizikem a smíšenou dyslipidemií, aby se snížila hladina triglyceridů a zvýšila

hladina HDL-cholesterolu v případech, kdy je hladina LDL-cholesterolu adekvátně kontrolována

monoterapií simvastatinem, v rámci které je podávána příslušná dávka simvastatinu.

4.2

Dávkování a způsob podání

Sekundární příčiny hyperlipidemie, jako je např. nekontrolovaný diabetes mellitus 2. typu,

hypotyreóza, nefrotický syndrom, dysproteinemie, obstrukční onemocnění jater, farmakologická léčba

(např. perorální estrogeny) a alkoholismus, je třeba před zvážením terapie přípravkem Cholib

adekvátně léčit. Je také nutné, aby pacienti dodržovali standardní dietu snižující hladiny cholesterolu

a triglyceridů, se kterou se má během léčby pokračovat.

Dávkování

Doporučená dávka je jedna tableta za den. Je třeba vyvarovat se konzumace grepové šťávy (viz

bod 4.5).

Odpověď na léčbu je třeba monitorovat stanovením hodnot lipidů v séru (celkový cholesterol (TC),

LDL-cholesterol, triglyceridy (TG)).

Starší pacienti (≥ 65 let)

Dávku není třeba upravovat. Doporučuje se obvyklá dávka. Výjimkou jsou pacienti se sníženou

renální funkci s odhadovanou glomerulární filtrací < 60 ml/min/1,73 m

, u kterých je přípravek Cholib

kontraindikován (viz bod 4.3).

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Přípravek Cholib je kontraindikován u pacientů se středně těžkou až těžkou renální insuficiencí,

jejichž odhadovaná rychlost glomerulární filtrace je < 60 ml/min/1,73 m

(viz bod 4.3).

Přípravek Cholib je třeba používat s opatrností u pacientů s mírnou renální insuficiencí, jejichž

odhadovaná rychlost glomerulární filtrace je 60 až 89 ml/min/1,73 m

(viz bod 4.4).

Pacienti s poruchou funkce jater

Působení přípravku Cholib u pacientů s poruchou funkce jater nebylo zkoumáno, a proto je tento

přípravek v této populaci kontraindikován (viz bod 4.3).

Pediatrická populace

Přípravek Cholib je u dětí a dospívajících do 18 let věku kontraindikován (viz bod 4.3).

Konkomitantní užívání s jinými léčivými přípravky

U pacientů užívajících přípravky obsahující elbasvir nebo grazoprevir současně s přípravkem Cholib

nesmí dávka simvastatinu překročit 20 mg/den. (Viz body 4.4 a 4.5.)

Způsob podání

Tabletu je třeba spolknout vcelku a zapít sklenicí vody. Tablety se nesmí drtit ani žvýkat. Lze je užívat

s jídlem i bez jídla (viz bod 5.2).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky, arašídy, sóju nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou

v bodě 6.1 (viz také bod 4.4),

známá fotoalergická nebo fototoxická reakce při léčbě fibráty nebo ketoprofenem,

aktivní onemocnění jater nebo nevysvětlitelné přetrvávající zvýšení sérových transamináz,

známé onemocnění žlučníku,

chronická nebo akutní pankreatitida s výjimkou případů akutní pankreatitidy způsobené těžkou

hypertriglyceridemií,

středně těžká až těžká renální insuficience (odhadovaná rychlost glomerulární filtrace

< 60 ml/min/1,73 m

konkomitantní podávání silných inhibitorů CYP3A4 (přípravků zvyšujících AUC přibližně

5krát nebo víckrát) (např. itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol, inhibitory HIV

proteázy (např. nelfinavir), boceprevir, telaprevir, erythromycin, klarithromycin, telithromycin,

nefazodon a léčivé přípravky obsahující kobicistat) (viz body 4.4 a 4.5),

konkomitantní podávání gemfibrozilu, cyklosporinu nebo danazolu (viz body 4.4 a 4.5),

konkomitantní podávání glekapreviru/pibrentasviru (viz bod 4.5),

pediatrická populace (mladší 18 let),

těhotenství a kojení (viz bod 4.6),

myopatie a/nebo rabdomyolýza při léčbě statiny a/nebo fibráty v osobní anamnéze nebo

potvrzené zvýšení kreatinfosfokinázy na více než pětinásobek horního limitu normy (ULN) při

předchozí léčbě statinem (viz bod 4.4).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Svaly

Při podávání látek snižujících hladinu lipidů (např. fibráty a statiny) byla hlášena toxicita kosterních

svalů, včetně vzácných případů rabdomyolýzy s renálním selháním i bez něj. Je známo, že riziko

myopatie v souvislosti se statiny a fibráty závisí na dávce každé složky a na typu fibrátu.

Snížení funkce transportních proteinů

Snížení funkce jaterních OATP transportních proteinů může zvyšovat systémovou expozici

simvastatinu a zvyšovat riziko myopatie a rhabdomyolýzy. Snížení jejich funkce se může vyskytovat

jako důsledek inhibice interagujícími přípravky (např. cyklosporin) nebo u pacientů, kteří jsou nosiči

genotypu SLCO1B1 c.521T>C.

Pacienti, kteří jsou nosiči alely genu SLCO1B1 (c.521T>C) kódující méně aktivní OATP1B1 protein,

mají zvýšenou systémovou expozici simvastatinu a zvýšené riziko myopatie. Riziko myopatie spojené

s užíváním vysokých dávek simvastatinu (80 mg) je obecně, bez genetického testování, asi 1%. Na

základě výsledků studie SEARCH mají homozygotní nosiči alely C (nazývaní také CC), kteří jsou

léčeni 80 mg simvastatinu, v průběhu jednoho roku léčby15% riziko vzniku myopatie, zatímco u

heterozygotních nosičů alely C (CT) je riziko 1,5%. U nosičů nejčastějšího genotypu (TT), je

odpovídající riziko 0,3% (viz bod 5.2).

Imunitně zprostředkovaná nekrotizující myopatie (IMNM)

Vzácně byla hlášena imunitně zprostředkovaná nekrotizující myopatie (IMNM), což je autoimunitní

myopatie spojená s používáním statinů. IMNM charakterizuje: proximální svalová slabost a zvýšení

sérové kreatinkinázy, které přetrvává navzdory přerušení léčby statiny; pozitivní protilátky anti-HMG-

CoA reduktázy; biopsie svalu prokazující nekrotizující myopatii; a zlepšení po podání imunosupresiv.

Mohou být nutné další neuromuskulární a sérologické testy. Může být vyžadována léčba

imunosupresivy. Před zahájením další léčby statiny pečlivě zvažte rizika IMNM. Pokud je zahájena

léčba dalšími statiny, sledujte projevy a příznaky IMNM.

Opatření ke snížení rizika myopatie způsobené vzájemným působením léčivých přípravků

Riziko toxicity pro svaly se může zvyšovat, pokud se přípravek Cholib podává s dalším fibrátem,

statinem, niacinem, kyselinou fusidovou nebo jinými specifickými konkomitantně podávanými

látkami (specifické interakce viz bod 4.5). Lékaři zvažující kombinovanou léčbu přípravkem Cholib

a dávkami niacinu (kyselina nikotinová) upravujícími hladinu lipidů (≥ 1 g/den) nebo léčivými

přípravky obsahujícími niacin majídůkladně zvážit možné přínosy a rizika a musí u pacientů pozorně

sledovat jakékoli známky a příznaky bolesti svalů, citlivosti nebo slabosti, a to především během

počátečních měsíců léčby a také pokaždé, když se zvyšuje dávka kteréhokoli léčivého přípravku zvýší.

Riziko myopatie a rabdomyolýzy se významně zvyšuje při konkomitantním užívání simvastatinu se

silnými inhibitory (CYP) 3A4 (viz body 4.3 a 4.5).

Simvastatin je substrátem efluxního transportéru proteinu BCRP (Breast Cancer Resistant Protein).

Konkomitantní podávání přípravků, které jsou inhibitory proteinu BCRP (např. elbasvir

a grazoprevir), může vést ke zvýšeným plazmatickým koncentracím simvastatinu a zvýšenému riziku

myopatie. Proto je v závislosti na předepsané dávce vhodné zvážit úpravu dávky simvastatinu.

Souběžné podávání elbasviru a grazopreviru se simvastatinem není prostudováno, dávka simvastatinu

však nesmí překročit 20 mg denně u pacientů dostávajících souběžnou léčbu přípravky obsahujícími

elbasvir nebo grazoprevir (viz bod 4.5).

Riziko myopatie se zvyšuje při vysokých hladinách aktivity inhibitorů HMG Co-A reduktázy

v plazmě (tj. při zvýšených hladinách simvastatinu a kyseliny simvastatinové v plazmě), které mohou

být do jisté míry důsledkem působení léků ovlivňujících metabolismus simvastatinu a/nebo dráhy

přenašečů (viz bod 4.5).

Cholib se nesmí podávat společně s kyselinou fusidovou. U pacientů užívajících statin v kombinaci

s kyselinou fusidovou byla hlášena rabdomyolýza (včetně několika úmrtí) (viz bod 4.5). U pacientů,

u nichž je systémové použití kyseliny fusidové považováno za nezbytné, je třeba léčbu statinem

po dobu trvání léčby kyselinou fusidovou přerušit. Pacientovi je třeba doporučit, aby v případě, že

začne pociťovat jakékoli příznaky svalové slabosti, bolesti nebo citlivosti svalů, okamžitě vyhledal

lékařskou pomoc.

Léčbu statinem lze znovu zahájit sedm dní po poslední dávce kyseliny fusidové. Ve výjimečných

případech, kdy je nutné dlouhodobé systémové podávání kyseliny fusidové (např. při léčbě závažných

infekcí), je možné zvážit současné podávání přípravku Cholib a kyseliny fusidové, ovšem pouze v

odůvodněných případech a pod přísným lékařským dohledem.

Měření kreatinkinázy

Kreatinkináza se nemá měřit po namáhavém cvičení ani v přítomnosti jiné možné příčiny zvýšení její

hladiny, protože interpretace této hodnoty je v takovém případě obtížná. Pokud jsou hladiny

kreatinkinázy významně zvýšené nad základní hodnotu (> 5 x ULN), je vhodné je během 5 až 7 dnů

změřit znovu, a ověřit tak získané výsledky.

Před zahájením léčby

Všichni pacienti začínající s léčbou nebo pacienti, jimž je zvyšována dávka simvastatinu, majíbýt

seznámeni s rizikem myopatie a vyzváni, aby okamžitě hlásili jakoukoli nevysvětlitelnou bolest,

citlivost nebo slabost svalů.

Opatrnosti je třeba dbát zejména u pacientů s predisponujícími faktory rabdomyolýzy. Aby mohla být

stanovena referenční hodnota základní hladiny, je třeba před zahájením léčby změřit hladinu

kreatinkinázy v následujících případech:

starší osoby ve věku ≥ 65 let,

osoby ženského pohlaví,

porucha funkce ledvin,

nekontrolovaná hypotyreóza,

hypoalbuminemie,

dědičné svalové poruchy v osobní nebo rodinné anamnéze,

svalová toxicita při léčbě statinem nebo fibrátem v anamnéze,

abúzus alkoholu.

V těchto případech je třeba zvážit riziko léčby z hlediska možného přínosu a doporučuje se pacienty

klinicky sledovat.

Aby bylo možné stanovit referenční hodnotu základní hladiny, je třeba změřit hladinu

kreatinfosfokinázy a je doporučeno provádět klinické sledování.

Pokud u pacienta při dřívější léčbě fibrátem nebo statinem došlo ke svalové poruše, léčba jiným lékem

této třídy má být předepisována pouze s velkou obezřetností. Pokud jsou hladiny kreatinkinázy

významně zvýšené nad základní hodnotu (> 5 x ULN), léčba nemá bý zahájena.

Pokud z jakéhokoli jiného důvodu existuje podezření na myopatii, léčba má být přerušena.

Terapie přípravkem Cholib má být dočasně pozastavena několik dní před plánovaným velkým

chirurgickým výkonem a také v případě, že nastane jakýkoli závažný zdravotní nebo operační stav.

Jaterní poruchy

U některých pacientů léčených simvastatinem nebo fenofibrátem bylo hlášeno zvýšení hladin

transamináz. Ve většině případů byla tato zvýšení přechodná, nezávažná a asymptomatická,

bez nutnosti přerušení léčby.

Hladiny transamináz je třeba monitorovat před zahájením léčby, každé 3 měsíce během

prvních 12 měsíců léčby a dále v pravidelných intervalech. Zvláštní pozornost je třeba věnovat

pacientům, u nichž dojde ke zvýšení hladin transamináz. Terapii je vhodné přerušit, pokud se

hladiny aspartátaminotransferázy (AST) (rovněž známé jako sérová glutamát-oxalacetát

transamináza – SGOT) a alaninaminotransferázy (ALT) (rovněž známé jako sérová glutamát-pyruvát

transamináza – SGPT) zvýší více než 3krát nad horní limit normálního rozmezí.

Když se objeví příznaky naznačující hepatitidu (např. ikterus, pruritus) a diagnóza je potvrzena

laboratorním testem, je třeba léčbu přípravkem Cholib přerušit.

Přípravek Cholib je třeba používat s opatrností u pacientů, kteří konzumují značné množství alkoholu.

Pankreatitida

U pacientů užívajících fenofibrát byla hlášena pankreatitida (viz body 4.3 a 4.8). Její výskyt může

znamenat selhání účinnosti u pacientů s těžkou hypertriglyceridemií, indukovaným zvýšením

pankreatických enzymů nebo sekundárním fenoménem způsobeným kamenem ve žlučových cestách

nebo vytvořením písku (sedimentu) s obstrukcí společného žlučovodu.

Renální funkce

Přípravek Cholib je kontraindikován v případech středně těžké až těžké poruchy funkce ledvin

(viz bod 4.3).

Přípravek Cholib je třeba používat s opatrností u pacientů s mírnou renální insuficiencí, jejichž

odhadovaná rychlost glomerulární filtrace je 60 až 89 ml/min/1,73 m

(viz bod 4.2).

U pacientů na monoterapii fenofibrátem nebo souběžně užívajících statiny byly hlášeny reverzibilní

elevace sérového kreatininu. Elevace sérového kreatininu byly v čase obecně stabilní bez známek

pokračujícího zvyšování sérového kreatininu při dlouhodobé léčbě a po přerušení léčby měly sklon

k návratu na základní hladinu.

Během klinických studií mělo 10 % pacientů zvýšený kreatinin nad základní hladinu více

než 30 µmol/l při souběžném podávání fenofibrátu a simvastatinu oproti 4,4 % pacientům při

monoterapii statinem. U 0,3 % pacientů užívajících souběžnou léčbu bylo zjištěno klinicky významné

zvýšení kreatininu na hodnoty > 200 µmol/l.

Léčba má být přerušena v případě, že hladina kreatininu překročí horní limit normy o více než 50 %.

Kreatinin se doporučuje měřit během prvních 3 měsíců od zahájení léčby a poté v pravidelných

intervalech.

Intersticiální plicní onemocnění

U některých statinů a při léčbě fenofibrátem byly hlášeny případy intersticiálního plicního

onemocnění, a to zejména při dlouhodobé léčbě (viz bod 4.8). Mezi známky přítomnosti tohoto

onemocnění patří dyspnoe, neproduktivní kašel a celkové zhoršení zdravotního stavu (únava,

úbytek hmotnosti a horečka). Pokud existuje podezření, že se u pacienta rozvinulo intersticiální

plicní onemocnění, léčba přípravkem Cholib má být přerušena.

Diabetes mellitus

Některé nálezy naznačují, že statiny jako třída zvyšují glykemii a u některých pacientů s vysokým

rizikem budoucího diabetu mohou vytvářet takový stupeň hyperglykemie, že je vhodná formální

antidiabetická péče. Toto riziko je nicméně převáženo skutečností, že při léčbě statiny dochází ke

snížení rizika vaskulárního, a proto by nemělo být důvodem k ukončení léčby statiny. Rizikoví

pacienti (glykemie nalačno 5,6 až 6,9 mmol/l, BMI > 30 kg/m

, zvýšené triglyceridy, hypertenze) mají

být monitorováni klinicky i biochemicky v souladu s národními postupy.

Venotromboembolické příhody

Ve studii FIELD bylo hlášeno statisticky významné zvýšení incidence plicní embolie (0,7 % ve

skupině s placebem versus 1,1 % ve skupině s fenofibrátem; p = 0,022) a statisticky nevýznamné

zvýšení incidence hluboké žilní trombózy (placebo 1,0 % 48/4900 pacientů) oproti fenofibrátu 1,4 %

(67/4895); p = 0,074. Zvýšené riziko žilních trombóz může souviset se zvýšenou hladinou

homocysteinu, rizikovým faktorem trombózy a dalšími nezjištěnými faktory. Klinický význam těchto

skutečností není jasný, proto je třeba u pacientů s plicní embolií v anamnéze dbát zvláštní opatrnosti.

Pomocné látky

Jelikož tento léčivý přípravek obsahuje laktózu, pacienti s vzácnými dědičnými problémy s intolerance

galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy agalaktózy nemají tento přípravek

užívat.

Jelikož tento léčivý přípravek obsahuje sacharózu, pacienti se vzácnými dědičnými problémy s

intolerancí fruktózy, malabsorpcí glukózy a galaktózy nebo se sacharázo-izomaltázovou deficiencí

nemají tento přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, což znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

Tento léčivý přípravek obsahuje oranžovou žluť (E110), která může způsobovat alergické reakce.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

S přípravkem Cholib nebyly provedeny žádné studie interakcí.

Interakce u monoterapie

Inhibitory CYP 3A4

Simvastatin je substrátem cytochromu P450 3A4.

K možným interakcím s inhibitory HMG Co-A reduktázy může přispívat několik mechanismů. Léky

nebo rostlinné přípravky inhibující některé enzymy (např. CYP3A4) a/nebo dráhy přenašečů (např.

OATP1B) mohou vést ke zvýšení koncentrace simvastatinu a kyseliny simvastatinové v plazmě a ke

zvýšení rizika myopatie/rabdomyolýzy.

Účinné inhibitory cytochromu P450 3A4 zvyšují riziko myopatie a rabdomyolýzy, neboť během léčby

simvastatinem zvyšují koncentraci inhibiční aktivity HMG-CoA reduktázy v plazmě. Mezi takové

inhibitory patří itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, erythromycin, klarithromycin, telithromycin,

inhibitory HIV proteázy (např. nelfinavir), kobicistat a nefazodon.

Kombinace s itrakonazolem, ketokonazolem, posakonazolem, inhibitory HIV proteázy (např.

nelfinavir), kobicistatem, erythromycinem, klarithromycinem, telithromycinem a nefazodonem je

kontraindikována (viz bod 4.3). Pokud je léčba itrakonazolem, ketokonazolem, posakonazolem,

erythromycinem, klarithromycinem nebo telithromycinem nevyhnutelná, léčba přípravkem Cholib

musí být během léčebné kúry přerušena. Opatrnosti je třeba také při kombinaci přípravku Cholib s

určitými dalšími méně účinnými inhibitory CYP 3A4: flukonazolem, verapamilem nebo diltiazemem

(viz body 4.3 a 4.4).

Zkontrolujte informace o přípravku pro všechny souběžně používané léky, kde zjistíte více informací

o jejich potenciálních interakcích se simvastatinem a/nebo potenciálním působení na enzymy či

přenašeče a o případných úpravách dávky a dávkovacího režimu.

Danazol

Při konkomitantním podávání danazolu se simvastatinem existuje zvýšené riziko myopatie a

rabdomyolýzy. Dávka simvastatinu u pacientů užívajících danazol nesmí překročit 10 mg denně. Proto

je souběžné podávání přípravku Cholib s danazolem kontraindikováno (viz bod 4.3).

Cyklosporin

Při konkomitantním podávání cyklosporinu se simvastatinem existuje zvýšené riziko

myopatie/rabdomyolýzy. Ačkoli nebyl mechanismus této interakce zcela objasněn, bylo prokázáno, že

cyklosporin zvyšuje plazmatickou expozici (AUC) kyselině simvastatinové, pravděpodobně částečně

kvůli inhibici CYP 3A4 a transportéru OATP-1B1. Protože dávka simvastatinu nesmí u pacientů

užívajících cyklosporin překročit 10 mg denně, souběžné užívání přípravku Cholib s cyklosporinem

je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Amiodaron, amlodipin, diltiazem a verapamil

Při konkomitantním užívání amiodaronu, amlodipinu, diltiazemu nebo verapamilu se simvastatinem

v dávce 40 mg za den existuje zvýšené riziko myopatie a rabdomyolýzy.

V klinických studiích byla myopatie hlášena u 6 % pacientů užívajících simvastatin 80 mg a

amiodaron oproti 0,4 % u pacientů pouze na 80 mg simvastatinu.

Konkomitantní podávání amlodipinu a simvastatinu způsobovalo 1,6násobné zvýšení expozice

kyselině simvastatinové.

Konkomitantní podávání diltiazemu a simvastatinu způsobovalo 2,7násobné zvýšení expozice kyselině

simvastatinové, pravděpodobně kvůli inhibici CYP 3A4.

Konkomitantní podávání verapamilu a simvastatinu způsobovalo 2,3násobné zvýšení expozice

kyselině simvastatinové v plazmě, pravděpodobně zčásti kvůli inhibici CYP 3A4.

Proto u pacientů užívajících amiodaron, amlodipin, diltiazem nebo verapamil nesmí dávka přípravku

Cholib překročit 145 mg/20 mg za den.

Inhibitory proteinu BCRP (Breast Cancer Resistant Protein)

Konkomitantní podávání léčivých přípravků, které jsou inhibitory proteinu BCRP, včetně přípravků

obsahujících elbasvir nebo grazoprevir, může vést k vyšším plazmatickým koncentracím simvastatinu

a zvýšenému riziku myopatie (viz body 4.2 a 4.4).

Ostatní statiny a fibráty

Gemfibrozil zvyšuje AUC kyseliny simvastatinové 1,9 násobně, pravděpodobně kvůli inhibici cesty

glukuronidace. Riziko myopatie a rabdomyolýzy je významně zvýšené při konkomitantním užívání

gemfibrozilu se simvastatinem. Riziko rabdomyolýzy je rovněž zvýšené u pacientů konkomitantně

užívajících další fibráty nebo statiny. Proto je souběžné podávání přípravku Cholib s gemfibrozilem,

dalšími fibráty nebo statiny kontraindikováno (viz bod 4.3).

Niacin (kyselina nikotinová)

S konkomitantním podáváním statinů a niacinu (kyseliny nikotinové) v dávkách upravujících hladinu

lipidů (≥ 1 g/den) byly spojeny případy myopatie/rabdomyolýzy (niacin a statiny mohou při

samostatném podávání způsobovat myopatii).

Lékaři zvažující kombinovanou léčbu přípravkem Cholib a dávkami niacinu (kyselina nikotinová)

upravujícími hladinu lipidů (≥ 1 g/den) nebo léčivými přípravky obsahujícími niacin mají důkladně

zvážit možné přínosy a rizika a musí u pacientů pozorně sledovat jakékoli známky a příznaky bolesti,

citlivosti nebo slabosti svalů, a to především během počátečních měsíců léčby a také pokaždé, když se

zvyšuje dávka kteréhokoli léčivého přípravku.

Kyselina fusidová

Při konkomitantním systémovém podávání kyseliny fusidové se statiny se může zvýšit riziko

myopatie, včetně rabdomyolýzy. Současné podávání této kombinace může způsobit zvýšené

plazmatické koncentrace obou látek. Mechanismus této interakce (ať už farmakodynamický,

farmakokinetický, nebo obojí) je zatím neznámý. U pacientů, kteří dostávali tuto kombinaci, byla

hlášena rabdomyolýza (včetně několika úmrtí).

Pokud je léčba kyselinou fusidovou nezbytná, je nutné po dobu trvání léčby kyselinou fusidovou léčbu

přípravkem Cholib přerušit. (viz též bod 4.4).

Grepová šťáva

Grepová šťáva inhibuje CYP 3A4. Konkomitantní příjem velkého množství (přes 1 litr denně) grepové

šťávy a simvastatinu způsobovalo 7násobné zvýšení plazmatické expozice kyselině simvastatinové.

Příjem 240 ml grepové šťávy ráno a simvastatinu večer rovněž způsoboval 1,9násobné zvýšení

plazmatické expozice kyselině simvastatinové. Během léčby přípravkem Cholib je proto třeba se

konzumaci grepové šťávy vyhýbat.

Kolchicin

Při konkomitantním podávání kolchicinu se simvastatinem byly u pacientů s renální insuficiencí

hlášeny případy myopatie a rabdomyolýzy. Proto se doporučuje pacienty, kteří užívají kombinaci

kolchicinu a přípravku Cholib, pečlivě klinicky monitorovat.

Antagonisté vitaminu K

Fenofibrát a simvastatin posilují účinky antagonistů vitaminu K a mohou zvýšit riziko krvácení. Na

začátku léčby se doporučuje snížit dávky perorálních antikoagulancií přibližně o jednu třetinu a poté je

dle potřeby postupně upravovat za průběžného monitorování INR (mezinárodně normalizovaný

poměr). Hodnota INR má být stanovena před zahájením užívání přípravku Cholib. Poté je třeba ji

dostatečně často kontrolovat i během časné fáze léčby, aby nedocházelo k žádným významným

odchylkám INR. Jakmile je zjištěna stabilní hodnota INR, lze tuto hodnotu monitorovat v intervalech

obvykle doporučených u pacientů užívajících tato perorální antikoagulancia. Pokud se dávka

přípravku Cholib změní nebo se jeho podávání přeruší, má se opakovat stejný postup. Léčba

přípravkem Cholib není spojována s krvácením u pacientů neužívajících antikoagulancia.

Glitazony

Během konkomitantního podávání fenofibrátu a glitazonů byly zaznamenány případy reverzibilního

paradoxního snížení HDL-cholesterolu. Proto se doporučuje sledovat HDL-cholesterol, je-li přípravek

Cholib souběžně podáván s glitazonem a, ukončit jednu či druhou léčbu, pokud je hladina

HDL-cholesterolu příliš nízká.

Rifampicin

Protože rifampicin je silný induktor CYP 3A4, který interferuje s metabolismem simvastatinu, může

u pacientů podstupujících dlouhodobou léčbu rifampicinem (např. při léčbě tuberkulózy) dojít ke

ztrátě účinnosti simvastatinu. U zdravých dobrovolníků byla plazmatická expozice kyselině

simvastatinové při konkomitantním podávání rifampicinu snížena o 93 %.

Účinky na farmakokinetiku jiných léčivých přípravků

Fenofibrát a simvastatin nejsou inhibitory ani induktory CYP 3A4. Proto se neočekává, že by

přípravek Cholib ovlivňoval plazmatické koncentrace látek metabolizovaných prostřednictvím

CYP 3A4.

Fenofibrát a simvastatin nejsou inhibitory CYP 2D6, CYP 2E1 ani CYP 1A2. Fenofibrát je mírný až

středně silný inhibitor CYP 2C9 a slabý inhibitor CYP 2C19 a CYP 2A6.

Pacienti souběžně užívající přípravek Cholib a léčiva metabolizovaná cytochromy CYP 2C19,

CYP 2A6 a především CYP 2C9 s úzkým terapeutickým indexem mají být důsledně sledováni; dle

potřeby se doporučuje dávky těchto léčiv upravit.

Interakce mezi simvastatinem a fenofibrátem

Účinky opakovaného podávání fenofibrátu na farmakokinetiku jedné nebo více dávek simvastatinu

byly zkoumány ve dvou malých studiích (n = 12), následovaných větší studií (n = 85) u zdravých

dobrovolníků.

V první studii se snížila hodnota AUC kyseliny simvastatinové (SVA) – hlavního aktivního metabolitu

simvastatinu – o 42 % (90% CI 24 %-56 %) při společném podání jedné dávky 40 mg

simvastatinu s opakovaným podáváním 160 mg fenofibrátu . V druhé studii [Bergman et al, 2004]

vedlo opakované společné podávání 80 mg simvastatinu a 160 mg fenofibrátu ke snížení AUC SVA

o 36 % (90% CI 30 %-42 %). Ve větší studii bylo po opakovaném společném podávání 40 mg

simvastatinu a 145 mg fenofibrátu večer pozorováno snížení AUC SVA o 21 % (90% CI 14 %-27 %).

Nešlo o významný rozdíl oproti 29% (90% CI 22 %-35 %) snížení AUC SVA pozorovanému při

společném podávání v odstupu 12 hodin: 40 mg simvastatinu večer a 145 mg fenofibrátu ráno.

Nebylo zjišťováno, zda má fenofibrát účinek na další aktivní metabolity simvastatinu.

Přesný mechanismus interakce není znám. V dostupných klinických údajích nebyl účinek na snížení

LDL-cholesterolu (LDL-C) považován za významně odlišný od monoterapie simvastatinem, kdy je

kontrolován LDL-cholesterol v době zahájení léčby.

Opakované podávání 40 nebo 80 mg simvastatinu , nejvyšší registrované dávky, neovlivnilo

plazmatické hladiny kyseliny fenofibrové v rovnovážném stavu.

Preskripční doporučení pro interagující látky jsou shrnuta v níže uvedené tabulce (viz také

body 4.2 a 4.3).

Interagující látky

Preskripční doporučení

Účinné inhibitory CYP 3A4:

Itrakonazol

Ketokonazol

Flukonazol

Posakonazol

Erythromycin

Klarithromycin

Telithromycin

Inhibitory HIV proteázy (např. nelfinavir)

Nefazodon

Kobicistat

U přípravku Cholib kontraindikovány.

Danazol

Cyklosporin

U přípravku Cholib kontraindikovány.

Gemfibrozil, ostatní statiny a fibráty

U přípravku Cholib kontraindikovány.

Amiodaron

Verapamil

Diltiazem

Amlodipin

Pokud klinický přínos nepřeváží riziko, nepřekračujte

jednu tabletu přípravku Cholib 145 mg/20 mg za den.

Elbasvir

Grazoprevir

Nepřekračujte jednu tabletu přípravku

Cholib 145 mg/20 mg za den.

Glekaprevir

Pibrentasvir

U přípravku Cholib kontraindikovány.

Niacin (kyselina nikotinová) ≥ 1 g/den

Nepodávejte s přípravkem Cholib, pokud klinický

přínos nepřevažuje riziko.

Sledujte pacienty pro jakékkoli známky či příznaky

bolesti , citlivosti nebo slabosti svalů .

Kyselina fusidová

Pacienty je třeba důkladně sledovat. Lze zvážite

dočasné přerušení léčby přípravkem Cholib.

Grepová šťáva

Při užívání přípravku Cholib ji nepijte.

Antagonisté vitaminu K

Nastavte dávku těchto perorálních antikoagulancií na

základě výsledků sledování INR.

Glitazony

Sledujte HDL-cholesterol, a pokud je příliš nízký, jednu

nebo druhou léčbu ukončete (glitazon nebo Cholib).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Cholib

Stejně jako simvastatin (viz dále) je během těhotenství kontraindikován i přípravek Cholib (viz

bod 4.3).

Fenofibrát

Dostatečné údaje o podávání fenofibrátu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech

prokázaly embryotoxické účinky při dávkách v rozmezí toxickém pro matku (viz bod 5.3). Potenciální

Přečtěte si celý dokument

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/413932/2013

EMEA/H/C/002559

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Cholib

fenofibratum/simvastatinum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Cholib. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila tento přípravek,

aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky použití. Účelem tohoto

dokumentu není poskytovat praktické rady o tom, jak přípravek Cholib používat.

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Cholib, pacienti by si měli přečíst příbalovou

informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka.

Co je Cholib a k čemu se používá?

Cholib je léčivý přípravek k úpravě hladin tuku v krvi. Obsahuje dvě léčivé látky, fenofibrát

a simvastatin, a používá se spolu s dietou se sníženým obsahem tuků a cvičením s cílem snížit hladinu

triglyceridů (typu tuku) a zvýšit hladinu „dobrého“ cholesterolu (HDL cholesterolu). Přípravek Cholib se

používá u dospělých s vysokým rizikem onemocnění srdce, u kterých jsou hladiny „špatného“ (LDL

cholesterolu) již kontrolovány odpovídající dávkou samostatného simvastatinu.

Jak se přípravek Cholib používá?

Před zahájením léčby přípravkem Cholib by měly být adekvátně léčeny možné příčiny abnormální

hladiny tuků v krvi a pacienti by měli být převedeni na standardní dietu snižující hladiny tuků.

Výdej přípravku Cholib je vázán na lékařský předpis a k dispozici je ve formě tablet (145/20 mg

a 145/40 mg). Doporučená dávka je jedna tableta denně podaná vcelku, zapíjená sklenicí vody. Během

léčby přípravkem Cholib je nutné vyvarovat se grapefruitového džusu, protože je známo, že mění

hladiny simvastatinu v krvi.

Cholib

EMA/413932/2013

strana 2/3

Jak přípravek Cholib působí?

Léčivé látky v přípravku Cholib, fenofibrát a simvastatin, působí různými způsoby a jejich působení se

doplňuje.

Fenofibrát je „agonista PPAR

“. To znamená, že aktivuje typ receptoru zvaný „receptor proliferace

peroxizomů typu alfa“ (PPAR

), který se účastní odbourávání tuků ze stravy, zejména triglyceridů.

Když jsou tyto receptory aktivovány, odbourávání tuků se zrychluje, což napomáhá očistit krev od

„špatného“ cholesterolu a triglyceridů.

Druhá léčivá látka, simvastatin, patří do skupiny zvané „statiny“. Tím, že blokuje HMG-CoA-reduktázu,

enzym v játrech, který se účastní tvorby cholesterolu, snižuje celkový cholesterol v krvi. Protože játra

potřebují cholesterol pro produkci žluči, způsobuje snížená hladina cholesterolu v krvi, že jaterní buňky

produkují receptory, které vychytávají cholesterol z krve, čímž se dále snižuje jeho hladina. Tímto

způsobem je z krve vychytáván „špatný“ cholesterol.

Jaké přínosy přípravku Cholib byly prokázány v průběhu studií?

Prokázalo se, že přípravek Cholib je při snižování hladin triglyceridů a zvyšování hladin dobrého

cholesterolu účinnější než samotné statiny.

V hlavní studii srovnávající přípravek Cholib 145/20 mg se simvastatinem 40 mg u 1 050 pacientů,

kteří nebyli adekvátně léčení samotným simvastatinem v dávce 20 mg denně, se po 12 týdnech snížily

hladiny triglyceridů u přípravku Cholib přibližně o 36 % ve srovnání s 12 % u simvastatinu. Hladiny

dobrého cholesterolu se navíc zvýšily u přípravku Cholib přibližně o 7 % ve srovnání se 2 %

u simvastatinu.

Další studie srovnávala přípravek Cholib 145/40 mg se simvastatinem 40 mg u 450 pacientů, kteří

nebyli adekvátně léčeni samotným simvastatinem v dávce 40 mg. Ukázalo se, že přípravek Cholib vedl

k výraznějšímu snížení hladiny triglyceridů (33 % oproti 7 %) a zvýšení hladiny dobrého cholesterolu

(nárůst o 6 % oproti poklesu o 1 %).

Další dvě studie srovnávaly přípravek Cholib s dalšími statiny (atorvastatinem a pravastatinem) a

prokázaly, že přípravek Cholib je účinnější než tyto statiny podávané samostatně.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Cholib?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Cholib jsou zvýšená hladina kreatininu v krvi, infekce

horních dýchacích cest (nachlazení), zvýšený počet krevních destiček, gastroenteritida (průjem a

zvracení) a zvýšená hladina alaninaminotransferázy (jaterního enzymu). Úplný seznam nežádoucích

účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Cholib je uveden v příbalové informaci.

Přípravek Cholib nesmějí používat osoby, které jsou přecitlivělé (alergické) na arašídy, sójový lecitin

nebo kteroukoli ze složek tohoto léčivého přípravku. Nesmí se také používat u těhotných nebo kojících

žen, u osob, u kterých je známo, že prodělaly reakci na světlo při léčbě fibráty nebo ketoprofenem,

nebo u osob s onemocněním jater či žlučníku, pankreatitidou, středně nebo závažně omezenými

funkcemi ledvin, nebo u osob, které dříve měly svalové problémy při užívání statinů nebo fibrátů.

Úplný seznam omezení je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Cholib schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) agentury byl toho názoru, že bylo prokázáno, že

kombinace fenofibrátu a simvastatinu je při úpravě hladin tuků v krvi účinná. Ve všech studiích bylo

Cholib

EMA/413932/2013

strana 3/3

snížení triglyceridů a zvýšení dobrého cholesterolu vyšší u přípravku Cholib než u samotného statinu.

Výbor také konstatoval, že kombinace fenofibrátu a simvastatinu se již v klinické praxi používá.

Co se týče bezpečnosti přípravku Cholib, nežádoucí účinky hlášené ve studiích byly konzistentní se

známými nežádoucími účinky obou léčivých látek a neobjevila se významnější rizika. Výbor rozhodl, že

přínosy přípravku Cholib převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby byl schválen k použití v EU.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Cholib?

K zajištění co nejbezpečnějšího používání přípravku Cholib byl vypracován plán řízení rizik. Na základě

tohoto plánu byly do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace přípravku Cholib zahrnuty

informace o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli dodržovat zdravotničtí pracovníci

a pacienti.

Další informace o přípravku Cholib

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Cholib platné v celé Evropské unii dne

26. srpna 2013.

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Cholib je k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Další

informace o léčbě přípravkem Cholib naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR)

nebo kontaktujte svého lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 08-2013.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace