Visudyne

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

вертепорфин

Предлага се от:

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

АТС код:

S01LA01

INN (Международно Name):

verteporfin

Терапевтична група:

Офталмологични

Терапевтична област:

Myopia, Degenerative; Macular Degeneration

Терапевтични показания:

Визудин е показан за лечение на:възрастни с экссудативной (влажна) на възрастовата макулна дегенерация (AMD) с предимно класическа subfoveal хориоидальной неоваскуляризации (ХНВ) или;възрастни с subfoveal хориоидальной неоваскуляризации вторична патологичната на късогледство.

Каталог на резюме:

Revision: 35

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2000-07-27

Листовка

                23
Б. ЛИСТОВКА
24
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
VISUDYNE 15 MG ПРАХ ЗА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
verteporfin (вертепорфин)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Visudyne и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложен Visudyne
3.
Как се прилага Visudyne
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Visudyne
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VISUDYNE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VISUDYNE
Visudyne съдържа активното веществ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Visudyne 15 mg прах за инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 15 mg вертепорфин
(verteporfin).
След разтваряне 1 ml съдържа 2 mg
вертепорфин.7,5 ml от разтвора съдържат
15 mg
вертепорфин.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инфузионен разтвор
Тъмно зелен до черен прах
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Visudyne е показан за лечение на
-
възрастни пациенти с ексудативна
(влажна) възрастовообусловена
дегенерация на
макулата (ВДМ) с преобладаваща
класическа субфовеална хориоидна
неоваскуларизация
(ХНВ), или
-
възрастни пациенти с вторична
субфовеална хориоидна
неоваскуларизация, в резултат на
ексцесивна миопия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Visudyne трябва да се прилага само от
офталмолог с опит в лечението на
пациенти с
възрастовообусловена дегенерация на
макулата или ексцесивна миопия.
Дозировка
_Възрастни, включително пациенти в
старческа възраст (≥65 години) _
Фотодинамичната терапия (ФДТ) с Visudyne е
двуетапен процес:
Първият етап се състои от 10-минутна
интравеноз
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-09-2020
Листовка Листовка чешки 16-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-09-2020
Листовка Листовка датски 16-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-09-2020
Листовка Листовка немски 16-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-09-2020
Листовка Листовка естонски 16-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-09-2020
Листовка Листовка гръцки 16-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-09-2020
Листовка Листовка английски 16-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 24-02-2016
Листовка Листовка френски 16-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-09-2020
Листовка Листовка италиански 16-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 24-02-2016
Листовка Листовка латвийски 16-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 24-02-2016
Листовка Листовка литовски 16-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-09-2020
Листовка Листовка унгарски 16-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-09-2020
Листовка Листовка малтийски 16-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 16-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 24-02-2016
Листовка Листовка нидерландски 16-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 24-02-2016
Листовка Листовка полски 16-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-09-2020
Листовка Листовка португалски 16-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 24-02-2016
Листовка Листовка румънски 16-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-09-2020
Листовка Листовка словашки 16-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-09-2020
Листовка Листовка словенски 16-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 24-02-2016
Листовка Листовка фински 16-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-09-2020
Листовка Листовка шведски 16-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-09-2020
Листовка Листовка норвежки 16-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 16-09-2020
Листовка Листовка исландски 16-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 16-09-2020
Листовка Листовка хърватски 16-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 16-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 24-02-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите